Op de thee bij Willem | De splijtzwammen in het koninkrijk: godsdienst, financiën en taal

Archief

DO 21.01.16 | 14:00 > 15:30

Abdijrefter STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

€ 4 (+ € 4 extra incl. expo-bezoek) / studenten € 2 (incl. expo-bezoek)
Reserveren via STAM of +32 (0)9 210 10 10

In dit gesprek wordt een analyse gemaakt van de desintegratie van het Verenigd Koninkrijk. Waarom is het uit elkaar gevallen? Was de breuk onvermijdelijk of was deze poging tot natievorming van bovenaf intrinsiek wel levensvatbaar, maar werd zij gehypothekeerd door foute politieke keuzes van enkele hoofdrolspelers? De deelnemers aan dit gesprek gaan na in hoeverre het religieuze, financiële en taalpolitieke beleid van Willem I de oorzaak vormt van de desintegratie. Panelgesprek met Stijn Van de Perre, Rik Vosters en moderator Marnix Beyen.

Marnix Beyen (°1971) is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen en onderzoekt onder meer de historische en literaire voorstellingen van natiestaten en de relatie tussen burgers en politici in de 19e en 20e eeuw. Hij studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en promoveerde met een studie over de omgang met de nationale geschiedenis in oorlogstijd, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Stijn Van de Perre (°1966) Hij is docent aan Arteveldehogeschool en verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de UGent. Samen met Frank Judo schreef hij "De prijs van de Scheiding: Het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1830-1839)". Hij studeerde moderne geschiedenis aan de KU Brussel en de KU Leuven en promoveerde op het proefschrift "De lasten van de macht: Fiscaal beleid in België (1830-1914)".

Rik Vosters (°1984) is docent Nederlandse taalkunde aan de VU Brussel waar hij destijds promoveerde met een proefschrift over "Taalgebruik, taalnormen en taalbeschouwing in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden".

Bezoek ook de tentoonstelling Het verloren Koninkrijk

Ook in deze reeks

22.10.2015 Maria De Waele - uitgesteld naar latere datum
"Une union intime et complète"? Eenheid en verdeeldheid in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815 - 1848
17.12.2015 Jeroen Koch
Willem I en de Zuidelijke Nederlanden, politiek en privé
21.01.2016 panelgesprek Nicolai Bijleveld, Stijn Van de Perre, Rik Vosters
moderator Marnix Beyen
De splijtzwammen in het koninkrijk: godsdienst, financiën en taal
18.02.2016 Jeroen Van Zanten
Nog nooit is een zoon van 25 voor kind aangezien
03.03.2016 Johan Op de Beeck
Waterloo en Napoleon : het belogen geheugen
17.03.2016 Gita Deneckere
Leopold I en het nieuwe koninkrijk België op het schaakbord van Europa


Organisatie: het STAM i.s.m. deBuren