Sunjata

Mysteries van een Afrikaans heldenepos

Geannuleerd

DI 13.12.11 | 20:15

HETPALEIS│Theaterplein, 2000 Antwerpen

Het heldendicht over koning Sunjata, de leeuwenkoning, is eeuwenoud. Reeds in de 14de eeuw hoorden Arabische reizigers over Sunjata spreken: een koning langs de rivier de Niger verkondigde afstammeling van Sunjata te zijn. Toen in de 19de eeuw de Franse legers West-Afrika verkenden en bezetten, bleken bijna alle voorname families te claimen dat zij de ware afstammelingen waren van Sunjata. Grote bevolkingsgroepen ten zuiden van de Sahara erkenden Sunjata als de stichter van hun samenleving. Deze samenlevingen heten in de overgeleverde verhalen ‘Mande’. Uiteindelijk is men gaan spreken van de Mande-culturen. Niemand weet precies waar de grenzen van dit gebied liggen. De term is even vaag en duidelijk als het 'vrije westen'.

Jan Jansen is verbonden aan het departement Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit van Leiden (NL). Hij heeft een bijzondere interesse ontwikkeld in de mondelinge geschiedenis en tradities in Sub-Sahara Afrika, en heeft hiervoor uitgebreid veldonderzoek verricht in Bamako, de hoofdstad van Mali. Zijn antropologische studies focussen op de relatie tussen traditionele Afrikaanse verhalen en de hedendaagse lokale politiek. Jansen vertelt ons tijdens zijn lezing over het ontstaan van het heldenepos. Hij schetst de voornaamste personages, en geeft ons een inzicht in het hedendaagse belang van het verhaal, en de sterke mondelinge traditie die ermee verbonden is.

deBuren i.s.m. en naar aanleiding van Sunjata, de leeuwenkoning van Mali in HETPALEIS