2007

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel behartigt de belangen van de Nederlandse regering. Ook de bescherming en behartiging van de belangen van Nederlanders, die voor kortere of langere tijd in België verblijven, behoort tot de taken van de ambassade. In dat verband organiseert de ambassade ook regelmatig culturele activiteiten.

www.nederlandseambassade.be

Bibliotheek.be

Online catalogus met linken naar de grootste bibliotheken van Vlaanderen.

www.bibliotheek.be

Bozar

Het vroegere Paleis voor Schone Kunsten te Brussel is het grootste kunstencentrum van België.

www.bozar.be

BRXLBRAVO

Jaarlijks kunstenfestival in Brussel.

www.brxlbravo.be

C.H.I.P.S. vzw

CHIPS vzw wil culturele initiatieven die nieuwe media, communicatie en participatie centraal stellen begeleiden, bevorderen, propageren en coördineren.

www.chipsvzw.be


Cittadellarte

'Cittadellarte' is een maatschappelijk project dat in 1966 ontstond op initiatief van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Cittadellarte, een samentrekking van 'cittadella' (burcht) en 'città dell'arte' (stad van kunst) heeft als doel 'het inspireren van verantwoorde veranderingen in de maatschappij door creatieve ideeën en projecten'.

www.cittadellarte.it


Consulaat-generaal Antwerpen

Het Consulaat-generaal van Nederland in Antwerpen

www.nederlandsconsulaat.be

CultuurNet Vlaanderen vzw

CultuurNet Vlaanderen vzw is gericht op cultuurcommunicatie en onderzoekt hoe de relatie tussen aanbod en cultuur kan verbeteren.

www.cultuurnet.be

Daarkom

Daarkom of 'jullie huis' is de naam van het Vlaams-Marokkaans culturenhuis dat vanaf de lente van 2008 opengaat in de voormalige Gaité-bioscoop aan het Muntplein in Brussel. Daarkom wil uitgebreid laten proeven van de Marokkaanse en Vlaamse cultuuruitingen en voor kruisbestuivingen zorgen tussen beiden.

www.daarkom.be

Dagmar de Pooter Gallery

De Dagmar de Pooter Gallery is een internationale kunstgalerij in Antwerpen.

www.dagmardepootergallery.com


De Brakke Grond

Vlaams cultuurhuis in Amsterdam.

www.brakkegrond.nl

De Diamanten Kogel

De Diamanten Kogel is een initiatief van het het Genootschap van Vlaamse Misdaadauteurs. De prijs bekroont jaarlijks het beste, 'spannende' oorspronkelijk Nederlandstalige boek.

www.diamantenkogel.be

De Nachten

Jaarlijks literair muziekfestival.

www.denachten.be

deSingel

Internationaal kunstcentrum van Vlaanderen in Antwerpen. Presenteert theater, dans, muziek en architectuur.

www.desingel.be

ECHO

ECHO is een Nederlands landelijk expertisecentrum dat werkt aan de implementatie en uitvoering van het diversiteitsbeleid van onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven door training, advies en projectmanagement.

www.echo-net.nl

Erasmus Student Network

Erasmus Student Network is de studentenvereniging die de opvang van buitenlandse uitwisselingsstudenten ter harte neemt

www.esn.org

EUNIC Brussels

deBuren is lid van EUNIC Brussels, de koepelorganisatie van nationale culturele instituten in Brussel. EUNIC is een partnerschap van nationale culturele instituten die zich ook buiten hun landsgrenzen engageren en met een bepaalde graad van onafhankelijkheid van hun regeringen werken.

Europalia.europa

Vier maanden lang kan je in Brussel, België en omstreken kennismaken met artistieke toppers uit alle hoeken van Europa. Je ontdekt wat Europa cultureel verbindt maar ook wat elk van de 27 landen van de Europese Unie zo uniek maakt.

www.europalia.be

Fryske Akademy

Centrum voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met betrekking tot de provincie Friesland en zijn bevolking.

www.fa.knaw.nl

Genootschap Van Vlaamse Misdaadauteurs

Het Genootschap Van Vlaamse Misdaadauteurs is een vakvereniging voor misdaadauteurs van Vlaamse bodem.

www.misdaadauteurs.be

Global Justice

Lezingenreeks die in het najaar van 2007 door de VUB en KUB in samenwerking met deBuren wordt georganiseerd. Filosofen komen hun visie geven op mondiale rechtvaardigheid.

www.globaljustice.be

Het Andere Boek

Een alternatief boekenfestival dat elke herfst plaatsvindt in Antwerpen.

www.hetandereboek.com

Het Liegend Konijn

Tijdschrift voor hedendaagse, Nederlandstalige poëzie. Twee keer per jaar brengt het blad nieuwe, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie.

www.hetliegendkonijn.be

HOB

Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek van Brussel.

www.hob.be

Hogeschool Sint-Lukas

De Hogeschool Sint-Lukas Brussel is een Vlaamse hogeschool voor kunsten in Brussel. Aan de school is ook een kunstgalerie verbonden, die vooral ruimte biedt aan hedendaagse Belgische en internationale kunstenaars.

www.sintlukas.be

ILAH - Cordelia

Cordelia is een van de bekendste stripfiguurtjes van Inge Heremans alias ILAH, die onder meer publiceert in 'De Morgen'.

