Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Over de islam in Europa en de omwenteling in het Midden-Oosten

Tariq Ramadan

Archief

WO 01.02.12 | 19:30

Kunstencentrum Vooruit, Theaterzaal │Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent

In het Engels

Tariq Ramadan is één van de bekendste denkers over de moderne islam. In zijn theorieën legt hij de nadruk op de deelname en integratie van moslims in Europa. 

In zijn lezing zal Tariq Ramadan uitvoerig aandacht besteden aan het vraagstuk van de integratie van moslims in Westerse samenlevingen. Wat kunnen we in dit opzicht verwachten van de recente revoluties in het Midden-Oosten? Hoe zullen deze de relaties tussen de Arabische Wereld en het Westen veranderen en wat betekent dit voor de miljoenen moslims in Europa?

Na de lezing wordt gaat Ramadan in gesprek met Iman Lechkar, onderzoeker aan de KULeuven en lid van het onderzoekscentrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden. Vervolgens krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen. Meryem Kanmaz, inhoudelijk coördinator bij het expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen (MANA), verzorgt een korte introductie.

Meer over Tariq Ramadan
Tariq Ramadan studeerde Filosofie, Franse literatuur en Sociale wetenschappen aan de Universiteit van Genève en kreeg intensieve trainingen in klassieke Arabische studies aan de Al Azhar Universiteit in Cairo. Na zijn studie schreef hij een dissertatie over Nietzsche (Nietzsche as a Historian of Philosophy). Tegenwoordig doceert Ramadan Hedendaagse Islamitische Studies aan Oxford University. Ramadan schreef meer dan 20 boeken, waaronder Een Jihad van Vertrouwen en Radicale Hervorming.

Op 9 februari 2011 organiseren deBuren en MANA ook het debat Egyptische democratie: realiteit of fictie? in Daarkom in Brussel.


Organisatie: deBuren en MANA i.s.m. Vooruit


Zie ook:
- Tussen Ratio en Geloof #1: Nasr Abu Zayd
- Tussen Ratio en Geloof #2: Fethullah Gülen
- Tussen Ratio en Geloof #3: Edward Said


Meer in de reeks Thinking Europe

Video's

Prof. Tariq Ramadan (Oxford University) geeft in een lezing zijn visie op de integratie van moslims in Europa en legt uit wat het Westen kan verwachten van de Arabische Omwenteling. Wat betekent dit voor de relaties met het Westen en de miljoenen moslims in Europa? (24 minuten uit lezing van 50 minuten)

Documenten

Reacties

Dirk

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door Dirk 25/01/12 (8 jaren geleden)

Wat er te verwachten valt van de recente omwentelingen in het midden oosten hebben de verkiezingen aangetaand. Dat er gemeenschapsgeld gesmeten wordt tegen dit soort "evenementen" is echt om van te kotsen. Bende dhimmies.

Pieter

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door Pieter 25/01/12 (8 jaren geleden)

Laat mij hier gewoon even het kwakje kots van Dirk komen kuisen. Anders koekt dat weeral aan.

Lichtpunt

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door Lichtpunt 30/01/12 (8 jaren geleden)

Onbegrijpelijk deze zelfislamisering, terwijl in alle landen met een moslimmeerderheid, religieuze en andere minderheden van overheidswege worden gediscrimineerd, onderdrukt, vervolgd en zelfs gedood (zie www.opendoors.nl)

www.dutch.faithfreedom.org
Islam is geen religie, en ook geen cultus. Het is een compleet systeem, dat zich overal opdringt en wil veroveren
De islam heeft religieuze, juridische, economische en militaire componenten. De religieuze component is een weerhaak voor alle andere componenten.
Islamisering doet zich voor wanneer er genoeg moslims in een land zijn om actie te voeren voor hun zogenoemde “recht om hun geloof te mogen belijden”.
Wanneer een politiek correcte maatschappij met een verscheidenheid aan culturen instemt met de "redelijke eisen” van moslims om hun “geloof te mogen belijden" krijgen ze de andere componenten er onder de tafel bij. Dat werkt zo: (bron voor de percentages: CIA The World Fact Book (2007).
Zolang moslims ongeveer 1% van de bevolking van een willekeurig land uitmaken zullen ze worden beschouwd als een vredelievende minderheid die voor niemand een bedreiging vormt. Ze worden, in feite, in artikelen en films afgebeeld als unieke, kleurrijke stereotypen:
Verenigde Staten - 1.0 % moslim
Australië - 1.5% moslim
Canada - 1.9% moslim
China - 1%-2% moslim
Italië - 1.5% moslim
Noorwegen - 1.8% moslim
Bij 2% en 3% beginnen ze bekeerlingen te maken onder andere etnische minderheden en ontevreden groepen, voor een belangrijk deel in gevangenissen en onder onevenwichtige personen.
Denemarken - 2% moslim
België – 3% moslim
Duitsland - 3.7% moslim
Verenigd Koninkrijk - 2.7% moslim
Spanje - 4% moslim
Thailand - 4.6% moslim

