White Trash is een mentaliteit

Geschreven door Anil Ramdas op 18 september 2010

De reactie op mijn column van ene 'bobbie' is buitengewoon interessant. Het overgrote deel van de discussie ging over mijn gebruik van de term White Trash. Had ik moeten spreken van een onderklasse? Dat kon niet, omdat ze materieel daar niet toe behoren: ze hebben veelal het uiterlijk van een normale, burgerlijke klasse. Had ik het begrip arme blanke moeten gebruiken? Nee, want ze zijn alleen arm in culturele zin. ‘Laag opgeleiden’? Nee, want de strikte schoolopleiding zegt niets over de mentaliteit, en daarmee komen we in de buurt van een antwoord: White Trash.

Wikipedia zegt: ‘The term suggests outcasts from respectable society living on the fringes of the social order who are seen as dangerous because they may be criminal, unpredictable, and without respect for authority whether it be political, legal, or moral. It is usually used, especially by blacks, as a slur, but may also be used self-referentially by whites of higher socio-economic status to jokingly describe their origins.’

De nadruk ligt hier op de mentaliteit, ze bevinden zich aan de rand van de sociale orde (wat dus niets zegt over hun economische status), ze zijn onvoorspelbaar en hebben bij voorbaat geen respect voor welke politieke of morele autoriteit dan ook.

Vooral dat laatste interesseert mij: het gebrek aan respect voor een morele autoriteit. Mijn stelling is dat de ’sociale kwestie’ zoals door Paul Scheffer en veel sociologen in Nederland wordt gebruikt, een te enge nadruk legde op arbeid en opleiding, maar te weinig op moraal. VMBO is ook een opleiding, maar er wordt er weinig tot geen aandacht geschonken aan kunstgeschiedenis, ethiek en filosofie, muziek en literatuur. Leerlingen van gymnasia en athenea worden aldoor gesleept naar musea, maar kinderen die op VMBO of zelfs HAVO stranden, vinden geen weg naar de etnische of esthetische kanten van het leven. (Het is in die zin typerend dat Joost Zwagerman van het atheneum werd gestuurd wegens ‘gedragsproblemen’ en tenslotte maar onderwijzer werd en geen academische opleiding volgde, die juist zorgt voor de ethische vorming; het komt veel voor bij intellectuelen die geen academische achtergrond hebben, dat ze zich later overschreeuwen met stellingen als: je hebt niet eens Argumentatie voor beginners gelezen. Ja, want dat hebben zij wel gelezen, en het is meestal het enige wat zij gelezen hebben. Maar er zijn ook veel autodidacten die goed terechtkomen. En dit zeg ik overigens alleen om te jennen.)

Maar terug naar White Trash. Mijn stelling is dat je zo’n mentaliteit veroorzaakt, als je mensen in hun jonge jaren in geestelijke zin verwaarloosd. Beschaving als de optelsom van beleefdheid, fatsoen, omgangsvormen, goede smaak en zelfbeheersing moet je leren!

Maar dan: waarom White in White Trash? Was dat niet racistisch? Nee hoor: ik erken het bestaan van Black Trash en vind dat minstens zo zorgelijk. Kijk maar in de Antilliaanse gemeenschap, en kijk naar veel moslimjongens, die bijna niet meer tot de menselijke soort gerekend moeten worden, als je ziet met welke ideeën zij door het leven gaan. Ik zou ze inderdaad in heropvoedingskampen willen zetten.

Maar deze Black Trash komt al overvloedig aan de orde in de media, onder de termen ‘tuig’ en ‘straatterroristen’. White Trash wordt nooit als zodanig benoemd en besproken, uit ’respect’ voor de anderhalf miljoen kiezers van de PVV zoals dat heet. Zoals ‘bobbie’ zei: dat is inderdaad erg aanmatigend. Van: vergeef ze, ze weten niet beter.

Je zou moeten zeggen: niet omdat je White Trash bent stem je op Wilders, maar andersom: als je Wilders stemt (en daarmee dus aantoont geen respect te hebben voor welke morele autoriteit dan ook), behoor je tot de White Trash. Omdat je de mentaliteit hebt van White Trash. En dan mag je gekleurd zijn, of Hindoestaan of wat dan ook. In mijn Hindoestaanse familie heb ik een man die luidkeels zegt PVV te stemmen. Hij is een afschuwelijk mens en dat zeg ik hem ook. Al riskeer ik een dreun, want daartoe is dit Trash snel geneigd. Maar ik reken op de steun van de rest van de familie, want in een straatgevecht verlies ik per definitie.

En dan als laatste: waarom koos ik juist een website als podium voor mijn stukje, dat bovendien opzettelijk is gesteld in een stijl van GeenStijl (ze zeggen zelf: ‘Tendentiueus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend’)? Omdat internet-hooliganism volgens mij een buitengewoon belangrijke activiteit is van White Trash. Ook beschaafde kranten brengen hun White Trash meningen onder in weblogs, zoals Silvain Ephimenco in Trouw, Nausicaa Marbe en Amanda Kluveld in de Volkskrant. Als uitlaatklep kun je zeggen. Daarom maakt De Telegraaf ook van die tendentieuze koppen met daaronder: reageer!

En dat doen ze. Prompt. Ze lezen het stukje niet, maar ze reageren op de kop. Of op een korte weergave van een ander. Ze hebben het concentratievermogen van een tienjarige. Maar ze zijn op commando afroepbaar. Ik heb ooit, in mijn studietijd, les gegeven op een Huishoudschool. Allemaal hopeloze meiden die op school werden gehouden vanwege de leerplicht tot zestien jaar, want leren deden ze niks. De leraren kwamen niet door de ordeproblemen ze erkenden zijn of haar autoriteit niet. Dus riep ik: die Janet Jackson (zij was toen erg populair onder de meiden) heeft wel een erg dikke kont. En paf: onderling gekibbel hield onmiddellijk op en alle geschreeuw was naar mij gericht.

De in Nederland nog relatief onbekende website van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren heeft bovendien geen tussenliggende redactie die de ergste stompzinnigheden, persoonlijke beledigingen en scheldwoorden eruit haalt. Daardoor had ik een zo groot mogelijk bereik onder de White Trash. Ik dacht nog: maar wie bezoekt die website nu eigenlijk? Tot nu toe was dat een tamelijk ontwikkeld en beschaafd publiek. Maar ik rekende op Twitter en Facebook en al die andere manieren om stukjes gedachteloos door te sturen. Eerlijk gezegd had ik op Joost Zwagerman, een mastodont in kringen van White Trash, niet gerekend. Hij kwam als een geschenk uit de hemel.Noot van deBuren: deBuren besloot in dit geval om de reacties niet te modereren, omdat ze een integraal onderdeel van de betooglijn uitmaken.
Anil Ramdas presenteert in het najaar van 2010 het VPRO-programma ZOZ (zie ook: www.uitzendinggemist.nl). Eerder presenteerde hij voor dezelfde omroep het mediakritische programma Het Blauwe Licht. Hij is correspondent voor NRC Handelsblad. Onlangs verscheen zijn boek Paramaribo, de vrolijkste stad in de jungle. Anil Ramdas reflecteert op vraag van deBuren maandelijks op diversiteit, politiek en media op http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie.


Reacties

Joost Zwagerman

re: White trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 18/09/10 (9 jaren geleden)

Amusant om te zien hoe Anil Ramdas zich in slangenmensachtige bochten wringt om zijn al te boud gebruik, of liever, misbruik van de term 'White trash' alsnog goed te praten. White trash wordt in de VS doorgaans gebruikt om witte burgers aan te duiden die zich aan de rafelranden van de samenleving bevinden en die doorgaans sterk Republikeinse, conservatieve sympathieën hebben. Voor die mensen werd en wordt, in het Zuiden van Amerika, soms ook wel de term 'redneck' gebruikt. Maar in Amerika werd en wordt nooit de koppeling gemaakt tussen rednecks en extreem-rechts. De leden van de Ku Klux Klan vormen een eng, xennofoob en racistisch clubje, en onder die rare punthoeden zal zich ongetwijfeld een harde kern van boze rednecks bevinden - maar het omgekeerde is nauwelijks vol te houden en griezelig-stigmatiserend: 'de meeste rednecks' en 'white trash-mensen' zijn Ku Klux Clan-aanhangers of op z'n minst racisten en extreem-rechtse figuren. Maar die omkering past Ramdas nu juist wél toe in zijn scheldpartij op de witte onderklasse, de 'white trash' in Nederland (zijn woorden, niet de mijne): al die vulgaire, botte en hufterige mensen zijn niet alleen bot, hufterig en vulgair maar óók, of misschien zelfs vanwege, die hufterigheid extreem-rechts en achterlijk. Zou het? Kent hufterigheid uitsluitend éen politieke kleur: die van extreem-rechts? Is iedere hufter die het publieke domein claimt met luidkeelse botheden en grofheden synoniem aan de gemiddelde RTL-kijker en PVV-stemmer? En als dit zo is, tot welke partijpolitieke achterban behoorden die 2 miljoen PVV-stemmers dan vóór de opkomst van Pim Fortuyn? Waren zij toen ze nog behoorden tot de achterban van de PvdA nog 'gewoon links' of misschien al stiekem extreem-rechts? Het wereldbeeld van Ramdas rammelt helaas aan alle kanten. En hij weigert nog steeds antwoord te geven op de dwingende vraag die hem wordt gesteld: hoe kun je jezelf in hemelsnaam een aanhanger van Job Cohen betonen en vóór 'binden' zijn en toejuichen dat 'de boel' bij elkaar moet worden gehouden en tegelijk grote delen van de witte onderklasse uitsluiten door op hen te schelden en achterlijk te noemen? Volgens Ramdas moeten we welzeker die boel bij elkaar houden - op die groep van witte achterlijken na dan toch, die horen er niet bij, want die zijn vanwege hun achtergesteldheid en platte omgangsvormen immers een verloren groep.. Die onnavolgbare interpretatie van 'de boel bij elkaar houden' zal Job Cohen een doorn in het oog zijn. Cohen stelt het gedachtengoed van Wilders aan de kaak, maar kijkt wel uit om a la Ramdas te schelden op degenen die op de PVV hebben gestemd - gesteld dat die stemmers inderdaad en masse behoren tot white trash, wat ik waag te betwijfelen. Zou niet ook een burgerlijke middenklasse zich tot de PVV hebben gewend? Feit is dat een deel van de voormalige CDA-stemmers van CDA naar PVV is verhuisd. Was die CDA-aanhang volgens Ramdas ook white trash? Hij zal het nog moeilijk krijgen om zijn door blinde woede ingegeven antropologische etikettering van de PVV-aanhang en RTL-kijkers goed te praten.
Was het nu maar zo dat het bleef bij de scheldwoorden achterlijk, vulgair en bot. Maar Ramdas ging verder. Hij constateerde, inmiddels aanbeland in het zenit van zijn eigen razernij, dat de white trash in Nederland, geen moraal en geen principes' kent. Toe maar - geen moraal! Niet 'een andere moraal' maar géén moraal. Mensen zonder moraal - die zijn er niet veel, en die kun je uitsluitend duiden in termen van psychopathologie. Over Joran van der Sloot werd gespeculeerd dat hij wel eens 'geen moreel besef' kon hebben ontwikkeld. Juist Geert Wilders hamert op een moreel issue - maar het is een moraal die Ramdas -begrijpelijk- onwelgevallig is - maar wat toch echt onbegrijpelijk is, is dat hij andermans moraal, in het bijzonder die van de 'achterlijken' uit de witte onderklasse, reduceert tot 'geen moraal'. Géén moraal! 'De meeste kijkers naar RTL' en stemmers op de PVV zijn dus niet alleen extreem-rechts, maar ook psychopaten. Ik vrees dat we hier te maken hebben met een even woedende als paranoïde blik op de witte onderklasse.
Dat voor wat betreft de afwezigheid van moraal. Wat me verbaast, is dat Ramdas ineens ook princpeloosheid tot een slechte eigenschap bombardeert. De witte achterlijken zijn namelijk volgens hem ook 'zonder principes'. Wat nu? Ik veronderstelde altijd dat zo'n principeloosheid volgens Ramdas nu juist een fijn, bevrijdend kenmerk was van een avontuurlijk individu. Anil Ramdas heeft éen mooi boek geschreven, en dat is zijn eerste: De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillae. Daarin staat een romantische typering van de gekleurde intellectuele migrant in Nederland: 'de nieuwe gekleurde intellectueel weet niet wie hij is (..). Een beetje principeloos, een heerlijke gek.' Hier spreekt de amechtige jongeling, heel sympathiek. Hier was het nog een pré en een fijne wezenstrek om 'principeloos' te zijn - 'een beetje'. Maar o wee als er anderen zijn die hem niet bevallen die misschien ook neigen naar 'een beetje principeloos'. Dat kan en dat mag niet - dan ben je extreem-rechts en hufterig. Wat is er gebeurd met de vrolijke principeloosheid dat Ramdas er nu walgend naar kijkt. Zat ik op de stoel van de amateur-psycholoog, dan is er maar éen conclusie mogelijk: hier overschreeuwt iemand zijn eigen groeiende zelfverachting. Helaas, Anil, dáár kunnen we je niet bij helpen.
En nu we Ramdas dan toch herinneren aan zijn vroegere gestalte. Ooit typeerde Ramdas racisme als: 'een gebrek aan beleefdheid', een kleine gtien jaar goedkeurend geciteerd door Pieter Hilhorst in de Volkskrant. Wat je ook over Ramdas' woorden over de witte onderklasse kunnen zeggen; hijzelf bekent met zoveel woorden dat hij met voorbedachte rade zo beledigend, raillerend, hard en onbeleefd mogelijk over 'white trash' wilde schrijven, teneinde reacties te ontlokken. Helaas is Ramdas volgens zijn eigen typering dus anno 2010 verworden tot een racist. Het minste wat je voor een ander kan doen is dat je hem onder de meetlat legt van zijn eigen definiëring. Racisme = gebrek aan beleefdheid. Bij dezen, graag gedaan.
Intussen wordt het per posting door Ramdas duidelijker dat er wel heel veel mensen onder die white trash-categorie van achterlijken en extreem-rechtsen vallen, ook de columnisten Kluveld en Marbe van de Volkskrant en Ephimenco van Trouw. Laten dat nu net drie columnisten zijn die Ramdas' scheldpartijen ferm hebben weersproken en ook een tikje belachelijk hebben gemaakt... Er is maar éen conclusie: je bent white trash zodra je over bepaalde dingen net iets anders denkt dan vriend Ramdas. Tja. Dankzij die paranoïde reflex van de arme Ramdas wordt het gesprek dankzij Ramdas wel erg claustrofobisch. Dus ook Ephimenco, Marbe en Kluveld zijn zonder moraal en principe, achterlijk, psychopatisch, vulgair, plat en extreem-rechts? Het mag duidelijk zijn dat hier een nieuwe ridder van de koene figuur ten strijde trekt: Anil Ramdas zal niet rusten voordat iedere Nederlander die zich niet kan vinden in zijn scheldpartijen zal zijn ontmaskerd en ontmanteld tot een rechts-extremistische hufter. Pas op, nu zijn het alleen nog maar die miljoen kijkers naar Oprah Winfrey, As The World Turns en andere achterlijken, morgen zijn het ook al columnisten van kwaliteitskranten, en overmorgen.... wie volgt? Ach ach. We blijken het hier helemaal niet te hebben over een maatschappelijk fenomeen. We buigen ons hier over het kennelijke ego-probleem van vriend Ramdas zelf. Goed om te weten.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 18/09/10 (9 jaren geleden)

En omdat Ramdas zich maar blijft fixeren op persoonlijke aanvallen: hij weet inmiddels dingen van me die ik niet eens van mezelf wist. Zo weet hij te vertellen dat ik onderwijzer ben geworden en van school werd verwijderd wegens 'gedragsprproblemen'. Huh? Enig rondzoeken op internet leerde dat Anil, als asltijd schermend met zijn academische scholing, zijn informatie van wikipedia heeft! Wikpedia! Dat was nu toch juist een doorn in het oog van academisch geschoolden omdat iedere anonymus daar maar kan neerzetten wat ie wil, waarna een particuliere oprisping os verworden tot een feit - een wetenschappelijk feit zelfs. Laat ik Anil uit de droom helpen: ik was ooit bollenpeller, patatbakker, ijsverkoper, bordenwasser, tv-presentator, krantenjongen, boekverkoper en schoonmaker-in-het-ziekenhuis - maar onderwijzer? Nee. Had ik trouwens best mooi gevonden. Ik kan nog altijd voor de klas nu Ramdas mij zo genadeloos heeft ontmaskerd als witte achterlijke hufter. Na mijn middelbare school een HBO-opleiding gevolgd, dat zeker, de Pedagogische Academie -dus ik kan nog altijd gaan doen wat Anil wil dat ik heb gedaan- waarna ik naar Amsterdam verhuisde om er te gaan studeren. Nog samen met Xandra Schutte de werkgroep postmodernisme en intertekstualiteit gevolgd. Fijne tijden. Let wel: ík begin niet over die al te particuliere trivialiteiten, maar Ramdas wil het er blijkbaar dolgraag over hebben. Toch dienen die particuliere feiten een groter doel. Want ik meld het alleen opdat Ramdas zijn jihad tegen white trash bij kan stellen, nu ondergetekende -ik, de mastodont van white trash- zich ooit binnen de universitaire muren bevond. Anil, zelfs de universiteit is al vergiftigd! Hoeveel mensen bevinden zich wel niet binnen de poorten van universiteit/ Honderdduizenden? Hela hola, nu kun je je rijtje uitbreiden: RTL, SBS, PVV, UvA - overal dringt extreem-rechts door... Nog een schok voor Anil: ik stemde links. Brrrr. Waarom? Omdat ik blijf geloven dat er onder links nog mensen en partijen zijn die, anders dan Ramdas, wél streven naar een samenleving waar iedereen meetelt: ook de Nederlander met islamiitische achtergrond, maar ook de witte Nederlander uit de achterstandsbuurten. Noem dat naïef. Maar: liever naïef dan haatdragend, à la Ramdas. Ramdas hoort ook helemaal niet bij links thuis. Hij is hardcore Oudlinks - en dus rechts en reactionair, zonder dit te kunnen (of willen) beseffen. Dat is de kern van de tragedie van de Ramdas-achtigen. Denken dat je fijn-links bent, maar in woord en daad tonen dat je feitelijk reactionair en intolerant bent.
En om hem nu helemaal overstuur te maken: over een maand ga ik, onder gedeeld auspiciën van de mensen van deze website, De Buren, iets vertellen over Nederlandse literatuur en multicultuur aan studenten in Londen, Cambridge en Sheffield. Anil, sla alarm! Een achterlijke white trash-adept gaat lesgeven aan universiteiten in den vreemde! Bel de Britise Geheime Dienst op en vertel dat er een witte extreemrechtse hufter het Engels grondgebied onveilig gaat maken met achterlijke praatjes! Schakel de veiligheidsdiensten van Heathrow in en zorg dat ik word teruggestuurd door de bobby's aldaar. Een Nederlandse witte achterlijke mastodont zonder moraal en principes staat op het punt Engeland te vervuilen! Pak ze, Anil, pak ze allemaal... Je kunt het.

Pete

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pete 18/09/10 (9 jaren geleden)

Dacht eerst dat de slotoverweging was weggehaald, maar is nu een nieuwe column. Plaats hem hier ook maar.


Tsjaa.. een uitprobeersel om "White Trash" uit hun tent te lokken. Internet is het riool van de "White Trash" oftewel...Onderklasse...Arme blanken...Laag opgeleiden..

En dan deze: "ze zijn onvoorspelbaar en hebben bij voorbaat geen respect voor welke morele autoriteit dan ook" (en politieke)


Welke autoriteit ? die van Allah ? Het morele anker van moslims.
Die van de Trimurti ? of Lou de palingboer ?

Wodt altijd een beetje misselijk wanneer bepaalde Homo Sapiens de morele autoriteit gaan opeisen.
En mensen die anders denken, wegzetten als oud vuil.
(je collumn is een prima beschijving van je eigen morele gedachtengoed)

Respect moet van 2 kanten komen voor het geval je dat nog niet wist, en zolang het maar van 1 kant komt, worden de respectvolle kant op den duur opgegeten

Liever hier (in Holland) geen anarchie, of bomaanslagen en de wet van de jungle.
Wat onherroepelijk gaat gebeuren met die ongecontroleerde import door de linkse "guttmensch"

(iets wat "white Trash" op zijn vingers zo kan na tellen, je weet wel 1 plus 1 is 2)

Immigratie stop graag voor moslims, over 10 jaar kijken we weer verder.

Probeer je morele praatjes en je gedachtepolitie praktijken liever uit op je eigen rasgenoten (Ironie) en andere religiedwazen, een wereld vol.


met vriendelijke groeten

Pete
(een PVV stemmer, dus "White Trash")

De wereld is van iedereen, en hij is groot genoeg, maar wil wel graag een plekje voor mij en mijn familie, waar we in vrede kunnen leven. Waar de morele autoriteit in je zit en niet wordt op gedrongen en geindoctrineerd door achterlijke religiedwazen.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

Met betrekking tot rassen.

Racisme is de verzamelterm voor alle opvattingen die aan het begrip 'ras' een doorslaggevende betekenis toekennen bij het vaststellen of veronderstellen van karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens.

Anil Ramdas beperkt zich tot in zijn ogen 'white trash'. Het betreft een deel van de bevolking. Dus niet iedereen die zichzelf herkent in de typering 'white'. Zelf vind ik het nodeloos kwetsend, maar dit terzijde.

Als je er belang bij hebt, zou hierdoor ook elitaire snobisme kunnen afleiden en benadrukken in plaats van racisme.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 18/09/10 (9 jaren geleden)

Nog even. In een notendop laat Ramdas onbedoeld zijn waarom zijn manier van denken zo griezelig is. Hij schrijft: n mijn Hindoestaanse familie heb ik een man die luidkeels zegt PVV te stemmen. Hij is een afschuwelijk mens en dat zeg ik hem ook.
Einde citaat.
Aha. Dus als je PVV stemt, ben je een afschuwelijk mens. Ik zou zeggen, als ik Anil was en als ik zijn familielid had willen aanspreken op zijn stemgedrag: 'Je stemt op een afschuwelijke partij.'
Hier ligt de kern van het debat: Ramdas gaat er prat op dat mensen die RTL kijken en PVV stemmen afschuwelijke mensen zijn, achterlijk en extreem-rechts.
Ik wil liever zeggen dat er een partij is die er jegens moslims infamerende en beledigende standpunten op na houdt, zonder direct en automatisch de stemmers op die partij te diskwalificeren als 'afschuwelijke mensen'. Het is de oudllinkse reflex die hier opspeelt, en die ook Marcel van Dam parten speelde toen hij in debat met Pim Fortuyn tegen Fortuyn zei: 'U bent een minderwaardig mens.' Het is wel duidelijk dat Ramdas hier klakkeloos Van Dam navolgt. In de politiek en in het debat zou je je moeten richten op mensen die 'afschuwelijke' dingen doen en zeggen. Ramdas echter denkt anders en denkt in termen van afschuwelijke en minderwaardige mensen. Daarin gaat hij lijnrecht in tegen de man wiens ideeën hij zegt aan te hangen: Job Cohen.

god, fried with unions

re: White Trash is een mentaliteit

Door god, fried with unions 18/09/10 (9 jaren geleden)

Dom en lang verhaal, waarin echter de kern van alle problemen wordt genegeerd.

- Het zijn niet de PVV-stemmers die lessen over de holocaust onmogelijk maken.
- Het zijn niet de PVV-stemmers die zwembaden, scholen en hele wijken terroriseren.
- Het zijn niet de PVV-stemmers die no go-area's voor bepaalde bevolkingsgroepen zoals joden en homo's creëren.
- Het zijn niet de PVV-stemmers die kunstenaars, columnisten, toneelspelers en politici bedreigen of vermoorden.
- Het zijn niet de PVV-stemmers die alle "negatieve" ranglijsten (spijbelen, schoolverlaten, criminaliteit, werkloosheid, etc) domineren.

Wat doen sommige PVV-ers dan wel?
"Ze erkennen geen politieke en morele autoriteiten"...
Is dat alles?

De ene na de andere politicus blijkt fors te graaien in belastinggeld, ten koste van de hele samenleving; maar ik moet dat dus voortaan respecteren.
Politici maken keuzes, waar een normaal denkend mens zich vor zou schamen. Zoals het op vakantie sturen van criminele hangjongeren (begeleid door, uiteraard, wat PvdA-hulpverleners), terwijl demente bejaarden oud vreten krijgen, en niet eens voldoende kunnen worden verschoond. Zorgmanagers (volgens PvdA-icoon Heertje toch wel vervelend vaak PvdA-ers) geven zichzelf flinke bonussen, ten koste van hun eigenlijke taak; zorgverlenen.

Ik kan daar echt geen respect voor hebben; dan maar "white trash".

Ondertussen mogen de echte problemen van Ramdas nog steeds niet worden besproken, laat staan opgelost.
Ja, criminaliteit kost een samenleving maar dan het benoemen en zelfs veroordelen van die criminaliteit.
Ja, een religie die onze samenleving haar ijzeren wil op wenst te leggen is een veel groter probleem dan de mensen die vasthouden aan ouderwetse vrijheden.

Ramdas doet niet meer dan iedereen met een andere mening als paria wegzetten. Dat is zijn goed recht, het is alleen het tienduizendste bewijs of zo dat links geen argumentatie in huis heeft.
In 2 verschillende columns heeft Ramdas precies 0 inhoudelijke argumenten tegen Wilders gebruikt. Verder gebruikte Ramdas om en nabij de 0 argumenten tegen oa Ephymenco, Marbe, Zwagermans, en al die anderen waar hij het niet mee eens is.
Dat zegt meer dan al zijn scheldpartijen.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

Het snobisme dat Anil Ramdas -al dan niet moedwillig provocerend- ten toon stelt, is vergelijkbaar met het “achterlijke en minderwaardige” verklaren van een specifieke cultuur.

Hij is dus niet uniek, in het vertonen van deze vorm van elitaire snobisme.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

Het snobisme dat Anil Ramdas -al dan niet moedwillig provocerend- ten toon stelt, is vergelijkbaar met het achterlijk en minderwaardig verklaren van een specifieke cultuur.

Hij is dus niet uniek, in het vertonen van deze vorm van elitaire snobisme.

*@Webmaster: excuses voor dubbelpost, vanwege onleesbaarheid*

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 18/09/10 (9 jaren geleden)

Het was volgens mij de oude Althusser die de vraag stelde wie de onderwijzer moet onderwijzen. Ik doe een poging, in reactie op de reactie van Joost Zwagerman, al heb ik niet veel hoop. Zijn problemen zijn ingewikkeld, omdat hij al goed losse woordjes kan lezen, maar hele zinnen moeilijker begrijpt, laat staan een alinea, om over ‘context’ maar niet te spreken. Ik zal het nummeren, want zijn reactie op mijn nieuwe column is langer dan de column zelf. En zo blijft het voor hem overzichtelijk.
1. Ik praat mijn gebruik van White Trash niet goed. Ik leg het uit.
2. Dat in Amerika ‘nooit de koppeling wordt gemaakt tussen rednecks en extreem-rechts’ is klinkklare onzin. Dat gebeurt juist voortdurend.
3. ‘Kent hufterigheid uitsluitend éen politieke kleur: die van extreem-rechts?’ Antwoord: ja, sinds die politieke kleur, en wel de PVV, ter beschikking kwam. Ook al wist ook Fortuyn die groep te mobiliseren.
4. Waar was die White Trash dan vóór de opkomst van Fortuyn en Wilders? Antwoord: dat leg ik nu juist uit in mijn eerste column: ze is langzaam ontstaan! Door veronachtzaming van de sociaaldemocratie, die dacht ‘de oude sociale kwestie’ al te boven te zijn gekomen als ze een eigen huis en een auto hadden en op vakantie konden. Jaren lange culturele verwaarlozing heeft geleid tot een groep cultureel-achtergestelden die gretig kon worden bediend door de commerciële televisie, die veel platter en geestdodender bleek dan zelfs de Tros. Ook De Telegraaf ontdekte het ontstaan van deze nieuwe sociale groep, en maakte vervolgens geen onderscheid meer tussen nieuwsartikelen en artikelen die vroeger bij ‘privé’ werden ondergebracht. De hele krant is toen verworden tot een sensatie- en roddelblad. Daar bovenop kwam het internet en de betaalbare computer, dat als ongefilterd riool kon fungeren, en een platform werd waar de losse, individuele leden elkaar konden vinden, waardoor de nieuwe sociale groep zich als groep herkende. Die groep geef ik nu een naam: White Trash.
Beste Joost Zwagerman, let dus even op: mensen zijn niet als extreem-rechts geboren, ze kunnen het worden. Het is niet zoals een kuiken dat alleen een kip kan worden en nooit een kalf. Een makkelijker voorbeeld kan ik niet voor je bedenken, maar je moet wel een beetje je best doen.
5. Joost Zwagerman vraagt hoe ik een aanhanger kan zijn van Job Cohen die de boel bij elkaar wil houden, terwijl ik White Trash beschouw als verloren groep. Ik beschouw ze juist niet als verloren groep. Ik denk dat een waar cultureel offensief veel schade kan beperken. Maar dat zal met het aanstaande pvv-kabinet juist niet lukken: Wilders en de zijnen willen zwaar bezuinigen op cultuur: 20 procent op het cultuurbudget. Het Residentie-orkest en het Rotterdams Filharmonisch, talloze theater- en dansgezelschappen en festivals worden opgeheven. Tenminste één van de drie publieke netten verdwijnt, die dan nog gedeeld moeten worden met de hufters van Powned. De PVV deed in Den Haag zelfs de suggestie om het btw-tarief op boeken en kranten te brengen naar 19 procent. Ze weten heel goed dat als mensen verstoken blijven van cultuur en educatie, hun aanhang wordt veiliggesteld.
6. White Trash kent geen moraal, schreef ik. Wat begreep Joost Zwagerman? Ik noem ze psychopaten. Nee, beste Zwagerman: moraal gaat over het kunnen begrijpen van het onderscheid tussen goed en slecht. De PVV-aanhangers zien niet in dat als je Artikel 1 van de Grondwet opheft, de Koran een fascistisch boek noemt en alle vreemdelingen wilt deporteren, en eigenlijk steeds maar groepen ophitst tegen andere groepen, zoals in Duitsland, Italie maar bijvoorbeeld ook Rwanda gebeurde, dat je slecht bezig bent. Ik weet niet welk woordenboekje jij gebruikt, maar meestal bedoelt men met de uitspraak ‘een gebrek aan moraal’ dat iemand domweg goed en kwaad niet goed kan onderscheiden.
7. Ik vind het schattig dat je zo goed kunt citeren uit mijn boek ‘De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillae’. Dank dat je het een mooi boek vindt, maar het is toch parels voor de zwijnen. Als ik het over de ‘heerlijke principeloosheid’ heb van de migrant, bedoel ik heel iets anders dan wat jij begrijpt. Hier geldt: context, jongen, context. Niet alleen losse woordjes lezen.
8. Racisme is inderdaad een gebrek aan beleefdheid, zoals Pieter Hilhorst mij citeerde. Maar niet elke onbeleefdheid is racisme. Het gebruiken van de vorm die normaal voorkomt op de website van GeenStijl is onbeleefd. Dat weet ik. Hier deed ik dat opzettelijk, omdat ik graag wilde zien wat er gebeurt als je de inhoud van hun gebrek aan stijl een slagje omkeert. Mijn voorspelling kwam uit: om het bestaan van White Trash aan te tonen, hoef je maar hun denkwijze een kwartslag te draaien en te wachten op hun reactie. Experiment geslaagd. Ik zal het niet te vaak doen, dat beloof ik je. Ik vind die stijl niet mooi, en bovendien raak jij er maar in de war van en blijf je tot drie uur ’s nachts wakker om boze stukken over mij te schrijven. Ik gun je je nachtrust.
9. Dat sommige kranten ook White Trash-meningen laten verkondigen door sommige columnisten, heb ik echt al veel eerder verkondigd. Dat moet jij weten, want je volgt mij op de voet. Mensen als Ephimenco en Marbe e.d. zijn geen serieuze columnisten. En ik begrijp de motieven van die kranten wel, want het is goed voor de verkoop. De kranten beweren dat ze dat doen om een zeker evenwicht te bewaren, of een vorm van neutraliteit uit te stralen. Daar geloof ik niets van. Het is commercieel handig, omdat die White Trash inderdaad groter en zichtbaarder wordt. De krantenverkoop is ook voor mensen als jij en ik belangrijk, want wij leven ervan. Het is een dilemma, dat wel.
10. Je spreekt van mijn ego-probleem. Ik heb kennelijk behoefte aan erkenning. Maar ach, allerbeste Joost, wie niet, jij toch ook? Alleen zoek ik mijn erkenning net ietsje anders dan jij. Je hebt beloofd mij op de voet te zullen blijven volgen en mij met je pen te zullen blijven bestrijden. Waarvoor alvast mijn dank. Jou erkenning heb ik in ieder geval. En als je nog vragen hebt, stel ze gerust.

