LinksRechts debat #1: Hoe democratisch is ons land?

Jan Blommaert versus Jean-Luc Dehaene over de kost, de prijs en de waarde van democratie

Archief

MA 30.05.11 | 20:00

Toneelhuis | Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen

Op 30 mei moet u in het Toneelhuis zijn voor het allereerste LinksRechts debat over de maakbaarheid van de samenleving met Jan Blommaert en Jean-Luc Dehaene. "Hoe democratisch is ons land? De kost, de prijs en de waarde van democratie", dat is het thema waarover ze in gesprek gaan. De LinksRechts debatten zijn een initiatief van deBuren, Toneelhuis en DeWereldMorgen.be.

Met de LinksRechts debatten gaan we op zoek naar verdieping van het inhoudelijke gesprek over democratie, cultuur, solidariteit en arbeid. We inviteren sprekers om hun analyses, inzichten en verhalen te brengen over essentiële maatschappelijke vraagstukken, en om die ook te argumenteren.

Geen boksmatch, wel een verdieping van het inhoudelijke gesprek over democratie, cultuur, solidariteit en arbeid.

Toch een debat. Omdat, hoe beleefd ook sprekers van gedachten wisselen, hun verhalen en hun antwoorden zullen grondig verschillen.

Thema van het allereerste debat is de gehavende toestand van zowel onze politieke als onze economische democratie. Binnenlandse, Europese en mondiale evoluties – van populisme tot globalisering – zetten de democratie onder druk. Hoe redden we haar? Hoe bouwen we die Vlaamse, Belgische en Europese politieke en economische democratie uit?

Crisis van de politieke democratie

De politieke democratieën liggen er overal gehavend bij. Minder mensen gaan stemmen, de geloofwaardigheid van politici en partijen daalt. De politici van klassieke partijen hebben opgehouden een politiek project te vertellen en te verdedigen.

Het gesprek zoomt onder andere in op het stilvallende middenveld, het opkomende populisme, de grote spreidstand van christen- en sociaaldemocratie en het moeilijke Belgische democratische samenleven.

Crisis van de economische democratie

Wie geen greep heeft op zijn of haar economische bestaan, en elke nacht wakker ligt over hoe morgen het levensonderhoud te betalen, kan maar moeilijk volwaardig deelnemen aan de politieke democratie.

Het gesprek focust op de groeiende inkomens- en andere ongelijkheid, de onevenwichtige relatie tussen politiek en economie, het zogenaamde Duitse model. Is er nog een politiek links is in het sociaaleconomische debat? De cruciale vraag is: hoe kunnen we de economische en ook politieke democratie herstellen?

Over het panel

Jan Blommaert is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, publicist van veel gelezen essays en auteur van heel politieke boeken. Populisme, de crisis van de democratie en het al te bestofte socialisme zijn belangrijke thema voor hem.
Voor de essays van Jan Blommaert, klik hier.

Jean-Luc Dehaene is een ‘product’ van de christelijke arbeidersbeweging. Hij groeide uit tot een toppoliticus die zowel België als Europa mee hervormde en raakte ook thuis in de raden van bestuur van een aantal grote bedrijven. Hij heeft de neoliberale wende van de voorbije dertig jaar in de economie en de politiek van nabij meegemaakt.

Ook uitgenodigd is Edi Clijsters, politicoloog en voormalig diplomaat in Berlijn. Hij verzekert alvast een inbreng over de werking van het federalisme in Duitsland en over een heel Duitse invulling van economische democratie, de Mitbestimmung door de werknemers in de bedrijven.

Moderator is journalist Dirk Barrez van de nieuwssite DeWereldMorgen.be. Fact checker van dienst is DeWereldMorgen.be journalist Christophe Callewaert: hij controleert of de feitelijke beweringen van de deelnemers ook echt juist zijn.

De LinksRechts debatten over de maakbaarheid van de samenleving zijn een organisatie van deBuren – ToneelhuisDeWereldMorgen.be

Foto's

Documenten

Jan Blommaert schreef naar aanleiding van het debat van vanavond een essay over democratie. Klik hier om het artikel te lezen.

In de pers:

"Parlementaire democratie niet aangepast aan evolutie in maatschappij", De Morgen, 31 mei 2011 
"Dehaene vindt huidige parlementaire democratie passé", De Morgen, 1 juni 2011
"Een democratie kan zichzelf democratisch kapot maken", DeWereldMorgen.be, 1 juni 2011 (foto- en videoverslagen)
-  “Het parlementaire democratische systeem zoals wij het kennen is niet meer aangepast aan de actualiteit en loopt achter de feiten aan”
. Dat verklaarde Jean Luc Dehaene tijdens ons eerste LinksRechts debat 'Hoe democratisch is ons land?'.  Carl Devos maakt over deze uitspraak een stevige analyse in het Radio 1 programma 'Joos' (07.06.11). Herbeluister het gesprek hier. (begint op 1:12:15)