Vanaf 5% oefenen ze een onevenredig grote invloed uit in verhouding tot hun aandeel van de bevolking.
Ze zullen aandringen op de introductie van halal (zuiver naar islamitische standaard) voedsel, en zo zorgen voor banen voor moslims in de voedingsindustrie. Ze zullen de druk opvoeren op supermarktketens om dit voedsel in de schappen te plaatsen – met dreigementen voor het geval men aan die oproep niet voldoet. (Verenigde Staten)
Frankrijk - 8% moslim
Filippijnen - 5% moslim
Zweden - 5% moslim
Zwitserland - 4.3% moslim
Nederland - 5.5% moslim
Trinidad & Tobago - 5.8% moslim

Op dit punt beginnen de pogingen de overheid zover te krijgen dat ze zichzelf volgens de regels van de sharia, de islamitische wet, mogen besturen. Het uiteindelijke doel van de islam is niet om de hele wereld te bekeren, maar om de hele wereld onder de islamitische te brengen.

Wanneer moslims 10% van de bevolking uitmaken zullen ze de wetteloosheid doen toenemen om zo te klagen over hun levensomstandigheden (Parijs – autobranden). Elke actie van een non-moslim die de islam beledigt wordt gevolgd door opstanden en dreigementen (Amsterdam - Mohammed cartoons)

Nadat ze een aandeel van 20% hebben bereikt zijn bij het minste of geringste rellen te verwachten, worden er jihad milities gevormd, komen er hier en daar moorden voor en wordt er af en toe een kerk of synagoge in de brand gestoken:
Ethiopië - 32.8% moslim

Bij 40% verschijnen de wijdverbreide bloedbaden, voortdurende terroristische aanvallen en aanhoudende oorlogvoering door milities:
Bosnië - 40% moslim
Tsjaad - 53.1% moslim
Libanon - 59.7% moslim

Vanaf 60% kun je ook verwachten: ongebreidelde vervolging van ongelovigen en andere religies, afvalligen en atheïoten, sporadische etnische zuiveringen (genocide), het gebruik van de wetten van de sharia als wapen en het invoeren van de jizya, de belasting voor ongelovigen:
Albanië - 70% moslim
Maleisië - 60.4% moslim
Qatar - 77.5% moslim
Soedan - 70% moslim
Aan 80 % kan je ervan uitgaan dat de discriminatie , vervolging, onderdrukking en soms zelfs doden van niet-moslims en bekeerlingen van de staat uitgaat
Bangladesh - 83% moslim
Egypte - 90% moslim
Gaza - 98.7% moslim
Indonesië - 86.1% moslim
Iran - 98% moslim
Irak - 97% moslim
Jordanië - 92% moslim
Marokko - 98.7% moslim
Pakistan - 97% moslim
Palestijnse gebieden - 99% moslim
Syrië - 90% moslim
Tadzjikistan - 90% moslim
Turkije - 99.8% moslim
Verenigde Arabische Emiraten - 96% moslim

100% zal de vrede van Dar-es-Salaam inluiden – men denkt dat er vrede zal heersen omdat iedereen moslim is:

Afghanistan - moslim 100%
Saudi-Arabië - moslim 100%
Somalië - moslim 100%
Jemen - moslim 99.9%

Dat is natuurlijk niet het geval. Om hun bloeddorst te bevredigen beginnen de moslims dan elkaar om diverse redenen uit te moorden.