Richard Heuveling

re: White Trash is een mentaliteit

Door Richard Heuveling 18/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Anil,

Twee collumns lang gaat dit nu al door. Je blijft maar om Zwagermans argumenten heendraaien. Je zet klakkeloos een groep mensen weg. Omdat ze op PVV hebben gestemd. Je doet wat je Wilders kwalijk lijkt te nemen. Lees nog eens goed wat Zwagerman zegt over "geen moraal" en laat dat eens doorwerken.

Ook in mijn directe omgeving bevinden zich PVV stemmers. Het zijn niet bepaald figuren die ik zou scharen onder de noemer White Trash. Jouw redenatie volgend zou ik ze nu als White Trash moeten beschouwen. Dat gaat er bij mij echter niet in. Kortom: volgens mij zit je er gewoon helemaal naast en probeer je er nu draaiend en wurmend een academisch punt aan te lullen. Helaas. Mij bereik je daar niet mee. Het enige wat je bereikt is dat ik milder en milder word over PVV stemmers. Vooral degenen die hun motieven zoeken in hun anti linkse gevoelens. Ik begin ze meer en meer te begrijpen, dankzij jou.

marnix koopman

Elitaire trash

Door marnix koopman 18/09/10 (9 jaren geleden)

Ik ben het eens met de mening van Anil Ramdas dat er een gebrek aan waardering voor 'hoge cultuur' en fatsoenlijke omgangsvormen langzamerhand meer aanvaard is geworden of (hopelijk alleen) zichtbaarder is geworden, dat dit een slechte ontwikkeling is en dat de genoemde media (ofschoon ik me afvraag of cultuurrelativisme hier ook niet een rol in gespeeld heeft) daarbij een rol hebben gespeeld. Maar waarin verschilt Anil Ramdas nu precies van de mensen die hij hier loopt te kapittelen? Geen verschil.

Michael Seeman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michael Seeman 18/09/10 (9 jaren geleden)

Dus Joost Zwagerman is ook white trash? Woont hij ook in een woonwagen?

Aat

re: White Trash is een mentaliteit

Door Aat 18/09/10 (9 jaren geleden)

Wikipedia als bron gebruiken.... Toen ben ik dus gestopt met lezen, daar mijn ACADEMISCHE scholing dit soort bronnen niet serieus kan nemen.

Voor de rest zal de kwaliteit wel weer van eenzelfde bagger zijn als meneer Ramdas zijn vorige gedrocht.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 18/09/10 (9 jaren geleden)

Dear Anil, het moet zijn 'jouw erkenning'. In je laatste zin. Eerst leren spellen, dan pas tikken.
Natuurlijk: white trash is 'ontstaan'. In de jaren zestig waren de achterstandswijken nog gevuld met nobele witte Nederlanders die uitsluitend goede smaak uitwisselden, en geen klappen. Tegen zoveel onnozelheid kan ik niet op. White trash en lompenproletariaat gaan al iets langer mee dan de epoche Fortuyn-Wilders.
En ook 'De Telegraaf' was vroeger 'beter'. Mijn hemel. Lees eens een geschiedenisboekje, beste man, en besef dan dat de Telegraaf een bastion van weldenkendheid is in vergelijking met, euhh, zo'n zeventig jaar geleden. En dan het ergste: je kent je eigen schrijfsels niet. Je schreef nooit 'heerlijke principeloosheid'. Wat moet je nog in debat met iemand die niet eens zijn eigen werk correct kan citeren? En o, je beschouwt die white trash-mensen dus niét als verloren? En je wilt de white-trashers emanciperen door middel van.... ja, van wat eigenlijk? Door middel van schelden? White trash-gepeupel, u bent achterlijk en kent geen moraal en u bent extreem-rechts. en nu ik u heb uitgekafferd ga ik u 'beter' maken met .... een 'cultureel offensief'. Dit is geen bevoogding meer, dit is hysterie. Ook ik ben fel tegen de aangekondigde bezuinigingen op cultuur, zoals voorgesteld door de PVV, maar ik denk niet dat je die plannen ongedaan kunt maken door de stemmers op die partij uit te kafferen.
Hou toch op, Anil. Je voert nu al dagenlang een rare vorm van stand-up comedy uit, maar je moet toch ook maat weten. En ja, je noemde white trash-mensen figuren zonder moraal. Kijk in het eerste het bestje handboekje voor psychologie en ontdek dat mensen zonder moraal een ziekte hebben en psychopaten heten. Dat maak ik er niet van, ik lees slechts wat jij opschrijft. Je kunt zeggen: de white trash-mensen hebben een bedenkelijke moraal of een abjecte moraal - maar 'geen moraal hebben', dat treedt buiten de oevers van het maatschappelijk debat en leidt ons naar de kamers van psychiatrische inrichtingen en TBS-instellingen. Maar er gloort enig licht bij je, want heel geniepig probeer je je eerder door jou neegeschreven 'geen moraal' te verzachten tot 'gebrek aan moraal'.
Om jou te sparen liet ik de context van je eertijdse betoog over principeloosheid van de migrant weg, want toen pleitte je nog tegen islamfundamentalisme en voor een vrolijk hedonisme. Lees je eigen woorden over dat hedonisme maar na en ga je dan schamen. Alleen als het jou en je reactionaire vriendjes goed uitkomt mag een beperkte groep aanspraak maken op dat hedonisme. Als anderen uit de lagere klassen zich aan hedonisme schuldig maken, dan heet dat 'vulgariteit'. Die dubbele moraal ontsluiert het failliet van het nostalgisch ophemelen van de vrijgevochten bohemien die voor zichzelf een fijne bandeloosheid reserveerde die, eenmaal doorgesijpeld naar de onderklasse, ineens veranderde in onbehouwen smeerpijperij. En, beste jongen, het is nu inderdaad drie uur en ik ben nog steeds op! Nu moet ik je alleen laten want ik vrees dat ik een bijdrage moet leveren aan de Nacht van de Poëize, zo'n evenement waar jij om de verkeerde redenen je vingers bij zal aflikken. Ik laat je dus, in al je verwardheid, alleen, en ik vrees dat ik je nu voor langere tijd alleen moet laten. En nee, hoezeer je ook zal smeken bij de redactie van Pauw & Witteman: ik ga daar niet met je in debat. In gezellige hoekjes op internet wil ik je graag nog wat bijbrengen, maar in de grote-mensenwereld ga ik liever met mensen in debat die niet alleen maar de ad hominem-kaart trekken als ze met argumenten in het nauw worden gebracht. Ga er in je eentje heen, naar Pauw & Witteman. Ga ook alleen boodschappen doen en je Hindoestaanse neef uitschelden voor afschuwelijk mens. Ga ook alleen je broek ophouden. Nu heb je mij niet meer nodig, ook niet meer in je fifteen minutes of internet-fame. Een laatste tip: lees mijn boekje uit 2007, 'De schaamte voor links', en dan kun je zien hoe je ook welsprekend en met argumenten de noodklok kunt luiden over de culturele en morele verarming in het Nederland van nu. Daar is vlak na de verschijning nog een mooi debat over gevoerd, met Aboutaleb, Deijsselbloem en Bos, in de Singel Kerk. Er waren alleen geen zitplaatsen voor hysterici die met een koptelefoontje op de daar beweerde dingen vertaald kregen in het ideologische koeterwaals dat jij bezigt, dus je had er niets van kunnen verstaan, laat staan begrijpen.
Goed. Zullen we nu maar iets anders gaan doen? Ik geef je een laatste tip: destijds schreef je, in je boek De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillae het volgende, over de gekleurde migrant en het antiracisme en over het gevaar dat voor die migrant dreigde: 'Je gehele persoonlijkheid wordt gevorderd door de strijd (tegen racisme, JZ), ieder onderling conflict, elk persoonlijk onbehagen wordt gesmoord onder het voorwendsel dat het witte gevaar je beloert en je elk moment kan bespringen.'
De Ramdas van toen onderkende dit gevaar en had er een antwoord op. De Ramdas van nu is veranderd in de nachtmerrie-gestalte die hij destijds zo goed ontmaskerde: jongen, je bent veranderd in je eigen spookbeeld. Word wakker en wees weer redelijk en scherp. Nu ben je alleen maar bot en contra-effectief bezig, hoe goed je het ook bedoelt.
Zo. En nu help ik je niet meer. Maar denk nog eens aan mij en mijn woorden als je je door je eigen scheldpartijen weer door andermans argumenten in het nauw voelt gebracht. Ga te raden bij je vroegere zelf, toen je nog niet in de greep was van malle generalisaties en destructief vijanddenken. Je hoeft je niet te verlagen tot het niveau van de schelder om het schelden om je heen aan de kaak te stellen. Tja. Duidelijker dan met deze woorden kan ik je niet van dienst zijn. En wees gerust, ik stuur je geen nota, dit consult is pro deo.

Josee

re: White Trash is een mentaliteit

Door Josee 18/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Anil. Ik ken je niet, nooit van gehoord zelf. Ik kwam toevallig op deze site terecht en zag al snel jouw interessante betoog en 'moest' wel reageren. Voor iemand die anderen de les wilt lezen over moraal e.d. ga je zelf nogal ordinair over de schreef. Je neerbuigende houding ten opzichte van anderen met een andere meningen dan de jouwe is echt te erg en bijna lachwekkend. Waar baseer je eigenlijk jouw superioriteit op? Je universitaire titel, je CV? Ik heb namelijk echt geen idee waarom ik jou hoger zou moeten achten dan de door jouw genoemde huishoudschoolleerlingen wanneer je tekeer gaat als een viswijf. Met je aanval op o.a. Zwagerman maak je helemaal duidelijk dat het juist jou aan goede manieren ontbreekt. Wat je schrijft lijkt overigens behoorlijk op de ordinaire aanval van Storms op Kelder in DWDD maar dan een papieren versie. Als je wilt dan mensen je serieus nemen kun je beter een andere toon aanslaan. Laat dat een tip zijn van mij, een promovendus, niet-PVV stemmer, vrouw met een kleurtje.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

Het is goed dat Joost Zwagerman en gelijkgestemden Anil Ramdas wijzen op zijn provocatie.

Ik kan mij vinden in woorden van dezelfde strekking van Richard Heuveling. Je doet wat je anderen kwalijk lijkt te nemen.

Wanneer stellen zij ook kritische vragen aan anderen, die net als Anil Ramdas provoceren?

Parsons

re: White Trash is een mentaliteit

Door Parsons 18/09/10 (9 jaren geleden)

(...Het gebruiken van de vorm die normaal voorkomt op de website van GeenStijl is onbeleefd....)

En zo kakelt die linkse racist maar eindeloos door.

Weet je wat onbeleefd is Anil? Dit soort zinsneden die *feitelijk* onwaar zijn: (...De PVV-aanhangers zien niet in dat als je Artikel 1 van de Grondwet opheft, de Koran een fascistisch boek noemt en alle vreemdelingen wilt deporteren, en eigenlijk steeds maar groepen ophitst tegen andere groepen, zoals in Duitsland, Italie maar bijvoorbeeld ook Rwanda gebeurde, dat je slecht bezig bent....)

Waar staat dat de PVV alle vreemdelingen wil deporteren Anil? Heeft Wilders dat ooit gezegd? Noem mij één lid van het parlement dat hiervoor pleit.

Die man is echt knettergek.

Michiel Meijer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Meijer 18/09/10 (9 jaren geleden)

Ben blij dat dhr Zwagerman de moeitje heeft genomen om inhoudelijk te reageren. Ik had erg veel moeite om de aandacht te houden bij het geraaskal van deze man over White Trash.
Maar ja, ik ben dan ook zo'n product van de huidige generatie, wat internet op grote schaal consumeert, niet tientallen jaren op kosten van de gemeenschap zweverig in boeken hangt en na mijn studie ben gaan werken bij een bedrijf, voor centjes, waar ik veel belasting over betaal. Ik heb daarbij duidelijk een andere moraliteit dan degene die dhr Ramdas omarmd waarmee hij zichzelf duidelijk moreel superieur voelt ten aanzien van anderen. Volgens de redenering van dhr Ramdas ben ik daarmee blijkbaar een stereotiep stuk "White Trash".
Doe mij maar White Trash volgens de definitie van dhr Ramdas, we hebben al genoeg linkslullende, zelfverklaard moreel en culturele lichtpunten in Nederland die de maatschappij bakken geld kosten. We hebben al genoeg overgesubsidieerde linkse pseudo-intellectuelen die, met allerhande onderzoeken en publicaties die niet gericht zijn op academische waarheidsvinding maar op het strelen van hun ego en het oreren van hun eenzijdige afgekondigde definities van moraliteit, zich onderdompelen in zelfmedelijden wanneer iemand andere waarden beargumenteert.
Misschien dat dhr Ramdas een keer een baan moet nemen bij een echt bedrijf, kan hij zien wat voor een verrijking zijn egocentrische gezwets is voor de samenleving, in plaats zijn vingertje te heffen vanuit zijn ivoren toren naar hardwerkende gewone burgers die zich te blubber werken voor een minimaal salaris en niet het geluk hebben dhr Ramdas’ zelfverklaarde intellectuele en culturele capaciteiten te bezitten.

Pete

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pete 18/09/10 (9 jaren geleden)

Je aanmatigenheid is ongelooflijk matenloos.

Onze nieuwe Goeroe Nihil Ramdas. Met een nieuwe cursus "Cultureel Brainwash", voor de White Trash, oftewel PVV stemmers.

"U bent nog niet verloren.

Door jaren lange culturele verwaarlozing bent U zo geworden, en bent U nu een willoos slachtoffer voor Geert Wilders en zijn bende (en de 40 struikrovers)

Wij, van de linkse kerk, denken dat een waar cultureel offensief veel schade kan beperken. Een soort inburgeringscursus voor autochtonen.
We leren U ja knikken en morele en politieke autoriteit accepteren. Tevens na een klap op U rechter wang, ook graag de linkse(kerk) aanbieden.

Na de cursus kunt onderscheid maken tussen goed en slecht, fout en niet fout.
(wij zullen wel aangeven wat goed en fout is)

Let wel, cursuskosten zijn voor U rekening, mogelijk aftrekbaar. (bij linksom kabinet)"Dag Nihil, droom lekker verder, misschien eens meer kranten lezen, journaal kijken en "rechtse" columns lezen. (en het partij-programma van de PVV lezen, je zit nu wat in de ruimte te l.ullen)

Hier nog een site voor goede nachtrust..http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekte

met o.a.:
De neiging tot perfectionisme
De neiging tot isolatie en groepsvorming, vaak met het idee van het 'uitverkoren' (elite) zijn van de volgelingen
De neiging tot anticipatie op de toekomst (toekomstige verlossing uit huidig onheil)
De neiging tot verabsolutering van een deelwaarheid en/of de eigen waarheid.
De neiging tot ressentiment (het sterk afzetten tegen de 'anderen', de vorige groep en verguizing of erger van 'afvalligen') (bijv. de PvdA afvalligen die nu zijn overgestapt naar de PVV (White Trash)
De neiging tot intense zendingsdrang, met alle middelen overhalen van anderen tot de eigen groep


Religie en Islam uit het openbare leven. NU !!!

jeroen

re: White Trash is een mentaliteit

Door jeroen 18/09/10 (9 jaren geleden)

Dus als je tegen immigratie bent ben je vuilnis.
Weer een voorbeeld van links-intellectuele haat en ontmenselijking van alles want niet links denkt.

Als minachting trash is dan ben je zelf de grootste zak vuilnis.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@jeroen

Als je tegen immigratie bent en je staat achter een coalitie die je portemonnee leeghaalt en bovendien gedoogsteun van de SGP nastreeft, dan schiet je jezelf misschien wel in je eigen voet, als niet religieuze vrouw, homo of onder modaal verdiener.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 18/09/10 (9 jaren geleden)

Nou goed, nog éen handreiking aan Anil. In 2007 probeerde ik een nieuw emancipatoir élan voor links te formuleren in het pamflet De schaamte voor links. Ik schreef:

'De sociaal zwakkeren van nu zijn anderen dan die van dertig jaar geleden (..). Nieuw ontstane groepen van sociaal zwakkeren werden in onze tijd door links jarenlang genegeerd of gekleineerd. Geen wonder dat deze zwakkeren zijn uitgeweken naar protestpartijen - op links of op xenofobisch rechts. De crisis op links spitst zich toe op de jarenlange veronachtzaming van zwakkeren die het slachtoffer werden van het rechtst van de sterkste. Dwars door alle geledingen van de samenleving heen delen die zwakkeren een onbehagen ten aanzien van de publieke ruimte en de dominantie daarbinnen van wat PvdA-ideoloog en hoogleraar politicologie Jos de Beus "de getatoeerde klasse" noemde. Aan dit onbehagen ligt onder meer het succes van de LPF van 2002 ten grondslag, en anno 2007 slagen traditionele partijen er maar niet in om een wenkend perspectief te bieden dat dit onbehagen kan verminderen. Het onvermogen straalt vooral af op links. Want is het niet een oud-sociaal democratisch ideaal om hogere en lagere klassen te verbinden? (..)' De Beus, en met hem vele anderen die in toenemende verwifeling de stuurloosheid van links gadesloegen, moest intussen toezien hoe links niet in staat was om een in egomanie doorgeschoten, 'zelfontplooid'' Nederland kwesties over moraal en sociale cohesie aan de orde te stellen. Het gevolg was dat anderen in de landspolitiek zich die kwesties in een handomdraai wisten toe te eigenen.'

Zo kan het ook, Anil. Niet schelden, wel duiden.

Wim Heitinga

re: White Trash is een mentaliteit

Door Wim Heitinga 18/09/10 (9 jaren geleden)

Over zwarte scholen en witte scholen. Kern van waarheid..?

Kindertjes van dezelfde leeftijd zijn wereldwijd, met uitzondering van de kindertjes die genetisch belast zijn omdat ze uit een cultuur komen waar eeuwenlang binnen de familie getrouwd wordt, allemaal even intelligent. Alleen als je je Nederlandse kindje van hoog opgeleide ouders naar een school in Pakistan zou sturen,zonder dat jouw oogappeltje een woord Pakistaans spreekt, kan jouw intelligente kindje niet goed meekomen. Niet omdat het achterlijk is of een chromosoompje mist, maar omdat het een taalachterstand heeft. In Nederland hebben op zwarte scholen vrijwel alle kids een taalachterstand. Plus dat het gros nog eens een culturele achtergrond heeft omdat binnen de koeltoer van het kindje generaties lang binnen de familie getrouwd werd. Dat verlaagt je IQ tot het niveau zwak begaafd (80) of nog ver daaronder. En als dan 80 procent of meer van de kindjes in de klas met dat probleem kampen, kun je twee dingen doen. Of je past het leertempo en -niveau niet aan, met als gevolg dat alleen de 20 procent witte kindjes de lessen nog kunnen volgen, of je verlaagt het leertempo en -niveau tot dat van de zwakste schakels in de klas. Gevolg: De witte kindjes krijgen onderwijs op het niveau van de zwakbegaafde kindjes met een mega taalachterstand. Daarom wil de White Trash PVV stemmer z'n kindjes niet op een zwarte school. Niet omdat ze een hekel hebben aan zwarte kindjes, maar omdat hun kids geen flikker leren op een zwarte school! En wie niks leert, bereikt ook niks in het leven. Niemand die dat wil. Voor achterlijke ouders (Iemand met een IQ van minder dan 80 noemden we vroeger achterlijk, tegenwoordig heeft dat zwak begaafd) uit een primitieve cultuur is een inkomen op bijstandsniveau al een topinkomen. Zeker als je dat vergelijkt met het gemiddelde inkomen van het land van herkomst. Daar is een maandje bijstand vaak het gemiddelde jaarinkomen. Dus in hun ogen is in de bijstand lopen hetzelfde als in onze ogen 100.000 euro per maand verdienen. Maar aangezien de gemiddelde White Trash PVV-stemmer welvaart als iets meer dan bijstandniveau beschouwt, wil hij zijn kind niet op een school waar uit poltiek correcte motivatie het onderwijsniveau zodanig naar beneden is aangepast zodat zelfs de meest zwak begaafde leerling met de grootste achterstand nog een diploma haalt. Een diploma waarmee je hooguit de consulente van het UVW in het Nederlands te woord kan staan bij het aanvragen van je bijstandsuitkering, maar verder ook niet.

Jos Schmitz | 18-09-10 | 16:17

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Wim Heitinga

De gewone man voelde zich sterk, slim en rijk en stemde daarom rechts ... Helaas krijgen Henk en Ingrid na enige tijd toch spijt. Al snel merken ze namelijk dat écht rechts er alleen is voor de écht sterke partijen in onze samenleving (échte rijken en grote bedrijven). Ineens voelen Henk en Ingrid zich niet zo sterk meer. Dat de rechtse partijen de sociale zekerheid voor 'profiteurs en aanstellers' steeds verder afbreken vinden ze prima (ze maken er immers geen gebruik meer van), maar nu gaan ze opeens beginnen aan de zekerheden van de 'hard werkende Nederlander' zelf: Ontslagrecht, WW, Kinderopvang, AOW, Zorgverzekering, Lonen etc. Rechts maakt méér kapot dan je lief is ...

Christiaan E

Richard Heuveling

re: White Trash is een mentaliteit

Door Richard Heuveling 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Joost Zwagerman 18/09/10 (11 minuten geleden)

Anil en jij voelen hetzelfde. Gelukkig weet jij de vinger op de kloppende pols te leggen en verlaag jij je niet tot het geschreeuw waar Anil zich wel toe geroepen voelt.

PVV stemmers zijn geen White Trash. PVV stemmers zijn het product van de afgelopen decennia. Duiden kan ook zonder je te verlagen tot belediging. Op Zwagermans manier kunnen we ook de problematiek mbt "kutmarokkanen" duiden. Dat heeft veel meer nut dan het geschreeuw wat uit dit soort collumns ontstaat.

Dus. Als politiek en bestuur zich daar aan zouden gaan wagen, dan hoeft niemand in dit land bang te zijn voor PVV of PVV stemmers.

Leven en laten leven. Maar dan zonder oogkleppen. Niet links, niet rechts.

P. Wormer

re: White Trash is een mentaliteit

Door P. Wormer 18/09/10 (9 jaren geleden)

Wat heb ik een heimwee naar de tijden van Karel van het Reve, Rudy Kousbroek, Dick Hillenius en anderen, toen polemiek tussen vooraanstaande intellectuelen nog op geestige wijze gevoerd werd. Wat een humorloze scheldpartijen op deze blog, afgrijselijk!

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@P. Wormer

Johan Huizinga bedacht hiervoor de term puerilisme.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Puerilisme

Aigyptos

re: White Trash is een mentaliteit

Door Aigyptos 18/09/10 (9 jaren geleden)

Meneer Ramdas, nu u toch begint over ethiek en moraliteit. Vindt u het niet immoreel dat u overleeft door middel van belastinggeld? En dat ook het zogenoemde White Trash belastinggeld betaalt voor jouw baan? Dit betekent dat zij gedwongen worden mee te betalen aan jouw loon. Zonder belastinggeld was u nergens terecht komen. Wij danken linkse partijen dat wij multiculturalisten als u zo mogen sponsoren.

Ik ben benieuwd naar uw onfeilbare linkse mening.

Als je iemand beschuldigt van immoraliteit of amoraliteit, lijkt het me erg van belang dat je zelf wel de 'juiste' moraliteit in pacht hebt.

Rikkie

re: White Trash is een mentaliteit

Door Rikkie 18/09/10 (9 jaren geleden)

Geweldig om het tij te zien keren. De ware aard van het boven ons gestelde, staatsruif-etende subsidievolk komt meer en meer naar boven. Hun dagen zijn geteld. Succes straks met het zoeken naar een echte baan Anil, al besef ik dat het lastig voor je zal worden.

Karel

re: White Trash is een mentaliteit

Door Karel 18/09/10 (9 jaren geleden)

Beste meneer Ramdas, ooit noemde iemand de school waarop ik als leerkracht werkzaam ben 'de vuilnisbak van Den Haag'. Op deze school zitten voornamelijk kinderen met een islamitische achtergrond. En de persoon die deze uitspraak deed was de directeur van een andere basisschool. Deze man had het over 'mijn' kinderen - kinderen die recht hebben op goed onderwijs en een eerlijke kans verdienen, ongeacht hun afkomst of geloof.
Deze kinderen komen elke dag met plezier naar school en zij maken nog geen onderscheid tussen geloof of huidskleur. Dat komt pas later, als hun geest vergiftigd wordt door mensen zoals u.
Kunt u zich nu enigszins voorstellen hoe ongelooflijk dom u bent als zoon van een onderwijzer?

coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

Als je de reakties hier leest bewijst Ramdas zijn gelijk

Piethein

re: White Trash is een mentaliteit

Door Piethein 18/09/10 (9 jaren geleden)

Als nu alle linkse volksverlakkers en landveraders en niet aangepaste buitenlanders allemaal zelfmoord plegen zijn we van deze discussie af en kunnen we een ieder die zich niet gedraagd de grens over donderen.


De groeten

White Trash..

K.van Dijk

re: White Trash is een mentaliteit

Door K.van Dijk 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Wim Heitinga,

Klop wat je zegt, in de U.K. is dit al een groot probleem.
Het is daar nu zo dat meer dan 50% van de huwelijken tussen paki's gesloten (in Bradfort 75%) wordt tussen neef en nicht. Daarvan worden ruim 10% kinderen geboren die doof en blind zijn, gelukkig sterft 30% voor het 5e levensjaar. Neemt niet weg dat het nu al een grote druk zet op de gezondheidszorg voor deze mensen, en verwacht word dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen. Echt verschrikkelijke docu, kijk zelf maar.......

http://www.channel4.com/programmes/dispatches/episode-guide/series-68/episode-1Meugelswierda

re: White Trash is een mentaliteit

Door Meugelswierda 18/09/10 (9 jaren geleden)

"Kijk maar in de Antilliaanse gemeenschap, en kijk naar veel moslimjongens, die bijna niet meer tot de menselijke soort gerekend moeten worden, als je ziet met welke ideeën zij door het leven gaan. Ik zou ze inderdaad in heropvoedingskampen willen zetten."

Naar mijn idee kunt u met dergelijke opvattingen zo aan de slag als kampbeul! Mensen die denken problemen op te lossen door ze er botweg uit te rammen zijn 10 x erger dan de mensen die deze problemen veroorzaken.

Ik reken u wel tot de menselijke soort! Zelfs als dit soort uitspraken me tegen de borst stuiten!

