De bollen zijn heel decoratief aan de vijver

Presentatie Land Art-nummer DW B

Astrid Lampe Leo van der Noort

Archief

ZA 15.02.14 | 20:00

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam, Nederland

Literair tijdschrift DW B presenteert met het Land Art-nummer een uniek Gesamtkunstwerk. Gastredacteur Astrid Lampe vroeg twintig dichters om bij te dragen aan een tekstueel landschap waarin de eenheid van het gedicht en het ego van de dichter worden gebruikt als compost om de poëzie op te laten bloeien.

Kom luisteren naar veel poëzie, kritische interventies, interviews en een panelgesprek. Dichters en critici van dienst zijn, naast Astrid Lampe, ook Arno Van Vlierberghe, Patrick Bassant, Jeroen Dera, Jeroen van Rooij, Kila van der Starre, Laurens Ham, Rozalie Hirs, Paul Bogaers, Frank Keizer, Martijn den Ouden, Arnoud Rigter, Peter Smink en Jaap Blonk. Inleiding: hoofdredacteur Hugo Bousset. Moderator: Willem Bongers-Dek. Film: Dorian Robert. Geluid: Goos van den Berg.

Over Land Art

Als Astrid Lampe vrije hand wordt gegeven een themadossier voor DW B samen
te stellen, dan gaat de boel op de schop. De poëzie wordt opengetrokken
tot in het volledige landschap, tot zij naar alle kanten open staat en radicaal
is losgeschoffeld van benauwende verwachtingen, ook van de contouren
van het gedicht. ‘Il faut cultiver notre jardin.’

Er worden noodzakelijke ingrepen gepleegd om gedichten te bestrijden
middels poëzie: in poetry; not in poems. De verwantschap met beeldende
kunst zoeken we op in thematiek, in methodiek en in benadering: een
hockney en een Dixi.

Twintig dichters schreven drie nieuwe regels en bloemleesden drie regels bloemlezen uit andermans werk. Uit deze composthoop van 120 regels putten zij voor het samenstellen van drie naar eigen inzicht opgestelde pagina’s, zonder restricties. Daarna werd het geheel grondig door elkaar geschud totdat er alleen nog poëzie overbleef. En: een geheimzinnige code onderaan de pagina. Komt dat zien!

De dichters Annemieke Gerrist, Arno Van Vlierberghe, Arnoud Rigter, Astrid Lampe, Els Moors, F. van Dixhoorn, Frank Keizer, Jaap Blonk, Jeroen van Rooij, Laurens Ham, Lies van Gasse, Maarten van der Graaff, Marcel van den Berg, Martijn den Ouden, Paul Bogaers, Paul Bogaert, Peter Smink, Rozalie Hirs, Tonnus Oosterhoff & Willem Bongers-Dek
De samenstellers
Patrick Bassant, Willem Bongers-Dek & Astrid Lampe
De vormgevers Marcel van den Berg & Bram Nijssen (www.kommerz.nl)

Over de avond

Een bijzonder themadossier verdient een bijzondere presentatie. Alle sprekers van de avond hebben zich grondig voorbereid maar weten nog niet wat zij precies zullen gaan doen. Het lot speelt daarbij een belangrijke rol: moderator Wilem Bongers-Dek trekt formats en namen uit twee hoge hoeden en daarna beklimmen de dichters en critici het podium om uit te voeren wat hen gevraagd is.

Kom luisteren naar veel poëzie, kritische interventies, interviews en een panelgesprek! Dichters en critici van dienst zijn, naast Astrid Lampe, ook Arno Van Vlierberghe, Patrick Bassant, Jeroen Dera, Jeroen van Rooij, Kila van der Starre, Laurens Ham, Rozalie Hirs, Paul Bogaers, Frank Keizer, Martijn den Ouden, Arnoud Rigter, Peter Smink en Jaap Blonk. Inleiding: hoofdredacteur Hugo Bousset.

De gehele avond wordt gefilmd door Dorian Robert van de HKU als voorproefje van vernieuwende poëziekritiek. Het resultaat wordt op 14 maart getoond bij deBuren tijdens de presentatie van LAK: Labo Actuele Kunstkritiek.

Organisatie: deBuren, DW B en LAK

Video's