2010

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel behartigt de belangen van de Nederlandse regering. Ook de bescherming en behartiging van de belangen van Nederlanders, die voor kortere of langere tijd in België verblijven, behoort tot de taken van de ambassade. In dat verband organiseert de ambassade ook regelmatig culturele activiteiten. In 2010 is deBuren partner van Benelux Architecture, een initiatief van de ambassade.

www.nederlandseambassade.be

AMVC-Letterenhuis

AMVC-Letterenhuis (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven) mag zich het grootste letterkundige archief van Vlaanderen noemen. Het letterenhuis verzamelt, bewaart en toont brieven, literaire tijdschriften, handschriften, documenten en portretten van Vlaamse auteurs en informatie over uitgeverijen.

www.amvc.be

Bibliotheek Tweebronnen

Bibliotheek Tweebronnen is gevestigd in de binnenstad van Leuven en is één van de zes grootste bibliotheken van Vlaanderen. Er vinden regelmatig culturele activiteiten plaats.

www.leuven.be/bibliotheek

Beursschouwburg

Als Brussels kunstencentrum laat de Beursschouwburg zich grondig tekenen door die stad. Hier geen monocultuur, maar constante kruisbestuiving: van talen en vormen, disciplines en genres, kunst en dagelijkse realiteit. De Beursschouwburg wil een podium bieden aan werk in ontwikkeling, aan nieuwe formats en disciplines, aan de kunstenaars en denkers van morgen.

www.beursschouwburg

Comité Nieuwe Benelux

Het doel van het Comité Nieuwe Benelux is te bevorderen dat de drie Lidstaten België, Nederland en Luxemburg een nieuw Benelux-verdrag zullen sluiten in opvolging van het huidige.

www.benelux2010.com

Cinematek

Cinematek is het filmmuseum van de stad Brussel. Het huisvest het Koninklijk Belgisch Filmarchief, dat al in 1938 gesticht werd en meer dan 50.000 titels bevat. Het Filmmuseum dateert van 1962 en is een van de oudste ter wereld in zijn soort. Het Filmmuseum werd in 2009 volledig vernieuwd en gedigitaliseerd.

www.cinematek.be

Cinema Zuid

Cinema Zuid is de vernieuwende filmwerking van M HKA in de filmzalen aan de Lakenstraat 14 in Antwerpen. In Cinema Zuid herleeft het verleden van de cinema en is er bovendien aandacht voor nieuwe en vernieuwende films van jonge filmmakers. Cinema Zuid biedt naast een filmprogramma  via inleidingen, lezingen en seminaries ook een context aan.

www.cinemazuid.be


City One Minutes

City One Minutes is een project van de One Minute Foundation. Het idee is eenvoudig: van elk uur van de dag wordt een filmpje van één minuut gemaakt. Zo ontstaan vierentwintig filmpjes die één etmaal in een stad vertegenwoordigen.

www.cityoneminutes.org

Consulaat-generaal Antwerpen

Het Consulaat-generaal van Nederland in Antwerpen.

www.nederlandsconsulaat.be

Debatorganisatie Machiavelli Brussel

De Debatorganisatie Machiavelli Brussel richt zich op politieke en journalistieke thema's in Nederland en Europa.


De Brakke Grond

Vlaams cultuurhuis in Amsterdam. In 2010 werkt deBuren voor De Brakke Grond het boekenprogramma uit in het kader van het festival 'Allez Congo'.

www.brakkegrond.nl

EUNIC Brussels

deBuren is lid van EUNIC Brussels, de koepelorganisatie van nationale culturele instituten in Brussel. EUNIC is een partnerschap van nationale culturele instituten die zich ook buiten hun landsgrenzen engageren en met een bepaalde graad van onafhankelijkheid van hun regeringen werken.

www.eunic-europe.eu

EOS Magazine

Eos is een Nederlandstalig populairwetenschappelijk maandblad. Zowel natuurwetenschappen als menswetenschappen en geneeskunde komen aan bod. Daarnaast is er een uitgebreide rubriek technologie, met onder andere de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT. Het blad verschijnt zowel in België als Nederland.

www.eosmagazine.eu


Erasmus Hogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) is een hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap. Met bijna 4500 studenten is het een van de grootste Nederlandstalige hogescholen in Brussel.

www.erasmushogeschool.be


FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is als steunpunt een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het cultureel-erfgoedveld en de overheid. FARO ondersteunt cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed en stimuleert de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld.