En heropvoedingskampen; da's een van Wilders' stokpaardjes. Iedereen die niet in het gareel loopt moet van Wilders worden heropgevoed . De rest van uw stuk mist derhalve ook zijn doel gezien het geschreven is door iemand die verschrikkelijke plannen heeft voor zijn medemens.

Hoogachtend

White Trash

Arie

re: White Trash is een mentaliteit

Door Arie 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Door Coco 18/09/10 (2 uren geleden)
Zeer mooi dat u zo begaan bent met Henk en Ingrid, maar helaas is het wel de bekende SP-retoriek: onder die vermaledijde rechtse politici zal de middenklasse geheel worden kaalgeplukt. Terwijl juist onder de sociaal-democratische vlag de middelklasse tot melkkoe is verworden.
Vergelijk het besteedbare inkomen in landen met een financieel 'rechts' beleid (zoals Japan, Canada of de VS) met dat van Nederland, ook voor mensen met een modaal salaris, en zie wie er meer overhoudt.
En de genoemde bezuinigingen zijn helaas broodnodig, Nederland leeft al decennialang boven haar stand (door te lenen, en door de gasinkomsten te verjubelen).

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

hahaha.....deze ramdas heeft nog nooit gehoord van de uitdrukking dat wie geschoren wordt, stil moet blijven zitten!

Hoe meer ie zn quasi intellectuele mond open doet, brengt ie zichzelf meer in de problemen :-)

Voorbeeldje?

"Maar deze Black Trash komt al overvloedig aan de orde in de media, onder de termen ‘tuig’ en ‘straatterroristen’. White Trash wordt nooit als zodanig benoemd en besproken, uit ’respect’ voor de anderhalf miljoen kiezers van de PVV zoals dat heet."

Maar tuig noemen we tuig omdat ze dingen doen die niet kunnen. Hetzelfde verhaal voor straatterroristen.

En wat heeft dit White trash precies misdaan?
Ze hebben op Wilders gestemd!!!!!!!!

White trash omdat je op de 'verkeerde' politieke partij stemt. Stemmen, mind you! Dus niemand beroven, bestelen, verkrachten of mishandelen, nee, gewoon stemmen.

En dan wordt je door meneer Ramdas vrolijk op 1 lijn gesteld met tuig en straatterroristen!

Ja, u leest het goed! Als je op de verkeerde partij stemt, ben je volgens Ramdas dus hetzelfde als het tuig en de straatterroristen!!!

Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 18/09/10 (9 jaren geleden)

Joost Zwagerman e.a. verwoorden het al aardig, dus meer van hetzelfde laat ik maar achterwege. Wel voeg ik 'white trash' toe aan de lijst geuzenamen die ik als PVV-stemmer alias 'fascist', 'racist', 'xenofoob' en bovenal 'islamofoob' al voer.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

En dat mensen niet je hele stuk lezen is niet zo gek!

Het is volkomen onsamenhangend quasi-intellectueel gewauwel.

Satuka

re: White Trash is een mentaliteit

Door Satuka 18/09/10 (9 jaren geleden)

Het verschil zit hem er inderdaad in of je het over afschuwelijke uitspraken, daden c.q. mentaliteit hebt, of over afschuwelijke mensen.

Het eerste is inhoudelijk, het tweede per definitie ad hominem.

Ik vind het persoonlijk ook van een hele nare mentaliteit getuigen om miljoenen mensen over een kam te scheren. Of dat nou moslims zijn of PVV stemmers.

En of dat nou gedaan wordt door een Wilders of door een Ramdas maakt hoegenaamd ook niets uit. Alle vormen van generaliseren kunnen tot excessen leiden. En daar hebben niet alleen moslims last van maar ook PVV stemmers.

Vlak na de verkiezingen waren er bijvoorbeeld winkels die een bordje met “PVV-ers ongewenst” op hun ramen hadden gehangen. En er zijn ook al mensen ontslagen nadat bekend werd dat ze op die partij hadden gestemd. De werkgever van een blogger die openlijk er voor uit komt een aantal standpunten van de PVV te onderschrijven heeft een anonieme brief ontvangen over de politieke voorkeur van zijn werknemer en ik kom met een zekere regelmaat geluiden tegen die oproepen tot een beroepsverbod voor de PVV bij de overheid en universiteiten.

(Overigens kan ik me nog voorstellen dat als de PVV daadwerkelijk aan de macht zou komen en wetten zou vervaardigen die discriminerend zijn voor moslims, zoals de hoofddoek belasting, dat je als ambtenaar weigert om dat uit te voeren, maar dat is nog iets anders dan uit principe te weigeren om beleid van de PVV uit te voeren. Niet alle plannen van die partij staan op gespannen voet met de UVRM.)

Meindert Fennema, die een biografie over Wilders schreef waarin hij meldt ergens ook sympathie voor hem te voelen wordt meteen weggezet als verkapte Wilders aanhanger, terwijl hij verder nauwelijks een goed woord over heeft over de politieke ideeën van Wilders (maar wel heel genuanceerd onderscheid maakt tussen islamkritiek en etnische politiek, een verschil dat mensen die de islam boven alle kritiek willen verheffen dan weer liever verdoezelen vanuit een eigen onfrisse agenda.. ).

Vraagje: als Wilders dan verantwoordelijk kan worden gehouden voor het bijdragen aan een klimaat waarin het stigmatiseren en discrimineren van moslims salonfähig zou zijn geworden, zijn de Anil Ramdassen van deze wereld dan niet evengoed debet aan een klimaat waarin PVV stemmers worden neergezet en behandeld als oud (wit) vuil?

En hoe constructief is dat precies? Iedereen hoort erbij..behalve de PVV stemmer?

Jaja.. zo houden we de boel wel bij elkaar...

Caesar Lion Cachet

re: White Trash is een mentaliteit

Door Caesar Lion Cachet 18/09/10 (9 jaren geleden)

LS...

Ik den dat deze Anal Ramadan liever Moslim zou zijn. De kleur heeft hij al en de door mij verzonnen naam is gratis. Maar hoe dan ook, het blijft een kansloos pseudo agitator mannetje waar van we er al veel te veel hebben...

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

En als ik de carriere van Ramdas zo eens bekijk, dan heeft ie zo te zien zn hele leven als op de zak van de belastingbetaler geteerd.

Op de zak van meneer en mevrouw Trash zeg maar :-)

Wolveshead

re: White Trash is een mentaliteit

Door Wolveshead 18/09/10 (9 jaren geleden)

Wat ik altijd weer opmerkelijk vind is dat types als Anil de PVV-stemmer zo graag bestempelen als Tokkies, racisten, xenofoob en nu bv. White Trash. Toen deze stemmers nog braaf links stemden waren het fantastische mensen.

De vraag waarom deze stemmers van fantastisch etc. verworden zijn tot White Trash etc. wordt door deze luiden nooit gesteld, laat staan beantwoord.

Dat probleem gaan ze (bij links) nooit oplossen en daar kan ik eigenlijk prima mee leven ondertussen.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Arie

Over de noodzaak van de bezuinigingen zijn we het eens. Over de tempo waarin dit moet geschieden en welk inkomensgroep netto percentueel het meeste moet inleveren kunnen we twisten.

Hopelijk beseffen Henk en Ingrid het ook en gaat niet al hun aandacht voor 100% uit naar bontkraagjes, terwijl ze geknipt en geschoren worden.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Mezelf

Correctie : het tempo.

Plus gedoogsteun van de SGP roept twijfels op aangaande de positie van vrouwen en homo's.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

@joost zagerman

Allemaal goed en wel, maar ga jij de wereld nou nog eens meedelen wat die "buitengewoon lucide argumenten" zijn die tegen Wilders zouden pleiten???

Ik heb ze tig jaar na dato nog niet mogen vernemen!
Je zou bijna gaan denken dat ze er gewoon niet zijn. Die mytische lucide argumenten van jou!

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

rouwens, ben jij diezelfde Anil Ramdas die zich indertijd beklaagde over de toon van het debat??

http://www.hetverraadvanlinks.nl/RamdasRutte.htm

Ja, dat ben jij he :-)

D.B. Fetmann

re: White Trash is een mentaliteit

Door D.B. Fetmann 18/09/10 (9 jaren geleden)

Bijna had je me Anil, met die 'bobbie' van je. Tien dagen lang word je virtueel geroosterd -en terecht!- en dan komt zich op het scheiden van de markt nog ‘ene bobbie’ melden, die het in veel te dure woorden voor je belachelijke column opneemt. Alsof je enige misstap is dat je waarde zou hechten aan de burgerlijke cultuur van de middenklasse. Deze ‘bobbie’ voer je niet alleen op in de eerste regel van je ‘slotoverweging’ (haha, sic), je maakt de eenzame ziel die het met je eens is ook nog een beer van een compliment. ‘Buitengewoon interessant’ noem je zijn bijdrage.
Doorzichtige flapdrol dat je er rondloopt. Ik zet er een beste fles wijn op in dat jij en bobbie hetzelfde IP-adres delen en vraag deBuren dat ook maar meteen te checken (een uiterst probaat middel om ‘internethooligans’ mee te ontmaskeren).

- goed, dan ga ik nu weer van mijn koophuis genieten

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@D.B. Fetmann

Koophuis inmiddels volledig afgelost of geniet je van hypotheekrenteaftrek?

In de Nederlandse politiek is de hypotheekrenteaftrek omstreden: het H-woord gold lange tijd als een politiek taboe, en is dat nog steeds voor sommige politieke partijen, zoals het CDA (breekpunt in de formatie 2007 en 2010) en de VVD.

De aftrekpost zou volgens voorstanders van (gedeeltelijke) afschaffing op termijn niet meer op te brengen zijn. De verminderde inkomsten op de Nederlandse overheidsbegroting vanwege de hypotheekrenteaftrek bedroegen €7 miljard in 2004, €10 miljard in 2005, en 11 miljard in 2009.

Daarnaast halen mensen met een hoger belastbaar inkomen meer voordelen uit de hypotheekrenteaftrek dan mensen met een lager belastbaar inkomen, omdat zij meer hypotheekrente mogen aftrekken tegen een hoger belastingtarief. Rijke huizenbezitters met een hoge hypotheek zouden het meest profiteren.

Tevens wordt door tegenstanders van deze regeling beweerd dat dit de huizenprijzen in de markt laat stijgen, wat negatief is voor starters doordat ze de hogere huizenprijzen nauwelijks of niet kunnen betalen.

Het is je gegund. Geniet ze.

Heleen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Heleen 18/09/10 (9 jaren geleden)

Helaas ken ik een figuur die sprekend lijkt op Nihil.R. Dezelfde mentaliteit , mensen met een andere mening vernederen , de boel uitvreten , ook een niksnut die van subsidies leeft en met zijn niet afgemaakte studie's het hoogste woord heeft en ook een enorme IK weet alles beter , in een woord een vreselijk mannetje ,helaas ben ik getrouwd geweest met zo'n vreselijke met zichzelf ingenomen walgelijke vent ( de echte aard merk je altijd te laat helaas ), en ook nog met dezelfde achtergrond , Surinamer , mentaliteit O , O . Dezelfde te grote ego's zie je ook bij de allatone verrijkers .
White trash ? Als PVV stemmer zeg ik , so what , ik weet wie het zegt , een onbeduidend mannetje met een te groot ego .

ps
Weet Nihil R. dat de woestijn ideologie aanhangers 70 Miljoen Hindoes op een gruwelijke manier heeft gedoodt ?

Aigyptos

re: White Trash is een mentaliteit

Door Aigyptos 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Heleen

Maar dat was natuurlijk de schuld van de Hindoes zelf, die de moslims niet goed hadden behandeld.

Net zoals alle foute dingen die moslims hier doen komen omdat het Westen de moslims zo heeft geschaad.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

Ah, we zijn weer thuis.

Jihad vs Contra-Jihad.

Daar gaat de discussie.

peet

re: White Trash is een mentaliteit

Door peet 18/09/10 (9 jaren geleden)

Als het je niet bevalt rot je toch op naar je eigen land teringlijer

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Heleen

Ik heb maar een paspoort en nationaliteit: de Nederlandse.

Anil Ramdas waarschijnlijk ook.

Waar moeten we heen oprotten?

JanBeus

re: White Trash is een mentaliteit

Door JanBeus 18/09/10 (9 jaren geleden)

Hoe durft Anil Ramdas 'onze' tokkies aan te vallen? Het is een schande! Anil mist blijkbaar de pointe van deze tijd; de emancipatie van deze onderontwikkelde klasse is hier namelijk aan de orde. Door hufterig gedrag en gewelddadig optreden, zowel fysiek als verbaal, vechten de tokkies zich een plek naar de voorste rijen van onze 'beschaving'. Dat lukt ze sinds een jaar of 10 ook aardig. En waarom zouden zij zich in hun achterbuurten koest moeten houden? Nou? De beschaving is niet gediend met miljarden over de bank smijtende bankdirecteuren en verzekeringsoplichters. En ook niet met bezwerende politici en welzijnswerkers, die zelf eigenlijk alleen bezig zijn hun eigen egoïstische doelen na te streven. Nu kunnen we openlijk de slechte en verrotte kant van de mens aanschouwen. Deze tijdgeest zullen we met z'n allen moeten doormaken. Om uiteindelijk een nieuwe cultuur te kunnen ontwikkelen, waarin ieder individu zijn/haar eigen narcisme volkomen kan ontplooien. We elkaar kunnen bewonderen en verafgoden om onze slechte en goede eigenschappen. Anil, kom op, wees niet bevreesd, we gaan er voor.

Jan Beus

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Heleen

Niet aan jou gericht, foutje.

@peet

Waar zou jij heen oprotten in onze situatie (het bevalt hier goed)?

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

In de Nederlandse politiek is de hypotheekrenteaftrek omstreden: het H-woord gold lange tijd als een politiek taboe, en is dat nog steeds voor sommige politieke partijen, zoals het CDA (breekpunt in de formatie 2007 en 2010) en de VVD."De aftrekpost zou volgens voorstanders van (gedeeltelijke) afschaffing op termijn niet meer op te brengen zijn. De verminderde inkomsten op de Nederlandse overheidsbegroting vanwege de hypotheekrenteaftrek bedroegen €7 miljard in 2004, €10 miljard in 2005, en 11 miljard in 2009."

Poe...een redenering die in zoveel manieren bizar is, dat het me bijna de lust ontneemt te reageren. Nou, ff kort dan maar:

Dus alles wat je zou kunnen belasten, maar niet belast, is een verliespost???

En als er tekorten zijn, dan moet dat perse uit het afschaffen van de aftrek komen??

En als de overheid geld tekort komt, moeten perse de belastingopbrengsten worden verhoogd??

Om maar eens een paar puntje aan te stippen!

Bovendien, is het redelijk om mensen te belasten voor geld dat ze niet hebben!

"Daarnaast halen mensen met een hoger belastbaar inkomen meer voordelen uit de hypotheekrenteaftrek dan mensen met een lager belastbaar inkomen, omdat zij meer hypotheekrente mogen aftrekken tegen een hoger belastingtarief. Rijke huizenbezitters met een hoge hypotheek zouden het meest profiteren."

Dat komt omdat ze de hoogste belasting betalen.Het zijn dus de mensen die nu al het meeste bijdragen aan de schatkist. Om dat feit juist tegen hen te gebruiken om ze nog meer uit te kleden is ronduit pervers!

Maar laten we hopen dat er een vlaktaks komt. Is dat "onrecht' ook meteen weer opgelost :-)

"Tevens wordt door tegenstanders van deze regeling beweerd dat dit de huizenprijzen in de markt laat stijgen, wat negatief is voor starters doordat ze de hogere huizenprijzen nauwelijks of niet kunnen betalen."

Juist..."beweerd" is hier het sleutelwoord!!
En ik beweer van niet!

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@erdebe

Volgens de economen is de belangrijkste fout dat de fiscus de eigen woning niet behandelt als een vermogensbestanddeel (box 3), maar als een bron van inkomsten.

Hierdoor valt de eigen woning in box 1 voor inkomen en is de rente als kostenpost aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De hogere inkomens profiteren hiervan meer omdat ze de rente kunnen aftrekken tegen een hoger tarief.

Cor S.

re: White Trash is een mentaliteit

Door Cor S. 18/09/10 (9 jaren geleden)

Weet je wat.

Ik ben liever een white trash en realist, dan een moslimknuffelaar die op een roze wolk rond zweeft.

Woorden doen gelukkig geen pijn, alleen zijn de mensen die dit soort uitspraken doen moeten eens in de spiegel kijken.

Het gaat u goed Anil...

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Cor S.

En zo is het. +1

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

Even samenvatten: een afschuwelijk mens stemt op de PVV. Dit soort stemgedrag hoort bij de mentaliteit van 'White Trash'. Als gekleurde Nederlanders op de PVV stemmen zijn zij ook afschuwelijk, hebben ze de mentaliteit van 'White Trash' geabsorbeerd en zijn ze dus duidelijk cultureel onderontwikkeld. Hoe 'White Trash' zich onderscheidt van 'Black Trash' is duidelijk: ze stemmen op de PVV.

Vervolgens gaat 'intellectueel Nederland' debatteren. Ik niet hoor, snel mijn nota voor minder studieplaatsen sociologie 2011/2012 afmaken.
Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

Vanaf morgen ga ik PVV T-shirts aan Antilliaanse straatrovers in de Bijlmer verkopen. Gewoon de sociale onderklasse mergen - dat scheelt weer een hoop geouweneel.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

'Maar dan: waarom White in White Trash? Was dat niet racistisch? Nee hoor: ik erken het bestaan van Black Trash en vind dat minstens zo zorgelijk.'

'Maar deze Black Trash komt al overvloedig aan de orde in de media, onder de termen ‘tuig’ en ‘straatterroristen’.'

'De nadruk ligt hier op de mentaliteit, ze bevinden zich aan de rand van de sociale orde (wat dus niets zegt over hun economische status), ze zijn onvoorspelbaar en hebben bij voorbaat geen respect voor welke politieke of morele autoriteit dan ook.'

Klinkt eerder als elitair snobisme, dan louter racisme.

Marnix

re: White Trash is een mentaliteit

Door Marnix 18/09/10 (9 jaren geleden)

Joost Zwagerman en Pete nemen me de woorden uit de mond!
Mooi om te zien dat er meer mensen ontwaken uit die mulitculturele droom.

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco 18/09/10 (3 minuten geleden)

Anil is stiekem een lobby begonnen voor etnische registratie van tokkies.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Pieter

Hopelijk blijft het jou bespaard.

Ik kom zeker nog aan de beurt.

Je kunt een persoon uit het dorp halen.

Maar de dorp niet uit een persoon.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco

"Volgens de economen is de belangrijkste fout dat de fiscus de eigen woning niet behandelt als een vermogensbestanddeel (box 3), maar als een bron van inkomsten. Hierdoor valt de eigen woning in box 1 voor inkomen en is de rente als kostenpost aftrekbaar van het belastbaar inkomen."

Hahaha....dat zijn dan vast socialistische economen :-)
Vooral het woord "fout" is een "tell".

Het punt is namelijk, dat je geld verdiend en tegelijkertijd geld uitgeeft. Vervolgens komt de vraag om de hoek kijken hoeveel van dat inkomen je wilt belasten.

Dat is een doodgewone keuze! Heeft niets met 'goed' of "fout' te maken. En ook niet met vermogensbestanddelen of de boxen waar ze wel of niet in zitten!

En dus kiezen we ervoor om de eerste paar duizend euro van ie inkomen onbelast te laten. Om progressief belasting te heffen. Om bepaalde uitgaven van het inkomen af te trekken, waaronder de H-aftrek. Enzovoort. Geen fouten maar keuzes.

"De hogere inkomens profiteren hiervan meer omdat ze de rente kunnen aftrekken tegen een hoger tarief."

Dat zei je daarnet ook al. Ik heb daarop hoerboven al geantwoord. Het is de bedoeling dat je daar nu iets tegenin brengt. Niet dat je uitspraak gewoon herhaalt.

Overigens constateer ik, dat je ook mijn overige punten onweersproken laat :-)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

Correctie: het dorp.

Tevens de allochtoon met een taalachterstand.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

"Klinkt eerder als elitair snobisme, dan louter racisme."

Nou, wat minstens zo kwalijk is, is dat hij white trash onderscheidt van black trash. Daarmee stelt hij white trash en black trash op hetzelfde morele niveau.

En daaruit vloeit voort, dat hij mensen die democratisch hun stem hebben uitgebracht, van dezelfde morele orde acht als mensen die roven, plunderen, mishandelen, verkrachten, enzovoort!!!

Bi-zar!!

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@erdebe

Lach hier maar om. Is het CBS soms ook te links voor jou?

Helft belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek naar rijkste huishoudens

Bijna de helft van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde in 2008 een eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten, werd ruim 10 miljard euro via de hypotheekrenteaftrek terugontvangen van de overheid. Bijna de helft van dat bedrag kwam terecht bij de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens.
Gemiddeld 240 euro per maand belastingvoordeel
In 2008 hadden 4 miljoen huishoudens een eigen woning. Bijna 3,5 miljoen daarvan financierden hun woning met een hypotheek. De kosten bedroegen gemiddeld 680 euro per maand. Gemiddeld kregen deze huishoudens 240 euro terug door de hypotheekrenteaftrek in de vorm van een verlaging van de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekering.


Hoe hoger de hypotheekkosten, des te groter het belastingvoordeel

Van de huishoudens had 1 procent zeer hoge hypotheekkosten van 2 700 euro of meer per maand. Zij ontvingen hierover een belastingvoordeel van 44 procent. Gemiddeld ging het om een bedrag van 1 620 euro per maand. Bij het laagste kwart van de hypotheekbetalers (minder dan 330 euro maandelijkse kosten) kwam de belastingbesparing uit op ongeveer 20 procent, ofwel 40 euro per maand.


Belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek vooral naar hogere inkomens

Door het relatief groot aantal huishoudens met een hypotheek en de gemiddeld hoge belastingkorting kwam 30 procent van het totale hypothecaire belastingvoordeel van 10 miljard terecht bij de hoogste inkomensgroep. Ruim 19 procent ging naar de op een na hoogste inkomensgroep. Dat betekent dat bijna de helft van het belastingvoordeel naar huishoudens met een bruto-inkomen van meer dan 81 duizend euro ging.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3118-wm.htm?RefererType=RSSItem

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@erdebe

Het is niet mijn mening.

Maar ik zie het verschil tussen puur racisme en snobisme.

Beiden niet mijn ding.

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco 18/09/10

Welnee, maak je geen zorgen. Anil probeert slechts de kwestie die de PVV ter sprake brengt langs etnische lijnen te laten lopen. Een goedkope truc. Jammer dat zelfs Joost Zwagerman hier intuint.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Pieter

Pfoe, een grote opluchting.

Deze Sokkie (Suri-Tokkie) hoeft niet ondergronds.

Thanks for the good news.

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco 18/09/10

Nog een aanvulling: de gekleurde samenleving is heus wel mogelijk zolang nieuwkomers maar individualiseren tegenover hun religie en groep. Daar zit het pijnpunt bij een verstokte socialist als Anil. Maar ze zijn er, met vele duizenden.

Satuka

re: White Trash is een mentaliteit

Door Satuka 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ JanBeus 18/09/10 (1 uur geleden)

== Door hufterig gedrag en gewelddadig optreden, zowel fysiek als verbaal, vechten de tokkies zich een plek naar de voorste rijen van onze 'beschaving'. ==

Werkelijk? Dan heb ik toch wat gemist.

Geef eens een paar voorbeelden van dat fysieke geweld? Liefst ook met bronvermelding..

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Pieter

Die pijnpunt onderschrijf ik. Maar dat is in strijd met de belangen van de gevestigde orde. In het verzuilde landschap voert het geloof de boventoon in emancipatie door vereniging in de eigen groep. Als je dat ondermijnt, dan val je tegelijkertijd de belangen aan van de bestaande politieke en religieuze groepen. Dat stuit op verzet.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Mezelf

Dat pijnpunt...

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco
Maar dat verzuilde landschap hoort bij de sociaal-democratie dat wel een heel apert stelsel heeft opgezet om de belangen van minderheden te behartigen: ze worden aangesproken als groep. De metafoor hiervan was de kolom van Max Pam na de huldiging van Oranje in de VK: terwijl vele duizenden Nederlandsers van allerlei pluimage, kleur en opleiding gezamenlijk feest vierde schreef hij een verzuurde column over stigmatisering van groepen. Algemeen genomen zijn deze groepen niet het fundamentele probleem: dat is de PvdA met haar etnische machtspolitiek. Maar verzet of niet, 'In a libie e moes fetie, na ala noso notie kan ieman'.

Toch Anil? Of is dat tokkiepraat?Die pijnpunt onderschrijf ik. Maar dat is in strijd met de belangen van de gevestigde orde. In het verzuilde landschap voert het geloof de boventoon in emancipatie door vereniging in de eigen groep. Als je dat ondermijnt, dan val je tegelijkertijd de belangen aan van de bestaande politieke en religieuze groepen. Dat stuit op verzet.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Pieter

Wil je dat ajb voor mij vertalen?

Ik ben zo'n vernederlandse allochtoon.

Een enkele paspoort, taal en loyaliteit.

Bij voorbaat dank.

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco

Ach, dat betekent zoveel als 'niks in het leven is gratis'. Maar was eigenlijk aan Anil gericht. Verder ken ik alleen vieze woorden hoor.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Pieter

Bedankt voor de vertaling. Een waarheid als een koe.

Ik dacht dat je je in de aanhef aan mij richtte. Misverstandje.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Pieter

Met vieze woorden kom je een heel eind.

90% van takkie takkie bestaat daaruit, toch?

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco

Wat eigenlijk erg jammer aan deze discussie is dat deze wordt overschreeuwd door dogmatisten. Een stad als Amsterdam zit tjokvol met hoogopgeleide en (links) liberale Suri's. Waarom zien we deze zo weinig in de politiek?

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco

Takkie-Takkie? Zeker, dat staat gelijk aan kroegpraat.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Pieter

Het lijkt op een typisch immigranten dilemma. Het bedrijfsleven beloont hoger. Materieel succes verschaft een hoger aanzien.

Maslow's pyramide, denk ik. Maar vraag het eens aan die hoogopgeleide dames en heren. Wie weet zet je ze daarmee aan het denken.

Jaap

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jaap 18/09/10 (9 jaren geleden)

Ik ben het toch niet vaak met Joost Zwagerman eens geweest, behoor (net als hij mag je toch aannemen) niet tot de pvv stemmers en was ook al geen white trash.
Wel heb ik net als Joost mijn atheneum niet afgemaakt en ben dus ook van het ondermaatse intellect zonder academische achtergrond en zal daarom ook het ethisch besef missen. Was ik er maar bewust van geweest toen ik 18 was dat ik hierdoor gelijk gesteld zou kunnen worden, door mensen als Anil Ramdas, aan paupers met een afkeer aan alles wat anders is dan had ik vast beter mijn best gedaan. Nu rest mij niets anders dan achter de grote blonde leider aan te marcheren...

Emilie

re: White Trash is een mentaliteit

Door Emilie 18/09/10 (9 jaren geleden)

"...hebben bij voorbaat geen respect voor welke politieke of morele autoriteit dan ook"

Grappig, Ramdas. Mensen die de morele autoriteit van types als jij niet respecteren hebben dat dus voor geen enkele morele autoriteit. Ergo, jouw morele autoriteit is de enige.. Zum kotzen

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Jaap

Schuinsmarcheren kan ook.

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 18/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco

Ach, dat is wel eens gebeurd. Er is maar een remedie: een marktconform salaris voor politici en bestuurders.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ Pieter

Kennelijk.
Helaas is het voor mij te hoog gegrepen.
Tenzij ik zelf een partij opricht.
Partij voor de Sokkies.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

@erdebe

"Het is niet mijn mening. Maar ik zie het verschil tussen puur racisme en snobisme. Beiden niet mijn ding.'

Ik zie het verschil ook. Het zijn ook niet mijn dingen.
Jij stelt echter dat het snobisme is ipv racisme.

En ik stel dat het geen van beide is. Ik heb uitgelegd waarom. Jammer da je daar niet op in gaat :-)

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

"Helft belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek naar rijkste huishoudens"

"Hoe hoger de hypotheekkosten, des te groter het belastingvoordeel"

'Belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek vooral naar hogere inkomens"

Tja...het is nu al de derde keer, dat je dat zegt. Ik heb je nu 2x uitgelegd, waarom dat niet relevant is. En ik constateer, dat je voor de 2e keer weigert daarop in te gaan!

Jammer :-(

Tja....dan ben ik verder wel klaar met jou :-)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Jammer, dat we het oneens zijn.

Desondanks alle goeds toegewenst.

ziedaar

Ramdas en Cohen

Door ziedaar 18/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Joost, dat jij intellectueel ver boven Ramdas uitstijgt hoef ik niet toe te lichten: de betogen van Ramdas zijn werkelijk te genant. Maar waar haal je in godsnaam de idee vandaan dat Cohen zich niet uitstekend zou kunnen vinden in de redeneertrant van Anil Ramdas?

Muis

re: White Trash is een mentaliteit

Door Muis 18/09/10 (9 jaren geleden)

Geweldige discussie hier. Het laat maar weer eens zien waarom ik ape trots ben op mijn White Trash status (of is het apeN trots?) Toevallig ben ik dan ook nog es een Redneck, conservatief en ... helaas, geen PVV stemmer. Ik acht mijzelf gelukkig wel in staat om een voorzichtig oordeel te vellen, na de meeste teksten hierboven gelezen te hebben: Joost, je hebt gelijk (je reacties zijn alleen veels te lang, Rednecks lezen niet graag lange stukken, maar vooruit). Onze lieve Anil is nog altijd Onze lieve Anil, wat er ook gebeurt; Rednecks hebben hun naasten lief, dat wordt ze in hun uiterst rechtse conservatieve Bijbel geleerd.

