Mediacafé ontmoet Grijze Cellen

Over de relatie tussen farma, PR en media

Archief

WO 28.11.12 | 19:30

Handelsbeurs│Concertzaal, Kouter 29, 9000 Gent

De communicatie- en marketingsector is de laatste jaren enorm gegroeid en geprofessionaliseerd. Een leger van zogenaamde PR deskundigen en spindoctors sturen dagelijks de mediaberichtgeving, ook vanuit de farmaceutische sector. Informatie over medische onderwerpen was nog nooit zo toegankelijk, zowel voor de burger/patiënt/consument als voor de journalist. Met een paar muisklikken krijg je toegang tot een overvloed aan wetenschappelijke studies, rapporten en opinies. Maar betekent dat ook dat we beter geïnformeerd zijn? Wie profiteert het meest van de huidige situatie, de patiënt of de industrie? Welke rol is er nog weggelegd voor de wetenschapsjournalist?

De farmaceutische sector is bij uitstek die sector die het algemeen welzijn van burgers zou moet dienen. Hoeveel informatie sluist doorheen de poorten van het communicatiedepartement van grote farmabedrijven zoals Pfizer, Janssen of Baxter? Deze bedrijven schipperen tussen de belangen van hun aandeelhouders, die winst wil maken, en die van de overheid, die elke burger toegang wil verlenen tot betaalbare medicatie. Medicijnen moeten dus verkocht worden, maar dat moet zo ethisch mogelijk gebeuren. En dan komt een journalist, die een verantwoordelijkheid heeft om niet sensatiezuchtig of lichtzinnig te schrijven over zaken van het algemeen belang, goed van pas. Een gerespecteerde krant of televisiejournaal geeft de berichtgeving over wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe medicijnen het nodige ‘serieux’ en dat laat zich ongetwijfeld merken in de verkoop van een bepaald medicijn.

De journalist als luis in de pels?
Maar een journalist hoort ook de luis in de pels te zijn van de grote bedrijven. Hoe goed kunnen zij zich van deze taak kwijten in tijden van schaarste en tijdsgebrek?  Worden wij, de burgers of eindconsumenten, dus grondig en naar waarheid geïnformeerd? Hoeveel verantwoordelijkheid draagt de wetenschapsjournalist zelf? Wie is de jager en wie is de prooi? De journalist of PR verantwoordelijke?

Panel

Marleen Teugels freelance journaliste (o.a. Knack, Weliswaar), lector onderzoeksjournalistiek aan de Gentse Arteveldehogeschool en docente aan het Postgraduaat Internationale Researchjournalistiek (IRJ) van Lessius Mechelen en het Fonds Pascal Decroos."

Joop Bouma is onderzoeksjournalist voor het Nederlandse dagblad Trouw. Hij werkte samen met Marleen Teugels aan een reeks over de invloed van farmaceutische industrie in Europa.

Hendrik Cammu is hoogleraar en gynaecoloog aan de VUB en het UZ Brussel. In 2010 kreeg hij de Pfizer Persprijs voor zijn artikel Hoe stop je met roken? De sigaret in de ban dat eerder dat jaar in EOS was verschenen.

Christine Vanormelingen is Communication Director en woordvoerder van Pharma.be. Zij vervangt door omstandigheden Leo Neels, CEO van Pharma.be.

Dieter De Cleene modereert het gesprek. Hij is bio-ingenieur en journalist voor het wetenschappelijk tijdschrift EOS


Organisatie: deBuren, Fonds Pascal Decroos, Mediakritiek.be en VVOJ, FWO, EOS en de Handelsbeurs. Met de steun van VVJ.

Video's

Foto's

Documenten

Ga naar eoswetenschap.eu voor een verslag van deze avond