www.faronet.be


Flagey

Flagey is het voormalige gebouw van het Nationaal Instituut voor Radio-omroep (NIR). Na vernieuwingswerken is het gebouw in 2002 omgevormd tot een concertzaal, opnamestudio en een huis van cultuur.

www.flagey.be


Fonds Pascal Decroos

Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en opgericht met als doel de herinnering aan Pascal Decroos levendig te houden en zijn levenswerk voort te zetten.

www.fondspascaldecroos.org


FoMu

Het FotoMuseum werd op 21 maart 2004 heropend na uitgebreide verbouwingswerken. Het bestaande pakhuis werd met een nieuwbouw uitgebreid naar een ontwerp van architect Georges Baines. Het FotoMuseum geeft een eigen magazine uit en werkt voor nieuwe media en film structureel samen met het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Mukha).

www.fotomuseum.be


FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is een onafhankelijk agentschap dat fundamenteel onderzoek in Vlaanderen ondersteunt voor alle disciplines. Het FWO maakt daarvoor middelen vrij op basis van een interuniversitaire selectie.

www.fwo.be


(H)ART

(H)ART is een tijdschrift voor hedendaagse kunst in de Benelux.

www.kunsthart.org


Het beschrijf

Het beschrijf is een literaire vereniging, gevestigd in Brussel. Het organiseert tal van literaire programma’s, workshops, festivals en verschillende acties in het buitenland.

www.beschrijf.be

Het Liegend Konijn

Tijdschrift voor hedendaagse, Nederlandstalige poëzie. Twee keer per jaar brengt het blad nieuwe, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie.

www.hetliegendkonijn.be

HETPALEIS

HETPALEIS is een theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars in het hart van Antwerpen. HETPALEIS is een creatiehuis dat kwaliteitsvol kinder- en jongerentheater creëert én presenteert. In 2010 organiseerde HETPALEIS in samenwerking met deBuren een lezingenreeks, met het theaterprogramma als uitgangspunt.

www.hetpaleis.be

Het zoekend hert ° The searching deer

Het filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de filosofische levenshouding en aan de grensgebieden tussen literatuur, poëzie en andere artistieke disciplines.

hetzoekendhert.be


Kaaitheater

Het Kaaitheater is al dertig jaar toonaangevend in theater en dans. Het Kaaitheater ontvangt u op twee schitterende locaties in de Brusselse kanaalzone: het Kaaitheater zelf (de grote zaal, aan de Sainctelettesquare) en de Kaaistudio's (kleine zaal en repetitiestudio's, nabij de Dansaertstraat).

www.kaaitheater.be

Klara

Klara is een radiozender van de VRT die vooral klassieke muziek uitzendt.

radio.klara.be


Knack Boekenburen

Knack Boekenburen werd in augustus 2009 gelanceerd door het Nederlandstalige Belgische weekblad Knack, in samenwerking met deBuren en de Provincie Antwerpen. Met Knack Boekenburen wordt door middel van nieuwsitems, reportages en interviews vooral de nadruk gelegd op de Vlaamse én Nederlandse letteren maar ook de buitenlandse literatuur komt dagelijks onder de aandacht. Daarnaast programmeert Knack Boekenburen bewust breed: van de klassieke roman of dichtbundel tot thrillers, strips, non-fictie en opiniëring.

www.knack.be/boekenburen

Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde (KANTL)

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde werd in 1886 opgericht. Anno 2010 heeft de KANTL twee kerntaken: het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, en het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur anderzijds. Zij organiseert lezingen, debatten en studiedagen, zowel in eigen kring als gericht op een ruimer publiek. Ze geeft een tijdschrift uit, de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, en verschillende reeksen monografiën op het gebied van Nederlandse taal en literatuurstudie.

www.kantl.be


Mediakritiek.be

De site Mediakritiek.be werd in 2008 gelanceerd door het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek. Mediakritiek.be is een discussieforum waar journalisten en mediamensen de mogelijkheid krijgen om te reageren op eigen werk, dat van collega's en analyses van anderen. Mediakritiek.be. werkt samen met deBuren aan de totstandkoming van de reeks Mediacafés.