Veel socialer kun je het niet krijgen, als Redneck (of White Trash, whatever), weet ik dat je mensen (in nood, blank, zwart of wat dan ook) moet helpen en ze niet moet overlaten aan een asociale linkse subsidie / uitkeringen Hell. Ze worden echt niet beter van onpersoonlijke geldschuiverij maar ze komen vooruit door hulp van mensen die het echt menen met ze en daar persoonlijk bij betrokken zijn.

Het hart zit biologisch gezien links, maar logisch gezien toch echt wel rechts. De nieuwe trend van deze tijd is dan ook: stem in elk geval niet meer links (zoals we vroeger deden, ook deze REDneck), maar stem sociaal en medemenslievend. Dan blijven alleen SGP en PVV over omdat dat, bij nadere beschouwing (ja, onderzoek dat maar 'ns heel goed!) de meest sociale en medemens lievende partijen zijn op dit moment.

Belangrijke test: hoe medemens lievend ben jij t.o.v. het Joodse volk? Behalve de PVV en SGP zijn er geen politieke partijen die de lakmoesproef kunnen doorstaan. Het is heel simpel: Rednecks kiezen voor Israel, want ze weten dat de beschaafde wereld daar ooit was begonnen en omdat al het leven op de aarde vandaar uit ook weer eens zal eindigen...

Hou dat in de gaten en heb je naasten lief.

De Muis.

rien

re: White Trash is een mentaliteit

Door rien 18/09/10 (9 jaren geleden)

De posting van Ramdas op 18/9 is het schoolvoorbeeld van arrogant en hooghartig links wanneer zij de discussie niet naar hun hand kunnen zetten. Ramdas is wat dat betreft een ''echte''. Vooral de eerste 7 regels van zijn plempsel zoals daarin staat: ''hij kan al goed losse woordjes lezen, maar hele zinnen begrijpt hij al moeilijker, laat staan een alinea''.
Als ik de stukjes van Ramdas lees, ben ik blij dat ik als PVV-stemmer bij dat white trash hoor.

BezorgdeBurger

re: White Trash is een mentaliteit

Door BezorgdeBurger 18/09/10 (9 jaren geleden)

Fight of the Century: Anil Ramdas (allochtone corner) vs Joost Zwagerman (autochtone corner)

Is dit de historische splitsing van de linkse kerk langs raciale lijnen die zich hier live voor het publiek afspeelt? Het begin van het einde van de multiculturele droom waar Paul Scheffer een eerste aanzet toe gaf?

Ik volg de discussie met grote interesse aangezien de uitkomst Nederland wellicht weer tot een belangrijk gidsland over een controversieel onderwerp voor Europa (globaal) kan maken!

.

Lennart Beishuizen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Lennart Beishuizen 18/09/10 (9 jaren geleden)

Ik ben opgehouden met lezen na de vierde alinea. Wat is dit een enorme verspilling van bits en bytes op het interweb. Niet alleen diskwalificeer je iedereen die VMBO onderwijs heeft genoten (waar vast een boel mis mee zal zijn), maar zet je jezelf op een dusdanig voetstuk dat je niet serieus meer te nemen bent.

Ik zou een keer in de spiegel kijken met al dat gemoraliseer.

Gegroet,

Een Havist

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik denk dat alle deelnemers in dit debat eens af moeten stappen van het waanidee dat Nederland ooit beschaafd was of dat Nederland beschaafder zou moeten worden dan het nu is.
Anil Ramdas gelooft in het uit alle macht in stand houden van een 'beschaafde' elite van zelfbenoemde voorleesjuffen en -meesters, en Joost Zwagerman hangt een prijzenswaardig gelijkwaardig mensbeeld a la Star Trek aan. Zwagerman heeft gelijk, al zal de toekomst van de mensheid niet per definitie beschaafder zijn dan haar verleden.
Ramdas vergeet te vermelden dat het door hem op grof racistische wijze geponeerde culturele ‘probleem’ onoplosbaar is. Door de informatierevolutie en de daarmee gepaard gaande sneltreindemocratisering, is elke top down verheffing van 'het volk' namelijk voorgoed onmogelijk geworden. Het gevolg voor de korte en middellange termijn laat zich raden: onze zelfbenoemde elitaristen zijn in to-ta-le paniek, want in de moderne asymmetrische communicatiewereld is ieder mens even belangrijk - en dus even onbelangrijk! O gruwel, wat nu?! De elitaire paniek is zelfs zo groot, dat alles - maar bij voorkeur WOII - uit de kast wordt gehaald om de nieuwe, eliteloze wereldorde te ontkennen. Ten koste van Jan met de I-Pod, dat dan weer wel.
Ramdas vergeet de onoplosbaarheid van zijn ‘probleem’ niet voor niets te vermelden, omdat hij namelijk niets op heeft met een deel van zijn landgenoten. Dat is Ramdas’ goed recht, maar hang dan ook niet zo opzichtig de gestudeerde multiculturele volksverheffer uit. Zeg dan gewoon dat Nederland niet bestaat of dat je af en toe maar wat roept voor je eigen etnische zuiltje of je portemonnee.
Het wordt er voorlopig allemaal niet gezelliger op. Humor en zelfrelativering worden node gemist. In het grote, evenzo boze en nog veel zuurder debatterende Amerika is er gelukkig al een tegenbeweging aan het ontstaan. Een ‘beweging’ waar tenminste nog gelachen mag worden: http://www.rallytorestoresanity.com/
Zullen we met z’n allen weer gaan lachen om de ander en vooral om onszelf, Anil? Het leven is namelijk te kort voor dit soort rotzooi.

Thomas van Aalten

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas van Aalten 19/09/10 (9 jaren geleden)

Bij het eerste stukje van Ramdas, waar zoveel om te doen was, dacht ik nog: waarom mag hij het eigenlijk niets zeggen van dat PVV-electoraat - ik word ook uitgemaakt voor pseudo-progressief hippie scum of milder, zoals Bert Brussen het niet lang gelee fijntjes verwoordde: 'linksmens en hbo-docent' (voor wat het waard is, en hij heeft nog gelijk ook).

Maar Ramdas, dit epistel vind ik een curieuze en verontrustende reactie. De hele White Trash-discussie is één, maar de toon waarmee u het onderwijs (VMBO en HAVO moet trouwens als vmbo en havo worden gespeld) erbij haalt, getuigt van teveel dédain.

Een beetje minder verbitterd had wel gemogen. Ik buig dieper voor een vmbo-docent dan voor welke professor dan ook. Zoals ik ook dieper buig voor een vmbo-leerling die geen 'ethiek' (?) heeft gevolgd maar wel een prima banketbakkersopleiding heeft afgerond.

Wie zich wil verdiepen in het zogenaamde afvoerputje van het Nederlands' onderwijssysteem, raad ik aan om les te geven. Zonder academische graad, want dat is als je werkt met leerlingen op vmbo-bb niveau schier onbelangrijk. Dan gaat het namelijk bijna 8 uur per dag over sociale mores en omgangsvormen die je niet in de studieboeken of op Radio 4 vindt.

Wie het heeft over 'stranden' op de havo, uit zich denigrerend en, dat moet gezegd, conservatief. Pats, midden in het gezicht van al die docenten. Ik geef het ze te doen. Ik ben de eerste die toegeeft dat er veel moet veranderen in ons onderwijsklimaat, maar u heeft al heel lang geen mooie scholengemeenschap meer van binnen gezien - en dat zijn er aardig wat in dit land.

'Ik zou ze inderdaad in heropvoedingskampen willen zetten'
'Allemaal hopeloze meiden die op school werden gehouden vanwege de leerplicht tot zestien jaar, want leren deden ze niks'

Een verontwaardigde, boze, bittere toon. Maar bovenal erg conservatief. Alsof ik Wiegel hoor.

Los van de hele discussie: Joost Zwagerman is heel veel, maar de mastodont van de White Trash, is dat in dit licht niet Henk van der Meyden?

BezorgdeBurger

re: White Trash is een mentaliteit

Door BezorgdeBurger 19/09/10 (9 jaren geleden)

Door Coco 18/09/10 (10 uren geleden)

Het snobisme dat Anil Ramdas -al dan niet moedwillig provocerend- ten toon stelt, is vergelijkbaar met het achterlijk en minderwaardig verklaren van een specifieke cultuur.
---------

In een eerdere reactie geeft u een nogal merkwaardige definitie van racisme. Vervolgens stelt u dat als "iemand" er belang bij kan hebben, het handig kan zijn om maar wat met de terminologie te gaan rommelen. Moeten we, in uw visie, (hardcore) racisme dan maar eufemistisch vervangen door elitair snobisme, dat bekt natuurlijk wel veel aangenamer.

Psst, spreek niet uit dat woord, het "R" woord, wie weet er zouden wel eens ongewenste demonische gedachten ....., nee erger nog complete wereldoorlogen kunnen uitbreken. Zou u met ons willen delen wat uw belang is om deze discussie, op een overigens niet subtiele wijze, richting moeras en vergetelheid te sturen.

Overigens vind ik het niet gepast om Ramdas als een klein kind te behandelen; de man weet heus wel of hij bewust wil provoceren. Als Ramdas een specifieke cultuur achterlijk en minderwaardig wil verklaren, is het toch niet aan u om bevoogdend op te treden.
.

Hans Janssen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Hans Janssen 19/09/10 (9 jaren geleden)

Lid Mensa Nederland met een IQ van 157.
Grote fan van Joseph Beuys, Damien Hirst, Confusius, David Ogilvie, Hunter S. Thompson, Prokofiev (en Joy Division, maar dat terzijde).
Eigen reclamebureau (en nog zwaar succesvol ook). Genereuze sponsor van Artsen Zonder Grenzen.
Overtuigd humanist (met een vleugje Zen).
In mijn schaarse vrije tijd onder andere vrijwillig onderwijzer Nederlandse taal aan gemotiveerde asielzoekers.
En, beste Anil, én stemmer op de PVV.
Derhalve door jou dus rücksichtslos gediskwalificeerd als zijnde white trash...
Beste Anil: fuck you!

Wolveshead

re: White Trash is een mentaliteit

Door Wolveshead 19/09/10 (9 jaren geleden)

Wanneer gaan we mij nu verheffen? Als de tijden van weleer?

BezorgdeBurger

re: White Trash is een mentaliteit

Door BezorgdeBurger 19/09/10 (9 jaren geleden)

Door Hans Janssen 19/09/10

Bedankt voor uw openheid betreffende merites, kwalificaties, capaciteiten, filantropische instelling en de in het huidige tijdsgewricht onmisbare competenties. Mag ik zo vrij zijn te concluderen, dat u de "golden button" heeft weten te raken en daardoor een geprivilegieerde positie in de maatschappij heeft of indien gewenst kan innemen. Dan stelt zich vervolgens de paradoxale vraag: waarom voelt u zich aangesproken als "white trash"?

Andre

re: White Trash is een mentaliteit

Door Andre 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik sluit me aan bij Joost Zwagerman.
Anil heeft gewoon willen uitdagen en dat is gelukt, maar hij maakt de bekende fout van linkse mensen en van zwarte kleurlingen; zij zijn groot en ik is klein.
Anil is dus de sukkel en niet Joost die ondanks mankementen aan zijn vooropleidingen wel goed onderbouwd een discussie aan kan gaan en met eigne woorden klare wijn schenkt. anil's stukje is werkelijk broddelwerk. bovendien moet hij zich schamen voor zijn houtaine houding en zijn verfoeilijke ideeën.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Bezorgde Burger

Wat is merkwaardig aan deze definitie, dat zich specifiek toespitst op het superieur verklaren van een bepaalde ras?

'Met betrekking tot rassen.

Racisme is de verzamelterm voor alle opvattingen die aan het begrip 'ras' een doorslaggevende betekenis toekennen bij het vaststellen of veronderstellen van karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens.'

Anil Ramdas spreekt zijn afkeer uit over zowel 'black' als 'white' trash. Hij een overeenkomst in hun mentaliteit, daarin ziet hij geen onderscheid. Dat vind ik eerder elitair snobistisch dan racistisch.

Zoals ik eerder zei: beiden niet mijn ding.Prima, als je racisme wil aankaarten, maar hier sla je volgens mij de plank mis. Hier is eerder sprake van een indirecte oproep tot verheffing van de onderklasse.

Ik kan het mij wel goed voorstellen, als je jezelf herkent in die typering en je het je aantrekt. Zelf ben ik een allochtone tokkie. Maar ik denk: wat je zegt ben je zelf.

Vandaar, zie ik eerder dat het snobisme dat Anil Ramdas -al dan niet moedwillig provocerend- ten toon stelt, vergelijkbaar is met het achterlijk en minderwaardig verklaren van een specifieke cultuur, waar meer personen zich schuldig aan maken.

Heb je daar ook kritiek op en wanneer spreekt je je verontwaardiging uit tegen die personen?

peter polz

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter polz 19/09/10 (9 jaren geleden)

moest erg lachen dat Ramdas beweert dat een academische opleiding zorgt voor de ethische vorming

Volgens Wikipedia (de bron van de waarheid volgens drs Ramdas) heeft hijzelf deze ethische vorming gehad op de VU en de UvA.

Ik heb daar zelf ook rondgelopen, en begrijp dan ook dat iemand die daar zijn "ethische vorming" heeft gehad dit soort moreel superieure kant noch wal stukjes schrijft.

Anil, sterkte

Pim Derks

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pim Derks 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik ben via de satirische website Geenstijl in deze discussie beland. Ik kende de website van Anil Ramdas nog niet. Zijn televisieprogramma ken ik ook niet. Ik kijk al sinds de eeuwwisseling geen televisie meer en met het luisteren naar de Nederlandse radio ben ik een jaar of vijf geleden ook gestopt. Het peil was namelijk zo bedroevend laag dat ik er iedere belangstelling voor verloor. Daarom troffen mij de volgende passage in de vorige column van Ramdas:

De culturele beschaving van een groot deel van de Hollanders is net zo mislukt als die van een groot deel van de allochtonen. En dat komt omdat we cultuur minder belangrijk vonden, en omdat we onder de sociale kwestie alleen de materiële kanten verstonden.

Ik vraag me af wie Ramdas precies bedoelt met we wanneer hij zegt dat we cultuur minder belangrijk vonden. Bedoelt hij wellicht zijn eigen podia zoals de VPRO, NRC/Handelsblad, musea en bibliotheken? Veel van deze podia zijn de cultuur inderdaad minder belangrijk gaan vinden. Als kind uit een laaggeschoold milieu heb ik veel gehad aan de openbare bibliotheek, de publieke omroep en kranten en tijdschriften. Deze instellingen waren voor mij niet alleen een introductie tot cultuur, ze vormden in mijn beleving zelf een cultuur.

Ergens in de jaren negentig ging het mis. Bibliotheken hadden steeds minder te bieden, de meeste omroepen staakten hun goede cultuurprogramma s op de radio, het hoorspel verdween, het correct gebruik van de Nederlandse taal verdween uit de ether, cultuurbijlagen van kranten en tijdschriften dunden uit, musea veranderden meer en meer in pretparken. Onder leiding van progressieve staatssecretarissen van cultuur werd onze spelling tot tweemaal toe veranderd. Ik ben van 1978 en al aan mijn derde spelling toe. Wat ik in de jaren tachtig op de basisschool heb geleerd is tegenwoordig kennelijk waardeloos. We horen vaak dat nieuwkomers Nederlands moeten leren. Ik vraag me inmiddels af welk Nederlands dat moet zijn.

Bovenstaande voorbeelden hebben mij gesterkt in de gedachte dat de politiek, toch al snel slachtoffer van de waan van de dag, zich maar beter niet met cultuur kan bemoeien. Wie van de politiek geld vraagt zal uiteindelijk moeten doen wat de politiek dicteert. Dat betekent in de democratische praktijk dat de middelmaat regeert. De Nederlandse cultuur draait voor het grootste deel op subsidies die door de politiek worden verstrekt.

Maar het kan gelukkig ook anders. Neem bijvoorbeeld de omroep. Zelf ben ik bereid om van mijn kleine inkomen vijfhonderd euro per jaar af te staan voor dagelijks een paar uur goede radio en eventueel nog wat televisie. Zenders vind ik iets van het verleden: ik heb geen belangstelling voor een dagprogrammering want dat is alleen interessant voor mensen die doelloos op de bank blijven hangen. Liever zou ik een onafhankelijke internetomroep hebben waar iedere dag een paar goede programma s op te horen en zien zijn. Als bij wijze van spreken dertigduizend cultuurliefhebbers elk een paar honderd euro per jaar zouden schenken had je al een mooi startkapitaal. Trek enthousiaste jonge mensen aan om programma s te maken, het liefst met hulp van oudere vakmensen die jaren geleden aan de kant zijn gezet. Hou het klein en goedkoop in de vorm, maar laat het breed en rijk zijn aan inhoud.

Ik weet dat mijn voorstel het niet zal halen. Net zoals het voorstel om de abonnementsprijzen van bijvoorbeeld Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer te verdriedubbelen het niet zal halen. De Nederlandse intellectueel wil namelijk niet betalen voor zijn cultuur. Die laat een vakantie in Toscane of een reisje naar Bilbao niet schieten voor mooie radio of een degelijk weekblad. Als ze zelf in de cultuursector werkzaam zijn bedingen ze bovendien een steeds hoger salaris. Ramdas scheef:

De culturele samenleving is mislukt. Daarom zitten we nu opgescheept met zoveel platvloersheid die ons leven elke ochtend, elke middag en elke avond vergalt.

Hij bedoelt waarschijnlijk de platvloersheid van De Telegraaf, SBS6, Geenstijl en het voetbalgeweld. Als ik denk aan platvloersheid denk ik echter vooral aan de VPRO, NRC/Handelsblad, Plasterk-achtige pretparkmusea, de radio die verworden is tot een jukebox van netmanagers en middelmatige weekbladen als VN en de Groene. Bij die instellingen is men vooral bezig met het eigen hachje in plaats van een nieuw cultureel elan te ontwikkelen. Ik vermoed dan ook dat Anil Ramdas niet slechter is geworden van zijn loopbaan in de cultuur. Zijn betoog maakt daarom een nogal povere indruk.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 19/09/10 (9 jaren geleden)

Via de website van NRC ontving ik een alleraardigst e-mailtje, een Checklist, die ik graag met u deel:

Beste,

Uw poging om White Trash te definiëren kon preciezer. Hier een checklist, aan de hand waarvan de mensen zelf kunnen bepalen hoe beschaafd ze zijn. Het zijn uitspraken van Wilders in de media tussen 2004 en 2009.
Over allochtonen in het algemeen:
1. Van rassenrellen hoeft geen negatieve werking uit te gaan.
2. Een allochtoon die in strijd met de openbare orde handelt moet worden uitgezet. Met familie en al.
3. Nederland is voller dan vol, voor wat betreft niet-westerse allochtonen.
4. Veel problemen van Nederland, zoals infrastructuur, files, en de verzorgingsstaat zijn uiteindelijk direct gerelateerd aan migranten.
5. Het is onacceptabel dat in sommige steden de meerderheid niet-blank is. Ik heb het over wat naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Ze zullen van de grote steden naar het platteland trekken.
6. Allochtonen mogen een gezinsleven hebben en trouwen; alleen niet in Nederland.
7. Laten we de Nederlandse Antillen op Marktplaats zetten en verkopen aan de hoogste bieder.
8. De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan die van veel immigranten.
9. Allochtonen zijn geen Nieuwe Nederlanders maar kolonisten.
10. Artikel 1 van de Grondwet die discriminatie verbiedt moet worden afgeschaft.
En over moslims in het bijzonder:
1. Ik wil moskeeën afbreken, de deuren dichtmetselen. Het zijn fascistische instituten.
2. Ik ben een warm voorstander van vrijheid van onderwijs, maar niet voor moslims.
3. We moeten leren intolerant te zijn tegen moslims en laten zien wie de baas is in Nederland. Veel moslims moeten Nederland uit. Als je niet wilt dat je opgegeten wordt, zul je toch de ander moeten opeten.
4. De politie moet met scherp schieten op jonge Marokkaanse relschoppers.
5. De koran is de Mein Kampf van een fascistische ideologie. De profeet Mohammed is een enge duivel. De Islam is abject.
6. Als men in Nederland langer moet werken dan 65, dan eerst de Turken en Marokkanen.
7. We moeten de Marokkanen een lesje leren door al vast een paar vliegtuigen vol terug te sturen.
8. Er is een hondenbelasting. Waarom geen hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentax.
9. Hoeveel moslims problematisch zijn in Europa? Miljoenen, tientallen miljoenen.
10. Er is geen botsing van beschavingen, maar een botsing tussen onze cultuur en barbarisme.

Peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

Op de site van de Volkskrant een goed stuk dat precies aangeeft waarom de progressieven van tegenwoordig bij rechts (vnl Wilders) thuishoren. Uiteraard wordt lichtgewicht Ramdas (black trash) ook nog even gefileerd...

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6678/Links_koestert_de_gevestigde_macht

Peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

Anil sorry, ik zal jou geen black trash (zwart vuilnis) meer noemen ondanks dat ik als Wilders-stemmer volgens jou wit vuilnis ben.
Dat ik je niet met negers wil vergelijken is omdat ik weet hoe gevoelig dat ligt bij Hindoestanen. Hun kijk op negers is - zoals jij prima weet - zwaar racistisch te noemen. Of wacht, mensen met een kleurtje discrimineren niet. Dat is waar ook...

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter

Ben jij een moslim?

Pieter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pieter 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter

Interessant weetje: op het Arabisch schiereiland worden neger en slaaf met hetzelfde woord aangeduid: 'abd'. Alleen in evangeliserend verband worden door salafi's andere termen gebuikt....

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter

Ben jij een moslim?

In verband met de checklist die hierboven is gepost door Anil Ramdas.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter

Nou vooruit dan, ben je anders een niet-westerse allochtoon?

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter

Gewoon een allochtoon dan?

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

Leuk, zo een checklist. Zo te zien heeft de cshrijverT alle zijn vooroordelen op een rijtje gezet. En Anil vindt t geweldig.

Het zegt echter alles over Anil en zijn trawanten, dan over white trash.

@coco

Vanwaar je preoccupatie met de afkomst van Peter?

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Kun je je voorstellen, als hij -Peter de moslim of allochtoon- die Checklist leest.

Zo agressief als hij hier reageert tegen Anil Ramdas, vanwege een kwetsende term.

Aad

re: White Trash is een mentaliteit

Door Aad 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik bemerk als PVV stemmer een hoopgevend en prettige gevoel bij mezelf als ik deze column en de reacties lees.
Kon ik tot voor kort nog razend worden als ik als racist of xenofoob werd weggezet. Bij de kwalificatie Wite Trash voel ik helemaal geen woede. Het is meer dat ik medelijden voel voor de conservatieve denker Ramdas.

Na de reacties van Zwagerman en anderen buigt deze columnist zich in bochten ondermeer door ook de term Black Trase te introduceren. Echt zielig beste man.

Erken gewoon dat je een racist bent of als je dat niet wilt zijn, erken de uitglijder door een bevolkingsgroep als vuilnis weg te zetten.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter

Ben jij dezelfde Peter van het volgende dreigement?

'Anil Ramdas kan jou op zijn beurt weer aanklagen als jij deze bedreiging hebt geuit: 'Ik zie jou vaak lopen Anil en de volgende keer vraag ik je recht in het gezicht of ik wit vuilnis ben. Zo ja dan kun je een enorme dreun verwachten.'

http://deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/het-culturele-drama (zie reacties)

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Je begint een beetje op Anil te lijken: warrig en onsamenhangend!

Wat wil je nou zeggen met dan antwoord??

D.B. Fetmann

re: White Trash is een mentaliteit

Door D.B. Fetmann 19/09/10 (9 jaren geleden)

Zuigen is aangeleerd, word geen Coco


Theo Ichtus

re: White Trash is een mentaliteit

Door Theo Ichtus 19/09/10 (9 jaren geleden)

N.a.v. Anil z'n lijstje: White trash mag dan een mentaliteit zijn, 'stropoppen verbranden' is dat zeker ook. Dat doe je in discussies door argumenten van je tegenstanders onjuist samen te vatten (in bijvoorbeeld een lijstje) en vervolgens datgene wat je tegenstanders NIET zegt met grote welsprekendheid te weerleggen. Je gaat niet in op de inhoudelijke bezwaren die de liefhebber van de moderne rechtsstaat heeft tegen de in sommige opzichten abjecte inhoud van (delen van) de Koran maar roept dat moslims nu wel heel erg in HUN burgerlijke vrijheden beperkt dreigen te worden. Dat een gelovig moslim MIJN burgerlijke vrijheid (om niet te geloven) afwijst moet ik daarbij gemakshalve maar even over het hoofd zien. Maar mijn vrijheid om m’n hand te bewegen houdt toch echt op waar andermans hoofd begint dus vind IK het niet onredelijk dat de vrijheid der hard-core islamiet om pontificaal met een van god gegeven zwaard rond te zwaaien (meer dan 16000 aanslagen met doden sinds 9/11) ook ernstig beperkt wordt – zelfs ermee naar m’n keel wijzen zie ik als zeer bezwaarlijk ook al zegt men mij dat het alleen maar symbolische en religieuze betekenis heeft…
Gaat Anil Ramdas permanent in kogelwerend vest naar z’n werk of draagt Geert Wilders zo’n zwaar en zweterig ding dagelijks onder het overhemd?
Vroegah, toen we nog geen internet, google en wikipedia hadden trapten er hele volksstammen in, dat stropoppen verbranden. Maar de tijden veranderen.
"De nadruk ligt hier op de mentaliteit, ze bevinden zich aan de rand van de sociale orde (wat dus niets zegt over hun economische status), ze zijn onvoorspelbaar en hebben bij voorbaat geen respect voor welke politieke of morele autoriteit dan ook."
Tja, wie zich in discussies op autoriteit beroept - zo wist Leonardo da Vinci al - gebruikt z'n geheugen in plaats van z'n verstand.
En dat doet Anil Ramdas dus eigenlijk ook voortdurend...

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Lees erin wat je wilt.

Peter reageert als diep gekwetst op de term 'white term'.

Stel dat hij als moslim of allochtoon de uitspraken op de Checklist zou lezen, dan ben ik benieuwd hoe hij daartegen tekeer zou gaan.

Vooral als hij dezelfde persoon is van de bedreiging: 'Ik zie jou vaak lopen Anil en de volgende keer vraag ik je recht in het gezicht of ik wit vuilnis ben. Zo ja dan kun je een enorme dreun verwachten.'

http://deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/het-culturele-drama (zie reacties)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

De term 'white trash'.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ D.B. Fetmann

Wat je zegt, ben je zelf.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Ah....komen we pardoes bij de kern van het probleem.

Het namelijk om de FEITEN coco. Iets wat Anil ook al niet schijnt te begrijpen. Zijn jullie broers of zo?

Een moslim kan dan wel boos worden, maar de aanklachten tegen dat soort zijn bepaald terecht te noemen!

En wat heeft white trash ooit gedaan om deze minachting te verdienen?? Juist, op de "verkeerde" partij gestemd. Gestemd, mind you. Je weet wel: Gebruik maken van je democratisch!!

Helaas, blijf je dat pijnlijke punt maar ontwijken.

Succes met duiken :-)

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@fetman

Yep! Coco zuigt. Maar het mooie is, dat iedereen zelf na kan lezen, hoe coco en Anil de pijnlijke punten ontwijken.

Daarmee zetten ze zichzelf volledig voor schut. En hoe meer ik blijf trekken, hoe opzichtiger en genanter dat ontwijken wordt.

Dus ik blijf nog even trekken. Opdat coco kan blijven zuigen :-)

Jabir

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jabir 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik denk dat Anil gewoon gelijk heeft en dat de reacties onder zijn artikel daar een goede illustratie van zijn.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Je reactie verraad dat je selectief leest.

'Stel dat hij als *moslim* of *allochtoon* de uitspraken op de Checklist zou lezen, dan ben ik benieuwd hoe hij daartegen tekeer zou gaan.

De Checklist staat vol van meningen, die jij verwart met feiten. De bedreiging van Peter is een feit zwart op wit.

'Ik zie jou vaak lopen Anil en de volgende keer vraag ik je recht in het gezicht of ik wit vuilnis ben. Zo ja dan kun je een enorme dreun verwachten.'

http://deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/het-culturele-drama (zie reacties)'

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Je hebt gelijk.

Iedereen kan meelezen en zelf zijn of haar conclusies trekken. Jij en ik hoeven voor niemand na te denken. Dat kunnen de lezers prima voor zichzelf.

Heleen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Heleen 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik heb de checklist gelezen A kniel .R. en ben het met pak m beet , 95 % eens , WTF , ik val ook onder (bijna een geuzen naam ) white trash , hoe moet ik dit mijn half Surinaamse en PVV stemmende kids uitleggen ? Erger ook zij zijn , alhoewel getint , ook white trash , nog erger , zij zijn het ook voor het grootste deel met die checklijst eens , en dan zijn ze ook nog eens hoog opgeleid hebben beiden de Universiteit afgerond , hebben een wereldbaan en verdienen geld , veel geld , het is wat A.R , white trash op een Universiteit , en afronden en geslaagd zijn in het leven , moest eigenlijk niet mogen/kunnen , ze blijven White Trash , he ?

ps
Je zou met herr T.von der Dunk een geweldig duo kunnen vormen , de dhimmy bokaal winnen jullie
met glans ! Weinig kans dat jullie hem ooit hoeven
af te staan .

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Goed zo....meteen het onderwerp veranderen, coco :-)

De enige die echter selectief lezen zijn jij en Anil

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Je bent wat bent. Daar heb ik Anil of jou niet voor nodig.

