Cultuur: (niet) de kers op de taart?

Is cultuurbeleid een luxe of een noodzaak?

Archief

MA 27.02.12 | 13:00 > 19:00

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Lectoraat Kunst en Economie │Lange Viestraat 2b, 3500 BM Utrecht, Nederland

Debatnamiddag over cultuurbeleid in Vlaanderen en Nederland

Bart Caron (Vlaams Parlement, Groen!), auteur van Niet de kers op de taart en Quirine Van der Hoeven (directie Kunsten, Nederlands ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), auteur van Van Anciaux tot Zijlstra: cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen stellen respectievelijk hun boek en dissertatie voor over cultuurbeleid en -participatie in de Lage Landen. Nadien gaan verschillende Vlaamse en Nederlandse kunstenaars in drie panels met elkaar in gesprek over creatie in de beeldende kunst, distributie in de film en afname in het theater.

Het proefschrift Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen kunt u hier bestellen of downloaden.

 

Programma:

13.00 - 13.30 : Aankomst en koffie

13.30 : Welkom en intro

13.40 - 14.40 : Bart Caron en Quirine van der Hoeven presenteren enkele 'prikkelende stellingen' en gaan in discussie met Guy Janssens (CVN).

14.40 - 15.40 : Felix De Clerck gaat in gesprek met Stella Lohaus (Stella Lohaus Gallery) en Thérèse Legierse (curator) over de rol van de overheid in de creatie van beeldende kunst.

15.40 - 16.00 : koffie en gebak

16.00 - 17.00 : Hans-Maarten van den Brink (Mediafonds) gaat in gesprek met Geoffrey Enthoven (Vlaams filmregisseur) en Hans Hylkema (Nederlands filmregisseur en scenarioschrijver) over de rol van de overheid in de distributie van film

17.00 - 18.00 : Elsemieke Scholten (De Theatermaker) gaat in gesprek met Ilay den Boer (Huis van Bourgondië) en Kathleen Treier (STAN)  over de rol van de overheid in de afname van theater

18.00 - 18.15 : Prof. Annick Schramme (UA) en Prof. Giep Hagoort (HKU) trekken conclusies

18.15 - 19.00 : afsluitende borrel

Sprekers:

Schrijvers

  • Bart Caron is Vlaams parlementariër en was eerder kabinetchef Cultuur en Jeugd van de ministers Bert Anciaux en Paul Van Grembergen. In 2011 verscheen zijn boek Niet de kers op de taart/ Waarom kunst- en cultuurbeleid geen luxe is, waarin hij uitlegt waarom cultuurbeleid helemaal geen overbodige luxe is, maar een noodzaak. De auteur verdedigt de stelling dat een cultuurbeleid tegelijk regulerend, marktcorrigerend en marktversterkend is. Hij gaat in op de cultuurparticipatie, elitaire kunst en democratisering en besteedt aandacht aan de stille sociaal-culturele (r)evolutie.
  • Quirine van der Hoeven is werkzaam bij de directie Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Nederland. Daar houdt zij zich onder andere bezig met creatieve industrie, architectuur en ondernemerschap. Zij schreef het doctoraal proefschrift getiteld Van Anciaux tot Zijlstra: cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen. In haar proefschrift vergelijkt Van der Hoeven het cultuurparticipatiebeleid van de Nederlandse Rijksoverheid en dat van de Vlaamse Gemeenschap. Ze onderzocht de periode 1999-2009, toen het stimuleren van de cultuurparticipatie een belangrijke doelstelling van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen was. Aan beide zijden van de grens waren er in die periode programma’s om de cultuurdeelname te bevorderen, zoals het Actieplan Cultuurbereik (2001), en het Tienpuntenplan voor cultuurparticipatie (2007) in Nederland en het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2001) en het Participatiedecreet (2008) in Vlaanderen.

Beeldende kunst

  • Felix De Clerck (moderator) is bekend van de SHAME beweging in Brussel. Stella Lohaus is curator en galerijhoudster van de in mei 2011 gesloten Stella Lohaus galerie in Antwerpen. Thérèse Legierse is curator en voorzitter van de beoordelingscommissie beeldende kunst.

Film

  • Hans-Maarten van den Brink (moderator), directeur van het Mediafonds, gaat in gesprek met Geoffrey Enthoven, Vlaamse filmmaker bekend van o.a. Hasta la Vista en Les enfants de l'amour, en Hans Hylkema, Nederlandse filmmaker bekend van o.a. de film Oeroeg en de televisieserie Den Uyl en de affaire Lockheed.

Theater

  • Elsemieke Scholten (moderator), artistiek coördinator van De theatermaker, gaat in gesprek met een Nederlandse theatermaker in Vlaanderen, Ilay den Boer, theatermaker bij het Huis van Bourgondië, en Kathleen Treier, verantwoordelijke voor communicatie en verkoop bij toneelgroep STAN.


Organisatie: deBuren, Lectoraat Kunst en Economie HKU, Departement Management UA, De Brakke Grond en CVN.

Video's

- Radiomaker Jan Hautekiet legde Bart Caron op de rooster. Bekijk het filmmateriaal. Organisatie: LOCUS Vrijdagontmoetingen. (03.02.2012)

Documenten

- Het proefschrift Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen van Quirine van der Hoeven kunt u hier bestellen of downloaden.

- Bart Caron: ‘Vlaanderen voert een wachtkamerbeleid’, door Jan Braet, Knack.be (08.12.2011)
- Beluister hier de podcast van het programma Trio (Klara, 10.12.2012) met Bart Caron over Niet de Kers op de Taart.
- Bart Caron en Johan Sanctorum over cultuur op De Contrabas.com (12.12.2011)
- Recensie van 'Niet de kers op de taart' door Ellen Asselman op Cutting Edge (16.01.2012)

Quirine van der Hoeven gepromoveerd op vergelijkende studie naar effectiviteit van Vlaams en Nederlands cultuurbeleid
Op 14 februari heeft Quirine van der Hoeven de doctorstitel in ontvangst genomen aan de Universiteit Utrecht als kroon op haar dissertatie Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen. De dissertatie is als wetenschappelijk rapport gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Van der Hoeven komt tot de conclusie dat de overkoepelende beleidsvisie in Vlaanderen kwaliteitsvoller is dan de Nederlandse, met een bredere aanpak die enerzijds het sociaal-cultureel werk omvat en anderzijds ook de kunsten en het erfgoed. Op het gebied van cultuureducatie is de Nederlandse praktijk juist weer effectiever te noemen, met een uitgewerkt cultureel programma voor het reguliere onderwijs. Lees meer op de blog van CVN.