WO 29.06: SolidariteitsActie: Informatieavond Nederlandse cultuurbesparingen in STUK, Leuven

Geschreven door deBuren op 24 juni 2011

De Leuvense kunsten- en cultuursector maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen die onze Nederlandse collega's boven het hoofd hangen. Volgende maandag, 27 juni, beslist de Tweede Kamer over de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra; plannen die door de Nederlandse èn internationale kunstenwereld worden omschreven als "cultureel vandalisme". Zijlstra stelt dan ook een radicale bezuiniging van 200 miljoen voor (zo'n 23% van het totale budget), die in 2013 al moet worden doorgevoerd. De grootste last komt op de schouders van de podiumkunsten terecht: bij theater en dans loopt de schade op tot zo'n 40% van het totale budget.
 
Deze kaalslag is niet alleen zorgwekkend vanuit de betrokkenheid en verbondenheid die we voelen met het kunstenveld in Nederland, zegt de Leuvense cultuursector. De gevolgen van dit besparingspakket zullen niet tot onze noorderburen beperkt blijven. Niet alleen betekenen de bezuinigingen het einde van vele vruchtbare samenwerkingen tussen Vlaamse en Nederlandse kunstenaars en instellingen, ook zouden de ontwikkelingen in Nederland (en in Groot-Brittannië) wel eens navolging kunnen krijgen in andere Europese landen. 
 
Aangezien de situatie om een respons op korte termijn vraagt, organiseert de Leuvense kunsten- en cultuursector aanstaande woensdag 29 juni in STUK een informatieavond rond de Nederlandse kunstencrisis. Gerard Tonen, zakelijk leider van Het Zuidelijk Toneel, zal de details en gevolgen van de bezuinigingen op een rijtje zetten. Journalist Pieter-Bas van Wiechen zal de recente politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland schetsen, en die vergelijken met de situatie in Vlaanderen.
 
De avond begint om 20:00 uur in het auditorium van STUK.
 
Mocht u al eerder uw solidariteit met de Nederlandse kunsten willen tonen, meld u dan aan voor één van de acties die dit weekend gepland zijn (zie http://www.marsderbeschaving.nl/).
 
STUK Kunstencentrum
30CC
M - Museum Leuven
Muziekcentrum Het Depot
fABULEUS
Braakland/ZheBilding
En U