2011

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel behartigt de belangen van de Nederlandse regering. Ook de bescherming en behartiging van de belangen van Nederlanders, die voor kortere of langere tijd in België verblijven, behoort tot de taken van de ambassade. In dat verband organiseert de ambassade ook regelmatig culturele activiteiten.

www.nederlandseambassade.be

Arenbergschouwburg

De Arenbergschouwburg is de Antwerpse thuishaven voor gerenommeerde nationale en internationale artiesten op het vlak van cabaret, comedy en chanson. Arenberg is tegelijkertijd ook een ontmoetingsruimte en Open Huis geworden voor kunstenaars en culturele organisatoren.

www.arenbergschouwburg.be

BAM Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst

BAM is het Vlaams steunpunt voor professionele hedendaagse beeldende, audiovisuele en mediakunst. Het is de opdracht van BAM om deze velden te volgen en ondersteunen, en dit door ze te stimuleren, te analyseren en erover te informeren.

www.bamart.be

BELvue Museum

Het BELvue Museum is een museum in Brussel waarin aandacht wordt gegeven aan de geschiedenis van de Belgische staat van 1830 tot vandaag. Het is een onderdeel van het Koninklijk Paleis.
Het museum is gehuisvest in het Hôtel Bellevue, een voormalig 18de-eeuws hotel.

www.belvue.be

BELvue

Beursschouwburg

Als Brussels kunstencentrum laat de Beursschouwburg zich grondig tekenen door die stad. Hier geen monocultuur, maar constante kruisbestuiving: van talen en vormen, disciplines en genres, kunst en dagelijkse realiteit. De Beursschouwburg wil een podium bieden aan werk in ontwikkeling, aan nieuwe formats en disciplines, aan de kunstenaars en denkers van morgen.

www.beursschouwburg

BOZAR

BOZAR is een groot internationaal, multidisciplinair kunstencentrum in het centrum van Brussel. Voor 2002 was het bekend als het Paleis voor Schone Kunsten (PSK). Het gebouw van de Art Deco-architect Victor Horta dateert uit 1928. deBuren heeft in 2010 een bijdrage geleverd aan de Lucas Cranach-tentoonstelling en vroeg in samenwerking met de literatuurafdeling van Bozar vijf dichters een gedicht te schrijven naar aanleiding van één van de schilderijen uit deze tentoonstelling. In 2011 gaat deBuren een soortgelijke samenwerking aan in relatie tot de tentoonstelling rondom Jeff Wall.

www.bozar.be

Cinematek

Cinematek is het filmmuseum van de stad Brussel. Het huisvest het Koninklijk Belgisch Filmarchief, dat al in 1938 gesticht werd en meer dan 50.000 titels bevat. Het Filmmuseum dateert van 1962 en is een van de oudste ter wereld in zijn soort. Het Filmmuseum werd in 2009 volledig vernieuwd en gedigitaliseerd.

www.cinematek.be

citybooks

citybooks is een voornamelijk literair residentieproject voor auteurs, fotografen en videasten. Zij maken in opdracht van deBuren unieke stadsportretten die u altijd en overal gratis kunt lezen, beluisteren, bekijken en downloaden. De citybooks worden u aangeboden als tekst, e-book en podcast, en vormen op termijn een uitgebreid netwerk van ‘Verenigde Steden van Europa’. Reis zonder u te verplaatsen!

www.city-books.eu

City One Minutes

City One Minutes is een project van de One Minute Foundation. Het idee is eenvoudig: van elk uur van de dag wordt een filmpje van één minuut gemaakt. Zo ontstaan vierentwintig filmpjes die één etmaal in een stad vertegenwoordigen.

www.cityoneminutes.org

Debatorganisatie Machiavelli Brussel

De Debatorganisatie Machiavelli Brussel richt zich op politieke en journalistieke thema's in Nederland en Europa.


De Brakke Grond

De Brakke Grond is het Vlaamse cultuurhuis in Amsterdam. In 2010 werkte deBuren voor De Brakke Grond het boekenprogramma uit in het kader van het festival 'Allez Congo'. In 2011 zullen deBuren en De Brakke Grond samenwerken aan filmavonden in de zomer.

www.brakkegrond.nl

DE DAGEN

Vzw DE DAGEN in Antwerpen leent haar gedachten over kunst en organiseert op vraag interdisciplinaire projecten waar woord, geluid en beeld samenkomen.
Kleine expo's van internationaal formaat.

www.dedagen.be


deSingel

Het cultureel centrum deSingel is een open huis voor hedendaagse en internationale kunst, en biedt onderdak aan vier kunstdisciplines: architectuur, dans, muziek en theater. Daarnaast biedt deSingel onderdak aan het Conservatorium van Antwerpen, de Posthogeschool voor Podiumkunsten, het Vlaams Architectuurinstituut, het steunpunt voor architectuur in Vlaanderen en Radio 2 Antwerpen.

www.desingel.be


DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be behoort als internetkrant tot geen enkele commerciële mediagroep. DeWereldMorgen.be concentreert zich op wat echt belangrijk is, op wat je moet weten om onze complexe wereld te begrijpen.

DeWereldMorgen.be


ECF

ECF (European Cultural Foundation) faciliteert en stimuleert culturele uitwisseling en nieuwe vormen van creatieve expressie. ECF verspreidt en verbindt kennis binnen de Europese culturele sector en is een pleitbezorger voor de Kunsten op alle niveaus van politieke besluitvorming. 

www.eurocult.org


EUNIC Brussels

deBuren is lid van EUNIC Brussels, de koepelorganisatie van nationale culturele instituten in Brussel. EUNIC is een partnerschap van nationale culturele instituten die zich ook buiten hun landsgrenzen engageren en met een bepaalde graad van onafhankelijkheid van hun regeringen werken.

www.eunic-europe.eu

Europese Commissie

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau. Het cultuurprogramma (2007-2013) van de Europese Commissie kende het Vlaams-Nederlands Huis deBuren een subsidie toe van € 200.000,- voor het beeldende en literaire project citybooks.

ec.europa.eu


EOS Magazine

Eos is een Nederlandstalig populairwetenschappelijk maandblad. Zowel natuurwetenschappen als menswetenschappen en geneeskunde komen aan bod. Daarnaast is er een uitgebreide rubriek technologie, met onder andere de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT. Het blad verschijnt zowel in België als Nederland.

www.eosmagazine.eu


Erasmus Hogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) is een hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap. Met bijna 4500 studenten is het een van de grootste Nederlandstalige hogescholen in Brussel.

www.erasmushogeschool.be


Extra City - Kunsthal Antwerpen

Extra City in Antwerpen is een platform voor productie, presentatie en artistiek debat. Extra City’s internationaal tentoonstellingsprogramma focust op hedendaagse artistieke ontwikkelingen in België en het buitenland. Binnen haar reflecties over het heden is echter ook een belangrijke plaats weggelegd voor onderzoek naar significante historische posities, die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de beeldvorming van nu.

www.extracity.org


Flagey

Flagey is het voormalige gebouw van het Nationaal Instituut voor Radio-omroep (NIR). Na vernieuwingswerken is het gebouw in 2002 omgevormd tot een concertzaal, opnamestudio en een huis van cultuur.

www.flagey.be


Fonds Pascal Decroos

Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en opgericht met als doel de herinnering aan Pascal Decroos levendig te houden en zijn levenswerk voort te zetten. Het Fonds is een van de vaste partners van de het Mediacafé.

www.fondspascaldecroos.org


FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is een onafhankelijk agentschap dat fundamenteel onderzoek in Vlaanderen ondersteunt voor alle disciplines. Het FWO maakt daarvoor middelen vrij op basis van een interuniversitaire selectie.

www.fwo.be


(H)ART

(H)ART is een toonaangevend tijdschrift voor hedendaagse kunst in de Benelux.

www.kunsthart.org


Het beschrijf

Het beschrijf is een literaire vereniging, gevestigd in Brussel. Het organiseert tal van literaire programma’s, workshops, festivals en verschillende acties in het buitenland.

www.beschrijf.be

Gemeente Wassenaar

Wassenaar is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 25.834 inwoners.

www.wassenaar.nl


Het Liegend Konijn

Tijdschrift voor hedendaagse, Nederlandstalige poëzie. Twee keer per jaar brengt het blad nieuwe, niet eerder gepubliceerde 'uit het nest geroofde' Nederlandstalige poëzie.

www.hetliegendkonijn.be

HETPALEIS

HETPALEIS is een theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars in het hart van Antwerpen. HETPALEIS is een creatiehuis dat kwaliteitsvol kinder- en jongerentheater creëert én presenteert. In 2010 organiseerde HETPALEIS in samenwerking met deBuren een lezingenreeks, met het theaterprogramma als uitgangspunt.

www.hetpaleis.be

Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde (KANTL)

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde werd in 1886 opgericht. Anno 2010 heeft de KANTL twee kerntaken: het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, en het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur anderzijds. Zij organiseert lezingen, debatten en studiedagen en publiceert uitgaven.

www.kantl.be


Knack Boekenburen

Knack Boekenburen werd in augustus 2009 gelanceerd door het Nederlandstalige Belgische weekblad Knack, in samenwerking met deBuren en de Provincie Antwerpen. Met Knack Boekenburen wordt door middel van nieuwsitems, reportages en interviews vooral de nadruk gelegd op de Vlaamse én Nederlandse letteren maar ook de buitenlandse literatuur komt dagelijks onder de aandacht. Daarnaast programmeert Knack Boekenburen bewust breed: van de klassieke roman of dichtbundel tot thrillers, strips, non-fictie en opiniëring.

www.knack.be/boekenburen

Letterenhuis

Het Letterenhuis in Antwerpen is het algemene museum en archief voor de Vlaamse letterkunde. Het letterenhuis verzamelt, bewaart en toont brieven, literaire tijdschriften, handschriften, documenten en portretten van Vlaamse auteurs en informatie over uitgeverijen.

www.letterenhuis.be

Letterkundig Museum in Den Haag

Het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, gevestigd in het Koninklijke Bibliotheek-complex in Den Haag, is gewijd aan auteurs uit het Nederlandstalige gebied vanaf 1750. Het Letterkundig Museum is een belangrijk onderzoekcentrum voor de Nederlandstalige literatuur. Jaarlijks is het ook de plaats waar de P.C. Hooft-prijs wordt uitgereikt. Samen met het Letterkundig Museum en het Letterenhuis organiseert deBuren dit jaar de reeks Het Literaire Pleidooi.

www.knack.be/boekenburen


MANAvzw

MANAvzw is als Expertisecentrum voor Islamitische Culturen het aanspreekpunt voor alles wat islam en moslims in Vlaanderen betreft. Zij focussen zich hierbij op de maatschappelijke, culturele en religieuze dimensie van islam. MANAvzw laat zich niet uit over theologische kwesties.

www.manavzw.be


MO* magazine

Het Belgische 'MO* Magazine' verschijnt maandelijks en bekijkt mondiaal nieuws op een andere, kritische manier. deBuren en MO* organiseren samen MO* lezingen. Daarmee willen we het debat over internationale prangende thema's in Vlaanderen naar een hoger niveau tillen.

www.mo.be

Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen

Het Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen behartigt de belangen van Nederlanders in de provincies Antwerpen en Limburg.

www.nederlandsconsulaat.be

NIAS

Het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) is een onderzoeksinstituut op het gebied van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het doel van dit instituut is het stimuleren en promoten van interdisciplinaire samenwerking op deze gebieden. Het instituut is in 1971 opgericht en valt sinds 1988 onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

www.nias.knaw.nl


Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is na de ondertekening van het Taalunieverdrag in 1980 opgericht door de overheid van Nederland en van Vlaanderen (België) ten behoeve van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de taal, het onderwijs in het Nederlands en de taalgebonden cultuur. Sinds 12 januari 2005 is Suriname het derde lid van de Unie.

taalunieversum.org/taalunie


Ons Erfdeel

Ons Erfdeel is een Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift. Het tijdschrift bevat, naast beschouwingen over literatuur, beeldende kunsten, muziek, theater en film, ook artikelen over uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen in Vlaanderen en Nederland. Ons Erfdeel besteedt eveneens aandacht aan taal- en cultuurpolitieke activiteiten.

www.onserfdeel.be


Passa Porta

Passa Porta is een internationaal literatuurhuis in Brussel en opende zijn deuren in oktober 2004. Het huis omvat een literair podium, een meertalige boekhandel, een ruimte voor workshops, een kleine galerie, kantoorruimten en een appartement voor schrijvers en vertalers in residentie.

www.passaporta.be


Poëziecentrum

Het Poëziecentrum is een informatie-, documentatie- en studiecentrum in Gent voor Nederlandstalige poëzie en anderstalige poëzie in Nederlandse vertaling.Over de jaren is de werking van het centrum geprofessionaliseerd en gedifferentieerd en de werking rust op vijf pijlers: het documentatiecentrum, de Poëziekrant, de uitgeverij, een shop en de de activiteitenwerking. Knack, het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, het Poëziecentrum en het Vooruit organiseren samen een nieuwe Nacht van de Poëzie in 2011.

www.poeziecentrum.be


Radioboeken

Radioboeken zijn meer dan 100 verhalen door Vlaamse en Nederlandse auteurs geschreven op verzoek van deBuren, exclusief en gratis te beluisteren via een downloadbare podcast en op het internet.

www.radioboeken.eu

Rits

Het Rits is het departement Audiovisuele en Dramatische Kunsten en Technieken van de Erasmushogeschool Brussel. Het Rits omvat het Rits Café en heeft een eigen filmzaal onder de noemer Rits Cinema. Het Rits Café biedt een zeer gevarieerd cultuurprogramma met een bijzondere aandacht voor jong talent.

www.rits.be


Sint-Lukas Brussel

De Kunsthogeschool Sint-Lukas Brussel is een katholieke Vlaamse hogeschool in Brussel.Vanuit de historiek als architectuur- en kunstschool bieden zij opleidingen aan op het gebied van Bouw en Interieurvormgeving en opleidingen en op het vlak van de Audiovisuele en Beeldende Kunst.

www.sintlukas.be


SLAU

Slau (Stichting Literaire Activiteiten Utrecht) is een organisatie die uiteenlopende literaire programma`s organiseert.

www.slau.nl


Stichting Vrede van Utrecht (VvU)

In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd gesloten. Stichting Vrede van Utrecht organiseert allerlei activiteiten om dit verdrag niet te vergeten. Stichting Vrede van Utrecht was een partner van citybooks Utrecht.

www.vredevanutrecht2013.nl


Stroom

Stroom Den Haag, in 1989 opgericht als onafhankelijke stichting, is een kunst- en architectuurcentrum met een breed scala aan activiteiten. Het programma richt zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving op de stedelijke omgeving.

www.stroom.nl


The University of Sheffield

De Universiteit van Sheffield is één van de meest prestigieuze universiteiten in Groot-Brittannië. Dr. Henriëtte Louwerse doceert aan deze universiteit en modereert voor deBuren een aantal debatten onder de noemer deBuren univerCity.

www.sheffield.ac.uk


Toneelhuis

Toneelhuis Antwerpen is het grootste Vlaamse stadstheater. Sinds 2006 is de artistieke leiding van Toneelhuis in handen van theatermaker Guy Cassiers.

www.toneelhuis.be


Universiteit Antwerpen

Met het departement Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen (UA) en het Robert Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement organiseert deBuren regelmatig Vlaams-Nederlandse studiedagen en lezingen.

www.ua.ac.be

VCK

Het Vlaams Cultureel Kwartier (VCK) is gevestigd in Nijmegen en organiseert cursussen, tentoonstellingen en optredens met het doel de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Gelderland te bevorderen.

www.vcknijmegen.nl


Vlaams Fonds voor de Letteren

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI). Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.

www.fondsvoordeletteren.be


Vlaamse Vertegenwoordiging in Den Haag

In het kantoor van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Den Haag zijn de diplomatieke diensten van de Vlaamse Regering gevestigd, samen met het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment and Trade, FIT ) en de het kantoor van Toerisme Vlaanderen & Brussel. Samen volgen zij het geheel van de vlaamse bevoegdheden op in Nederland.

www.vlaamsevertegenwoordiging.nl


Vooruit

Het kunstencentrum Vooruit is gevestigd in het gelijknamige historische zalencomplex in Gent. Knack, het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, het Poëziecentrum en Vooruit organiseren samen een nieuwe Nacht van de Poëzie in 2011.

vooruit.be


Vrijstaat O.

De vzw Vrijstaat O. staat in voor de ontwikkeling van onafhankelijk cultureel-artistieke initiatieven op het vlak van beeldende kunst, theater en boekprojecten met een nationale uitstraling, maar met als uitvalsbasis Oostende. Vrijstaat O. is onze gepriviligeerde partner aan zee. Heel wat ontmoetingen, debatten, lezingen vinden er plaats. In de allereerste reeks citybooks stond de stad Oostende centraal.

www.vrijstaat-o.be

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam is de enige algemene protestantse universiteit van Nederland. Het VU complex is gevestigd aan de De Boelelaan in de wijk Buitenveldert. In 2008 telde de VU ruim 20.500 studenten.

www.vu.nl


Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is de belangrijkste Nederlandstalige universiteit van Brussel. Samen met de VUB, de Erasmushogeschool en het Rits organiseert deBuren de reeks Science Bar Brussel.

www.vub.ac.be


VVOJ

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) wil de optimale uitoefening van de journalistiek bevorderen en komt op voor de belangen van het vak in Vlaanderen en Nederland. De VVOJ stimuleert onderzoeksjournalistiek, onder meer door kennis over het vak breder te verspreiden en door middel van workshops, trainingen en een jaarlijkse conferentie. VVOJ werkt samen met deBuren aan de totstandkoming van de reeks Mediacafés.

www.vvoj.nl


WIELS

Wiels is een internationaal laboratorium voor de creatie en de verspreiding van hedendaagse kunst. Wiels, een vzw, is noch een museum noch een Kunsthalle of een paleis voor schone kunsten, maar een instelling die in één en hetzelfde gebouw en rond kunst de functies van presentatieplek, werkplaats en kunsteducatieve werking integreert. Het centrum ontwikkelt een geheel van tijdelijke activiteiten, zonder een permanente collectie uit te bouwen, en dit in een dynamische en open context.

www.wiels.org


 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.