Het democratisch tekort I: Diplomademocratie

met o.a. Mark Bovens, Marc Hooghe, Lilianne Ploumen

Archief

DI 10.11.09 | 20:30

Beursschouwburg, A.Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel

De laatste jaren staan de opiniepagina's vol commentaar op de gevaren van het populisme en de opkomst van politici als Geert Wilders of Jean-Marie Dedecker. Deze ontwikkeling zou het gevolg zijn van een groeiend wantrouwen van kiezers tegenover de politieke en bestuurlijke elite. In het rapport 'Diploma Democracy' waarschuwt bestuurskundige Mark Bovens voor de gevaren van de nieuwe klassenmaatschappij. Politiek is een zaak voor hoogopgeleiden geworden, waardoor laagopgeleiden zich niet vertegenwoordigd voelen. Moet de politiek zich dit aantrekken? Debat met Mark Bovens, Marc Hooghe (KU Leuven) en PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen. Moderator: Rik van Cauwelaert (Knack).

Prof. dr. Mark Bovens is hoogleraar Bestuurskunde en Directeur Onderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hij studeerde staats-en bestuursrecht, politicologie en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan Columbia University Lawschool in New York. Hij promoveerde in 1990 op het proefschrift Verantwoordelijkheid en organisatie, dat bekroond werd met de G.A. van Poeljeprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. Centrale thema's in zijn onderzoek zijn politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid; publieke democratie, rechtsstaat en burgerschap in de informatiemaatschappij; en succes en falen van beleid.

Prof. dr. Marc Hooghe is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is hoofdredacteur van Acta Politica en publiceert in diverse internationale bladen. Marc doceerde eerder onder meer aan de Université Lille-II en de Universiteit van Darmstadt. Naast docent en redacteur is hij voorzitter van het Politicologisch Instituut, de Vlaamse vereniging voor politieke wetenschappen.

Lilianne Ploumen (Maastricht, 1962) is politica. Van 1996 tot 2001 was ze directeur van het internationale vrouwenfonds Mama Cash, sinds 2004 vervulde ze die functie bij ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Op 24 september 2007 versloeg ze, na zes telronden, de gedoodverfde winnaar Jan Pronk, in de strijd om het voorzitterschap van de Nederlandse Partij van de Arbeid.

Synopsis van het rapport
De moderne democratie is een diplomademocratie. Burgers hebben beduidend meer politieke invloed naarmate hun opleiding hoger is. Hoger opgeleiden waren altijd al politiek actiever dan lager opgeleiden, maar in de afgelopen decennia is het verschil sterk toegenomen. Hoogopgeleide burgers gaan vaker stemmen, bezoeken vaker inspraakavonden en staan veel vaker vooraan bij interactieve beleidsvorming dan laagopgeleide burgers. Ofschoon nog ruim de helft van de bevolking alleen maar lager of middelbaar onderwijs heeft gevolgd, zijn laagopgeleide burgers in ons land inmiddels vrijwel volledig afwezig in de vertegenwoordigende organen en onder politieke bestuurders. Meer dan ooit tevoren, sinds de invoering van de het algemeen kiesrecht, wordt de democratie gedomineerd door de hoogst opgeleiden. Dit artikel beschrijft de opkomst van de diplomademocratie in Nederland, bespreekt waarom dat een probleem zou kunnen zijn en wat er gedaan zou kunnen worden om sommige negatieve effecten in te perken."

Lees hier het volledige rapport.

Reacties

De CLercq Lieven

re: Het democratisch tekort I: Diplomademocratie

Door De CLercq Lieven 20/10/09 (10 jaren geleden)

Wensen deze al of niet laagopgeleide medeburgers wel inspraak en wensen ze wel tijd te spenderen aan onze bestuursproblemen. Opkomst bij het antwerpse referendum ca 35% ?