Als je je beledigd voelt door de term 'black ~' of 'white trash', dan moet je daarmee leven. Je kwelt jezelf, omdat iemand anders iets roept. ;-)

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil: Goh Anil, dat leest inderdaad weg als een vre-se-lijk lijstje.
Wilders heeft dus nogal wat hele nare uitspraken gedaan. So what? Je kunt het eens zijn met zijn uitspraken of niet. Je kunt de gordijnen in vliegen of niet. Je kunt wel op hem stemmen of niet. Je kunt hem zelfs voor de rechter slepen of niet. So what?
Je mag in dit land toch ook grondwettelijk beschermd van de daken schreeuwen dat alle ongelovigen moeten branden? Je mag in dit land toch ook grondwettelijk beschermd aan katholieke kinderen zitten en dan keihard gehoord worden door een onderzoekscommissie? Je mag in dit land toch ook de hele dag op straat hangen, je homoburen wegpesten, blanke meisjes voor hoer uitschelden en er nog mee wegkomen ook?
Wilders kun je tenminste nog wegstemmen. Maar een imam, een bisschop of een knifehappy hangjongere niet. Die kun je op zijn best overstemmen. Misschien dat er daarom wel zoveel gebruld wordt? Wellicht voelen veel mensen, ongeacht hun kleur of politieke keuze, zich wel onmachtig?
Misschien willen veel mensen wel dat hun overheid eerst eens het goede voorbeeld gaat geven? Zou het niet zo kunnen zijn dat veel mensen hopen dat hun overheid eindelijk ophoudt met het toepassen van obsolete groepsprivileges op individuele burgers? Groepsprivileges overigens, die in een ver verleden ook al onder dreiging van geweld (godsdienststrijd) zijn afgedwongen, waarvan akte.
Affirmative action heeft een tijdje gewerkt in de V.S., omdat zwarte Amerikanen daar generaties lang daadwerkelijk minder (grond)rechten hadden en daadwerkelijk vanwege hun huidskleur op een onmenselijke manier werden gediscrimineerd. Daar was dus terecht een inhaalslag nodig, want ook de Amerikaanse overheid ZELF had zich schandalig gedragen.
Wat er de afgelopen decennia in Nederland is gebeurd, is echter te krom voor woorden: multiculturalisten hebben het Amerikaanse model van positieve discriminatie op onze niet te vergelijken Hollandse situatie geprojecteerd en dat ook nog eens in religieuze kenmerken verstopt. Het maakte niet uit HOE de migrant zielig kon worden gemaakt, ALS hij maar zielig kon worden gemaakt. En dat natuurlijk allemaal met het loepzuivere en goudeerlijke oogmerk om zoveel mogelijk strijkstokbaantjes voor gelijkgestemde projectverzinners te creëren. Het land zit in een recessie, maar in Amsterdam biedt men gratis hockeytraining voor Marokkaanse jongeren aan - uitsluitend voor Marokkaanse jongeren.. hoe bizar wil je het hebben Anil?
Zo zijn we nu aanbeland in potsierlijke debatten, waarin langtenige individuen die iets doodnormaals als religiekritiek niet kunnen velen of die domweg weigeren hun kinderen op te voeden, meteen roepen dat ze als collectief of als “ras” worden aangevallen. En intellectuelen zoals jij Anil, lopen zulk geïnstitutionaliseerd slachtoffergemekker nog indirect te verdedigen ook.
Wilders deugt inderdaad niet Anil, omdat hij op een aantal fronten nog niet ver genoeg gaat. Als hij zou pleiten voor het afschaffen van ALLE vormen van groepsvoortrekkerij door de overheid, zou ik misschien nog wel willen overwegen om PVV te gaan stemmen.
We moeten elkaar niet op straat in de haren vliegen, maar onze disfunctionerende, omgekeerd discriminerende overheid hervormen. Dat is jammer voor een paar duizend mensen met een baantje. Gelukkig voor hen is er nog veel echt werk te doen in verpleeghuizen.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

Het probleem is, dat je diezelfde langtenige individuen aan weerszijden vindt. Het debat wordt overschreeuwd.

Zie de reacties hierboven (ja, ik doe er vrolijk aan mee).

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco:
De multiculturalisten en regentenvrienden schreeuwen, omdat ze bang zijn om macht, baantjes en vergane glorie te verliezen. De kritische burgers (links, rechts en midden) schreeuwen net zo lang, tot er daadwerkelijk - dus ook in de vorm van beleid - naar ze geluisterd wordt. Verwacht dus maar niet dat deze storm binnenkort gaat liggen. Maar blijf wel lachen, want zo erg is het nou ook weer niet. Zo gaat dit nu eenmaal in een moderne democratische maatschappij.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Krachtmeester

Oppositie voeren hoort in onze democratie.

Het verbaast mij alleen, dat de langtenigen het luidst te horen, vanwege grof taalgebruik. Dat was ooit anders.

Joost Zwagerman: '...Maar waar ik mij aan stoor, is de verkramptheid waarmee vooral links Nederland sommige problemen te lijf gaat. Er wordt daardoor een soort parallel Nederland gecreëerd. Je hebt het gewone Nederland waarin iedereen zo grof als 'ie maar wil zijn mening mag uiten, en het Nederland voor de moslims met lange tenen waar je rekening mee moet houden. Ik vind dat paternalistisch...'

Wordt hier met dezelfde verkramptheid gereageerd op de botte tekst van Anil Ramdas?

http://www.intermediair.nl/artikel/de-loopbaan-van/70427/joost-zwagerman-links-is-schizofreen.html

Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 19/09/10 (9 jaren geleden)

Naar aanleiding van de checklist waar Ramdas mee kwam.

Wie deed de volgende uitspraak?
-"Kijk maar in de Antilliaanse gemeenschap, en kijk naar veel moslimjongens, die bijna niet meer tot de menselijke soort gerekend moeten worden, als je ziet met welke ideeën zij door het leven gaan. Ik zou ze inderdaad in heropvoedingskampen willen zetten."-
Was dat: 1) Wilders of een PVV-stemmer? 2) Een erkend correcte sociale menslievende? Het antwoord is 2). De persoon is Anil Ramdas zelf.
Natuurlijk krijgt deze stigmatiserende nare 'untermensch' boodschap al een andere lading als je de rest van Ramdas' betoog ook leest. Vraag maar aan Wilders. Zijn peperuitspraken worden vaak apart genomen. Of er wordt hier en daar wat weggelaten of bijgevoegd. Zo werd 'een tsunami van islam' regelmatig gequote als 'een tsunami van moslims'. Laat bij Ramdas' opgevoerde 'heropvoedingskampen' -heropvoeding- weg, en Adolf kan er een puntje aan zuigen.
Kortom, meneer Ramdas, uw opgevoerde checklist is zonder bronvermelding naar de originele (totale) uitspraken absoluut waardeloos. Meer van hetzelfde, meer bagger. Het viel me trouwens in uw Buitenhof treffen met Rutte op dat uw Nederlandse uitspraak haast even belazerd is als indertijd Fortuyns uitspraak van het Engels. Dat lijkt me best een behoorlijke handicap als hoger opgeleid persoon.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

"Als je je beledigd voelt door de term 'black ~' of 'white trash', dan moet je daarmee leven. Je kwelt jezelf, omdat iemand anders iets roept. ;-)"

Nee beste coco. Voor de 4e of inmiddels 5e keer: Het gaat om de feiten.

Een pedofiel een pedofiel noemen, is misschien vervelend voor de pedofiel, maar volkomen terecht. dat ie dat vervelend vindt is dan jammer!

Maar iemand die niets misdaan een pedofiel noemen is beledigend en smadelijk.

Wat de feiten zijn ten aanzien van het black trash en white trash heb je al 4 keer verteld.

Maar daar wil je maar geen antwoord op geven.
Dus het is weer tijd om te duiken, coco :-)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Michiel Mans

Weet jij op welke partij Anil Ramdas stemt?

Hij uit kritiek op de mentaliteit van bepaalde bevolkingsgroepen. Dat sluit niet uit, dat hij jou op bepaalde standpunten rechts inhaalt.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Ik ben het volledig eens met de volgende tekst. Vervang alleen het woord 'moslims' voor 'erdebes'.

Joost Zwagerman: '...Maar waar ik mij aan stoor, is de verkramptheid waarmee vooral links Nederland sommige problemen te lijf gaat. Er wordt daardoor een soort parallel Nederland gecreëerd. Je hebt het gewone Nederland waarin iedereen zo grof als 'ie maar wil zijn mening mag uiten, en het Nederland voor de moslims met lange tenen waar je rekening mee moet houden. Ik vind dat paternalistisch...'

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

En 'links' door 'rechts'.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Cocootje, jij bent beroepszuiger van beroep. Zoek een hobby.

Afijn, ik heb gezegd dat indien Anil mij in mijn gezicht zou durven uitmaken op straat voor wit vuinis, hij een dreun kan verwachten. En daarna klaag ik hem aan voor discriminatie.

Als een Nederlander op straat een neger uitmaakt voor zwart vuilnis, krijgt hij ook en dreun, en terecht. Dat is geen bedreiging Cocootje, dat is gewoon je niet laten uitmaken voor 'vuilnis'.

Heb je nou niets beters te doen dan woorden uit zijn verband te trekken, mislukt reaguurdertje?

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter

Ben je een moslim?

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco: Verbaast mij niks. Nederland is altijd al een hard centenland geweest van schreeuwende marktlieden, botte vissers & boeren en langdurige godsdiensttwisten. Hoe komt iedereen toch bij die mythe dat Nederland ooit een baken van beschaving (wat dus iets anders is als tolerantie, maar dat terzijde) was?
Bovendien: als links vroeger grof was, dan werd dat altijd met luid gejuich ontvangen. Die stuitende hypocrisie bij de Ramdassen (sorry Anil) van deze wereld, dat maakt het huidige debat juist zo lollig.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Krachtmeester

Bedankt voor jouw openhartigheid.

Eerlijkheid duurt het langst en laten we elkaar geen mietje noemen. Of juist wel. Omdat het kan.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Als jij wilt dat ik moslim ben, dan ben ik moslim. Iedereen wenst toch een goeroe die dichters vermoordde, vrouwen verkrachtte, slavenhandel bedreef, en op de koop toe kleuters neukte?

Als ik het zo opschrijf, was die Mohammed nog erger dan ome Adolf. Gelukkig rekenen we af met neonazi's maar die Mohammed-aanhangers subsidieren we. Best eng eigenlijk...

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ peter

Dankjewel, ik wilde alleen een eerlijk antwoord van je.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik heb de persoon die mij de beschavings-checklist stuurde gevraagd naar de bronnen van de uitspraken van Wilders. Want iedereen kan naar wat verzinnen. Ik ontving net zijn antwoord:

Hierbij ook de bronvermelding.

Beste,

Uw poging om White Trash te definiëren kon preciezer. Hier een checklist, aan de hand waarvan de mensen zelf kunnen bepalen hoe beschaafd ze zijn. Het zijn uitspraken van Wilders in de media tussen 2004 en 2009.
Over allochtonen in het algemeen:
1. Van rassenrellen hoeft geen negatieve werking uit te gaan. (HP/De Tijd, 6 febr. 2004)
2. Een allochtoon die in strijd met de openbare orde handelt moet worden uitgezet. Met familie en al. (Zakenblad ‘Zoete’, juli 2006)
3. Nederland is voller dan vol, voor wat betreft niet-westerse allochtonen (Volkskrant 9 oktober, 2004).
4. Veel problemen van Nederland, zoals infrastructuur, files, en de verzorgingsstaat zijn uiteindelijk direct gerelateerd aan migranten. (Interview met DPA, 3 januari 2008)
5. Het is onacceptabel dat in sommige steden de meerderheid niet-blank is. Ik heb het over wat naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Ze zullen van de grote steden naar het platteland trekken. (BBC, Hardtalk, 22 maart 2006, Volkskrant 7 oktober 2006)
6. Allochtonen mogen een gezinsleven hebben en trouwen; alleen niet in Nederland. (Volkskrant 7 oktober, 2006)
7. Laten we de Nederlandse Antillen op Marktplaats zetten en verkopen aan de hoogste bieder. (Algemeen Dagblad, 22 oktober 2007)
8. De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan die van veel immigranten. (Spits, 9 november 2006, HP/De Tijd, 12 december 2007)
9. Allochtonen zijn geen Nieuwe Nederlanders maar kolonisten.
10. Artikel 1 van de Grondwet die discriminatie verbiedt moet worden afgeschaft. (Algemene Politieke Beschouwingen, 17 september 2008)
En over moslims in het bijzonder:
1. Ik wil moskeeën afbreken, de deuren dichtmetselen. Het zijn fascistische instituten. (De Limburger, 4 september 2004)
2. Ik ben een warm voorstander van vrijheid van onderwijs, maar niet voor moslims. (De Morgen, 2 oktober 2008)
3. We moeten leren intolerant te zijn tegen moslims en laten zien wie de baas is in Nederland. Veel moslims moeten Nederland uit. Als je niet wilt dat je opgegeten wordt, zul je toch de ander moeten opeten. (NRC, 24 mei en 22 juli 2005)
4. De politie moet met scherp schieten op jonge Marokkaanse relschoppers. (Spitsnieuws, 15 april 2009)
5. De koran is de Mein Kampf van een fascistische ideologie. De profeet Mohammed is een enge duivel. De Islam is abject. (Volkskrant, 8 augustus 2007, Het Nieuwsblad 9 februari 2008)
6. Als men in Nederland langer moet werken dan 65, dan eerst de Turken en Marokkanen. (Reactie commissie Bakker, 2 juli 2008).
7. We moeten de Marokkanen een lesje leren door al vast een paar vliegtuigen vol terug te sturen. (PVV kamerlid Fritsma, NRC 3 oktober 2008)
8. Er is een hondenbelasting. Waarom geen hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentax. (Prinsjesdagdebat 16 september 2009)
9. Hoeveel moslims problematisch zijn in Europa? Miljoenen, tientallen miljoenen. (Interview Deense televisie, 13 juni 2009)
10. Er is geen botsing van beschavingen, maar een botsing tussen onze cultuur en barbarisme. (Nu.nl, 11 september 2008)

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Mensen zijn geen vuilnis. Ideologieen als het nazisme of de islam zijn zwaar verwerpelijk en daar uiten wij kritiek op. Wij zien het de verkeerde kant opgaan. De ideologie islam is een groot gevaar voor iedere vrijheidslievende mens. En op een ideologie mag je kotsen. En daarom kots ik op de islam, in naam van Theo van Gogh, Fortuyn, de Kopten in Egypte, de opgehangen homo's in Iran, de gestenigde vrouwen in Afghanistan, de gekeelde christelijke hulpverleners in Pakistan, en de vele miljoenen andere onderdrukte atheisten, christenen, joden, homo's, vrouwen, schrijvers, kunstenaars en anderen in de islamitische wereld. Ik kots op de islam net als ik kots op de ideeen van Hitler. Vrijheid is ononderhandelbaar.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Anil

Beste Anil, vroeger mocht ik je wel maar je bent ziende blind. Als jij niet doorhebt dat Wilders niet het gevaar is maar de islam, ben je dommer dan dom.
Honderden miljoen zuchten wereldwijd onder de gesel van de islam. Maak je druk om die arme sloebers ipv om Wilders.
Of interesseert jou het geen moer? Hou je liever je mond zodat het gezellig blijft en jij je subsidiebaantje behoudt?
Klaag de islam aan in je stukken. Laat zien dat je geeft om vrijheiderdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Goed gedoken, coco :-)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ peter

Mensen zijn geen vuilnis. Daar ben het volledig mee eens.

De Pro ~ vs Contra-Jihad laat ik als buitenstaander over aan alle betrokkenen.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

In de jaren '30 moeten er vast mensen zijn geweest die waarschuwden voor de opkomst van Hitler. Waarschijnlijk kregen ook zijn Berufsverbote zoals nu weer in DlD bij islamcritici.
In de jaren '30 kon iedereen zien hoe het zou aflopen met joden, christenen, schrijvers, kunstenaars, het vrije woord, homo's, onzedige vrouwen etc.
Iedereen weet hoe de islam wereldwijd met dezelfde groepen omgaat. Het is nu de tijd om je stem te laten horen. De kraan die islam heet, druppelt met de dag sneller in Nederland. Over 10 a 15 jaar is het te laat. Stop het fascisme.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Overigens leg je met je gezuig, wel een fundamentele linkse zwakte bloot; Geen argumenten EN geen verhaal.

Tja....dan kun je ook niet veel anders dan zuigen!
En duiken natuurlijk :-)

cas

re: White Trash is een mentaliteit

Door cas 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik wou dat niet iedereen hier ging reageren op Coco, want ik scrol me rot. Volgens mij is het een trol en in ieder geval iemand die zichzelf graag hoort praten.
Ik wou graag de essentie van de comments hier volgen.

Aan hr Ramdas: Wilders zal blij zijn met u want u bent een grote antireclame tegen het toelatingsbeleid, tegen het pamperen van allochtonen en vóór de inkrimping van de publieke omroep.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Het zijn ware woorden, die hout snijden van Joost Zwagerman.
Maar dan omgekeerd toegepast.
Dat mag je duiken noemen.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

Wat is eigelijk het verschil tussen Hitler en Mohammed?

1: Beiden streefden ze met GEWELD wereldheerschappij na.
2: Beiden eisten volledige onderwerping op straffe van dood.
3: Hitler gebruikte de categorie B-ariers (polen enzo) als slaven. Mohammed gaf ze de dhimmi-status, wat op hetzelfde neerkomt.
4. Beiden gaven opdracht om kunstenaars (schrijvers etc.) die 'afvallig' waren af te slachten.
5. Hitler schreef 'Mein Kampf'. Het woord jihad betekent ook strijd.
6: Joden, homo's, niet gelovigen (ofwel atheisten in het geval van Mohammed ofwel critici in het geval van Hitler) moeten dood.

Ik kan nog lang doorgaan.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

Als de neonazi's slim zijn, roepen ze Hitler uit tot profeet. Dan kunnen ze in hun nazi-moskeeen gesubsidieerd tekeer gaan tegen alles wat vrijheid inhoudt.
Kijken of Anil en anderen dat zouden toejuichen.

Aigyptos

re: White Trash is een mentaliteit

Door Aigyptos 19/09/10 (9 jaren geleden)

1.1 Oneens, maar ik ken de context niet.
1.2 Gedeeltelijk eens, licht eraan in hoeverre hij in strijd is met de openbare orde en hoe lang hij/zij in Nederland is.
1.3 Eens
1.4 Eens, is toch feitelijk zo. Als het in Nederland 10% drukker wordt qua aantal mensen, dan worden die problemen toch verergerd?
1.5 Oneens. Maar volgens mij is de context heel anders, en is er een beetje verkeerd gequote.
1.6 Humor
1.7 Humor
1.8 Eens. Nederlandse cultuur >>>>> Islamitische.
1.9 Oneens/Humor/Context?
1.10 Volledig mee eens, belachelijk dat mensen niet mogen discrimineren.

2.1 Het zijn fascistische instituten. Maar ik denk niet dat hij daadwerkelijk oproept tot het afbreken van moskeeën en/of dat hij het zelf wil afbreken. Context?
2.2 Eens
2.3 Eens
2.4 "In noodgevallen moet de politie met scherp schieten op jonge relschoppers".
PVV-Kamerlid Fleur Agema in Kamerdebat over Marokkaanse jongeren in Gouda. Spitsnieuws, 15 april 2009
I N N O O D G E V A L L E N
2.5 Compleet mee eens. Sterker nog, als je het hier niet mee eens bent, heb je weinig begrepen van de islam.
2.6 Oneens/humor
2.7 Humor
2.8 Humor
2.9 Foute context
2.10 Eens

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

35 jaar lang is mij ingeprent dat mensen gelijk zijn. Dat wij als blanken vroeger neerbuigend hadden gedaan over negers. En dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. Over ideologieen mag je negatief zijn, zeiden de linksen: "het christendom is verwerpelijk, het kapitalisme is verwerpelijk etc. Maar mensen zijn gelijk."
En dan maakt een neger je na die 35 jaar uit voor wit vuilnis omdat je een ideologie bestrijdt. Het kan verkeren...

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ peter

1) Ben je daardoor boos of teleurgesteld?
2) En op (in) wie het meest, degenen die het je hebben ingeprent, de neger of op jezelf, omdat je erin geloof(t)d hebt?
3) Vind je mensen gelijk of gelijkwaardig?

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Ik reageer niet meer op jou. Jij komt iets tekort, ik weet niet wat.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@cas

Ik zal mn best doen :-)

Overigens kun je qua scrollen de comments van coco en Anil wel overslaan. Komt niets zinnigs uit. Grenst aan wartaal.

Tenzij je je wilt verkneukelen om hun blinde paniek en ontwijkgedrag natuurlijk ;-)

Ik daarentegen, heb er wel lol in om zo deze intellectuele dwergen alle hoeken van het forum te laten zien :-)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ peter

Jammer, zag dit als een kans voor een inhoudelijk gesprek met elkaar i.p.v. elkaar bestoken met retoriek.

Ik vroeg het uit oprechte belangstelling.

Paardestaart

re: White Trash is een mentaliteit

Door Paardestaart 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ach ach, wat een commotie..Ramdas mag nog blij zijn met de ellenlange antwoorden van zijn ex-Zwagerman, want het sop is de kool niet waard. Is wat Anil zegt niet volkomen irrelevant geworden? De enige reden waarom hij nu kennelijk toch weer stof doet opwaaien is dat hij zich met zijn valse piccolo’tje gemengd heeft in het anti-Wilders Hoforkest. Een wanhoopsgreep, want zelfs daar kun je met een ejaculatie van warme, onwelriekende wind uit een klein fluitje de smeulende sintels van je veelbelovendheid toch heus niet meer aanblazen vrees ik

‘White trash’ is een grove en genante term waarmee je je natuurlijk direct diskwalificeert. Het is een ordinaire slur waarmee parvenu’s hun gehate of gewantrouwde rivalen dusdanig in het verdomhoekje denken te zetten dat ze zich er wel niet meer uit zullen wagen. Vanwege asdat het ‘trash’ dit keer nog 'white' is ook is het natuurlijk een uitgelezen beschimping voor 'witten' als je een boze neger bent met een minderwaardigheidscomplex - hetgeen bijna een pleonasme is, want behalve degenen die net uit Afrika komen kun je daar veel te veel zwarten in het westen toe rekenen.

Om zich nu te onderscheiden van de armen en/of de laaggeschoolden in eigen kring aan wie ze hun bad rep menen te danken schermen dezulken bij voorkeur met hun bezittingen, en als ze nog hoger gestegen zijn met hun geletterdheid. Da’s nergens voor nodig natuurlijk, en heel pijnlijk ook nog; vooral als ze vervolgens in komisch-boekerig Nederlands hun blanke rivals de mantel uitvegen door hen bijvoorbeeld om de oren te slaan met het feit dat ze ooit schoolmeester schijnen te zijn geweest, hetgeen bijzonder beschamend schijnt te zijn, in de ogen althans van een man die anderzijds toch zijn adel ontleent aan de slaven in wat hij rekent tot zijn voorgeschiedenis

Zulke verbolgenen komen hun minderwaardigheidsgevoelens nooit teboven. Zelfs al krijgen ze door de blanke elite met voorrang de versierselen der beschaving opgespeld, en ook al worden ze met voorrang benoemd in het soort baantjes van waaruit de kinderen der patriciers en hun beschermelingen doorgaans hun plaatsje in de glittering halls wel weten te consolideren – de bittere afgunst en nijd van de verschoppeling zullen hen nooit verlaten.
Better to let sleeping dogs lie, voortaan.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

"Jammer, zag dit als een kans voor een inhoudelijk gesprek met elkaar i.p.v. elkaar bestoken met retoriek.
Ik vroeg het uit oprechte belangstelling."

Hahaha....ware woorden van degene die iedere inhoudelijke discussie krampachtig vermijd.

Daar hebben we een woord voor....wat was het ook alweer....ow ja: Hypocriet :-)

Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil Ramdas,

Precies mijn punt. U bent een sukkel dat u het niet eerst zelf checkt voor u het hier plaatst. Ik pikte lukraak een bron uit uw tweede gegeven lijst.

U meldde: "4. De politie moet met scherp schieten op jonge Marokkaanse relschoppers. (Spitsnieuws, 15 april 2009)"

Dan de 'werkelijkheid'. Van: http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/04/pvv_knieschot_voor_relschopper.html

-"Kamerlid Fleur Agema heeft dat namens de PVV gezegd in een Kamerdebat over de overlast van Marokkaanse jongeren in Gouda en op het strand van Scheveningen.
Volgens Agema zouden agenten met hun pistool gericht op de knieën mogen schieten, zo meldt RTV West."-

Om te beginnen is dit bericht al tweedehands. Volgens het 'geciteerde' RTV West is het niet eens een uitspraak van Wilders zelf. Toch best belangrijk als je Wilders wilt afbranden. Het eerste 'gericht schieten' (wat tot dodelijk schieten met van alles tot bandgevoede wapens kan zijn) blijkt gericht niet-dodelijk schieten met een pistool in bijzondere, nader omschreven gevallen. Grote verschillen tussen het beweerde en het werkelijke bericht meneer Ramdas. Waarbij het Spitsbericht zelf dan nog eens tweedehands is en mogelijk onjuiste quotes of onvolledigheden kan bevatten.

Uw zogenaamde checklist blijkt reeds aantoonbaar een leugen na het lukraak checken van slechts één bron. U maakt zich met uw checklist onsterfelijk belachelijk meneer Ramdas.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Ik vond Peter verklaring aangrijpend. Dus stelde ik die vragen.

We kunnen elkaar voor rotte vis uitmaken, maar dat vind ik te makkelijk. Dat gaat nergens over. Vandaar, dat ik het echt jammer vind.

Daar is niks hypocriet aan, vind ik.

Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 19/09/10 (9 jaren geleden)

Overigens blijkt uit een 'knieschiet' enquete behorend bij het Spitsbericht dat 59% van de uitgebrachte stemmen het knieschieten (in relevante situaties) toejuicht. Gaat het dan om 59 procent white trash?

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Sterker nog: het is jammer, dat ik zelf geen schrijver ben. Zijn levensloop lijkt mij geschikt ter inspiratie voor een boek, die de huidige tijdsgeest in het hart raakt.

Misschien iets voor de heren Ramdas en Zwagerman. In duo schrijven. Ebony and Ivory living together in harmony.

Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 19/09/10 (9 jaren geleden)

Kijk, nou ga ik zelf de fout in. Onvolledig quoten.

Van het Spitsbericht, eerste alinea,

-"In noodgevallen moet de politie met scherp schieten op jonge relschoppers. Kamerlid Fleur Agema heeft dat gezegd in een Kamerdebat over"-

Alle relschoppende knieën dus, niet alleen relschoppende Marokkaanse knieën. Mijn excuses voor deze onvolledigheid.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Zo raar zijn die vragen toch niet?

1) Ben je daardoor boos of teleurgesteld?
2) En op (in) wie het meest, degenen die het je hebben ingeprent, de neger of op jezelf, omdat je erin geloof(d)t (hebt)?
3) Vind je mensen gelijk of gelijkwaardig?

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

"Zo raar zijn die vragen toch niet?"

Ach...ik zie dat de immer gewaardeerde mans al gehakt aan het maken is van het lijstje.

Als je nou zo graag serieus in discussie wil, zou je daar eens inhoudelijk op kunnen reageren.

Maar het zal wel weer duiken worden, he coco :-)

Overigens heb ik nergens beweerd dat de vragen "raar" zouden zijn!

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

"We kunnen elkaar voor rotte vis uitmaken, maar dat vind ik te makkelijk. Dat gaat nergens over. Vandaar, dat ik het echt jammer vind. Daar is niks hypocriet aan, vind ik."

Zelf de discussie consequent uit de weg gaan en dan beweren dat je zo graag inhoudelijk wil discussieren is hypocriet. Dat is wat ik je gezegd hebt. En dat is niet zozeer een mening alswel een constatering van feitelijke aard :-)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Is jouw levensloop vergelijkbaar met Peter's en zou het zich ook lenen voor een goed boek, geschreven door het duo Ramdas Zwagerman?

Hoe zou jij de vragen beantwoorden?

Wil jij

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

Onderste woorden vorige post ajb negeren.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Die vragen interesseren mij niet in het minst!

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ RDB

Wat vind je van de werktitel: 'Verzet: RDB, leven na links'?

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Er is weinig dat me minder intereseert dan die werktitel van jou :-)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ RDB

Vooruit dan. Die neger mag niet meeschrijven. Eigen schuld. Had ie maar geen peop moeten praten.

'Verzet: RDB, schade links, alles ist vorbei!'

J. Z.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Je weet van gekkigheid niet meer wat je moet zeggen he :-)

Het begint nu echt wartaal te worden!

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ RDB

Zie jij geen potentiële best-seller?

Het leven van een jonge Nederlandse man, die op zijn vijfendertigste tot zijn afgrijzen ontdekt, dat alles waarin hij geloofde een grote leugen blijkt.

Zijn ogen gaan open voor de waarheid. Hij ziet het gevaar, terwijl de rest van de wereld ziende blind lijkt.

Zijn besluit staat vast. Hij zal alles in zijn vermogen stellen om te voorkomen, dat de geschiedenis zich herhaalt.

Het decor is een land, continent, wereld in verwarring. We bevinden ons in te midden in een historisch ongekend grote economische crisis. Alle zekerheden staan op lossen schroeven.

Het maatschappelijk middenveld weet geen antwoord te geven op de snelle veranderingen. Nieuwe tijden vragen om nieuwe orde in de chaos. Wie weet dat te bieden?

Geef toe. Dat klinkt best boeiend. Vooral als het wordt geschreven door Joost.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@allen

"Maar deze Black Trash komt al overvloedig aan de orde in de media, onder de termen ‘tuig’ en ‘straatterroristen’. White Trash wordt nooit als zodanig benoemd en besproken, uit ’respect’ voor de anderhalf miljoen kiezers van de PVV zoals dat heet."

Maar tuig noemen we tuig omdat ze dingen doen die niet kunnen. Hetzelfde verhaal voor straatterroristen.

