Grijze Cellen Leuven: de (on)zin van gevangenisstraf

Met lezingen van Kristel Beyens en Miranda Boone

Archief

MA 30.03.15 | 19:30

STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Aanvankelijk was een gevangenis uitsluitend bedoeld om iemand tijdelijk vast te houden in afwachting van zijn straf. Wat zou het vonnis worden: een boete, lijfstraf, verbanning of de doodstraf? Pas later werd de opsluiting een straf op zich. Wat is er door de jaren heen veranderd in het Belgische en Nederlandse strafbeleid? Hoe effectief is gevangenisstraf en in welke mate is het strafbeleid wetenschappelijk onderbouwd? Hoe kan het dat de Nederlandse gevangenispopulatie in de afgelopen jaren gedaald is en ondertussen lager is dan de gevangenispopulatie in België? Welke rol spelen gemeenschapsgerichte straffen zoals de werkstraf en elektronisch toezicht in beide landen?

Tijdens deze Grijze Cellen over (gevangenis)straf geven we het woord aan twee academische specialisten op het gebied van criminologie en penologie in de Lage Landen. Kristel Beyens legt in haar lezing de nadruk op de ontwikkelingen in het Belgische strafbeleid en Miranda Boone belicht de evolutie van het strafbeleid in Nederland. Daarna volgt een gesprek onder leiding van Eos-redacteur Dieter De Cleene.

Kristel Beyens is sinds 1989 verbonden aan de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, eerst als onderzoeker en vanaf 1999 als professor in de penologie. Ze publiceert over onderwerpen als overbevolking in (Belgische) gevangenissen, de rechter en het rechtspreken en sinds enkele jaren richt haar onderzoek zich ook op gemeenschapsgerichte straffen zoals de werkstraf en het elektronisch toezicht. Kristel Beyens is redactielid van onder meer het tijdschrift Panopticon en European Journal of Probation en wordt regelmatig geconsulteerd door de media over penitentiaire en bestraffingsthema's. Samen met Miranda Boone deed ze onderzoek naar de detentiebeleving door Belgische gedetineerden en Nederlands personeel in de penitentiaire inrichting Tilburg, dat ze publiceerden in het boek Zeg maar Henk tegen de chef (2013).

Miranda Boone is bijzonder hoogleraar penitentiair recht en penologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht. Ze is een specialist op het gebied van strafrechtelijke besluitvorming, straftenuitvoerlegging, het gevangeniswezen en de reclassering in Nederland. Zij publiceerde daar de afgelopen vijftien jaar veelvuldig over. Als co-auteur was zij betrokken bij de totstandkoming van het studieboek Criminologie en Strafrecht (2013) en samen met Kristel Beyens deed ze onderzoek naar de detentiebeleving door Belgische gedetineerden en Nederlands personeel in de penitentiaire inrichting Tilburg. Daarnaast publiceerde ze in 2014 artikelen over elektronische detentie en de reclassering als uitvoeringsorganisatie.

Organisatie: deBuren, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Wetenschappelijk Tijdschrift Eos, KU Leuven en STUK


Meer over Grijze Cellen

deBuren organiseert samen met het wetenschappelijke tijdschrift Eos, FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen), Concertzaal Handelsbeurs in Gent, KU Leuven en STUK de wetenschappelijke lezingen- en debatreeks Grijze Cellen. De avonden verlopen volgens een vast stramien: allereerst geven twee topwetenschappers uit Nederland en Vlaanderen een lezing van 20 minuten en daarna volgt een gesprek onder leiding van een wetenschapsjournalist. Klik hier voor een overzicht van alle afleveringen en bekijk hier alle video's van de gesprekken!

Video's

 

 

Foto's