Mediakritiek.be


MO* magazine

Het Belgische 'MO* Magazine' verschijnt maandelijks en bekijkt mondiaal nieuws op een andere, kritische manier. deBuren en MO* organiseren samen MO* lezingen. Daarmee willen we het debat over internationale prangende thema's in Vlaanderen naar een hoger niveau tillen.

www.mo.be

Multatuli Genootschap

Het Multatuli Genootschap is een vereniging die in 1945 werd opgericht. Het was de directe opvolger van Vereeniging Het Multatuli Museum die in 1910 in het leven geroepen was. De doelstelling van de vereniging is de kennis omtrent Multatuli te vermeerderen en zijn voortdurende actualiteit naar voren te brengen.

www.multatuli-museum.nl


Nicc vzw

Het Nicc (Nieuw Internationaal Cultureel Centrum) is een autonome belangenvereniging voor beeldende kunstenaars in België.

www.nicc.be


Ons Erfdeel

Ons Erfdeel is een Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift. Het tijdschrift bevat, naast beschouwingen over literatuur, beeldende kunsten, muziek, theater en film, ook artikelen over uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen in Vlaanderen en Nederland. Ons Erfdeel besteedt eveneens aandacht aan taal- en cultuurpolitieke activiteiten.

www.onserfdeel.be


OPB

OPB of Onthaal Promotie Brussel wil een wegwijzer zijn voor wie onvermoede kanten van Brussel wil leren kennen, wie wil weten waar je in Brussel in het Nederlands terecht kunt, wie wil zien en voelen hoe verrijkend de ontmoeting met andere talen en culturen kan zijn.

www.opbrussel.be

Passa Porta

Passa Porta is een internationaal literatuurhuis in Brussel en opende zijn deuren in oktober 2004. Het huis omvat een literair podium, een meertalige boekhandel, een ruimte voor workshops, een kleine galerie, kantoorruimten en een appartement voor schrijvers en vertalers in residentie.

www.passaporta.be


Perdu

Stichting Perdu is een literaire stichting die aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in proza en poëzie, aan de avant-garde literatuur van de 20e eeuw en aan de grensgebieden tussen literatuur en andere artistieke disciplines. Perdu organiseert wekelijks eigen literaire programma's. Tevens zijn er in de theaterzaal regelmatig andere voorstellingen te bewonderen. Daarnaast is Perdu een kleine uitgeverij en poëzieboekhandel.

www.perdu.nl


prof. Robert Bilsen Fonds

Het prof. Robert Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement wil, onder de auspiciën van de Universiteit Antwerpen, bijdragen tot de kennis van en de waardering voor de specifieke managementkwaliteit in de cultuursector door de organisatie van colloquia.

www.fondsvoorcultuurmanagement.be

Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit Nijmegen is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit in Nederland.

www.ru.nl


Radioboeken

Radioboeken zijn verhalen door Vlaamse en Nederlandse auteurs geschreven op verzoek van deBuren, exclusief te beluisteren tijdens de opname, op de radio of via het internet.

www.radioboeken.eu

Rits

Het Rits is het departement Audiovisuele en Dramatische Kunsten en Technieken van de Erasmushogeschool Brussel. Het Rits omvat het Rits Café en heeft een eigen filmzaal onder de noemer Rits Cinema. Het Rits Café biedt een zeer gevarieerd cultuurprogramma met een bijzondere aandacht voor jong talent en staat open voor iedereen.

www.rits.be


RNW (Radio Nederland Wereldomroep)

De wereldomroep wil Nederlandstalige burgers wereldwijd op de hoogte houden van het gebeuren binnen het Nederlands taalgebied. De wereldomroep stond in  voor een groot deel van de vertalingen van de Radioboeken.

www.wereldomroep.nl

SLAA

Sinds 1982 verzorgt de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) jaarlijks lezingen en debatten voor een literair en cultureel geïnteresseerd publiek in De Balie in Amsterdam.

www.slaa.nl


SLAU

Slau (Stichting Literaire Activiteiten Utrecht) is een organisatie die uiteenlopende literaire programma`s organiseert.

www.slau.nl


Stad van Elsschot

In 2010 is Willem Elsschot 50 jaar overleden. 'De Stad van Elsschot' is een literair en cultureel stadsfestival in Antwerpen ter ere van de schrijver. Het festival omvat een overzichtstentoonstelling, muziek, theater, literaire wandelingen en lezingen.

www.destadvanelsschot.be


Stichting Vrede van Utrecht (VvU)

In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd gesloten. Stichting Vrede van Utrecht organiseert allerlei activiteiten om dit verdrag niet te vergeten.

www.vredevanutrecht2013.nl


Stroom

Stroom Den Haag, in 1989 opgericht als onafhankelijke stichting, is een kunst- en architectuurcentrum met een breed scala aan activiteiten. Het programma richt zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving op de stedelijke omgeving.

www.stroom.nl


The University of Sheffield

De Universiteit van Sheffield is één van de meest prestigieuze universiteiten in Groot-Brittannië. Dr. Henriëtte Louwerse doceert aan deze universiteit en heeft voor deBuren de vijfdelige reeks 'Het Vaderhuis | De Moederschoot' gemodereerd.

www.sheffield.ac.uk


Toneelhuis

Toneelhuis Antwerpen is het grootste Vlaamse stadstheater. Sinds 2006 is de artistieke leiding van Toneelhuis in handen van theatermaker Guy Cassiers.

www.toneelhuis.be


Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen (of UA) is een middelgrote Vlaamse universitaire instelling.

www.ua.ac.be

Universiteit van Boekarest

De Universiteit van Boekarest werd gesticht in 1864 en hoort bij de beste 600 universiteiten ter wereld.

www.unibuc.ro


Uitgeverij De Arbeiderspers

Uitgeverij De Arbeiderspers is een literaire uitgeverij van Nederlandstalige en vertaalde fictie en non-fictie en maakt onderdeel uit van WPG Uitgevers. De uitgeverij is opgebouwd rond drie marktgerichte lijnen: AP Literatuur, AP good read/spanning en AP360° (Mind, body, soul).

www.arbeiderspers.nl


Uitgeverij Lannoo

De Uitgeverij Lannoo wil een toonaangevende, creatieve en flexibele kennisonderneming zijn die culturele en economische meerwaarde nastreeft.

www.lannoo.com


VCK

Het Vlaams Cultureel Kwartier (VCK) is gevestigd in Nijmegen en organiseert cursussen, tentoonstellingen en optredens met het doel de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Gelderland te bevorderen.

www.vcknijmegen.nl


Vooruit

Het kunstencentrum Vooruit is gevestigd in het gelijknamige historische zalencomplex in Gent.

vooruit.be


VPRO

Omroepvereniging VPRO is een Nederlandse publieke omroeporganisatie, opgericht op 29 mei 1926.

www.vpro.nl


Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is de belangrijkste Nederlandstalige universiteit van Brussel.

www.vub.ac.be


Vrijstaat O.

De vzw Vrijstaat O. staat in voor de ontwikkeling van onafhankelijk cultureel-artistieke initiatieven op het vlak van beeldende kunst, theater en boekprojecten met een nationale uitstraling, maar met als uitvalsbasis Oostende. Vrijstaat O. is onze gepriviligeerde partner aan zee. Heel wat ontmoetingen, debatten, lezingen vinden er plaats. In de allereerste reeks citybooks stond de stad Oostende centraal.

www.vrijstaat-o.be

VTi

Het VTi (Vlaams Theater Instituut) is het documentatie- en onderzoekscentrum voor dans, theater en muziektheater. Het instituut verzamelt actuele en historische documentatie over de podiumkunsten en stelt deze kennis ter beschikking via een uitgebreide databank, bibliotheek en website.

www.vti.be


VRP

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw (VRP) is een ledenorganisatie die werkt aan een breed draagvlak voor kwaliteit en duurzaamheid in stedenbouw en ruimtelijke planning. De VRP voedt en voert het debat over theorie en praktijk in het vakgebied van stedenbouw en ruimtelijke planning door middel van studiedagen, vorming, panelgesprekken, het driemaandelijks vakblad "Ruimte" en de site.

www.vrp.be


VVOJ

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) wil de optimale uitoefening van de journalistiek bevorderen en komt op voor de belangen van het vak in Vlaanderen en Nederland. De VVOJ stimuleert onderzoeksjournalistiek, onder meer door kennis over het vak breder te verspreiden en door middel van workshops, trainingen en een jaarlijkse conferentie. VVOJ werkt samen met deBuren aan de totstandkoming van de reeks Mediacafés.

www.vvoj.nl


Wunderbaum

Wunderbaum is een Vlaams/Nederlandse acteursgroep die collectief werkt, samen met een vormgever, een dramaturg, muzikanten, schrijvers, fotografen en filmmakers.

www.wunderbaum.nl


 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.