En wat heeft dit White trash precies misdaan?
Ze hebben op Wilders gestemd!!!!!!!!

White trash omdat je op de 'verkeerde' politieke partij stemt. Stemmen, mind you! Dus niemand beroven, bestelen, verkrachten of mishandelen, nee, gewoon stemmen.

En dan wordt je door meneer Ramdas vrolijk op 1 lijn gesteld met tuig en straatterroristen!

Ja, u leest het goed! Als je op de verkeerde partij stemt, ben je volgens Ramdas dus hetzelfde als het tuig en de straatterroristen!!!

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

Kalm aan.

'Mijn stelling is dat je zo’n mentaliteit veroorzaakt, als je mensen in hun jonge jaren in geestelijke zin verwaarloosd. Beschaving als de optelsom van beleefdheid, fatsoen, omgangsvormen, goede smaak en zelfbeheersing moet je leren!'

Een overtuiging, zoals het een elitaire snob betaamt.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 19/09/10 (9 jaren geleden)

Zwagerman citeert: "‘The term [White trash] suggests outcasts from respectable society living on the fringes of the social order who are seen as dangerous because they may be criminal, unpredictable, and without respect for authority whether it be political, legal, or moral."

Welnu, dan past die term white trash toch heel goed bij mensen die hun stem aan Wilders geven en die stem klinkt zo:

Over allochtonen in het algemeen:
1. Van rassenrellen hoeft geen negatieve werking uit te gaan. (HP/De Tijd, 6 febr. 2004)
2. Een allochtoon die in strijd met de openbare orde handelt moet worden uitgezet. Met familie en al. (Zakenblad Zoete, juli 2006)
3. Veel problemen van Nederland, zoals infrastructuur, files, en de verzorgingsstaat zijn uiteindelijk direct gerelateerd aan migranten. (Interview met DPA, 3 januari 2008)
4. Het is onacceptabel dat in sommige steden de meerderheid niet-blank is. Ik heb het over wat naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. (BBC, Hardtalk, 22 maart 2006, Volkskrant 7 oktober 2006)
5. Allochtonen mogen een gezinsleven hebben en trouwen; alleen niet in Nederland. (Volkskrant 7 oktober, 2006)
6. Allochtonen zijn geen Nieuwe Nederlanders maar kolonisten.
7. Artikel 1 van de Grondwet die discriminatie verbiedt moet worden afgeschaft. (Algemene Politieke Beschouwingen, 17 september 2008)

En over moslims in het bijzonder:
1. Ik wil moskeeën afbreken, de deuren dichtmetselen. Het zijn fascistische instituten. (De Limburger, 4 september 2004)
2. Ik ben een warm voorstander van vrijheid van onderwijs, maar niet voor moslims. (De Morgen, 2 oktober 2008)
3. We moeten leren intolerant te zijn tegen moslims en laten zien wie de baas is in Nederland. Veel moslims moeten Nederland uit. Als je niet wilt dat je opgegeten wordt, zul je toch de ander moeten opeten. (NRC, 24 mei en 22 juli 2005)
4. De politie moet met scherp schieten op jonge Marokkaanse relschoppers. (Spitsnieuws, 15 april 2009)
5. De koran is de Mein Kampf van een fascistische ideologie. De profeet Mohammed is een enge duivel. (Volkskrant, 8 augustus 2007, Het Nieuwsblad 9 februari 2008)
6. Als men in Nederland langer moet werken dan 65, dan eerst de Turken en Marokkanen. (Reactie commissie Bakker, 2 juli 2008).
7. Er is een hondenbelasting. Waarom geen hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentax. (Prinsjesdagdebat 16 september 2009)

(zie ook www.watwilwilders.nl)

Als dát geen white trash is, dan weet ik het niet.

Ristretto

re: White Trash is een mentaliteit

Door Ristretto 19/09/10 (9 jaren geleden)

Geachte meneer Ramdas, Beste Anil,

U heeft een punt, beter gezegd: een aantal punten.
De mentaliteit die u beschrijft bestaat en is echt.
Ik zou het alleen geen White Trash noemen. Dat laat ik voor uw rekening. Deze mentaliteit onstaat als er niet meer geluisterd wordt. Als je iconen, waar je jaren in geloofde onvervalste regenten blijken te zijn geworden. Dat vooruitgang (=progressie) niet meer te vinden is bij je eigen partij en dat je moedeloos wordt van de grachtengordeldemagogie. De neiging om alle problemen te bagatelliseren en vooral geen verantwoordelijkheid voor de oplossing te nemen.
Er is geen sprake meer van incidenten. Het is een patroon. Dat is althans hoe ik het zie.
Noem het frustratie.


Een twee punt is het "anonieme lafbekjes"reaguren.
Dit kan leiden tot grofheden en domme, vervelende bedreigingen en andere uitwassen. U noemt GeenStijl als voorbeeld. Daar vindt u de uitlaatklep van een deel van deze mentaliteit.
Waar onze wegen scheiden is dat u twee punten, de mentaliteit en de wijze waarop deze via het internet haar weg naar buiten zoekt met elkaar verbindt.

Beseft u zich dat u op uw werk of werkkring ongestraft uw mening zoals u verkondigt kan rondbazuinen?
Beseft u zich dan ook dat er mensen zijn die gevaar lopen om hun baan te verliezen omdat ze er een andere mening op na houden?

Het internet is voorlopig de enige plaats waar de vrije mening nog gebruikt kan worden.

Let wel, ik stem geen PVV, ik geloof nog steeds in andere oplossingen. De wijze waarop u mentaliteit en wijze van expressie vermengt drijft mij eerder de kant van Joost Zwagerman op dan dat ik mij prettig voel aan uw zijde.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Jan de Boer

De vraag is of islam een verwerpelijke en gevaarlijke ideologie is die tot het uiterste bestreden dient te worden.

Zou uw lijstje op Joden betrekking hebben, dan zijn de punten daarop schandalig.

Zou uw lijstje echter op het nationaal-socialisme betrekking hebben dan zijn ze volstrekt redelijk en grotendeels tot uitvoering gebracht.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

De lijst heeft nu betrekking op allochtonen, niet-westerse allochtonen en moslims.

Hoe definieer jij een Joodse Nederlander, die pas is geïmmigreerd. Is diegene wel of geen allochtoon?

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Ristretto

Dit is interessant: de mensen kunnen zich op het internet anoniem uiten, maar zullen hun mening aan het werk e.d. voor zichzelf houden, zoals u zegt: waarom eigenlijk? Er zijn twee verklaringen: 1. Er volgen dan repercussies, of er is te veel sociale controle, of collega's zouden je zien als een bruinhemd? of 2. Er is een heimelijk zelfbesef dat de meningen van Wilders zoals genoemd in de checklist, zacht gezegd niet netjes zijn? Dat was het Wilders-effect bij de peilingen, dat men niet durfde toegeven dat men het gedachtegoed van de PVV deelde. Dat is de reden waarom wij de reacties op deze columns niet hebben laten modereren: konden we zien hoe ver men durfde gaan, als het anoniem was en alles was toegestaan. Wat opvalt is dan de vurige passie, de hartstocht waarmee vooral de PVV-stemmers hun punt maakten. Nu kunnen we nagaan waar die hartstocht vandaan komt. De angst voor de Islam of allochtonen is maar een (klein) deel van de verklaring. Mijn suggestie is: bekijk ook de onmacht, die voortkomt uit het gebrek aan toegang tot cultuur en beschaving. Er is volgens mij een verband tussen gebrek aan verfijning en sympathie voor de stoere, hardvochtige taal van Wilders. En hoe is dat gebrek aan verfijning ontstaan? Jarenlange culturele verwaarlozing. Slecht algemeen vormend onderwijs. Het niet aanleren hoe men zich beleefd kan uitdrukken, het niet leren jezelf te beheersen, het niet komen tot zindelijkheid. Het bij het minste en geringste beginnen te brullen. Zo zijn kinderen aanvankelijk, en het kost heel veel opvoeding om ze tot volwassen burgers te maken. Als je aan onderwijs en opvoeding te weinig aandacht schenkt, krijg je dit. Zoals Obama ooit zei: een samenleving valt meteen om bij een kredietcrisis. Maar bij een educatie-crisis stort ze langzaam en ongemerkt, maar onherroepelijk in. De internet-hooligans vinden het altijd aanmatigend als iemand op hun fora nadenkt over hoe ze zijn geworden zoals ze zijn. Maar soms kan het niet anders. De meesten zullen koppig vasthouden aan hun gelijk, en zelfs harder gaan brullen en extremer worden. Heel enkelen zullen beginnen na te denken. Veel win je dus niet, met zulke teksten als de mijne op deze website. Maar met dat kleine beetje moeten we tevreden zijn.

Alex Reuter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Alex Reuter 19/09/10 (9 jaren geleden)

Michiel Mans controleerde een lukraak gekozen 'Wilderscitaat' en concludeerde dat het niet klopte. Ook bij mij was de eerste raak:

"5. De koran is de Mein Kampf van een fascistische ideologie. De profeet Mohammed is een enge duivel. (Volkskrant, 8 augustus 2007, Het Nieuwsblad 9 februari 2008)"

Dit is geen citaat van Wilders, maar van Oriana Fallaci. Dat staat er nota bene onder: Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).’

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece/Genoeg_is_genoeg_verbied_de_Koran

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Alex Reuter

Hoe definieer jij een Joodse Nederlander, die pas is geïmmigreerd.

Is diegene wel of geen allochtoon?

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil

"Dit is interessant: de mensen kunnen zich op het internet anoniem uiten, maar zullen hun mening aan het werk e.d. voor zichzelf houden, zoals u zegt: waarom eigenlijk? Er zijn twee verklaringen: 1. Er volgen dan repercussies,'

Yep! End of story!

"Nu kunnen we nagaan waar die hartstocht vandaan komt."

Wat een buitengewoon goed idee :-)

"De angst voor de Islam of allochtonen is maar een (klein) deel van de verklaring."

Ow....en waar baseert u dat op?

"Mijn suggestie is: bekijk ook de onmacht, die voortkomt uit het gebrek aan toegang tot cultuur en beschaving."

Mijn suggestie: bekijk hoe verschillende groepen allochtonen zich gedragen.

"Er is volgens mij een verband tussen gebrek aan verfijning en sympathie voor de stoere, hardvochtige taal van Wilders."

Er is volgen mij een direct verband tussen de wijze waarop die groepen zich gedragen en de sympathie voor Wilders.

"De internet-hooligans vinden het altijd aanmatigend als iemand op hun fora nadenkt over hoe ze zijn geworden zoals ze zijn."

Nee hoor. Alleen als ze op grond van onzuivere redeneringen en een onjuiste voorstelling van zaken voor white trash worden uitgemaakt!

"De meesten zullen koppig vasthouden aan hun gelijk, en zelfs harder gaan brullen en extremer worden. Heel enkelen zullen beginnen na te denken. Veel win je dus niet, met zulke teksten als de mijne op deze website. Maar met dat kleine beetje moeten we tevreden zijn."

Precies de reden dat ik reageer ;-)

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

Daar ga je weer!

Wat is toch je preoccupatie met ras en afkomst??

Ik zou nog bijna gaan denken dat je wat racistisch bent aangelegd.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Je schreef: 'De vraag is of islam een verwerpelijke en gevaarlijke ideologie is die tot het uiterste bestreden dient te worden.

Zou uw lijstje op Joden betrekking hebben, dan zijn de punten daarop schandalig.

Zou uw lijstje echter op het nationaal-socialisme betrekking hebben dan zijn ze volstrekt redelijk en grotendeels tot uitvoering gebracht.'

Hoe definieer jij een Joodse Nederlander, die pas is geïmmigreerd?

Is diegene wel of geen allochtoon?

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Alex Reuter
Dit is verbluffend. Eerst citeert Wilders de Italiaanse schrijfster, om twintig regels verder haar woorden geheel over te nemen. Was twintig regels verder lezen u al te veel? Ik zei al dat veel internet hooligans de concentratie hebben van een tien jarige. U bevestigt die stelling.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil

"De koran is de Mein Kampf van een fascistische ideologie. De profeet Mohammed is een enge duivel."

Is dat niet waar dan??

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

De definitie van joodse Nederlander die net is geemigreerd, lijkt mij van geen enkel belang.

Vertel eens, hoe is dat relevant?

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

In jouw beleving is alles mogelijk.

Hoe definieer jij een Joodse Nederlander, die pas is geïmmigreerd?

Is diegene wel of geen allochtoon?

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 19/09/10 (9 jaren geleden)

Heel vlijtig van Anil Ramdas dat hij de checklist met uitspraken van Geert Wilders met ons deelt. Maar wat is zijn bedoeling Wil hij de discussie over een andere boeg gooien. Bij mijn weten ging het gesprek hier niet over de uitspraken van Wilders. Ramdas had het over 'het culturele drama en over gedegenereerde witte hufters die RTL kijken en op Wilders hadden gestemd.

In het weekblad van NRC Handelsblad van dit weekend staat een interessante reportage van Joke Mat en Laura Starink, die afreisden naar Limburg, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, waar Wilders de meeste stemmen behaalde. Ze spraken er met plaatselijke politici, middenstanders, een socioloog, een pastoor en nog zo wat mensen. Wat blijkt? De islam en het bashen van de islam speelt voor de Wilders-stemmers nauwelijks een rol. Veel mensen uit die regio zien Wilders als de man bij wie ze terecht kunnen nu ze zich veronachtzaamd voelen door de reguliere partijen. Schaalvergroting, globalisering en de indruk achtergesteld te worden door 'het Westen' (de randstad) drijft hen naar de man die zegt tegen de Haagse elite te ageren. Tokkies en hufters komen nauwelijks in het artikel voor, of juist in de rol van degenen tegen wie de Wilders-stemmers zich juist afzetten. Als er iemand door een hufter beroofd wordt, neemt de politie ter plaatse niet eens de moeite aangifte in behandeling te nemen - en dus voelt de bestolen burger zich verdoold en in de steek gelaten. Het is een even dramatisch als genuanceerd verhaal dat veel inzicht biedt in de gevoelens van verdooldheid onder de kiezers aldaar. Wilders wordt er gezien als de wonderdokter die de kaalslag in de zorg, de verloedering van het publiek domein en de achterstelling bij 'het Westen' wel even in een handomdraai zal oplossen. Vooral de trouwe CDA-kiezer heeft zich gewend tot de PVV - tot verbijstering van de lokale CDA-politici.

Kijk, zo'n reportage als van Mat en Starink - dáár hebben we wat aan. Maar misschien behoren Joke Mat en Laura Starink volgens hem ook tot de white trash - het is niet zo uitzinnig of je kunt het van Ramdas verwachten, tenslotte.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Je schreef zelf:

'Zou uw lijstje op Joden betrekking hebben, dan zijn de punten daarop schandalig.'

De uitspraken op de Checklist heeft betrekking op (niet-westerse) allochtonen en moslims. Dus vind ik jouw definitie van een joodse immigrant wel relevant.

Is diegene wel of geen allochtoon?

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

... hebben betrekking op...

Ristretto

re: White Trash is een mentaliteit

Door Ristretto 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil Ramdas


Inderdaad is het interessant om er achter te komen dat je eigen mening klaarblijkelijk kan veranderen. Niet in je eigen optiek maar die van anderen. Iedereen kent mij als progressief en links. Jarenlang roep ik dat er problemen zijn in de aanpassing van voornamelijk Marokkaanse kinderen in Amsterdam. Dat heeft mij nooit tegengehouden om op het individuele niveau werk te verzetten om dit probleem op te lossen. Voorheen werd ik als klokkenluider gezien en werd dit weggewoven. Het zou wel goed komen.
Het is niet goed gekomen. Als ik nu hetzelfde beweer word ik weggezet als PVV-er en racist.
Ik mag melden dat dit niet prettig voelt. De keus is aan mij.
Enerzijds teruggaan naar de linkse familie en me prettig voelen bij Job Cohen. De andere keus is stemmen op Wilders.
Gelukkig is er een derde keus. Vrij blijven denken. En dat wordt niet gewaardeerd door de meeste werkgevers. Zoals u al eerder meldde loop je het risico om "lastig"gevonden te worden op je werk.
En deze positie maakt , beste Anil, dat zowel vrijdenkers als PVV-ers en hun tegenstrevers hun zaak te vuur en te zwaard verdedigen. Het gekozen strijdtoneel is het internet. Zolang het klokkenluiders nog steeds slecht vergaat blijft het de logische keus.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

Helaas geldt dat hier minder meneer Zwagerman.

'...De islam en het bashen van de islam speelt voor de Wilders-stemmers nauwelijks een rol...'

Meer Limburg, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen kan hier geen kwaad.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 19/09/10 (9 jaren geleden)

Dat Anil gewoon gelijk blijkt uit deze reacties onder zijn artikel (telkens over hem): als dat geen white trash is:


"Als het je niet bevalt rot je toch op naar je eigen land teringlijer

Als nu alle linkse volksverlakkers en landveraders en niet aangepaste buitenlanders allemaal zelfmoord plegen zijn we van deze discussie af en kunnen we een ieder die zich niet gedraagd de grens over donderen.

Ik den dat deze Anal Ramadan liever Moslim zou zijn. De kleur heeft hij al

hij maakt de bekende fout van linkse mensen en van zwarte kleurlingen;

Dat ik je niet met negers wil vergelijken is omdat ik weet hoe gevoelig dat ligt bij Hindoestanen.

Probeer je morele praatjes ....liever uit op je eigen rasgenoten

kunt u met dergelijke opvattingen zo aan de slag als kampbeul!

Immigratie stop graag voor moslims,

Wat is eigelijk het verschil tussen Hitler en Mohammed?

Religie en Islam uit het openbare leven. NU !!!

die ongecontroleerde import door de linkse "guttmensch"

De ene na de andere politicus blijkt fors te graaien in belastinggeld

weer van eenzelfde bagger zijn als meneer Ramdas zijn vorige gedrocht.

wanneer je tekeer gaat als een viswijf.

En zo kakelt die linkse racist maar eindeloos door.

linkslullende, zelfverklaard moreel en culturele lichtpunten in Nederland die de maatschappij bakken geld kosten

overgesubsidieerde linkse pseudo-intellectuelen

zijn egocentrische gezwets

Wij, van de linkse kerk... leren U ja knikken

links-intellectuele haat en ontmenselijking van alles want niet links denkt.

dan ben je zelf de grootste zak vuilnis.

U bent een sukkel

immoreel dat u overleeft door middel van belastinggeld

heeft zo te zien zn hele leven als op de zak van de belastingbetaler geteerd.

Wij danken linkse partijen dat wij multiculturalisten als u zo mogen sponsoren.

de boel uitvreten , ook een niksnut die van subsidies leeft

iemand die verschrikkelijke plannen heeft voor zijn medemens.

volkomen onsamenhangend quasi-intellectueel gewauwel.

staatsruif-etende subsidievolk komt meer en meer naar boven. Hun dagen zijn geteld.

hun geest vergiftigd wordt door mensen zoals u.

hoe ongelooflijk dom u bent

een kansloos pseudo agitator mannetje

Doorzichtige flapdrol dat je er rondloopt.

in een woord een vreselijk mannetje

Dezelfde te grote ego's zie je ook bij de allatone verrijkers .

de woestijn ideologie aanhangers heeft 70 Miljoen Hindoes op een gruwelijke manier gedoodt

zoals alle foute dingen die moslims hier doen komen omdat het Westen de moslims zo heeft geschaad.

fuck you!

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Joost Zwagerman
"Schaalvergroting, globalisering en de indruk achtergesteld te worden door 'het Westen' (de randstad) drijft hen naar de man die zegt tegen de Haagse elite te ageren."
Ze zijn inderdaad achtergesteld, want cultureel veronachtzaamd, verwaarloosd, in de steek gelaten, door slechte opleidingen en weinig toegang tot cultuur, waardoor hun White Trash-mentaliteit kon ontstaan. Ik zeg dat verdorie al de hele tijd, maar bij jou kan het maar niet doordringen. Sometimes you have to give up on people, ik doe dat niet graag, maar voor jou maak ik een uitzondering, Zwagerman. Je wil het maar niet begrijpen, als een opstandig kind. Of je wilt echt met alle macht de woordvoerder van de Tokkies worden. Volgens mij heb je daarin wel een toekomst. Zo zie je maar dat ik je ondanks je persoonlijke haat, het beste toewens.

Ristretto

re: White Trash is een mentaliteit

Door Ristretto 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Anil,
Beste Anil,

Net AT5 gekeken. Uitzending met o.a. Donkers en Ajoeb Mohamed. Onderzoek en feiten versus emoties. Lastige discussie, waarbij duidelijk werd hoe de kaarten geschud zijn. De feiten passen niet in onze denkbeelden dus ontkennen we het. Het onderzoek en de onderzoeker worden aangevallen. Prima. Daarna zou je verwachten dat er enige reflectie op de inhoud zou komen.
Helaas. Gemiste kans.

Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 19/09/10 (9 jaren geleden)

Gaat meneer Ramdas nog in op de afbraak van zijn gegeven checklist? Inmiddels met twee voorbeelden.

Of blijft hij het negeren? Da's wel zo makkelijk natuurlijk. Ik zou het nog kunnen waarderen als Ramdas gewoon schrijft met een verkeerde lijst Wilders voorbeelden te zijn gekomen. Dat doet hij echter niet. Hij negeert het. Een morele lafaard die meneer Ramdas.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Michiel Mans

In het licht van de Checklist.

Vind jij een joodse immigrant wel of geen allochtoon?

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@mans

"Of blijft hij het negeren?"

Dat is wel het patroon bij deze linkse rakkers hier :-)
Coco, de Boer, Ramdas, Zwagerman........hetzelfde laken een pak!

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Je schreef zelf:

'Zou uw lijstje op Joden betrekking hebben, dan zijn de punten daarop schandalig.'

De uitspraken op de Checklist hebben betrekking op (niet-westerse) allochtonen en moslims. Dus vind ik jouw definitie van een joodse immigrant wel relevant.

Is een joodse immigrant wel of geen allochtoon?

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@mans

En weet je wat ze nou wel doen?

Ze lopen alle comments af, en pikken er dan een paar sullige uit, met die van de Boer als summum.

Kijk, zeggen ze dan, wat een onbeschaafde idioten.
En wentelen zich verder hun hun eigen gelijk.

Maar ja....wat moet je anders als je gewoon geen steekhoudend verhaal hebt :-)

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Ramdas: Mat en Starink typeren die verdoolde stemmers op de PVV niet als 'extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen' - wat jij wel doet en ook blijft doen. Integendeel zelfs, die PVv-stemmers hebben juist het gevoel dat hun idealen -een kleine, overzichtelijke wereld van dorpsfanfares, bridge-verenigingen en andere aan gemeenschapsgevoel bijdragende kleinschalige organisaties- verkwanseld worden. Opmerkelijk is ook dat die PVV-aanhang in Limburg en Brabant Wilders' belofte dat hij niet zou bezuinigen op de zorg, erg belangrijk vond en vind. Dat hij die belofte daags na de verkiezingen verbrak is een detail dat ze hem vergeven, merkwaardig genoeg. De hele islamkritiek nemen die Limburgse PVV-ers er als het ware bij, een kritiek die ver van hun bed staat en waar ze ook eigenlijk maar weinig affiniteit mee hebben. Ik vat nu maar even het stuk van Starink en Mat samen. Je zou het eens moeten lezen.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@De Boer

Overigens een buitengewoon magere oogst uit zo en 200+ comments met misschien wel 2000 regels tekst.

En met minstens driekwart daarvan is sowieso niet zoveel mis :-)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

De Limburgse en Brabantse aanhang is hier ver te zoeken.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Michiel Mans
the fool looks at a finger that points at the sky
(Bovendien blijken de uitspraken allemaal te kloppen, hoe vervelend u het ook vindt. Maar dat u dit vervelend vindt, geeft hoop.)

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ristretto + heel veel kudo's

Heleen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Heleen 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Erdebe @ Jan de Boer

De vraag is of islam een verwerpelijke ideologie is die tot het uiterste bestreden dient te worden .
Ja , niet alleen verwerpelijk , ook mensonterend en gruwelijk wreed, een achterlijke ideologie wiens aanhang dagelijks taqiyya predikt , een ideologie die 270 Miljoen doden op zijn naam heeft en als enig doel heeft de wereld te overheersen waarna democratie en vrijheid , waar Miljoenen voor gevochten hebben verdwenen zal zijn , voor mij (en velen met mij) is de koran een verachtelijk, oorlogzuchtig en bloederig vod , overigens zou ik het niet verbranden maar lezen , alhoewel 165 soera's al voldoende zijn , dan weet je als niet moslim al meer dan genoeg , als je als mohammedaan HET voorbeeld een analfabete , epileptische , krankzinnige , pedofiel volgt en vereert tja , need I say more .

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 19/09/10 (9 jaren geleden)

@Ramdas, ps: een ander stuk in de krant waarmee je wellicht geholpen bent is het artikel van Martin Sommer van de Volkskrant van zaterdag 18 sept: 'links koestert de gevestigde macht'. Een citaat uit dat stuk:

Waarom heeft iedereen een hekel aan ons? Vragen ze zich bij de PvdA tegenwoordig wanhopig af. Dit is het antwoord. Standsbesef. De revolutie van de jaren zestig keerde zich tegen de standenmaatschappij. ‘Power to the people.’ Sinds Nieuw Links stond de opstand onder aanvoering van de PvdA. Tegen de regenten en tegen de vermolmde instituties.

Nu zijn de rollen omgekeerd. De sans-culotten zijn rechts geworden. En de verdedigers van de status quo links. Het volk moet zich er toch maar niet te veel mee bemoeien, vanwege slechte smaak en opvoeding. Zie de discussie die deze week door Anil Ramdas werd gestart op de site van het Vlaamse debatcentrum De Buren over ‘het culturele drama’. Daarin schrijft Ramdas: ‘Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaf-lezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn?’
Dat is hét kernprobleem waar de linkse partijen niet uitkomen, aangezien ze zichzelf nog altijd beschouwen als dragers van de emancipatiegedachte.'

Einde citaat.

Ja hamert telkens op hetzelfde aambeeld. En je lees mijn anrtwoorden kennelijk niet - of niet goed. Ik heb al veel en vaak over morele verloedering geschreven, oa in 'De schaamte voor links'. Ik citeerde er zelfs uit, om een en ander voor je inzichtelijk te maken. Maar wat jij doet, is niet duiden - maar minachtend uitsluiten en wegzetten. Ik ga het niet allemaal nog eens zeggen. Ik weet ook wel dat je je diep in je hartje een hoedje bent geschrokken van je eigen razernij en oprisping van haat.

Maar toegegeven, humor heb je wel. Want aan het einde van de column maak je een goede grap. Deze:

Noot van deBuren: deBuren besloot in dit geval om de reacties niet te modereren, omdat ze een integraal onderdeel van de betooglijn uitmaken.

Die noot heb jij natuurlijk helemaal zelf bedacht en doorgegeven. Want op al je eerdere columns zijn nul reacties gekomen. Nul. Je schrok zo van je eigen woorden dat je hebt verzonnen dat je een experiment uitvoerde - om te zien of je haatpraat 'white trash'-reacties zouden opleveren. Dus in dit ene geval besloot de redactie van De Buren om de reacties NIET te modereren. Ga toch fietsen, Ramdas, er wordt daar helemaal niet gemodereerd, dat weten jij en ik allebei heel goed, en als er onverhoopt wel wordt gemodereerd, dan hebben de moderators NUL reacties toegelaten op je eerdere columns.
De waarheid is dat ik op de website van De Buren informatie wilde opzoeken over Londen en Sheffield en de universiteit aldaar en over de activiteiten van eerdere gastschrijvers in Londen en Sheffield. Per toeval stuitte ik op jouw colunm en keek op van je bedenkelijk gescheld. Daar schreef ik iets over, hier en op mijn Facebookprofiel. Via mijn Facebookprofiel werd jouw gescheld opgepikt door derden, en zo is de bal gaan rollen. En nu probeer je aan damage control te doen door met het zweet op je rug in godsnaam maar te verzinnen dat je haatzaaiende praat was bedoeld als 'experiment' en dat de reacties 'een integraal onderdeel van de betooglijn' uitmaken. Je raakt ook in een gordiaanse knoop met die smoes, want als de reacties zouden moeten aantonen dat white trash welig tiert op internet, dan vallen ook jouw eigen reacties daaronder - maar het voordeel van dit laatste is, is dat de cirkel dan wel rond: ook jijzelf behoort met je reacties-op-de-reacties, tot 'white trash'. Welterusten, Ramdas.

Alex Reuter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Alex Reuter 19/09/10 (9 jaren geleden)

Meneer Ramdas,

Mij –en ook Zwagerman– uitmaken voor 'tienjarige' en 'opstandig kind' zijn geen sterke kaarten.U impliceert hiermee reeds volwassen te zijn waar ik –wij– nog een groeiproces hebben te doorlopen. Dat klinkt naar 'hersenspoelen' en echoot uw 'heropvoeden'. Een bijzonder angstaanjagend standpunt.

Voorts schrijft u
<blockquote>"Ze zijn inderdaad achtergesteld, want cultureel veronachtzaamd, verwaarloosd, in de steek gelaten, door slechte opleidingen en weinig toegang tot cultuur, waardoor hun White Trash-mentaliteit kon ontstaan."</blockquote>

Allereerst behoort het onderwijsniveau in Nederland tot het hoogste van de EU, daarnaast stijgt het gestaag. Bij het CBS kunt u hier cijfers over vinden. (Ironisch: sinds 2001 is er onder autochtonen een lichte daling te zien, die wordt goedgemaakt door niet-westerse allochtonen.)

Daarnaast is het zo dat het onderwijs in geheel Nederland aan de zelfde eisen en normen voldoet en dat er van regionale verschillen in kwaliteit geen sprake is.

