De Acht Hoofdzonden: Traagheid

Archief

DI 04.11.08 | 20.00 > 21.30

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Volgens de Leuvense filosoof Herman De Dijn is de fundamentele ervaring van de postmoderne mens de verveling, de onverschilligheid. In zijn boek Hoe overleven we de vrijheid? (1993) wees hij op de keerzijde van die vrijheid: de leegte, de zinloosheid van het bestaan, die leidt tot een naarstig zoeken naar 'interessante ervaringen', een nietsontziende rusteloosheid.

De verveling is nog steeds actueel. In 2007 schreef zijn Nederlandse collega-filosoof Awee Prins het boek Uit verveling. Daarin omschrijft Prins de huidige wezenstoestand ook als verveling en hekelt de voortdurende zoektocht naar de interessantste der interessantste vrijetijdsbesteding: "We zijn voortdurend op zoek naar het interessante en denken dat de verveling dan wel verdwijnt. Maar er heerst geen inter-esse, dat wil zeggen: we zijn niet meer werkelijk te midden van de zijnden. Dat heeft er mee te maken dat we ons niet meer kunnen concentreren en geen geduld meer kunnen opbrengen voor de dingen." Dat neigt naar een pleidooi voor traagheid. Voor tijd en ruimte en reflectie.

Minister van Staat Jos Geysels trok zich enkele jaren geleden bewust terug uit de politiek om een ander leven op te bouwen. Dat leven is niet minder actief geworden maar wel anders. Geysels is momenteel voorzitter van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - waarmee de traagheid in katholieke zin ook vertegenwoordigd is.

Een avond over traagheid en luiheid in al hun facetten: maatschappelijk, intellectueel, politiek, academisch en filosofisch.

Podcasts

#85 - De Acht Hoofdzonden: Traagheid

Je hebt Adobe Flash nodig om deze podcast te kunnen beluisteren. Download flash hier.

Download (62.97mb)

Foto's

Reacties

Peter Bosman

re: Traagheid

Door Peter Bosman 23/10/08 (11 jaren geleden)

Waar zitten we met onze "onthaasting" van Versteylen als we luiheid in dezelfde negatieve categorie gaan zetten als gulzigheid, jaloezie, hebzucht woede en onkuisheid ? IN die categorie zitten woorden waar we andere mensen mee kwaad berokkenen in principe.
Dit is niet noodzakelijk het geval met luiheid. Deze opmerking is vooral gericht aan Jos Geysels

Michel Pauwels

re: Traagheid

Door Michel Pauwels 29/10/08 (11 jaren geleden)

Misschien moesten we het recht op traagheid laten inschrijven in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.Mijn laatste werkgever had het steeds over het inbouwen van "des plages de réflexion".Het is er blijkbaar nergens van gekomen, we dragen er nu allen de gevolgen van.

Philippe Aloy

re: Traagheid

Door Philippe Aloy 29/10/08 (11 jaren geleden)

Juist! Er is weinig 'inter-esse' in de zin van met anderen zijn, hen bevragen en accepteren wat op ons afkomt. Hen eerst gelijk geven waar ze gelijk hebben vooraleer we hun mening betwisten. Dat is zijn te midden van de zijnden.

Er is ook weinig 'esse' in de zin van in het nu zijn, in het heden, in de stilte. Ver van de tollende gedachten uit verleden en toekomst, 'far from the madding crowd'. Dat is zijn te midden van zichzelf.