“Voor ik negen was had ik de grondregel van het leven als Arabier al geleerd. Die luidde: ik tegen mijn broer; mijn broer en ik tegen mijn vader; mijn familie tegen mijn neven en de clan; de clan tegen de stam; en de stam tegen de wereld. En wij allemaal tegen de ongelovige. - Leon Uris, "De Hadji"

Naar het boek van Dr. Peter Hammond: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

John Wayne

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door John Wayne 01/02/12 (8 jaren geleden)

Lichtpunt is idioot en populistisch en merkt niet dat hij een typisch product is van de huidige gecreëerde tendens (angst) om moslims als homogene groep te diaboliseren in het kader van een neo-conservatieve, geo-strategische internationale agenda (door de media gedragen). De extreemste vormen van terreur in een Islamitisch-religieuze context komen voor in een bevriend land van het Westen terwijl belaagde landen als Syrië en Libië deze net bestreden. U weet niet beter.

Ratio

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door Ratio 01/02/12 (8 jaren geleden)

Gaan we hier op lange termijn dezelfde weg op als in Centraal-Azië, vrijwel het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika waar andere godsdiensten dan de islam, zo goed als uitgeroeid zijn.

De Egyptenaar, Tarik Ramadan, een sluwe wolf in schapenvacht, kan beter eens getuigen over het trieste lot van de autochtone christenen in Egypte.
Alexandrië was een christelijke hoofdstad, de rijke universiteitsbibliotheek werd destijds door de islamitische veroveraars in de as gelegd. De islamisering ging gepaard met de stelselmatige uitroeiing van de oorspronkelijke koptische christenen: door verplichte bekeringen, geweld, discrimatie, vervolging en nu worden de laatste autochone christenen verdreven of vermoord... Islam tolereert immers geen andere godsdiensten (ook atheïsme wordt niet geduld), die hoogstens worden getolereerd in een minderwaardig dhimmistatuut, met véél minder rechten....

Twee jaar cel voor Iraanse christin

Een Iraanse christin, Leila, is onlangs door de Revolutionaire Raad in Iran tot twee jaar cel veroordeeld. Ze werd onder andere beschuldigd van het beledigen van heilige personen, het stichten van een huiskerk en het verspreiden van het christelijk geloof. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Leila zat voor haar veroordeling 74 dagen in een isoleercel. Ze werd heel eventjes op borgtocht vrijgelaten, maar zit nu weer in de gevangenis. Haar advocaat is in beroep gegaan.
www.cip.nl

moslimbroeder

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door moslimbroeder 02/02/12 (8 jaren geleden)

Salaam, vrede

Na T. Ramadan vanavond gehoord te hebben, wil ik de volgende bemerkingen aandragen.
Terecht eist Ramadan om ieder in zijn/haar waarde te laten ongeacht herkomst en religie.
Terecht eist Ramadan respect voor zijn mening.
Islam brengt ook die boodschap tot de mens.

Maar de doorsnee-moslim en ook T Ramadan zelf ontsnapt duidelijk niet aan een zeker superioriteitsgevoel dat hem doet geloven dat alleen de Islam voor een betere wereld kan zorgen.
Waarom is het dan zo triest gesteld in de islamitische wereld?

Wie Milestones van S. Qutb heeft gelezen zal in Ramadan wellicht een van de pioniers herkennen die de weg moeten effenen in de Westerse wereld en waarbij zij het tekort aan spiritualiteit en ethiek dat er heerst willen gaan opvullen.

Ze weten van zichzelf dat ze een eeuw achterop hinken op wetenschappelijk gebied maar ze gaan er vanuit dat ze op spiritueel vlak ver voorop liggen.

Zijn discours is dus te smaken door doorsnee Westerlingen die hun normen en waarden gepromoot weten door T.R. maar waarbij hij er van uit gaat dat het beter moet kunnen en Westerlingen min of meer met een schuldgevoel wil opzadelen.
Als insider van de moslimgemeenschap kan ik mij een behoorlijk idee vormen van de gedachten die er circuleren.
Wij verdienen respect, wij zijn het beste volk van allemaal, onze normen en waarden zijn de juiste en dienen door iedereen gevolgd te worden en wij zullen domineren.
Zodra wij de macht in handen hebben dan kunnen wij alle geleerden in alle disciplines voor onze doelstellingen inschakelen en kunnen wij ons blijven toeleggen op de indoctrinatie van onze spirituele suprematie.

Zijn persoonlijke mening over steniging en hoofddoeken enz. is wel leuk om te horen maar vermits T.R. tevens zegt dat hij nooit de basis van de Islam zal verloochenen en bovendien in zijn boeken ook schrijft dat er maar 1 Islam bestaat en er dus in realiteit geen hervormende en of orthodoxe en extremistische versie bestaat.