Ook is het zo dat educatie al jaren speerpunt in het cultuurbeleid is en o.a. wordt vormgegeven via CKV, Culturele en Kunstzinnige Vorming. Oók –met name– op VMBO's.

Wie wel eens een museum of theater 'buiten de Randstad' bezoekt is bekend met het beeld van grote groepen –veelsoortige– jongeren. (Het lijkt wel een plaag! Tikkertje door de zalen en gegniffel bij elke bronzen borst.)

Hoe dan ook: uw theorie over de oorzaken van 'het kunnen ontstaan' van WT worden door de feiten geloochenstraft. Heropvoeden is dus ook niet de oplossing.

erdebe

re: White Trash is een mentaliteit

Door erdebe 19/09/10 (9 jaren geleden)

@coco

'De uitspraken op de Checklist hebben betrekking op (niet-westerse) allochtonen en moslims. Dus vind ik jouw definitie van een joodse immigrant wel relevant.'

Maar in mijn uitspraak gaat over joden. En is het helder wie dat zijn: mensen die tot het joodse ras behoren en degenen die zij als zodanig accepteren.

Verder zei ik:
" 'Zou uw lijstje op Joden betrekking hebben, dan zijn de punten daarop schandalig.'"

De definitie of een joodse Nederlander die net geemigreerd is, allochtoon of autochtoon zou zijn, is daarbij op geen enkele manier relevant.

En nogmaals: Vanwaar uw preoccupatie met afkomst en ras??

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 19/09/10 (9 jaren geleden)

moet zijn: ... is dat de cirkel dan wel rond is:

Ristretto

re: White Trash is een mentaliteit

Door Ristretto 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Anil Ramdas,

Beste Anil, er zit iets in deze stelling:
Mijn stelling is dat je zo’n mentaliteit veroorzaakt, als je mensen in hun jonge jaren in geestelijke zin verwaarloosd. Beschaving als de optelsom van beleefdheid, fatsoen, omgangsvormen, goede smaak en zelfbeheersing moet je leren!

Uitgangspunt is dat voldoende cultuur en opvoeding eventueel via goed onderwijs het probleem zouden oplossen.
De afgelopen decennia is er zowel op het gebied van cultuur als onderwijs bijna onafgebroken een PvdA minister of -staatssecretaris verantwoordelijk geweest.
Het resultaat is niet echt om over naar huis te schrijven.

Waarom vasthouden aan een belofte die al zo lang heeft aangetoond niet het gewenste effect op te leveren?


Inderdaad klopt de stelling. Helaas klopt deze stelling niet in combinatie met de White Trash én de combinatie met PVV-stemmers.
Een groot gedeelte van deze PVV-stemmers was of is uw eigen electoraat. (PvdA)
Betekent dit het failliet van decennia PvdA onderwijs en cultuurbeleid?
Misschien wel. Want jarenlange extra investeringen in onderwijs aan allochtonen heeft niet geleid tot het door u gewenste beschavingsniveau.
Overigens vraag ik me af hoe u in het licht van uw eigen stelling tegen u eigen electoraat aankijkt.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ erdebe

Simpel, vanwege jouw volgende woorden:

'Zou uw lijstje op Joden betrekking hebben, dan zijn de punten daarop schandalig.'

De uitspraken op de Checklist hebben betrekking op o.m. allochtonen.

Is daarom volgens jou een joodse immigrant wel of geen allochtoon?

Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 19/09/10 (9 jaren geleden)

Regel 1 treedt in werking meneer Ramdas? 'Hoewel ik ongelijk heb, en gewoon met een lijst verdraaiingen en leugens kom, heb ik toch gelijk, lekker puh.' Zielig. Verder zie ik dat u nu in het Engels begint. Van uzelf of gebietst? Ik doe even wat mee.

"If a man is offered a fact which goes against his instincts, he will scrutinize it closely, and unless the evidence is overwhelming, he will refuse to believe it. If, on the other hand, he is offered something which affords a reason for acting in accordance to his instincts, he will accept it even on the slightest evidence. The origin of myths is explained in this way." -Bertrand Russell

En dus blijft Ramdas' checklist waar.

Een goed geïntegreerde Joodse immigrant die zich naturaliseert is gewoon een Nederlander Coco.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 19/09/10 (9 jaren geleden)

@ Michiel Mans

Waarin zit het onderscheid tussen een goed geïntegreerde genaturaliseerde Joodse immigrant en een allochtoon?

Ristretto

re: White Trash is een mentaliteit

Door Ristretto 20/09/10 (9 jaren geleden)

Bij mijn commentaar op de uitzending van AT5 is het natuurlijk Dronkers, niet Donkers.
Buona Notte, sogni d'oro.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 20/09/10 (9 jaren geleden)

@ Joost Zwagerman

Hoe denkt u, dat de Limburgse en Brabantse aanhang zou reageren, als het anti-Islam standpunt wordt verlaten en ingeruild voor een voorkeursbehandeling t.a.v. 'het Westen', bij wijze van inhaalslag met terugwerkende kracht?

peter klein

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter klein 20/09/10 (9 jaren geleden)

de moeite die Joost Zwagerman zich getroost heeft in zijn replieken valt te prijzen. Om een cliché te gebruiken.

ik vind het geschimp, gescheld en kwaadsprekjerij van oud links ongekend. En BLIND dat ze zijn voor de valsheid van hun eigen argumenten...
compleet gehersenspoeld.

goed dat er steeds meer anderen opstaan die voor zichzelf denken en niet meegaan in de opgelegde partijdiscipline of kwezelarij

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 20/09/10 (9 jaren geleden)

@ Joost Zwagerman

Gelooft u, dat wanneer men het anti-Islam standpunt laat vallen en inruilt voor een voorkeursbehandeling t.a.v. 'het Westen', de Limburgse en Brabantse aanhang positief erop zal reageren?

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 20/09/10 (9 jaren geleden)

@ Iedereen die het wil lezen

Een collega uit Israël sprak ooit de volgende wijze woorden: 'Je hoeft niet van elkaar te houden, om goed samen te werken'.

Ik heb geen idee hoe het zit, wanneer je gehaat wordt. Maar het voelde hier soms bitter guur aan.

*Tabee, beste mensen*

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 20/09/10 (9 jaren geleden)

@ Joost Zwagerman

"Maar toegegeven, humor heb je wel. Want aan het einde van de column maak je een goede grap. Deze:

Noot van deBuren: deBuren besloot in dit geval om de reacties niet te modereren, omdat ze een integraal onderdeel van de betooglijn uitmaken.

Die noot heb jij natuurlijk helemaal zelf bedacht en doorgegeven. Want op al je eerdere columns zijn nul reacties gekomen. Nul. Je schrok zo van je eigen woorden dat je hebt verzonnen dat je een experiment uitvoerde - om te zien of je haatpraat 'white trash'-reacties zouden opleveren. Dus in dit ene geval besloot de redactie van De Buren om de reacties NIET te modereren. Ga toch fietsen, Ramdas, er wordt daar helemaal niet gemodereerd, dat weten jij en ik allebei heel goed, en als er onverhoopt wel wordt gemodereerd, dan hebben de moderators NUL reacties toegelaten op je eerdere columns."

Zwagerman: zou je het niet even checken bij de redactie van de website van deBuren, of ik die Noot zelf heb verzonnen? Je gaat voor ze op reis, ze zullen het je wel vertellen. En bied je dan je excuses aan? Ik verwacht het niet, het is ook niet belangrijk. En ook jij, welterusten.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 20/09/10 (9 jaren geleden)

@Ramdas: excuses? Ik heb het veel te druk met excuses maken aan weldenkende mensen in mijn omgeving die mij verwijten dat ik je veel meer aandacht geef dan je verdient.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 20/09/10 (9 jaren geleden)

deBuren:
"Noot van deBuren: deBuren besloot in dit geval om de reacties niet te modereren, omdat ze een integraal onderdeel van de betooglijn uitmaken."

Zwagerman:
"als de reacties zouden moeten aantonen dat white trash welig tiert op internet"

....dan is dat goed gelukt, zeg nou zelf Joost:
(hierboven, telkens over Ramdas)

"Als het je niet bevalt rot je toch op naar je eigen land teringlijer

Als nu alle linkse volksverlakkers en landveraders en niet aangepaste buitenlanders allemaal zelfmoord plegen zijn we van deze discussie af en kunnen we een ieder die zich niet gedraagd de grens over donderen.

Ik den dat deze Anal Ramadan liever Moslim zou zijn. De kleur heeft hij al

hij maakt de bekende fout van linkse mensen en van zwarte kleurlingen;

Dat ik je niet met negers wil vergelijken is omdat ik weet hoe gevoelig dat ligt bij Hindoestanen.

Probeer je morele praatjes ....liever uit op je eigen rasgenoten

kunt u met dergelijke opvattingen zo aan de slag als kampbeul!

Dezelfde te grote ego's zie je ook bij de allatone verrijkers .

Immigratie stop graag voor moslims,

Wat is eigelijk het verschil tussen Hitler en Mohammed?

Religie en Islam uit het openbare leven. NU !!!

die ongecontroleerde import door de linkse "guttmensch"

weer van eenzelfde bagger zijn als meneer Ramdas zijn vorige gedrocht.

wanneer je tekeer gaat als een viswijf.

linkslullende, zelfverklaard moreel en culturele lichtpunten in Nederland die de maatschappij bakken geld kosten

overgesubsidieerde linkse pseudo-intellectuelen

zijn egocentrische gezwets

Wij, van de linkse kerk... leren U ja knikken

links-intellectuele haat en ontmenselijking van alles want niet links denkt.

dan ben je zelf de grootste zak vuilnis.

U bent een sukkel

immoreel dat u overleeft door middel van belastinggeld

heeft zo te zien zn hele leven als op de zak van de belastingbetaler geteerd.

Wij danken linkse partijen dat wij multiculturalisten als u zo mogen sponsoren.

de boel uitvreten , ook een niksnut die van subsidies leeft

iemand die verschrikkelijke plannen heeft voor zijn medemens.

volkomen onsamenhangend quasi-intellectueel gewauwel.

staatsruif-etende subsidievolk komt meer en meer naar boven. Hun dagen zijn geteld.

hun geest vergiftigd wordt door mensen zoals u.

hoe ongelooflijk dom u bent

een kansloos pseudo agitator mannetje

Doorzichtige flapdrol dat je er rondloopt.

in een woord een vreselijk mannetje

de woestijn ideologie aanhangers heeft 70 Miljoen Hindoes op een gruwelijke manier gedoodt

zoals alle foute dingen die moslims hier doen komen omdat het Westen de moslims zo heeft geschaad.

fuck you!
"

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 20/09/10 (9 jaren geleden)

@aanhangers van Joost Zwagerman die te kleinzielig is om zijn excuses aan te bieden.
Beste mensen, een kleine, maar veelzeggende illustratie van de kleinzielige rancune van uw held, de volksschrijver. Hij heeft al mijn eerdere columns op de website van deBuren nader bestudeerd, ondanks opmerkingen van vrienden en familie dat hij te veel aandacht aan mij besteedt. Hij ziet dat op die andere columns nul reacties kwamen (NUL, schreef hij triomfantelijk in zijn post). Hoe kan het dat er zoveel honderden kwamen op de White Trash column? Dat was maar toeval, denkt hij. Ik zou er zelf van zijn geschrokken, van de meedogenloze hardheid van die reacties, denkt hij verder. En toen was ik zo geniaal om net te doen alsof ik het met opzet zo geschreven had, dat de reacties van de White Trash zouden losbarsten. Ik had dit ook met opzet gedaan, ik zei al veel eerder dat het een experimentje was, en een geslaagde bovendien. Maar ik zou nu net doen alsof, en daarom zou ik zelf een Noot van de Redactie bij mijn tweede bijdrage hebben verzonnen, dat de reacties niet gemodereerd waren omdat ze een integraal onderdeel vormen bij het betoog. Het zou iets zeggen over mijn belachelijke kinderachtigheid: gewoon keihard leugens verkopen, zelf een Noot van de Redactie verzinnen, uit schrik voor wat ik niet verwacht had, namelijk de lange scheldkanonnade van u allen. Ik vermoed dat de geniale Joost Zwagerman dat zelf ook zo zou hebben gedaan, want hoe zou hij op zoiets komen?
Ik vroeg hem het even te checken bij de redactie van deBuren, of ik de lafheid had de Noot van de Redactie zelf te verzinnen. Hij zou dan namelijk horen dat dit niet het geval was, sterker nog: toen ik mijn column mailde naar de redacteur van deBuren schreef ik er fijntjes bij: "u wilde reacties, u krijgt reacties".
Ik zei dus tegen Zwagerman: als je het hebt uitgezocht, en te weten bent gekomen dat je weer valse beschuldigingen en aantijgingen het internet instuurt, zou je dan niet je excuses moeten maken? En dit kreeg ik als antwoord van uw held, de volksschrijver, de zelfbenoemde tokkie-woordvoerder en belangenbehartiger:
"excuses? Ik heb het veel te druk met excuses maken aan weldenkende mensen in mijn omgeving die mij verwijten dat ik je veel meer aandacht geef dan je verdient."
Wat een beschaafde kerel he? Eerst de moed niet hebben om in een televisiegesprek op de inhoud van mijn stuk in te gaan (hij gaat alleen in deze kleine hoekjes van het internet in op wat ik schrijf, niet in de grote mensenwereld, zegt hij later, eerder zei hij tegen de redactie van Pauw & Witteman dat hij zijn gedachten nog op papier moest zetten, want zo diep had hij er nog niet over nagedacht, en daarna schreef hij aan mij dat hij al een afspraak had enz.).
En nu heeft hij de moed niet om na een evidente valse beschuldiging gewoon "sorry" te zeggen. Wat een vent. Om minder zou een zo blunderende belangenbehartiger in de grote mensenwereld de laan uit zijn gestuurd. Maar jullie zullen hem wel op handen blijven dragen, terwijl jullie de Haagse politici er voortdurend van beschuldigen dat zij elkaar steeds maar de hand boven het hoofd houden. Wat een mentaliteit.

marnix koopman

re: White Trash is een mentaliteit

Door marnix koopman 20/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Anil,
Mijn eerdere reactie nog eens teruglezende, herken ik me niet in je kwalificatie van 'jullie' lezers. Wellicht zit daar ook de pijn, want hoewel ik de toon van de (meest anomieme) reacties op je stuk niet deel - daarin slaagt je experiment in elk geval - ben ik het met de strekking van sommige reacties gedeeltelijk eens.
In je eerdere column diskwalificeerde je mensen al als boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair,ongemanierd, primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse tokkies. Dat je het naar aanleiding van een discussie met Zwagerman nodig vond om met nog zwaarder geschut te komen, verandert daar niks aan. Ook nu blijft mijn eerdere conclusie dus recht overeind blijft. Waarin wijk jij nu exact af van de mensen die jij hier de maat neemt? Nergens.

deBuren

Noot

Door deBuren 20/09/10 (9 jaren geleden)

De 'Noot van deBuren' is inderdaad een noot van de webredactie van deBuren en staat derhalve cursief weergegeven.

White/Tainted Trash

re: White Trash is een mentaliteit

Door White/Tainted Trash 20/09/10 (9 jaren geleden)

Beste mijnheer Ramdas, (nogal cynisch)

Misschien bent u en uw medelanders vergeten dat u hier gasten zijt?

U ziet uzelf als een ander deel van onze maatschappij, dus bent u een gast.

Mijn vader kwam 40 jaar geleden uit Marokko om hier te werken voor een betere toekomst voor zijn gezin, dit hij 30 jaar met volle overgave heeft gedaan.
Ook hebben mijn ouders me een mentaliteit meegegeven dat ik het beste uit dit leven hoor te halen door rechtlijnigheid, eerlijkheid en vlijt in studie en werk.

Nu ons land wordt overspoeld door gelukzoekers en criminelen die hier van onze regering alle kans krijgen zich te misdragen op kosten van de samenleving, gepaard met de ongebreidelde hebberigheid en ongeinterreseerdheid van diezelfde overheid en lieden in (semi) openbare instellingen ten overstaande van het productieve deel van de bevolking, die ook dat mogen bezoldigen, kan het zijn dat het productieve deel van de bevolking dat beu wordt.
Dat protesten tegen de teloorgang van onze cultuur (door een oliedomme koninklijke oelewapper/ster (OOK al weer door ons betaald via allerlei oplichterige stichtingen en instanties) als niet existent omschreven)
Wij zijn dit zat, en schreeuwen om een omwenteling van dit gezag, waar wij een begin van zien in de persoon van mijnheer Wilders.

U omschrijft mijn mentaliteit van productiviteit ter verbetering van de samenleving als "White Trash".
Ik voel me hierdoor gestigmatiseerd a- omdat ik licht getint ben (Marokkaanse vader, weet u nog wel!), en b- ik mij deel van de Nederlandse samenleving voel, en niet onderdeel van een groepje binnen de samenleving. (ik ben geen regent, salonsocialist, liberale graai-ekster, medelander met Calimero complex of wereldvreemde communist met een door belastinggeld betaalde hobby)
Uiteraard haalt mijn Untermenschliche (van Dam/PvdA) HBO niveau het niet bij uw "heilige" denkwijze, en excuseer mij dan voor mijn visie.

Met geïrriteerde (dank u spellingcorrectie) groet, Tony Papa.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 20/09/10 (9 jaren geleden)

White/Tainted Trash:
"onze cultuur (door een oliedomme koninklijke oelewapper/ster (OOK al weer door ons betaald via allerlei oplichterige stichtingen en instanties) als niet existent omschreven)"

??? Maxima zei dat 'dè' Nederlandse identiteit niet bestaat. Te zien aan jouw reactie moet ze wel gelijk hebben, want mijn culturele identiteit een heel andere dan die van jou.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 20/09/10 (9 jaren geleden)

@Ramdas: dan denk je dat je de diepste diepten van je 'tegenstander' in het debat al hebt leren kenne, maar dan kan het bij Ramdas toch nét weer een tikje kleinzieliger. Wat wil het geval? Ramdas publiceert een lijst van uitspraken van Wilders. Van die uitspraken moet ik, net als Ramdas, niets hebben - maar dat was het punt niet. Vervolgens wijs ik hem op het feitelijke onderwerp van gesprek -zijn de stemmers op Wilders en de kijkers naar RTL minderwaardige figuren zonder moraal- en ik attendeer hem op een artikel in NRC Handelsblad dat een zeer genuanceerd beeld geeft, namelijk een beeld van een verdoolde kiezer die helemaal niet zoveel affiniteit heeft me islamhaat van Wilders, maar die toch op een stem doordat die stemmer zich buitengesloten voelt door de traditionele partijen. Een mooi en genuanceerd stuk, waarin een heel ander portret van die allochtone stemmer op Wilders wordt gecreëerd, in vergelijking met de scheldpartij van Ramdas. En wat antwoordt Ramdas? Niets,. nada. In plaats daarvan richt ie zich als een dolle hond op een luchtig ps'je dat ik daarna plaatste over een nogal potsierlijke waarin in een noot wordt gesteld dat alle reacties op zijn stukje onderdeel uitmaken van de 'betooglijn'. Een fraai staaltje van schimmige newspeak, kennelijk met post-postmoderne bedoelingen.
En van dat ps'je, een kwestie in de marge van de marge, slaat onze vriend helemaal op tilt. En wijdt er wel drie woedende postings aan. De kwestie interesseert hem al niet meer. Geen antwoord op de vraag waarom hij een aanhanger van Cohen en diens gedachte van 'binden' als je tegelijk scheldt op de bevolkingsgroep die je toch ook aan je zou willen 'binden'. Geen antwoord op de vraag of Mat en Starink in NRC niet meer in de richting van een reële typering komen dan zijn scheldserenade. Geen antwoord op de vraag of Volkskrant- journalist Martin Sommer misschien een punt heeft als hij, mede op grond van Ramdas' scheldpartij, constateert dat een deel van de linkse elite een hekel aan het volk heeft gekregen - nou, die hekel vent Ramdas breed uit, hebben we ontdekt.
Zoals gezegd: niets over deze toch in het oog springende vragen. Want Anil heeft een nieuwe Missie: zijn Noot. Of die nou wel of niet is ingegeven door een moderator van De Buren. Ik had wel plezier in die malle Noot. IK maak met mijn reactie dus deel uit van Anils betoog. Veel potsierlijker kan het niet worden.
Goed. Genoeg over Ramdas' egoprobleem. Nu kan hij het nog goedmaken door als een grote jongen zich gewoon aan het onderwerp te houden dat jhij zelf op deze site de wereld in heeft geslingerd en waar hij zich, vergeefs, zo doorzichtig onderuit probeert te wurmen.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 20/09/10 (9 jaren geleden)

Hier nog even de link naar het artikel van Volkskrant-journalist Martin Sommer waar Ramdas dus kennelijk geen antwoord, laat staan een weerwoord op heeft. Behalve dan dat Sommer, net als Kluveld en Marbe, ook ineens wel tot de wite trash zal behoren.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6678/Links_koestert_de_gevestigde_macht

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 20/09/10 (9 jaren geleden)

Even samenvattend: ik reageerde op Ramdas en benadrukte met de nodige argumenten dat hij toch echt ongelijk heeft. Ramdas reageerde weer om mij en benadrukte dat ik toch echt 'een mastodont van white tras' ben, en een opstandig kind, en een onbeschaafde vent en een vertegenwoordiger van de hufter-mentaliteit. En zo verder. Dat is het verschil tussen hem en mij. Met zo iemand valt geen normale polemiek te voeren. Spijtig.

D.B. Fetmann

re: White Trash is een mentaliteit

Door D.B. Fetmann 20/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Buren,

Joost zat er kennelijk naast met zijn 'noot', maar wilt u zo goed zijn om toch even het IP-adres van Bobbie en Ramdas naast elkaar te leggen.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 20/09/10 (9 jaren geleden)

Marnix Koopman:
"hoewel ik de toon van de (meest anomieme) reacties op je stuk niet deel"
???
Heb je de *inhoud* dan niet gelezen? :

"Als het je niet bevalt rot je toch op naar je eigen land teringlijer

Ik den dat deze Anal Ramadan liever Moslim zou zijn. De kleur heeft hij al

Als nu alle linkse volksverlakkers en landveraders en niet aangepaste buitenlanders allemaal zelfmoord plegen
zijn we van deze discussie af en kunnen we een ieder die zich niet gedraagd de grens over donderen.

hij maakt de bekende fout van linkse mensen en van zwarte kleurlingen;

Dat ik je niet met negers wil vergelijken is omdat ik weet hoe gevoelig dat ligt bij Hindoestanen.

Probeer je morele praatjes ....liever uit op je eigen rasgenoten

kunt u met dergelijke opvattingen zo aan de slag als kampbeul!

dan ben je zelf de grootste zak vuilnis.

Dezelfde te grote ego's zie je ook bij de allatone verrijkers .

Immigratie stop graag voor moslims,

Wat is eigelijk het verschil tussen Hitler en Mohammed?

Religie en Islam uit het openbare leven. NU !!!

fuck you!
"

Marnix Koopman:
"je diskwalificeerde je mensen al als boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair,ongemanierd, primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse tokkies"

Het lijkt me dat die kwalificaties juist heel goed passen bij bovenstaande reactieS. Vind jij van niet dan?
Eigenaardig ook dat niemand, zelfs Zwagerman niet, in deze draad bezwaar maakt tegen de verwerpelijk inhoud van bovenstaande reacties.

Hoe komt dat toch?

Jan

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan 20/09/10 (9 jaren geleden)

“De nadruk ligt hier op de mentaliteit, ze bevinden zich aan de rand van de sociale orde (wat dus niets zegt over hun economische status), ze zijn onvoorspelbaar en hebben bij voorbaat geen respect voor welke politieke of morele autoriteit dan ook.”

YouTube - The Violent Oppression of Muslim Women

http://www.youtube.com/watch?v=vU_kTYSCozY&feature=player_embedded


Respect?

En waarvoor dan?

Peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Peter 20/09/10 (9 jaren geleden)

Eerst mensen uitmaken voor 'wit vuilnis' en dan de terechte, zeer kwade reacties daarop afdoen als: "Zie je nou wel wat voor gajes!"

Wat een bedroevend niveau van Anil en anderen. Als je mensen uitscheldt voor vuilnis, moet je niet vreemd opkijken dat je geschoren wordt.

George Knight

re: White Trash is een mentaliteit

Door George Knight 20/09/10 (9 jaren geleden)

Kondigt de jammerklacht van Anil Ramdas niet het einde van dom links en de herschikking van de politiek aan? Wie weet heeft zijn klaagzang nog enig nut. Is het onderhand geen tijd voor dom links om zich te verenigen met andere apartheidsdenkers? Uiteindelijk ligt dan een fusie van de PVV met dom links in het verschiet. De uitersten ontmoeten elkaar.

Voordeel is dat een herschikking van het politieke landschap de weg vrijmaakt voor het vrijdenken. Links-liberalen, verstandig links en volbloed democraten kunnen actief samen werken aan een seculiere maatschappij met een levendig debat zonder extra bescherming voor religie dat bij een open samenleving past en waar binnen de pluriformiteit plek is voor allen met de rechten en plichten die de rechtsstaat kent. Zonder blokkade van christen-democraten, PVV of dom links.

De uitingen van Anil Ramdas ogen als een oprisping uit een vorige fase. Het is als de archeologische laag die na een stortbui tevoorschijn komt. "O ja", zo zag het er toen uit. Weemoed, verwondering en afstand vechten om voorrang. Ramdas is het zinnebeeld van een denken en handelen dat met de rug naar de toekomst staat. Hij staat als het ware voor de partij die een moderne leider inwisselde voor een icoon uit een vorige fase. Terug in de tijd.

Peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Peter 20/09/10 (9 jaren geleden)

Over een jaar of tien - als de islam in Europa het hele dagelijkse leven bepaalt - zullen we Anil deze column nog eens onder ogen schuiven. Hopelijk zal hij dan zeggen: "Sorry, ik zat ernaast." Maar waarschijnlijk zal hij zeggen: "Opzij, ik moet het laatste vliegtuig halen. Halsema, Cohen en Pechthold wachten in de taxi."

Maar dat laten we niet gebeuren. We zullen deze linksmenschen op de vliegtuigtrap tegenhouden. Als wij moeten achterblijven in een islamitische Heilstaat, dan zij ook. Samen uit, samen thuis. Gezellig, vakantieman...

marnix koopman

re: White Trash is een mentaliteit

Door marnix koopman 20/09/10 (9 jaren geleden)

Jan de Boer
"ben ik het met de strekking van sommige reacties gedeeltelijk eens."
Sommige reacties dus, en die strekking luidt - zoals ook uit het stuk van Martin Sommer of uit de reacties van Zwagerman naar voren komt - dat er onder een deel van de 'elite' een dedain jegens het 'volk' bestaat, en dat Anil Ramdas zich zeer neerbuigend uitlaat over mensen, die hij juist verwijt dat zij zich zo ongemanierd gedragen. Beschaving als de optelsom van beleefdheid, fatsoen, omgangsvormen, goede smaak en zelfbeheersing noemt hij dat zelf. Zijn eerdere column, deze column en zijn reacties kunnen gewoon in jouw opsomming staan, zonder dat het iemand opvalt.
En ik spreek niet namens Joost Zwagerman, dus zul je hem dat zelf moeten vragen.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 20/09/10 (9 jaren geleden)

Zwagerman:
"White trash wordt in de VS doorgaans gebruikt om witte burgers aan te duiden die zich aan de rafelranden van de samenleving bevinden en die doorgaans sterk Republikeinse, conservatieve sympathieën hebben. Voor die mensen werd en wordt, in het Zuiden van Amerika, soms ook wel de term 'redneck' gebruikt."

Maar dan is het toch helemaal niet zo gek om de eerder geciteerde internethooligans hierboven, de Nederlandse white trash te noemen?

Ik begrijp al die ophef niet.
Er *zíjn* toch gewoon veel van die boerse, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair,ongemanierd, primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse tokkies te vinden, hier in deze draad, en als reaguurders op GeenStijl en de Telegraaf?

We moesten toch 'benoemen' en 'de waarheid moet gezegd'? Als het om de immorele standpunten van WIlders en zijn stemmers gaat, hoeft dat opeens niet meer?

Als er èrgens trash (vuilnis) is te lezen dan is het toch wel wat hierboven te lezen valt:

"Ik den dat deze Anal Ramadan liever Moslim zou zijn. De kleur heeft hij al

Als nu alle linkse volksverlakkers en landveraders en niet aangepaste buitenlanders allemaal zelfmoord plegen
zijn we van deze discussie af en kunnen we een ieder die zich niet gedraagd de grens over donderen.

Als het je niet bevalt rot je toch op naar je eigen land teringlijer

hij maakt de bekende fout van linkse mensen en van zwarte kleurlingen;

Dat ik je niet met negers wil vergelijken is omdat ik weet hoe gevoelig dat ligt bij Hindoestanen.

Probeer je morele praatjes ....liever uit op je eigen rasgenoten
"

Of is dat géén White trash?

Alex Reuter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Alex Reuter 20/09/10 (9 jaren geleden)

'Eenieder die hier reageert bewijst Ramdas' gelijk.'
Interessante redeneertrant.

Op mijn inhoudelijke en feitelijke reactie gaar Anil niet in. Na mijn eerste reactie wist hij namelijk al: ik ben een 'internethooligan met de concentratie van een tienjarige'.

Ramdas Weet Alles en Wij Zijn Dom, Lomp, Achterlijk Vuilnis.
En in plaats van in te binden gaat hij nog hoger in de boom zitten.

Keurig! Zoals hij dènkt dat de reacties onder het stuk zijn gelijk bewijzen, wordt hier pijnlijk blootgelegd wat er mis is met de Elite Trash.

*off topic* DeBuren, wat is met die ASCII codes? Niet opgelet bij 'Websites' les één?

