Symposium: omtrent schoonheid

Archief

DO 01.03.07 > VR 02.03.07 | 10.00

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Elk jaar organiseert de Hogeschool Sint-Lukas Brussel een symposium dat de aandacht wil vestigen op relevante maatschappelijke thema's voor kunst in de brede zin. Dit jaar tast het symposium een klassiek begrip van de esthetica af: de schoonheid. Wanneer in de moderne tijd de kunstfilosofie een autonome discipline wordt, is het begrip 'schoonheid" meteen de meest essentiële categorie. Esthetisch genoegen wordt begrepen als genoegen in de schoonheid; 'goede smaak' als gevoel voor wat mooi is.

In de hedendaagse kunst raakt vooral sinds de avant-garde het begrip schoonheid lange tijd in onbruik. Het wordt verguisd en verwezen naar een kunsttraditie die geacht wordt afgesloten te zijn. Dit symposium wil de klassieke notie van schoonheid opnieuw bevragen, maar wil vooral ook een reflectie zijn omtrent dat begrip vanuit de hedendaagse artistieke context. In hoeverre 'wérkt' het begrip nog in ons wereldbeeld, maar vooral in de kunst? Kan of mag de kunst nog schoonheid betrachten, of zijn er andere, 'essentiëlere' of meer 'urgente' categorieën -en welke dan?- aan de orde?  

PROGRAMMA


Donderdag 1 maart
13.30u. Ontvangst met koffie
14.00u. Kersten GEERS / David VAN SEVEREN  Obstructie
15.00u. Marc DE KESEL Heeft schoonheid haar gezicht verbrand?
16.00u. Koffiepauze
16.30u. Nathalie ROELENS Schoonheid en idolatrie van het praalportret
               van vroeger to heden

17.30u. Einde van de eerste symposiumdag

Vrijdag 2 maart
10.00u. Ontvangst met koffie
10.30u. Bart VERSCHAFFEL Schoonheid als bijzaak
11.30u. Daan VAN SPEYBROECK Een ABC van schoonheid in hedendaagse glas-in-lood
12.30u. Middagpauze
14.00u. Thierry DE DUVE C'est beau ? 't Is maar kunst
15.00u. Herman PARRET Over de (on)mogelijkheid van een esthetica van het lelijke
16.00u. Einde van het symposium met een drink

U kunt op deze pagina ook het complete programma downloaden met onder meer achtergronden van de verschillende sprekers. Opgepast wegens ziekte is Dirk De Schutter vervangen door Marc De Kesel.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van de Hogeschool Sint-Lucas Brussel: www.sintlukas.be   

Foto's

Documenten

    * Programmabrochure van het symposium
    * Samenvatting van de lezing "C'est beau" door Thierry de Duve
    * Tekst van de lezing "Schoonheid als bijzaak" door Prof.dr. Bart Verschaffel

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.