www.ilahcordelia.com

Instituut voor Postacademische Vorming - VUB

Het Instituut voor Postacademische Vorming van de Vrije Universiteit Brussel. UPV tracht wetenschappen toegankelijker te maken voor het grote publiek door interactieve workshops, begeleide bezoeken, verhelderende debatten, seminaries en studiereizen te organiseren. Zij doen dit telkens vanuit wetenschappelijk oogpunt en onder leiding van deskundigen.

www.vub.ac.be/iPAVUB

Judith Vanistendael

Judith Vanistendael is een Vlaamse striptekenares en illustratrice. In 2007 is haar eerste stripalbum verschenen, 'De maagd en de neger'.

www.judithvanistendael.be

Klara

Vlaamse radiozender (VRT) die vooral klassieke muziek uitzendt.

www.klara.be


Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke Belgische instelling die, ook via haar contacten met andere instellingen, maatschappelijk, economisch, cultureel en wetenschappelijk wil bijdragen om het leven van de Belgen te verbeteren

www.kbs-frb.be

Le Castor Astral

Franse uitgeverij van literatuur, essays en muziek.

www.castorastral.com

MO* magazine

Het Belgische 'MO* Magazine' verschijnt maandelijks en bekijkt mondiaal nieuws op een andere, kritische manier.

www.mo.be

Moussem

Moussem is een multidisciplinair project dat zich richt op muziek en woord, theater en film van zowel 'oude' als 'nieuwe' Vlamingen.

www.moussem.be

MuHKA

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen heeft een internationale collectie hedendaagse kunst vanaf 1970 en organiseert tijdelijke tentoonstellingen van kunstenaars uit binnen- en buitenland.

www.muhka.be

NLPVF

Het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds verleent steun aan uitgevers in Nederland en daarbuiten.

www.nlpvf.nl

OPB

OPB of Onthaal Promotie Brussel wil een wegwijzer zijn voor wie onvermoede kanten van Brussel wil leren kennen, wie wil weten waar je in Brussel in het Nederlands terecht kunt, wie wil zien en voelen hoe verrijkend de ontmoeting met andere talen en culturen kan zijn.

www.opbrussel.be

Passa Porta

Internationaal literatuurhuis in Brussel.

www.passaporta.be

PEN Nederland

PEN Nederland is de Nederlandse afdeling van International PEN. Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrede en internationale verstandhouding. Zij komt op voor vrije meningsuiting en verzet zich tegen elke vorm van censuur.

www.pennederland.nl

PEN Vlaanderen

PEN Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van International PEN. Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrede en internationale verstandhouding. Zij komt op voor vrije meningsuiting en verzet zich tegen elke vorm van censuur.

www.penvlaanderen.be

Radioboeken

Radioboeken zijn verhalen door Vlaamse en Nederlandse auteurs geschreven op verzoek van deBuren, exclusief te beluisteren tijdens de opname, op de radio of via het internet.

www.radioboeken.eu

RNW (Radio Nederland Wereldomroep)

De wereldomroep wil Nederlandstalige burgers wereldwijd op de hoogte houden van het gebeuren binnen het Nederlands taalgebied.

www.wereldomroep.nl

Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproductie

Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties heeft tot taak de ontwikkeling en productie te bevorderen van artistiek hoogwaardige culturele programma's van de publieke landelijke en regionale omroep.

www.stimuleringsfonds.nl

TKunstenhuis (Pantalone)

Het Kunstenhuis Pantalone streeft als organisatie voor muziektheater en als uitgeverij naar een poëtische synergie tussen muziek, woord en beeld. Pantalone verenigt kunstenaars uit verschillende disciplines in creaties die vele vormen kunnen aannemen; van een muzikaal prentenboek tot een multimediale opera of een beeldend concert. Pantalone wil zowel kinderen als volwassenen bereiken.

www.pantalone.be

Ultima Vez

Danscompagnie van de bekende choreograaf Wim Vandekeybus.

www.ultimavez.com

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen (of UA) is een middelgrote Vlaamse universitaire instelling.

www.ua.ac.be

Vlaams Architectuurinstituut

Het Vlaams Architectuurinstituut is het steunpunt voor eigentijdse architectuur dat zowel een breed publiek als professionelen, onderzoekers, de media en de overheid wil sensibiliseren voor kwalitatieve, eigentijdse architectuur. Het VAi verstrekt op allerlei manieren informatie over gebouwen, instellingen, publicaties, tijdschriften, wedstrijden en evenementen.

www.vai.be

Vlaams Fonds voor de Letteren

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een autonome instelling die het letterenbeleid van de Vlaamse minister bevoegd voor de cultuur uitvoert. Het Fonds kent subsidies toe ter bevordering van de Nederlandse letteren.

www.fondsvoordeletteren.be


Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is de belangrijkste Nederlandstalige universiteit van Brussel.

www.vub.ac.be

VVOJ Nederland

Vereniging van Onderzoeksjournalisten in Nederland.

www.vvoj.nl


VVOJ Vlaanderen

Vereniging van Onderzoeksjournalisten in Vlaanderen.

www.vvoj.be

WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering. De Raad heeft tot taak ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijke informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden. De werkzaamheden zijn erop gericht bestaande problemen in brede samenhang te bezien, daarbij nieuwe problemen te verkennen en nieuwe perspectieven en oplossingsrichtingen aan te geven.

www.wrr.nle

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.