Hieruit kunnen we besluiten dat, vanuit puur opportunisme, een standpunt wordt ingenomen dat nu aanvaardbaar is voor het Westen en slechts in zeer beperkte mate door moslims zelf!

Geen enkele garantie wordt door T.R. gegeven, dat wanneer de politieke Islam, waarvoor hij staat, ooit (binnen +-100 jaar) op een "democratische" wijze de macht in handen heeft gekregen dat zijn kijk op de steniging en andere lijfstraffen en zijn uitspraak over de hoofddoek die niet verplicht mag gesteld worden (hoewel hij het terloops als een religieus voorschrift vermeldt!) in de toekomst gehandhaafd dient te blijven vanuit diezelfde ethische redenen.

Ik had hem graag gevraagd of hij dan in het verweer zou komen tegen deze on-menswaardige en foute interpretaties uit de teksten die volgens hem ook met de rede moeten benaderd worden.

Zelfs als T.R. vanuit het diepste van zijn hart zijn ware mening verkondigde dan zou hij net zoals elke andere moslim die het met hem eens zou durven zijn als een afvallige bestempeld worden en terecht gesteld worden als zij hun mening niet zouden aanpassen aan de mening van de geleerden die het dan voor het zeggen zullen hebben.

T.R. kan nu vrij zijn mening uiten in deze Westerse maatschappij met deze Westerse waarden omdat dat hier een fundamenteel recht is.
De kans is klein dat hij dezelfde vrijheid zou ervaren in een Islamitisch land waar denken gelijk staat aan strijden tegen God en Zijn Profeet.

Vrede voor iedereen

Ron

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door Ron 03/02/12 (8 jaren geleden)

Ramadan is de kleinzoon van de oprichter van het moslimbroederschap in Egypte en heeft net als de moslimbroeders het volgende als motto:
het motto van het Molimbroederschap is:

Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg, en dood voor Allah onze hoogste aspiratie.

Onder het mom van 'integratie' en een vals discours wil hij dit gewoon doordrukken in West-Europa;;;;maar wie nadenkt heft die geniepe vos door en laat hem volledig linjks liggen...Hij heeft NIETS goed in petto, integendeel.: hij is een bedreiging voor de democratie..

moslimbroeder

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door moslimbroeder 04/02/12 (8 jaren geleden)

Voor de goede orde:

T. Ramadan is een Zwitser.
Als hij geen Zwitser is dan ben ik een Italiaan uit de tijd van P.P.Rubens.
Ramadan heeft recht van spreken en recht van godsdienst.

Als je het niet met hem eens bent kan je hem tegenspreken.

Lees eens http://nl.wikipedia.org/wiki/Gamal_al-Banna
de broer van Hassan al-Banna en mede-oprichter van het Moslimbrotherhood.

Een organisatie die streed tegen onrecht.
Ze zijn ook geëvolueerd met de tijd.
Hun discours klinkt nu anders.

Dat van de Russen klinkt nu ook anders dan in 1960.

Niets blijft wat het is behalve in de hoofden van bevooroordeelden langs alle kanten.

Hakima

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door Hakima 18/02/12 (8 jaren geleden)

Hey all,

Here some video's of Tariq Ramadan.
Read, listen and never forget to be always critical.
All critics are welcome.

http://www.youtube.com/user/elbairi?ob=0&feature=results_main

Hakima

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door Hakima 29/02/12 (7 jaren geleden)

I would love to ask something.
Will the integral video of the event become online once?
I would love to listen to the whole substance including the questions and answers.
If not, thank you for the short one you have put.

Thank you in advance

isaac

re: Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan

Door isaac 27/04/12 (7 jaren geleden)

Bureaucratische kaste van politici.


Europa bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn.
Deze gigantische bevolkingsuitwisseling werd en wordt door Europa´s eigen politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.
Bureaucratische kaste heeft hun volkeren in deze zaak niet om toestemming gevraagd en ze reageren ook niet op het toenemende onbehagen van de meeste mensen in Europa, die zo´n massa-immigratie, met het oog op het feit dat zij hun oude Europa steeds minder herkennen en op veel plaatsen al vreemdelingen in het eigen land geworden zijn, al lang niet meer willen. Deze immigratiepolitiek draagt alle kenmerken van een van een totalitaire heerschappijopvatting van de politieke elites die immers ook in een uiterst beperkte politieke kring werden besloten en zonder het volk te vragen werden uitgevoerd.
Dit aan de agressieve Moslimlanden onderworpen mechanisme moet zo snel mogelijk verdwijnen.

De basis van dit proces, het "ambtenarenkorps" moet nu drastisch ingeperkt worden. Eerst beginnen met alle onzinnige, onnodige en tijdrekkende regeltjes schrappen. Ambtenaren die zich op kosten van de belastingbetaler wentelen in een luxe die diezelfde belastingbetalers zich niet op hun werkplek kunnen veroorloven. En werkelijk geen flauw benul hebben hoe het er in de echte wereld aan toe gaat. 40% van de ambtenaren zijn grotendeels met de moslim immigratie bezig. Veel moslimlanden willen hier hun overbodige bevolking kwijt en Nederland moest een zware staatsmechanisme te ontwikkelen voor de opvang van hun eindeloze stroom. Veel politici en ambtenaren staan ver van de probleemwijken. Ze doen alsof ze op een andere planeet leven. Problemen die veroorzaakt worden door hun "nieuwkomers" bestaan gewoon niet!. Grote Steden bevolking is door de strot geduwd door mensen die alleen maar achter hun bureaus zitten. Normen en waarden worden overboord gegooid handhaving van wetgeving is hun vreemd. Klachten van burgers worden niet beantwoord. Kennelijk worden grotsteden dus bestuurd door lieden waarbij het behoorlijk schort aan beoordeling vermogen waardoor zij niet in staat blijken een tamelijk eenvoudige Inschatting te maken waneer ze zelf verdreven zijn uit hun holletjes...Ze kijken nergens heen en kunnen altijd uitwijken naar 1 van hun vakantieoptrekjes!
Bureaucratische kaste gedraagt zich als een externe bezettingsmacht.
Tegenover zijn eigen volkeren als een externe bezettingsmacht. Omdat de voor deze massa-immigratie verantwoordelijken de autochtone Europese kiezers niet voor zich kunnen winnen via een overtuigende politiek, bezetten ze hun eigen landen met miljoenen mensen met een vreemde taal, cultuur en religie. Daarbij is het hun bedoeling het autochtone bevolkingsaandeel op de middellange en lange termijn d.m.v. “uitdunning” duurzaam van de macht te ontdoen.


Onder druk van de machthebbers, heeft Nederland de afgelopen 25 jaar meer dan 786 miljard Euro geïnvesteerd in allerlei landen. Wanneer we het op deze manier beschouwen, had er van ontwikkelingslanden allang geen sprake meer moeten zijn. Alleen de Nederlandse bijdrage was al voldoende geweest om van geheel Afrika een ontwikkeld en welvarend continent te maken. Helaas zien we dagelijks dat al dat geld niet helemaal goed terecht is gekomen. Sterker nog, er lijkt niets van ons geld besteed te zijn aan hen die we in gedachten hadden toen we de geest van de ontwikkelingshulp uit de fles lieten.
Afrikanen hebben nog steeds te veel wapens en te weinig water en brood. Stromend schoon water is voor weinigen weggelegd. De straatkinderen van Roemenië hebben nog steeds honger. De arme vissers in Sri-Lanka hebben nog steeds geen degelijke huizen en schepen. En toch beweren we miljarden te investeren in ontwikkelingslanden. Waar blijven die miljarden? Welke resultaten zien we?
De Moslimimmigratie heeft de Nederlandse verzorgingsstaat alleen maar geld gekost. De laag opgeleide uitstoot werd erdoor in de werkloosheid gedrukt. Elke jaar opnieuw kost het Nederland vele miljarden, naast extra woningsnood, meer criminaliteit en al die ellende waar we dag in dag uit mee te maken hebben op straat. De verhuftering, de angst, de fragmentsering van de samenleving, de komst van de islam, het is allemaal te danken aan de eindloze massaverplaatsing van Moslimbevolking.
Als er op de eigen bevolking buitenproportioneel bezuinigd wordt, is men ook verplicht te stoppen met geld naar het buitenland te sluizen. Als er bezuinigd moet worden dan met z'n allen. Laten we echter niet vergeten dat het fatale Moslim Immigratie miljarden heeft gekost. Stop met de weergaloze massa-immigratie van islamieten die Nederland miljarden heeft gekost.
De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije en Marokko. Nederland moet snel stoppen met het buitenland onderhouden.
Export van uitkeringen, kinderbijslag moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost. Denk nog even aan het voorbeeld van die AOW uitkeringen aan mensen die jaren dood waren.