De kortere werkweek: wenselijk en haalbaar?

Een debat met voor- en tegenstanders

Archief

DI 05.05.15 | 19:30 > 21:30

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

De persistente werkloosheidscijfers in Vlaanderen en Nederland zijn een heikel thema. Stilaan groeit de sympathie voor een idee dat tot voor kort nog taboe was: wat als we allemaal minder zouden werken? Als een steeds groter deel van de bevolking werkloos blijft of wordt, terwijl het werkende deel van de bevolking vaak lijdt onder een te hoge werkdruk, waarom herverdelen we de beschikbare banen dan niet door middel van een kortere werkweek?

Daarenboven zou een kortere werkweek meer gendergelijkheid teweeg brengen doordat vrouwen en mannen de tijd krijgen om de verschillende rollen die zij opnemen, beter op elkaar af te stemmen. In Göteborg loopt momenteel een experiment waarbij ambtenaren voor hetzelfde loon zes in plaats van acht uur per dag werken. Volgens tegenstanders, echter, zou minder werken paradoxaal genoeg tot een hogere werkloosheidsgraad leiden. Hierbij verwijst men naar de ‘lump of jobs fallacy', de misvatting dat er zoiets bestaat als een vast aanbod jobs. Tegenstanders van de kortere werkweek stellen een aanpassing aan de aanbodzijde voor. Jobs aanbieden moet geld opbrengen voor de werkgevers.

Is deze herverdeling wel het wondermiddel waarop onze samenleving zit te wachten? Is het overigens wel haalbaar? Een debat met voorstander Riet Ory (Femma), tegenstander Jan Denys (arbeidsmarktdeskundige, Randstad) en arbeidsdeskundige Paul de Beer (UvA, AIAS). Michaël Van Droogenbroeck (VRT) modereert.

Over de sprekers

Riet Ory, adjunct algemeen directeur van Femma, verving Eva Brumagne (algemeen directeur van Femma).

Jan Denys is afgestudeerd als arbeidssocioloog aan de KULeuven. Hij was werkzaam aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van 1984 tot 1999 als wetenschappelijk medewerker en project manager op het domein onderwijs en arbeidsmarkt. Sinds 1999 werkt hij voor Randstad als corporate communication and public affairs manager en als arbeidsmarktdeskundige. Denys is al jaren columnist over de arbeidsmarkt in verschillende publicaties: vroeger voor Job@, Trends en De Standaard; tegenwoordig voor De Tijd en De Morgen. Hij is ook een veelgevraagd spreker op seminars/congressen en debatten en wordt door diverse media regelmatig gevraagd naar zijn mening over en analyse van ontwikkelingen op het vlak van de arbeidsmarkt en de relatie mens en werk.

Paul de Beer (1957) is Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, mededirecteur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en wetenschappelijk directeur van het (Nederlandse) Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht. Eerder werkte hij bij de Wiardi Beckman Stichting (wetenschappelijk bureau van de Nederlandse Partij van de Arbeid), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomensverhoudingen, de welvaartsstaat en solidariteit.

Organisatie: deBuren & Poliargus

 

Podcast | Quotes

'Het is interessant om te kijken hoeveel het de samenleving kost de 38-uren-norm in stand te houden, een norm waar velen niet aan komen. Hoeveel kost tijdskrediet, ziekteverzuim, brugpensioen onze samenleving? Wat is de eigenlijke kost van een norm die voor velen niet haalbaar is?' Riet Ory

'Arbeidsduurvermindering gaat gepaard met de intensifiëring van de arbeid. Niet alle arbeidsduurvermindering wordt omgezet in jobs, de facto komt de druk bij de mensen. Dat is niet meer welzijn, maar minder welzijn.' Jan Denys

'We moeten een belangrijk onderscheid maken of je kiest voor een kortere werkweek om meer banen te creëren (om de werkgelegenheid te stimuleren) of je vooral kiest voor een kortere werkweek omdat die uiteindelijk het welzijn van de maatschappij ten goede komt. Dat zijn twee verschillende doelstellingen en het is niet gezegd dat een kortere werkweek voor beide de oplossing kan bieden.' Paul de Beer

Podcasts

#387 - De kortere werkweek (debat)

Je hebt Adobe Flash nodig om deze podcast te kunnen beluisteren. Download flash hier.

Download (48.7mb)

#388 - De kortere werkweek (publieksvragen)

Je hebt Adobe Flash nodig om deze podcast te kunnen beluisteren. Download flash hier.

Download (32.11mb)

Video's

Foto's

Documenten

Meer weten over de kortere werkweek?

- Waarom een kortere werkweek wenselijk is, door Olivier Pintelon, Poliargus, 08.07.2015
- De kortere werkweek: werken om te leven in plaats van leven om te werken, door Olivier Pintelon, Poliargus, 04.05.2015
- 35-uren werkweek: waar wachten we nog op?, Stan De Spiegelaere in Hautekiet, Radio 1, 05.05.2015
- In vijf jaar naar 35 uur - Stan De Spiegelaere e.a., door Stan De Spiegelaere, Olivier Pintelon en Nick Deschacht, Poliargus, De Redactie.be, 07.05.2015
- Leve moeder: over moederschap, feminisme en de dertig-uren-week, door Riet Ory, Dewereldmorgen.be, 09.05.2015
- Why so many Dutch people work part time, The Economist, 11.05.2015
- Kan de 30-urenweek ons evenwicht tussen werk en privé redden?, door Hanne Vlogaert, De Morgen, 18.05.2015