Vlaams Bouwmeester: Onze grens

Archief

DI 12.05.09 | 17:30 - 20:30

Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20/28, 1000 Brussel

De Vlaamse Bouwmeester Marcel Smets en de Nederlandse Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol verkennen in een reeks van lezingen de grenzen van elkaars werkzaamheden. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? Deze vierde ontmoeting staat in het teken van 'Onze grens'.
 
Door de toenemende globalisering nemen de verschillen tussen afzonderlijke landen af, maar tegelijk valt een toenemende identificatiebehoefte op. De Vlaamse Bouwmeester en de Nederlandse Rijksbouwmeester stellen zich de vraag wat vandaag nog de verschillen zijn tussen Vlaanderen en Nederland en richten zich tot het grensgebied voor antwoorden. Onder de noemer 'Grensverkenningen' startten zij een gezamenlijk onderzoeksproject op rond de grens en het grensgebied.

Oswald Devisch (Provinciale Hogeschool Limburg) licht het eerste luik van dit project toe: een dictionnaire raisonné van grensprojecten, of wat kan een inventaris van bestaande studies rond de grens Vlaanderen ? Nederland vertellen over de betekenis van deze grens?
Oscar Rommens (Import Export Architecture) formuleert ideeën voor de toekomst van de Vlaamse grensposten: het begrip 'grenspost', de potenties van de grenspostenkaart en de grenspost als artefact komen hierbij aan bod.
Met hun studie 'Grenslandschap' houden landschapsarchitect Mark Eker en politiek geograaf Henk van Houtum een pleidooi voor het opzoeken van de rand en het werken aan ruimtelijk beeldende verkenningen van het grenslandschap vanuit de kansen die grens en grensligging bieden.
De auteur Benno Barnard brengt zijn essay (lees hier) over dat vreemde verschijnsel, de grens tussen één taal en de gevolgen daarvan voor de mentaliteit, architectuur, ruimtelijke ordening, politieke oriëntatie en taalgebruik.

www.vlaamsbouwmeester.be
www.rijksbouwmeester.nl

Een coproductie van Vlaams-Nederlands Huis deBuren, de Brakke Grond, de Vlaamse Bouwmeester en het Atelier van de Rijksbouwmeester.

Documenten

Lees hier de essay van Benno Barnard