Thinking Europe

Onder ‘Thinking Europe’ krijgt u een overzicht van alle activiteiten die een duidelijke link hebben met Europa. Het is een selectie van debatten, ontmoetingen, lezingen, tentoonstellingen of grotere EUNIC projecten.

deBuren is gelegen in hartje Brussel, in het middelpunt van Europa. Het Vlaams-Nederlands Huis wil een schakel zijn in het Culturele Europa en het signaal geven dat cultuur van zeer groot belang is bij het realiseren van Europese cohesie. deBuren presenteert in deze Europese context de cultuur, taal en samenleving van de Lage Landen aan Europa, maar organiseert ook met Europese partners gesprekken en uitwisselingen over culturele, maatschappelijke en politieke onderwerpen.

Programma

Next Europe: waarom europessimisten ongelijk hebben

Debat met Joop Hazenberg, Chris Aalberts & Vincent Stuer

Debatten

21 januari 2015 - 19:30 > 21:00

De EU zit in de problemen. Door de crisis zitten euroscepsis en nationalisme in de lift, miljoenen zitten werkloos thuis, Groot-Brittannië is op weg naar de uitgang, Rusland rolt met de spierballen en China en India rennen ons voorbij. Is er nog hoop voor de EU? Het antwoord is een volmondig 'ja!'. Althans, dat betoogt Joop Hazenberg in zijn nieuwe boek Next Europe. Debat met Hazenberg, eurokritisch publicist Chris Aalberts en Vincent Stuer, voormalig speechschrijver van EC-voorzitter Barroso. Moderator: Stéphane Alonso (NRC).

Van welk Europa houden wij?

Discussie tussen Dick Pels en Jonathan Holslag

Debatten

12 februari 2015 - 19:30 > 21:00

In zijn nieuwe boek Van welk Europa houden wij? gaat socioloog en publicist Dick Pels lijnrecht in tegen het europessimisme. Pels blaast Europese kernwaarden als vrijheid, democratie, gelijkheid en diversiteit nieuw leven in door de populistische kaping ervan serieus te nemen en in dit essay kritisch te bespreken. Jonathan Holslag, docent internationale politiek aan de VUB en veelgeprezen auteur van De kracht van het paradijs, reageert op de ideeën van Pels. Moderator: Mark Schaevers (Humo)

Exquisite Scorpse

Een gezamenlijke Europese muziekcompositie

Podiumkunsten

24 februari 2015

Exquisite Scorpse is een pan-Europese, multi-territoriale muziekcreatie. De naam refereert aan het Franse 'cadavre exquis' en verwijst ook losjes naar de woorden score (muziekpartituur) en corpse (lijk). Zeven vermaarde componisten en songschrijvers nemen deel en creëren een gezamenlijke compositie die live gedirigeerd wordt door Franck Vaganée.

Europa en China in Afrika: strijd om een continent?

Europees Jaar voor Ontwikkeling 2015

Debatten

28 april 2015 - 19:30 > 21:00

Debat met schrijfster en Afrikakenner Lieve Joris, hoogleraar Ontwikkelingssamenwerking Paul Hoebink en de Leuvense onderzoeker Tom De Bruyn, o.l.v. Stefaan Anrys (MO*). De laatste tijd is er veel te doen over het Europese model van ontwikkelingshulp. Hoe doeltreffend is dat? Intussen rukt China op in Afrika; het land treedt op als handelspartner zonder geheven vingertje. Neokolonialisme, zeggen Europese critici. Terecht of kan Europa nog iets van de Chinezen leren?

Power to the People!

Campustalks: geëngageerd burgerschap

Colloquia

5 mei 2015 - 12:15

In korte PechaKuchapresentaties worden initiatieven van geëngageerde burgers voorgesteld. Aan het woord zijn Mia Grijp (Sering vzw), Pamela Peeters (Environmental Economist, Eco Consultant & Sustainability Strategist), Philippe De Clerck & Geert De Pauw (Commons Josaphat), Harmen Zijp en Diana Wildschut (De War, Amersfoort), Geert Cochez (Brussels Academy), Annemarie van den Berg (Pink Pony Express, Amsterdam) en Wietse Vermeulen (Ringland Antwerpen).

Wat is de toekomst van het leger?

Ko Colijn en Jonathan Holslag in gesprek met Jens Franssen over defensie

Debatten

12 mei 2015 - 19:30 > 21:00

Hoe staat het met de Belgisch-Nederlandse militaire samenwerking? Hoe wenselijk en realistisch is een Europees leger? Een dubbelinterview met Ko Colijn (directeur Clingendael) en Jonathan Holslag (VUB) door Jens Franssen (VRT); eerst live bij deBuren en daarna op papier in Ons Erfdeel.

Europees asielbeleid: naar een eerlijker verdeling van vluchtelingen over Europa?

Debatten

14 mei 2015 - 19:30 > 21:00

DIT DEBAT WORDT VERPLAATST NAAR NAJAAR 2015 | Vanaf 2015 geldt in de hele EU officieel hetzelfde asielsysteem (CEAS). Maar de regel dat asiel moet worden aangevraagd in het land van aankomst blijft, en na goedkeuring moet de asielzoeker vijf jaar in datzelfde land blijven. Dit betekent dat Zuid-Europa onevenredig veel vluchtelingen moet opvangen. Kortom: van een écht Europees asielbeleid met gedeelde verantwoordelijkheid is geen sprake. Moeten Noord-Europese landen als Nederland of België het zuiden bijspringen? 

De Oplossers Live #5: De grenzen van Europa

Vlaamse en Nederlandse wetenschappers over het vluchtelingendrama

Debatten

24 september 2015 - 20:00 < 21:30

Voor de derde keer werkt deBuren mee aan de actuele wetenschaps- & debatreeks De Oplossers Live. De Europese vluchtelingencrisis bereikte dit jaar een nieuw dieptepunt met duizenden verdronken Afrikaanse bootvluchtelingen en de haast dagelijkse bestormingen van de Kanaaltunnel bij Calais. Hoe stoppen we de vluchtelingencrisis? Vlaamse en Nederlandse wetenschappers doen voorstellen. Met o.a. historica Susan Legêne, econoom Remco Oostendorp, antropologe Christiane Timmermans en  kunstenares en activiste Tinkebell.

Battle of Ideas: moet Fort Europa eraan geloven?

Internationale debatavond over zin en onzin van het Europees grensbeheer

Debatten

6 oktober 2015 - 19:30 > 21:30

Vijf knappe koppen uit verschillende hoeken van de wereld buigen zich over een controversiële vraag: wat zou er gebeuren als Europa zijn buitengrenzen niet langer bewaakte maar radicaal koos voor vrij verkeer van mensen en goederen? Perfect plan of slecht idee? Met Karel Smouter (NL, De Correspondent), filmmaker Dagmawi Yimer (ETH/IT), Luke Gittos (GB, Spiked Online) en filosofe Tinneke Beeckman (BE). Dave Bowden van het Institute of Ideas (GB) modereert.

land, stad, wijk van aankomst: Halfway Home

boekvoorstelling Halfway Home van Kurt Deruyter. Met Paul Scheffer, Doug Saunders en Paul Blondeel

Lezingen

10 oktober 2015 - 20:00 > 22:00

De vluchtelingencrisis confronteert Europa met de vaststelling dat het geen sluitende visie heeft op migratie. Toch is één ding duidelijk: migranten veranderen onze maatschappij en onze steden, vaak ten goede. In zijn onderzoeksproject Halfway Home onderzoekt fotograaf Kurt Deruyter hoe dit gebeurt. Met lezingen en nagesprek met publicist Paul Scheffer (NL), journalist en auteur Doug Saunders (GB/CAN) en stadsonderzoeker Paul Blondeel (UAntwerpen en VUB-Cosmopolis).

Hoe kan institutioneel racisme bestreden worden?

Voordracht Zihni Özdil & panelgesprek

Debatten

24 november 2015 - 19:30 > 21:30

Hoe kan men effectief institutioneel racisme bestrijden? Wat is de relatie tussen ras, neoliberalisme en burgerschap? Na een lezing door maatschappijhistoricus Zihni Özdil (Erasmus Universiteit Rotterdam) volgt een panelgesprek met Imade Annouri (Groen), Hakim Benichou (Samenlevingsopbouw Antwerpen) en modeontwerper, ondernemer en activist Rachida Aziz (Azira). Pieter-Paul Verhaeghe (UGent) modereert.

Documentaire op Donderdag ontmoet MO*: Zone Zero

Introductie, gesprek en vertoning met Farzad Moloudi, Isabel Berckmans, Stijn Oosterlynck en Tine Danckaers

Film, docu & radio

10 december 2015 - 18:00 > 21:00

In de nacht van 4 november 2013 werd om 5 uur 's ochtends de gekraakte Brusselse kerk Gésu ontruimd en verzegeld. Op deze plek woonden 150 mensen - daklozen, migranten zonder papieren, kunstenaars en activisten - die verenigd waren in hun zoektocht naar een menswaardig leven en stabiliteit. Filmmaker en bewoner Farzad Moloudi maakte een documentaire over de gekraakte plek en haar bewoners in de tweejarige periode voor de ontruiming. Voor de vertoning geeft Tine Danckaers (MO*) een korte introductie, gevolgd door een gesprek met de regisseur, Isabel Berckmans (VUB en Solidair Samenwonen in Brussel) en stadssocioloog Stijn Oosterlynck (UA) onder leiding van Selm Wenselaers (historicus, auteur en erfgoeddramaturg).

Documentaire op Donderdag: Those who feel the fire burning

Overrompelend verhaal over bootvluchtelingen

Film, docu & radio

25 februari 2016 - 19:30 > 21:00

Met dit overrompelende debuut toont de Nederlandse filmmaker Morgan Knibbe de uitzichtloze situatie waarin vluchtelingen zich bevinden wanneer ze de oversteek naar Europa tot een goed einde hebben gebracht. Hij ziet mensen op straat als honden weggejaagd worden, volgt een illegale werker en een aan drugs verslaafde moeder en glipt naar binnen bij volgepakte opvangcentra. De film werd tijdens het Nederlandse Filmfestival bekroond met twee Gouden Kalveren en leverde hem bovendien een Oscarnominatie op. Na de vertoning gaat Doruntina Islamaj (redactrice van het VRT-programma De Afspraak) in gesprek met deze talentvolle regisseur.

Rrrrom - Theo van Doesburg revisited

Film, muziek, performance & poëzie

Literatuur

8 maart 2016 - 20:00 > 21:30

Een stormachtige soirée vol getikte film, muziek, performance en poëzie licht  het werk uit van I.K. Bonset, het literaire alter ego van de Nederlandse kunstenaar Theo van Doesburg. Klankdichter Jaap Blonk doet zijn dadaïstische verzen rondrazen in de ruimte. Marc Matter (Durian Brothers & Institut für Feinmotorik) gebruikt platen en draaitafels om de menselijke stem te manipuleren. Muzikant en Joachim Badenhorst improviseert op Van Doesburgs strakke schilderijen en avant-garde films werpen licht op een buitengewoon creatieve periode in de Europese kunstgeschiedenis.

Documentaire op Donderdag: Carnotstraat 17

Vertoning en gesprek over migranten, heimwee en hoop

Film, docu & radio

19 mei 2016 - 19:30 < 21:30

Ooit zat op Carnotstraat 17 in Antwerpen Ciné Rubens, de grootste bioscoop van België. Internationale filmsterren schreden er over de rode loper. Nu wonen op hetzelfde adres diverse migrantenfamilies onder één dak. Regisseur  Klara van Es praat met de bewoners over migratie, identiteit en wortelen in de samenleving. Ondertussen mijmeren aan de overkant van de straat de bezoekers van het Vlaamse volkscafé over het blanke verleden van de buurt, terwijl de klanten van de Afrikaanse kapperszaak het veelkleurige heden bespreken. Voorafgaand aan de vertoning geeft Klara van Es een introductie.

Sociaal Europa | Progressieve utopie of bittere noodzaak?

Over het Europees minimumloon en de Europese werkloosheidsverzekering

Debatten

25 mei 2016 - 19:30 > 21:30

Lang was ‘Sociaal Europa' niet meer dan een verplichte tussentitel in de programma's van socialistische partijen. Het leek nooit voldoende steun te genieten om een kans op uitvoering te maken, waardoor het onnodig was het concept scherper te definiëren. Sinds de crisis zien sommigen een sociaal Europa echter niet langer als progressieve utopie, maar als bittere noodzaak om de Europese muntunie duurzaam te maken. Met Anton Hemerijck (hoogleraar VU Amsterdam) en Frank Vandenbroucke (hoogleraar KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit van Amsterdam, oud-sp.a-politicus) & Siman Abdi (Internationaal Secretaris van de Jonge Socialisten in de PvdA) en Tom Vrijens (jongerenvoorzitter van de European Trade Union Confederation (ETUC)). Piet Depuydt (De tijd) modereert de avond.

MO*talks @ deBuren | Europa op weg naar meer zwartwerk?

Gesprek over zwartwerk en informele economie in Europa

Ontmoetingen

8 juni 2016 - 19:30 > 21:30

De tijd dat Europa de zelfbewuste trendsetter was van arbeidsvoorwaarden en overlegeconomie ligt achter ons. Globalisering op basis van neoliberale concepten, grensoverschrijdende economieën en migratiebewegingen overspoelen het beleid, en de politiek antwoordt daar niet op met een offensief Europees beleid, maar grijpt eerder terug naar nationale soevereiniteit. MO* brengt in het zomernummer een interview met Europees Commissaris Marianne Thyssen, een analyse van de precarisering in Europa, reportages uit Brussel, Griekenland, Spanje en Polen, en analyses over de impact van de komst van veel vluchtelingen en van een digitale economie op werk en arbeidsvoorwaarden. Tijdens deze MO*talks gaan we daarover in debat met: Maja Wolny, Jan Knockaert en Tom Deleu.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.