Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Aanvraag indienen Grensverleggers

Heb je een projectidee dat in aanmerking kan komen voor Grensverleggers? Vul het aanmeldingsformulier in.


Heb je vragen vooraf aan, tijdens of over het invullen van het aanmeldingsformulier?

Neem contact met ons op via grensverleggers@deburen.eu.

Welke criteria hanteren we?

 

 • Artistieke en zakelijke kwaliteiten
 • Regionale spreiding
 • Een goede spreiding tussen disciplines
 • Kennisuitwisseling, cultureel ondernemerschap en duurzaamheid (goede ideeën die sterke projecten worden; sterke projecten die duurzaam kunnen worden)
 • Aandacht voor (niet-limitatief): jong talent, erfgoed, innovatie
 • Publieks- en netwerkverruiming
 • Verbinding met sectoren buiten kunst en cultuur
 • Vergroten van de internationale aantrekkingskracht en zichtbaarheid

 

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

 

 • Enkel culturele/artistieke samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen en in één of meerdere Nederlandse grensprovincies, komen in aanmerking.
 • Projecten die al steun krijgen vanuit Vlaanderen of één van de betrokken Nederlandse grensprovincies komen enkel in aanmerking als de steun vanuit Grensverleggers aantoonbaar iets toevoegt. 
 • Het te verstrekken bedrag kan niet meer bedragen dan 50% van de totale projectkosten.
 • Enkel projecten die plaatsvinden tussen oktober 2021 en december 2023 komen in aanmerking.
 • Aanvragen kunnen tot vier weken voor de aanvang van het project worden ingediend.

 

deBuren verbindt zich ertoe ten laatste acht weken na goede ontvangst van het formulier contact op te nemen met de aanvrager om over het project in gesprek te gaan, hetzij om een participatie te bevestigen of te weigeren op grond van bovenstaande criteria.

 

 

Vragen?

 

Neem contact met ons op via grensverleggers@deburen.eu

 

 

Wie beoordeelt jouw aanvraag?

Luc Dewaele

Luc Dewaele (Kortrijk, 1960) draait al zijn hele professionele leven mee in het culturele circuit in Vlaanderen en Nederland. Hij bekleedde diverse functies bij  Cultuurcentrum De Schakel (Waregem), Vooruit (Gent), het Theaterfestival (toen de Vlaamse en Nederlandse vleugel nog gezamenlijk opereerden) en het Toneelhuis (Antwerpen).

 

De afgelopen jaren heeft hij zich, ook door zijn werk als expert voor het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, als coach/mentor bij DAS theater Amsterdam en door halftijds in Amsterdam te wonen, meer kunnen verdiepen in het Nederlandse kunst- en cultuurdiscours.

 

Begonnen in de cultuurcommunicatie, richtte zijn belangstelling en expertise zich de jongste jaren vooral op strategie, coproductie, duurzame samenwerking en subsidie- en financieringskanalen allerwegen.

 

Daardoor ontwikkelde hij een zicht op de specifieke systemen, evenwichten en prioriteiten aan beide kanten van de grens. Dat stelt hem in staat om goed in te  schatten hoe een project als Grensverleggers maximaal impact kan genereren in een steeds complexer cultuurlandschap.

 

Sinds 2009 is hij overigens ook actief als expert voor EACEA bij het beoordelen van Europese subsidiedossiers, wat zijn visie op cultuurbeleid in de Lage Landen nog meer in een Europees perspectief heeft geplaatst en voor bijkomende inzichten rond noodzaak en middelen en plaats van kunst en cultuur in ons bestel heeft gezorgd.

Organisatie: deBuren, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en Provincie Noord-Brabant
Vertel het verder: