2008

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel behartigt de belangen van de Nederlandse regering. Ook de bescherming en behartiging van de belangen van Nederlanders, die voor kortere of langere tijd in België verblijven, behoort tot de taken van de ambassade. In dat verband organiseert de ambassade ook regelmatig culturele activiteiten.

www.nederlandseambassade.be

AMUZ

Antwerpen heeft er een nieuwe concertzaal bij. Augustinus Muziekcentrum, of kortweg AMUZ, opende tijdens het weekend van 13 tot 15 januari 2006 de deuren. AMUZ presenteert een gevarieerd programma met oude muziek als basis, gekoppeld aan andere genres, culturen en kunstuitingen.

www.amuz.be

AS_TIDE

The As_Tide project stems from the collaboration of five European centers operating in the field of art and creativity, united by the idea that art and creativity play a fundamental role in the approach to many of the challenges posed by contemporary society.

www.astide.eu

Bozar

Het vroegere Paleis voor Schone Kunsten te Brussel is het grootste kunstencentrum van België.

www.bozar.be

Centra Morele Dienstverlening

De centra verzorgen morele dienstverlening op niet-confessionele basis.

www.uvv.be


Cittadellarte

'Cittadellarte' is een maatschappelijk project dat in 1966 ontstond op initiatief van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Cittadellarte, een samentrekking van 'cittadella' (burcht) en 'città dell'arte' (stad van kunst) heeft als doel 'het inspireren van verantwoorde veranderingen in de maatschappij door creatieve ideeën en projecten'..

www.cittadellarte.it

Consulaat-generaal Antwerpen

Het Consulaat-generaal van Nederland in Antwerpen.

www.nederlandsconsulaat.be

De Bezige Bij

De Bezige Bij is een Amsterdamse uitgeverij, die op 12 december 1944 werd opgericht door Geertjan Lubberhuizen en Rut Matthijsen. Dit gebeurde om werken uit te kunnen geven zonder het censurerende toezicht van de door de Duitse bezetter opgerichte Kultuurkamer. Na de oorlog ging De Bezige Bij verder als legale uitgever. De uitgeverij is met name bekend om de fictieboeken, en bezit over een fonds van honderden Nederlandse en buitenlandse auteurs.

www.debezigebij.nl

De Brakke Grond

Vlaams cultuurhuis in Amsterdam.

www.brakkegrond.nl

deSingel

Internationaal kunstcentrum van Vlaanderen in Antwerpen. Presenteert theater, dans, muziek en architectuur.

www.desingel.be


EUNIC Brussels

deBuren is lid van EUNIC Brussels, de koepelorganisatie van nationale culturele instituten in Brussel. EUNIC is een partnerschap van nationale culturele instituten die zich ook buiten hun landsgrenzen engageren en met een bepaalde graad van onafhankelijkheid van hun regeringen werken.

www.eunic-europe.eu

Flagey

Cultureel centrum van muziek en film te Elsene.

www.flagey.be

Freespace Nieuwzuid

Nieuwzuid is een driemaandelijks tijdschrift voor cultuurkritiek en amusement. Het onderwerpt, nummer na nummer, courante discoursen in de literatuur en de cultuur maar ook daarbuiten aan kritische analyses. Het vraagt zich af of wat vanzelfsprekend lijkt te zijn, dat ook echt is. (En natuurlijk is het dat niet.) Nieuwzuid legt zich daarom vooral toe op het genre van het essay, in de ruimste zin van dat woord.

www.nieuwzuid.be

Global Justice

Lezingenreeks die in het najaar van 2007 door de VUB en KUB in samenwerking met deBuren wordt georganiseerd. Filosofen komen hun visie geven op mondiale rechtvaardigheid.

www.globaljustice.be

Het Andere Boek

Een alternatief boekenfestival dat elke herfst plaatsvindt in Antwerpen.

www.hetandereboek.com

Het beschrijf

Het beschrijf is een literaire vereniging, gevestigd in Brussel. Het organiseert tal van literaire programma’s, workshops, festivals en verschillende acties in het buitenland.

www.beschrijf.be

Het Liegend Konijn

Tijdschrift voor hedendaagse, Nederlandstalige poëzie. Twee keer per jaar brengt het blad nieuwe, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie.

www.hetliegendkonijn.be

HOB

Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek van Brussel.

www.hob.be

Hogeschool Sint-Lukas

De Hogeschool Sint-Lukas Brussel is een Vlaamse hogeschool voor kunsten in Brussel. Aan de school is ook een kunstgalerie verbonden, die vooral ruimte biedt aan hedendaagse Belgische en internationale kunstenaars.

www.sintlukas.be

ILAH - Cordelia

Cordelia is een van de bekendste stripfiguurtjes van Inge Heremans alias ILAH, die onder meer publiceert in 'De Morgen'.

www.ilahcordelia.com

Instituut voor Postacademische Vorming - VUB

Het Instituut voor Postacademische Vorming van de Vrije Universiteit Brussel. UPV tracht wetenschappen toegankelijker te maken voor het grote publiek door interactieve workshops, begeleide bezoeken, verhelderende debatten, seminaries en studiereizen te organiseren. Zij doen dit telkens vanuit wetenschappelijk oogpunt en onder leiding van deskundigen.

www.vub.ac.be/iPAVUB

Knack

Knack is een Nederlandstalig Belgisch nieuwsmagazine en weekblad.

www.knack.be

Maison de la Poésie

La Maison de la Poésie et de la Langue française Wallonie-Bruxelles entend favoriser l'éducation à la lecture et à l'écriture poétiques.

www.meetingpoints.org

MO* magazine

dHet Belgische 'MO* Magazine' verschijnt maandelijks en bekijkt mondiaal nieuws op een andere, kritische manier.

www.mo.be

OPB

OPB of Onthaal Promotie Brussel wil een wegwijzer zijn voor wie onvermoede kanten van Brussel wil leren kennen, wie wil weten waar je in Brussel in het Nederlands terecht kunt, wie wil zien en voelen hoe verrijkend de ontmoeting met andere talen en culturen kan zijn.

www.opbrussel.be

Passa Porta

Internationaal literatuurhuis in Brussel.

www.passaporta.be

Radioboeken

Radioboeken zijn verhalen door Vlaamse en Nederlandse auteurs geschreven op verzoek van deBuren, exclusief te beluisteren tijdens de opname, op de radio of via het internet.

www.radioboeken.eu

Rits / IDeA

Het departement Rits werkt sinds 2003-2004 aan de uitbouw van een interdisciplinair artistiek onderzoeksplatform dat gemeenschappelijke projecten van kunstenaars en theoretici verbonden aan de school gestalte kan geven. In het kunstonderwijs is de spanning theorie -praktijk steeds op de ene of de andere manier aanwezig. Vanuit de verworvenheid van een stevig aanbod aan reflectievakken en vanuit de onderzoekende houding die ook in de artistiek -pedagogische praktijk vooropstaat, is het Instituut voor Dramatische en Audiovisuele Kunsten: IDeA ontstaan.

www.rits.be/rits


RNW (Radio Nederland Wereldomroep)

De wereldomroep wil Nederlandstalige burgers wereldwijd op de hoogte houden van het gebeuren binnen het Nederlands taalgebied.

www.wereldomroep.nl

Rubinstein

Nederlandse uitgeverij van audioboeken.

www.rubinstein.nl

Hogeschool Sint-Lukas

De Hogeschool Sint-Lukas Brussel is een Vlaamse hogeschool voor kunsten in Brussel. Aan de school is ook een kunstgalerie verbonden, die vooral ruimte biedt aan hedendaagse Belgische en internationale kunstenaars.

www.sintlukas.be

Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam

Sinds 1982 verzorgt de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) jaarlijks met veel succes lezingen en debatten voor een literair en cultureel geïnteresseerd publiek in De Balie te Amsterdam. De SLAA brengt veel programma’s die inspelen op de binnen- en buitenlandse literaire actualiteit, waarbij ook verbanden gelegd worden met andere kunsten.

www.slaa.nl

Theater Spelende Mens

Theater Spelende Mens omschrijft de meeste producties als educatief amusement: in hoofdzaak plezierig toneel, maar met voldoende actuele inhoudswaarde om over te kunnen nadenken en praten.

users.telenet.be/spelendemens.be

TKunstenhuis (Pantalone)

Het Kunstenhuis Pantalone streeft als organisatie voor muziektheater en als uitgeverij naar een poëtische synergie tussen muziek, woord en beeld. Pantalone verenigt kunstenaars uit verschillende disciplines in creaties die vele vormen kunnen aannemen; van een muzikaal prentenboek tot een multimediale opera of een beeldend concert. Pantalone wil zowel kinderen als volwassenen bereiken.

www.pantalone.be

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep

Uitgeverij Athenaeum is dé uitgeverij als het gaat om uitstekend vertaalde en vormgegeven klassiekers uit de wereldliteratuur en kwaliteits non-fictie op het gebied van geschiedenis, kunst en religie.

www.klassieken.nl

Uitgeverij Van Halewyck

Van Halewyck geeft boeken uit met een grensverleggende, controversiële of genre-overschrijdende inhoud. Met een neus voor de actualiteit en gevoel voor waardevolle thema's. De vormgeving is eigenzinnig en origineel. De uitgeverij brengt werk van auteurs met een eigengereide visie, zowel op het terrein van non-fictie als op het literaire domein. De boeken zijn journalistiek en artistiek, reflecteren op politieke, maatschappelijke en culturele aspecten, maar worden nooit vrijblijvend gelezen.

www.vanhalewyck.be

Uitstraling Permanente Vorming

UPV heeft tot doel de popularisering van alle kennis en nieuwe verworvenheden volgens het beginsel van het Vrij Onderzoek. Het Nationaal Secretariaat van UPV is werkzaam in Brussel en heeft studiedagen, workshops en voordrachten op het programma staan. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of diploma.

www.vub.ac.be/UPV

Ultima Vez

Danscompagnie van de bekende choreograaf Wim Vandekeybus.

www.ultimavez.com

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen (of UA) is een middelgrote Vlaamse universitaire instelling.

www.ua.ac.be

Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is de belangrijkste Nederlandstalige universiteit van Brussel.

www.vub.ac.be


Vrijstaat O.

De vzw Vrijstaat O. staat in voor de ontwikkeling van onafhankelijk cultureel-artistieke initiatieven op het vlak van beeldende kunst, theater en boekprojecten met een nationale uitstraling, maar met als uitvalsbasis Oostende.

www.vrijstaat-o.be

 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.