Kijk, ik spreek illegaals!

Jongerentaal in de stad

Archief

MA 10.12.12 | 20:15

HETPALEIS,Theaterplein, 2000 Antwerpen

Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden voortdurend de taal van jongeren. De laatste jaren leven jongeren in de stad steeds meer in een multi-etnische omgeving. Dat weerspiegelt zich niet enkel in hun taalgebruik zelf, bijvoorbeeld op het vlak van woordgebruik, grammatica of intonatie, maar hangt ook sterk samen met de verschillende identiteiten die ze aannemen in de schoolbanken, in het jeugdhuis, of bij hun ouders.

Aan de hand van taalkundige en etnografische data, verzameld tijdens een veldonderzoek in een Antwerpse jeugdwerkorganisatie, schetst Heleen Mercelis (UA) een aantal opmerkelijke eigenschappen en praktijken van jongerentaal in de stad.

Heleen Mercelis studeerde Moderne Literatuur en Theaterwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Ze maakte deel uit van het Corpus Kunstkritiek van het Vlaams Theater Instituut (2010) en publiceert in verschillende Vlaamse cultuurtijdschriften. Sinds oktober 2011 onderzoekt ze aan de Universiteit Antwerpen tienertaal in multi-etnische stedelijke vriendengroepen, in het kader van een FWO onderzoeksproject onder leiding van sociolinguïst Jürgen Jaspers.

Organisatie: deBuren en HETPALEIS in het kader van Wiejoow

Foto's

Documenten