LinksRechts debat #4: de prijs van solidariteit

Kathleen Van Brempt versus Philippe De Backer

Archief

MA 23.01.12 | 20:00

Toneelhuis | Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen

De LinksRechts debatten zijn geen boksmatchen maar inhoudelijke gesprekken over de maakbaarheid van de samenleving. In eerdere edities werd pittig gedebatteerd over democratie, cultuur en arbeid. Nu nemen de Europarlementariërs Kathleen Van Brempt (sp.a) en Philippe De Backer (Open VLD, opvolger van Dirk Sterckx) het tegen elkaar op over de kost, de prijs en de waarde van solidariteit, in het licht van de eurocrisis. Jef Maes, directeur van de sociale studiedienst van het ABVV en auteur van Uw sociale zekerheid in gevaar, reflecteert. Moderator is Dirk Barrez (DeWereldMorgen.be).

Al langer is er discussie over de betaalbaarheid van pensioenen, over de rechtmatigheid van brugpensioen en over de duur van werkloosheidsuitkeringen.
Meer nog dan anders komt de welvaartstaat in tijden van crisis onder vuur te liggen: ze zou niet meer te betalen zijn, de solidariteit niet meer te verzekeren. Maar is dat wel zo?

Tal van vragen werpen zich op voor de deelnemers aan het debat.

  • Hoe belangrijk is sociale zekerheid? Hoe belangrijk vinden zij solidariteit? En waarom?
  • Hoe verhouden zich volgens hen de aanpak van sociale bijstand versus de keuze voor een algemene sociale zekerheid?
  • Van wie is de sociale zekerheid trouwens? Van de overheid? Of zijn en blijven de sociale partners de motor?
  • En wat met de rol van de privésector in onder andere hospitalisatieverzekering en pensioenen? Is dat wel verstandig?
  • Kunnen zij ook klaarheid scheppen over wat de Europese Unie in petto heeft? Ondermijnt Europa onze sociale zekerheid? Ja, hoe sociaal of asociaal is Europa eigenlijk… of moet het zijn?
  • Hoe pakken we de onmacht aan van de sociale zekerheid die er maar niet in slaagt de armoede te doen verdwijnen, integendeel zelfs.
  • Wat denken zij over de term ‘verworven rechten’. En hoe verhouden die zich tot een modernisering van de sociale zekerheid? Wat en hoe moet er worden gemoderniseerd?

Plaats van afspraak is opnieuw de Bourlaschouwburg in Antwerpen. Welkom door Dorian van der Brempt, directeur van deBuren. Fact checker is Christophe Callewaert  van DeWereldMorgen.be.

De LinksRechts debatten inviteren sprekers om hun analyses, inzichten en verhalen te brengen over essentiële maatschappelijke vraagstukken, en om die ook te argumenteren.
Geen boksmatch, wel een verdieping van het inhoudelijke gesprek over democratie, cultuur, solidariteit en arbeid.
Toch een debat. Omdat, hoe beleefd ook sprekers van gedachten wisselen, hun verhalen en hun antwoorden zullen grondig verschillen.

Herbeleef de vorige LinksRechts debatten en bekijk de video's:


Organisatie: deBuren, Toneelhuis en DeWereldMorgen.be


Meer in de reeks Thinking Europe

Video's

Bekijk hier deel 1 van het videoverslag van dit debat

Bekijk hier deel 2 van het videoverslag van het debat.

Maandag 23 januari gaven Kathleen Van Brempt (SP.A) en Philippe De Backer (Open VLD) in de Bourlaschouwburg in Antwerpen de aftrap voor een gesprek over de kost, de prijs en de waarde van solidariteit, en dat in het licht van de eurocrisis.
Na drie kwartier kregen ze versterking van Jef Maes, hoofd van de sociale studiedienst van het ABVV en auteur van het boek Uw sociale zekerheid in gevaar. Het vierde LinksRechts debat werd geleid door Dirk Barrez van DeWereldMorgen.be. Christophe Callewaert verrichtte opnieuw de nodige fact checking om informatieve onjuistheden ver uit het debat te houden. Directeur Dorian van der Brempt van deBuren verzorgde op onderhoudende wijze de in- en uitleiding.