Marion Van San: Jongeren met sterke idealen

n.a.v. 'NINA NINA of de stad zonder kinderen' in HETPALEIS

NINA NINA © HETPALEIS

Archief

DI 13.10.09 | 20:15

HETPALEIS, Theaterplein, 2000 Antwerpen

Wat doe je als leerkracht wanneer een jongen in je klas een spreekbeurt wil geven waarin hij de Holocaust ontkent? Over dat soort vragen buigt Marion Van San, hoogleraar Jeugd en Educatie aan de Universiteit Utrecht, zich dezer dagen. Ze doet onderzoek naar wat zij 'jongeren met sterke tot extreme idealen' noemt. Ze wil ook nagaan hoe ze die op een positieve manier kunnen uiten.

Het theaterprogramma van HETPALEIS vormt het uitgangspunt voor een nieuwe lezingenreeks van deBuren en HETPALEIS. Dit is een lezing naar aanleiding van de muziektheatervoorstelling ‘NINA NINA of de stad zonder kinderen' van auteur en regisseur Dimitri Leue en componist Benjamin Boutreur.

Van San: "Door de huidige communicatiemiddelen hebben jongeren steeds meer mogelijkheden om zich te informeren over allerhande thema’s en krijgen zij in toenemende mate de kans om met elkaar in discussie te gaan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er een groeiend aantal jongeren is dat sterke tot extreme idealen ontplooit. Dit komt omdat via hedendaagse communicatiemiddelen, zoals het internet bijvoorbeeld, jongeren zich veel makkelijker dan vroeger het geval was, kunnen aansluiten bij groepen van gelijkgezinden. In veel gevallen hebben de discussies binnen deze groepen een vrij onschuldig karakter maar in sommige gevallen is er iets meer aan de hand. Vooral wanneer jongeren op verschillende plaatsen (school, werk, gezin) hun idealen niet kunnen uiten, is de kans groot dat zij zich zullen terugtrekken en steeds meer aansluiting zullen zoeken bij groepen van gelijkgezinden. De kans is groot dat hierdoor hun idealen steeds extremer zullen worden. De vraag is daarom wat er kan gedaan worden om jongeren de kans te bieden hun idealen op een positieve manier te uiten en wat het pedagogisch netwerk (school, ouders) eraan kan doen wanneer blijkt dat jongeren er steeds extremere denkbeelden op na gaan houden."

Aan de hand van lopend onderzoek zal Marion van San hierop een antwoord proberen te formuleren.

Lees [hier] het interview met Van San in Knack op 7 oktober 2009.

 

In samenwerking met HETPALEIS

Podcasts

#120 - Marion Van San

Je hebt Adobe Flash nodig om deze podcast te kunnen beluisteren. Download flash hier.

Download (23.49mb)

Reacties

Bart Haers

re: Marion Van San: Jongeren met sterke idealen

Door Bart Haers 10/10/09 (10 jaren geleden)

De idee om dit fenomeen te onderzoeken komt ons belangwekkend voor, omdat het een evolutie betreft dat wel eens tekenend zou kunnen zijn wanneer het bijbrengen van een kritische houding ertoe kan leiden dat we zelf een matigende houding aan de dag leggen.
Geef zo een kerel die over de holocaust wil spreken voldoende materiaal waarin de wreedheid en ontmenselijking aan de orde zijn en spreek erover.
Het punt is echter dat in de brede media zelf extreme idealen weliswaar afgewezen worden, maar toch bevorderd worden, omdat wie zich matigend of gematigd opstelt, niet zo gemakkelijk gehoord wordt.
Zou het kunnen dat de hang naar extreme idealen samen hangt met het feit dat er voor idealen zonder meer vooral een onverschillige en zelfs neerbuigende houding heerst? Dat leek me niet zo duidelijk in de tekst van mevrouw van San.