Alex Reuter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Alex Reuter 20/09/10 (9 jaren geleden)

Leestip: José Ortega y Gasset, De Opstand Der Horden, 1933.

"Het testament van een onzekere culturele elite, die alle hiërarchie ziet vervagen." (Paus Scheffer, NRC 12-12-'97)

Meer dan 75 jaar na dato nog zeer relevant.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 20/09/10 (9 jaren geleden)

@Marnix Koopman: u spreekt idd niet namens mij, ik weet ook niet wie u bent, maar uw antwoord aan Jan de Boer is een prima samenvatting van mijn plaatsbepaling. Ramdas zet een grote groep mensen klakkeloos weg in de rechts-extremistische hoek, en doet dat in bewoordingen die qua moraal en fatsoen in niets verschillen van de hufter-taal die hij aan de kaak zegt te stellen (alleen dient zíjn scheldtaal naar zijn eigen inzicht een Hoger Doel, namelijk het benoemen van de inferieure en, volgens hem zelf, tot extreem-rechts bekeerde witte kleinburger).

Heleen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Heleen 20/09/10 (9 jaren geleden)

@ Jan de Boer , herhaling , herhaling en herhaling.

Iedere keer weer met dat lijstje van bepaalde reacties komen , is het zo verschrikkelijk ? Hoeveel echte scheldwoorden staan erin ? Enig idee wat mijn dochter en ik , door allatonen naar het hoofd geslingert krijgen ? Termen als k*nkerhoer en bitch opk*nkeren , met daarbij het gespuug voor onze voeten en blikjes en resten etenswaren tegen je rug gegooid met nog een paar extra krachttermen ? Maak je daar druk over ipv. jouw trieste opmerkingen over het taal gebruik hier , alhoewel het me niet verbaasd , dhimmytude en kniel en buig gedrag druipt van je reacties af . Jij verdient het om de dhimmy bokaal aan Anihil te overhandigen .

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 20/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil:
Stel, je wilde jouw publiek weldegelijk een spiegel voorhouden en Joost Zwagerman heeft zich vergist: wat let je dan om andere vermeende groepen ook een spiegel voor te houden?
Waarom schrijf je niet eens een open brief aan die mensen die door hun aantoonbaar maatschappijontwrichtende, zo niet criminele gedrag eigenlijk de oorzaak vormen van alle spanningen - en die zich kennelijk tot in de pruimentijd mogen verschuilen achter dezelfde rechtsstaat die ze zo verachten?
De afgelopen decennia lezen en horen de inwoners van dit land die zich wel weten te gedragen louter tenenkrommende bijdragen uit de multiculturele hoek, die in de kern niets anders voorstellen dan armetierig gebedel om eenrichtingsrespect. En jij maakt het eigenlijk nog bonter, door deze bezorgde mensen - die in elk geval stukken beter hun best doen om hun kinderen het verschil tussen mijn en dijn bij te brengen - ook nog eens af te schilderen als schuimbekkende idioten. Waarom lezen we nou nooit eens een doorwrocht, kritisch stuk van denkers zoals jij Anil, die de hunnen (inderdaad: pun intended) oproepen om eerst eens het eigen huis op orde te brengen alvorens in een hemeltergende slachtofferrol te kruipen?
Geen zinnig mens zal namelijk ooit waardering kunnen opbrengen voor burgers die weigeren om verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Drugsdealende en omaatjes berovende scootercrimineeltjes verdienen geen respect. De hele subsidiehand nemende en eis op eis stapelende quasi-religieuze fundamentalisten verdienen geen overdreven eerbied voor hun private hobby’s en verenigingen. Burgers die na 3, 4 generaties Nederland nog steeds net doen alsof Nederlands de meest ingewikkelde taal ter wereld is, verdienen geen gesubsidieerde bijles. En overheden die consequent weigeren om de wet en de openbare orde te handhaven, maar de bal telkenmale bij de belastingbetaler leggen, verdienen slechts een forse systeemwijziging via de stembus.
Dit eeuwigdurende debat heeft mijns inziens behoefte aan leiders en denkers die hun vermeende achterban uitleggen, dat wederzijds respect pas verdiend kan worden vanuit een houding van zelfrespect - en daarmee bedoel ik dus echt zelfrespect, wat iets heel anders is dan de valse trots van cultuur of geloof.
Ik denk evenwel dat het jou aan de juiste kwaliteiten ontbreekt om een dergelijke leiderschapsrol te vervullen. Jij zoekt net als zovele anderen naar oplossingen vanuit een ingegraven eenrichtingsperspectief, terwijl we er in dit land toch echt samen uit moeten komen. Allebei geven en nemen. Dus niet de één geven en de ander nemen. Anders komt er ooit een dag, dat de gevende kant zegt: na ons geduld is nu ook ons geld op.
Ordinair hè, dat ook dit debat stiekem toch weer over geld gaat? Maar ja, dat is nou typisch iets voor white trash. Migranten daarentegen, die malen niet om geld. Nee, al die verheven, superspirituele indianen en hun werkelijk oogverblindende bruiden zijn hier louter vanwege het fantastische weer komen wonen. Toch?
We spiegelen!

Jan

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan 20/09/10 (9 jaren geleden)

"Dus riep ik: die Janet Jackson (zij was toen erg populair onder de meiden) heeft wel een erg dikke kont."

Erg veel respect voor vrouwen blijkt niet uit bovenstaande uitspraak.

Evenmin uit het volgende.

Yemen: 12-year-old girl, pregnant by 24-year-old husband, dies in childbirth - Jihad Watch

http://www.jihadwatch.org/2009/09/yemen-12-year-old-girl-pregnant-by-24-year-old-husband-dies-in-childbirth.html


Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 20/09/10 (9 jaren geleden)

@Ramdas

U schreef over Zwagerman,

-"En nu heeft hij de moed niet om na een evidente valse beschuldiging gewoon "sorry" te zeggen."-

En waar blijft uw 'sorry' voor het opvoeren van een valse 'checklist' vol aantoonbare (in de reacties nader uitgediepte en bewezen) onjuistheden? Een checklist die ook Zwagerman als 'waar' lijkt aan te nemen. Mogelijk heeft Zwagerman de fileringen van deze lijst gemist. Wat maar bewijst hoe makkelijk het is om met valse/onjuiste beschuldigingen een beeld neer te zetten. Een beeld dat door sommigen klakkeloos wordt aan- of overgenomen.

Wat ik hier van meneer Ramdas weer heb geleerd, is dat in correcte kringen nagenoeg alles is geoorloofd om Wilders, de PVV en haar achterban af te branden. Inmiddels een achterban met een rijke keuze aan geuzennamen, met 'white trash' als laatste. Geen uitvinding waar Ramdas de Nobelprijs voor de literatuur mee gaat halen, maar toch leuk voor op zijn cv.

@Coco

De term 'allochtoon' is op straat eigenlijk de verzamelnaam geworden voor 'herkenbare moslim(a)'. Door je als zodanig te manifesteren wordt het lastig om voor inheemsche Nederlander door te gaan. Helaas speelt ook je huidskleur een rol. Men is nou eenmaal blank hier. Het is vergelijkbaar met een blanke Zuid-Afrikaan. Die wordt vaak toch nog steeds als 'koloniaal' en niet echt als Afrikaan gezien, ook al zijn z'n voorouders driehonderd jaar geleden aan land geroeid. Zo zal een getinte Nederlander wellicht heel lang dezelfde problemen houden. En soms hoef je geen kleurtje te hebben. Ter illustratie, een Hongaarse tot Brit genaturaliseerde journalist schreef ooit iets van: 'je kunt hooguit Brit worden, maar voor je een Engelsman bent, duurt eeuwen'. Hoewel?

Don Warrington, de zwarte acteur uit de BBC serie 'Manchild', is zo Engels als je maar hebben wilt. Soms kun je iets niet definiëren, maar wel direct herkennen. Adrian Lester, de acteur uit de serie 'Hustle', is een ander voorbeeld. Het team achter 'Goodness Gracious Me' is meer Brits -zo niet Engels- dan 'Indian'. Lenny Henry?

Ristretto

re: White Trash is een mentaliteit

Door Ristretto 20/09/10 (9 jaren geleden)

Goedenavond Anil,

Vandaag de Zweedse verkiezingsuitslag al bekeken? Zou dit betekenen dat er sprake is van een algemene Europese cultuurshock?

20 zetels...

De verklaring lijkt simpel. Komt het moederbedrijf van SBS6 niet uit Zweden? Het is allemaal Zweedse Trash. Dat zal het zijn.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 20/09/10 (9 jaren geleden)

Het onderstaande sluit goed aan bij de stelling van Ramdas,
uit een artikel over het laatste boek van Bas van Stokkom:

"Nederland is in de ban van hufterigheid. Narcistische macho’s zetten de toon.

In het tijdperk van de klassenstrijd, met grote maatschappelijke tegenstellingen, werd hufterigheid bestreden door de middenklasse. Anno nu loopt de bourgeoisie, de middenklasse, zelf voorop in hufterig gedrag.

Normaal gesproken wordt het gedrag van hogere klassen gekopieerd door lagere klassen. Dat lijkt nu omgekeerd: de invloed van de bovenlagen op de onderlagen is minder groot geworden. De elites werken dit zelf ook actief in de hand. Ze vinden het paternalistisch om zelfs maar een perspectief of een beter uitzicht voor te houden.

Het publieke domein verkeert in een morele crisis. Waarom?
We zijn geneigd om enkel ons individuele geluk in het oog te houden. De norm is: bemoei je met je eigen zaken. Zelfs de elites hebben elk verheffingsideaal achter zich gelaten.”

Dit alles wordt duidelijk geïllustreed door vele van bovenstaande reacties.

ImpracticalJoker

re: White Trash is een mentaliteit

Door ImpracticalJoker 20/09/10 (9 jaren geleden)

Inderdaad. White trash.

Joost Zwagerman heeft geen flauw idee wat dat betekent. Wel eens in de USA geweest Joost.

Voor de PVV-ers is White trash nog een compliment. Fascisten en tuig. Dat is het.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 20/09/10 (9 jaren geleden)

@ Michiel Mans
Neem even de moeite hiernaar te kijken, dan zie je hoe correct de citaten zijn
http://forum.fok.nl/topic/1417371
Overigens is het wel fijn dat jij je er toch ongemakkelijk bij voelt, dat de man zulke dingen beweert; ik was ook niet geneigd het te geloven. En wat zegt het over zijn volgelingen?

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 20/09/10 (9 jaren geleden)

Beste allen:
Ik heb veel geleerd van uw bijdragen. Mijn stelling dat er een samenhang bestaat tussen een slechte opvoeding en verkeerde opvattingen vond ik niet opzienbarend. De meesten van u wel. U reageerde uiteindelijk vooral op twee woordjes: White Trash. Daarmee zou ik volgens Joost Zwagerman getoond hebben een racist te zijn.
Hij vraagt namelijk “begrip” voor mensen die in navolging van Geert Wilders vinden dat
- Rassenrellen soms nodig zijn.
- Een allochtoon die iets misdaan heeft, met zijn hele familie moet worden uitgezet.
- Nederland vol is voor niet-westerse allochtonen.
- Het onacceptabel is dat in sommige steden de meerderheid niet-blank is.
- De politie de knieën van jonge relschoppers kapot moet schieten.
- Er een hoofddoekjesbelasting moet komen, net als de hondenbelasting
- De Nederlandse cultuur beter is dan die van immigranten.
- Moskeeën moeten worden afgebroken.
- Moslims niet mogen beschikken over de vrijheid van onderwijs.
- De koran de Mein Kampf van een fascistische ideologie is, de profeet Mohammed een enge duivel is en de Islam abject is.
- Het discriminatieverbod in Artikel 1 van de Grondwet moet worden afgeschaft.
- Tientallen miljoenen moslims in Europa problemen veroorzaken.
- Moslims en migranten barbaren zijn en het land moeten verlaten.
Helaas kan ik dat begrip niet opbrengen. Mensen die zulke dingen vinden, zijn volgens mij verstoken van beschaving. Het is deze verzameling van opvattingen waarmee Wilders een groep heeft gecreëerd, die ik een naam heb gegeven. Dat wil niet zeggen dat ik allerlei andere misstanden ontken: ook allochtonen hebben verkeerde opvattingen die bestreden moeten worden. Ook voor Black Trash moeten we geen begrip hebben. Het is onze plicht te strijden voor beschaving. En het is een schande als we die strijd opgeven.
Met dank aan allen, Anil Ramdas.
(Discussie gesloten)

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 20/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil:
Natuurlijk zijn de uitspraken van Wilders niet mals, *duh*. Maar ik voel me eerlijk gezegd net zo ongemakkelijk bij uitspraken en beleidsvoornemens van legio andere politici en partijen. De SP en haar eeuwige botte gehak op *de rijken*, de klein-christelijke partijen die zich in alle bochten wringen om hun openlijke discriminatie van vrouwen en homo's te ontkennen, D66 die uit pure overlevingsdrang nog niet zo heel lang geleden openlijk de genocideontkenningskaart trok om maar zoveel mogelijke etnische kiezers binnen te hengelen: er zit me toch veel *fraai* en *verbindend* gedachtegoed bij de verschillende partijen - maar dan ook bij ALLE partijen. Zijn alle kiezers die op andere partijen dan de PVV hebben gestemd dan ook domme volgelingen annex rancuneus white trash?
Wat me zo opvalt is dat er nog nooit iemand over dit soort partijen heeft geroepen dat *de rechtsstaat in gevaar* zou zijn. Nee, alleen de eenling Wilders doet dat. Want die is grof. Marijnissen, die lang voor de PVV al *effe dimmen voorzitter!* in de Kamer brulde, was echter net zo hard in zijn jonge jaren. Halsema die de premier wel *een knietje* zou willen geven (*want vrouwen mogen dat*, aldus Femke), geeft nou ook niet echt het goede voorbeeld, ondanks het feit dat ze zich al jaren als een soort reservekoningin opwerpt.
Volgens mij blijft onze rechtsstaat - voor zover zij functioneert - prima overeind staan als deze of gene politicus individuen in groepen indeelt; een Haagse praktijk die je wel per definitie als *discriminatie* zou kunnen beschouwen.
Misschien moeten we eens gaan accepteren dat elke vorm van politiek sowieso populisme is. Je hebt links populisme, rechts populisme en populisme in het midden en aan de beide extreme kanten. Iedereen zijn achterbannetje. So what? Is dat in andere landen anders? En hoe willen we populisme van politici voorkomen? Spreekverboden? De media aan banden leggen? Een verlicht heerser aanwijzen?
De keuze is een vorm van dictatuur of ermee leven dat mensen - dus zeker politici - nu eenmaal menselijk gedrag vertonen. Veel succes met kiezen.

Alex Reuter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Alex Reuter 20/09/10 (9 jaren geleden)

Goh, weer een ander lijstje. Van 'Fok' ditmaal: prima bron hoor! (Daar komen nu nooit 'internethooligans'.)
Wat denkt u, 'Dan maar zó gelijk krijgen'? Want dat is wat u wilt. Discussies gaat u uit de weg met jijbakken en non-argumenten.

Nog even recapitulerend, en inhakend op Michiel Mans: er staan nonsens en niet aan te tonen citaten in het lijstje.

Zo wordt het bericht dat De Pers overnam van RTV West –Agema, schieten op knieën van relschoppers– niet onderbouwd door de website van RTV West, nóch door de stukken van de Tweede Kamer (Te vinden via Parlando en Overheid.nl).

Een ander zogenaamd citaat:
31) “De islam zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen. Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb!” Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007"

Ik heb gezocht in de archieven van GeenStijl, en ik heb niets kunnen vinden.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/maandelijks/2007/01/

Hoe dan ook: wie naar de citaten zoekt komt steeds weer op de website van de stichting Nederland Bekent Kleur, een hitserig, polariserend propaganda-orgaan met als een van de doelstellingen 'een multiculturele samenleving'.
(Wie op hun site op de citaten klikt komt bij de 'bron' en ziet dan geregeld dat citaten uit hun verband worden gerukt, zo ze terug te vinden zijn...)

NBK heeft bovendien het lef pro-Islam te zijn én de Kristallnacht te herdenken.
Dan ben je op zijn minst een beetje in de war.

Nogmaals, Ramdas, de lijst met 'uitspraken' voegt NIETS toe aan uw betoog maar zet uw radeloosheid alleen maar in nog schriller licht.

Alex Reuter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Alex Reuter 21/09/10 (9 jaren geleden)

Ah! Zie nu pas dat Ramdas de discussie sluit met herhaling de punten uit het 'alleraardigste mailtje' dat hij 'via de website van NRC' ontving.

Van een argumentatie bij zijn betoog is dan allang geen sprake meer.
Slechts klinkt nog de holle stem van Nederland Bekent Kleur die na-echoot in de kille, lege linkse kerk.

Die 'George Knight' heeft trouwens een paar interessante dingen gezegd. Jammer dat daar verder niet op ingegaan is.
Dát zijn nu 'prikkelende' gedachten en visies, overigens zonder 'thrashy' te zijn.

Michiel Mans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Michiel Mans 21/09/10 (9 jaren geleden)

En Ramdas blijft volharden met het rondstrooien van valse of onjuiste/onvolledige uitspraken. Onderstaand een voorbeeld. Van Ramdas' link: http://forum.fok.nl/topic/1417371 Wilders zou gezegd hebben,

2) “Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij
voorbaat een negatieve werking uit te gaan.”
Geert Wilders, HP/De Tijd 6 februari 2004

Het aardige is dat er nu bij HP/De Tijd zelf aandacht wordt besteed aan het onjuist quoten met een artikel getiteld: 'Citeren doe je zo'. Hier wordt specifiek bovenstaande quote bekeken en degenen die het onvolledig hebben gequote (de VU hoogleraren Wouter Veraart, Jan Hallebeek en Bart van Klink) worden bekritiseerd. Daar kan Ramdas nog een hoop van leren, hoewel het inmiddels overduidelijk is dat het bij Ramdas puur om boos opzet gaat. Ramdas kan het woord 'integer' wellicht wel spellen, maar hij heeft maling aan de betekenis. Ramdas speelt bijzonder vuil spel. Onderstaand Wilders' volledige uitspraak volgens Frank Verhoef van HP/De Tijd (24-08-2010 http://www.hpdetijd.nl/2010-08-24/citeren-doe-je-zo )

“Wat wilt u dan dat ik zeg: landgenoten, trekt ten strijde tegen criminele allochtonen? Ik zit hier juist om te voorkomen dat er rassenrellen uitbreken. Maar ik wil er dus wel iets aan toevoegen. Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is en er misschien een revolte uitbreekt.”

Verder schreef Ramdas,

-"Overigens is het wel fijn dat jij je er toch ongemakkelijk bij voelt, dat de man zulke dingen beweert; ik was ook niet geneigd het te geloven."-

Ik denk dat u liegt over het laatste deel van bovenstaande zin. U gelooft gretig alles wat er aan negatiefs over Wilders wordt beweerd. U bent een typisch voorbeeld van de man die Russel beschrijft in de eerder gegeven quote van hem. Waarom zou ik me ongemakkelijk moeten voelen?

"En wat zegt het over zijn volgelingen?"

Wat 'het'? Zijn mensen die PVV stemmen 'volgelingen'? Ik houd het op kiezers. Hij is Jezus niet.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 21/09/10 (9 jaren geleden)

Wanneer leert Anil Ramdas eindelijk lezen? Ramdas beweert met droge ogen: U reageerde uiteindelijk vooral op twee woordjes: White Trash. Daarmee zou ik volgens Joost Zwagerman getoond hebben een racist te zijn.

Einde citaat. En het is een leugen. Ramdas kreeg van mij een heel ander verwijt: niet het naakte gebruik van de term van white trash maakt Ramdas of iemand anders een racist. Maar door de term ''white trash' automatisch en exclusief te koppelen aan rechts-extremisme en achterlijkheid, betoon je je op z'n minst gevoelig voor een racistische reflex.

Verder: niet éen uitspraak van Wilders heeft mijn adhesie of sympathie. Iemand die hetzelfde vindt als wat Wilders vindt heeft naar mijn idee ongelijk. Een stemmer op Wilders is voor mij iemand die.... op meerdere fronten geen gelijk heeft. En dat is het. Niets meer, maar ook niets minder. Anil Ramdas denkt daar anders over. Hij vindt een stemmer op Wilders iemand die... achterlijk, primitief, extreem-rechts en 'zonder moraal' is. Zichzelf vindt Ramdas beschaafd - en niet primitief. Mensen die op Wilders stemmen zet hij weg als collectief primitief. Primitief kunnen we hier, vanwege Ramdas' openlijke exclamatie zelf niét primitief te zijn, opvatten als minderwaardig, en in het bijzonder: minderwaardig aan hemzelf. Ramdas brengt die principiële minderwaardigheid van de ander in verband met diens huidskleur: blank. Voor het leggen van dit verband tussen principiële minderwaardigheid en huidskleur bestaat een woord: racisme.

Wat Anil Ramdas ook na een week van uitleg en toelichting maar niet kan begrijpen: je bent niet een aanhanger van (de partij van) Wilders als je degene die op Wilders hebben gestemd weigert primitief en achterlijk te noemen.

Ramdas heeft nog steeds niet het mooie artikel van Mat en Starink in NRC gelezen. Daarin komt onder meer een pastoor uit Maastricht aan het woord die bejaarden onder zijn parochianen kent. Hij zegt: ‘Mijn bejaarden stemden allemaal op de PVV. Ze voelen zich in hun bejaardentehuizen verwaarloosd en denken dat Wilders daar iets aan kan doen. Met moslims heeft het niets te maken, maar ze denken wel: als je uit een vreemd land komt wordt er van alles voor je gedaan en als wij wat nodig hebben kan er niks.’

Einde citaat. Voelen die genoemde bejaarden zich meerderwaardig aan die 'mensen uit een vreemd land'? Nee. Wel voelen ze zich door de traditionele politieke partijen niet erkend in hun noden, en ze menen dat Wilders hen wel erkent in die noden. Om de woorden van die pastoor te herhalen: met moslims heeft dat niets te maken.

Ramdas kan nog zoveel uitspraken van Wilders herhalen, herhalen en herhalen, maar die citaten van Wilders kunnen niet verhelen dat hijzelf geen haar beter is dan de man wiens ideeën hij zegt te willen bestrijden. Hij is, door de ander te brandmerken tot inferieur, al lang verpulverd tot a small Wilders in his own right. En als ik het goed heb begrepen, verwacht hij ook nog dat we hem daarmee moeten feliciteren en om moeten bewonderen.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 21/09/10 (9 jaren geleden)

PS. Saillant detail: Ramdas roept op om te strijden voor de beschaving.
Ach, wie wil dat niet? ikzelf zou gaarne bereid zijn om me aan te sluiten bij die strijd - totdat je merkt welke haatzaaiende woorden Ramdas aan die strijd verbindt.

Kijkend naar Ramdas' oproep tot een strijd voor de beschaving, herinnerde ik me een aforistisch zinnetje van Bas Heijne : ‘Als je op de barricade staat schrik je nooit van wie er tegenover je staat, maar altijd van wie er naast je staat’.

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 21/09/10 (9 jaren geleden)

@Joost:
Anders gezegd: fighting for peace is like fucking for virginity.
Helemaal waar.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 21/09/10 (9 jaren geleden)

@ Joost Zwagerman

Mag je daaruit concluderen, dat het anti-Islam standpunt kan worden losgelaten om op steun van de aanhang te blijven rekenen, in ruil voor een voorkeursbehandeling t.o.v. 'het Westen'?

PS. Mijn collega uit Tel Aviv was een kennis-migrant. Strikt genomen dus een allochtoon.

Hoe zal hij zich voelen, door de uitspraken in de Checklist?

marnix koopman

re: White Trash is een mentaliteit

Door marnix koopman 21/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Anil
Mijn excuus, ik had toch echt iets anders gelezen in je eerdere bijdragen - je eerste column ging het over het alom vertegenwoordigde gebrek aan beschaving en fatsoen onder autochtone (en allochtone) Nederlanders, de tweede column over de onderklasse-cultuur (ik zeg wat ik denk) als gangbare norm, je derde reactie over een experiment om aan te tonen dat die culturele onderklasse slechts een provocatie nodig heeft om uit de slof te schieten - dan de ideologische draai die je er nu aan geeft.
Maar gezien het feit dat jezelf een gebrek aan fatsoen en beschaving tentoonspreidde, je luidop zei wat je dacht en je de provocatie opzocht om er vervolgens nog een schepje bovenop te doen, kan ik slechts tot een conclusie komen: je integratie in de culturele onderlaag van de Nederlandse maatschappij is geslaagd! Ik weet alleen niet of ik je hier nu mee moet feliciteren of niet.

Heleen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Heleen 21/09/10 (9 jaren geleden)

@ Jan de Boer

Even over het boekje van B.van Stokkom over hufterigheid , ik heb gisteravond gezien hoe deze man aan zijn info komt , op welke vraag dan ook , er kwam alleen gestamel uit en de woorden "dat weet ik niet " , een gotspe , dat (onbetrouwbare boekje) noemt U en daar geeft U een reactie op ?? Haha , U bent komiek ?

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 21/09/10 (9 jaren geleden)

@ Heleen

Hoe zal mijn ex-collega, een kennis-migrant uit Tel Aviv, dito allochtoon, zich voelen, door de uitspraken op de Checklist?

Wat heeft hij misdaan om dat te verdienen, behalve dat hij allochtoon is?

MR86

re: White Trash is een mentaliteit

Door MR86 21/09/10 (9 jaren geleden)

Quote van Pete:

"Respect moet van 2 kanten komen voor het geval je dat nog niet wist, en zolang het maar van 1 kant komt, worden de respectvolle kant op den duur opgegeten

Liever hier (in Holland) geen anarchie, of bomaanslagen en de wet van de jungle.
Wat onherroepelijk gaat gebeuren met die ongecontroleerde import door de linkse "guttmensch"

(iets wat "white Trash" op zijn vingers zo kan na tellen, je weet wel 1 plus 1 is 2)

Immigratie stop graag voor moslims, over 10 jaar kijken we weer verder.

Probeer je morele praatjes en je gedachtepolitie praktijken liever uit op je eigen rasgenoten (Ironie) en andere religiedwazen, een wereld vol.


met vriendelijke groeten

Pete
(een PVV stemmer, dus "White Trash")

De wereld is van iedereen, en hij is groot genoeg, maar wil wel graag een plekje voor mij en mijn familie, waar we in vrede kunnen leven. Waar de morele autoriteit in je zit en niet wordt op gedrongen en geindoctrineerd door achterlijke religiedwazen. "

Respect moest toch van 2 kanten komen? Ik voel mij onder geen van beide noemers aangesproken (noch white trash danwel zielige allochtoon) maar volgens mij is jouw mening voornamelijk gestoeld op het gedachtegoed van de een van de meest respectloze politici die dit land op dit moment rijk is.

Ja, de PVV benoemt een aantal maatschappelijke problemen heel lekker duidelijk, en ja 'links' heeft op multi-culti gebied misschien niet de beste keuzes gemaakt in de afgelopen jaren, allemaal prima. Maar je schiet door in jouw reactie en maakt van je, in eerste instantie, valide punt van respect een nonissue door je eigen denkwijze in de gequote comment.

Hopelijk is dat genoeg stof tot nadenken. Ik bedoel namelijk te zeggen: zodra je groepen bij naam gaat noemen en er kwalificaties aan hangt, verlies je alle kredietwaardigheid door het vervolgens over respect te hebben. Zoals alles moeten dit soort zaken individueel bekeken worden, en niet onder de noemer van een gehele bevolkingsgroep.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 21/09/10 (9 jaren geleden)

@ MR86

Ik ben niet zielig, omdat ik allochtoon ben.

Maar gewoon zielig.

En allochtoon.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 21/09/10 (9 jaren geleden)

@ MR86

Verder helemaal met je eens.

+ heel veel kudo's.

Bart Haers

re: White Trash is een mentaliteit

Door Bart Haers 21/09/10 (9 jaren geleden)

Theodore Dalrymple zegt hierover ook een en ander, waarop anderen dan weer proberen aan te tonen dat zijn voorbeelden eindelijk naast de kwestie zijn. White trash is een confronterende term, maar wie al eens op een terras zit en bij een pint of een leffe, een porto of zo een rustig gesprek wil hebben, wordt zeer vaak gestoord door lawaaierige lui, jong en oud, m/v en wit, ja, eindelijk doorgaans wit. Joep Dohmen heeft over het leven als levenskunst al heel wat gepubliceerd. Maar ook anderen proberen rustig, zonder schreeuwerige titels dit verhaal te brengen. In het dagelijkse leven ontmoet men overigens wel eens een zogenaamd eenvoudige werkman of huisvrouw die erin slaagt een "schoon" mens te zijn.
Waar het inderdaad om lijkt te gaan en waar Anil een punt heeft is dat velen in deze samenleving vormen van vrijheid aanhangt die niet bevrijdend werken, maar niet zelden tot beheersing en overheersing leiden. Zelfzorg noemt Dohmen dat en hij bouwt zijn argumenten met de nodige zorg op. Maar tegelijk stelt hij vast dat mensen vaak uit zichzelf inzichten met zich meedragen. Dat aspect, uit zichzelf, moet men in die zin begrijpen dat zij dit mee hebben gekregen in hun opvoeding, zoals beleefdheid, niet als dwang, maar als iets dat we betrachten om anderen niet te beheersen, overheersen, maar met elkaar tot sturende gesprekken te komen. In het onderwijs zou hieraan gewerkt kunnen worden, niet door erover te spreken, maar door het met zorg bij te brengen. Maar ook de media zelf kan men hierover aanspreken. Heeft bv Dimitri Verhulst een moraliserende fabel over white trash geschreven, of heeft hij aangegeven dat die luitjes er geen probleem mee hebben?
En dan wie en waarom stemmen mensen voor PVV en GW? We stellen vast dat de kiezer van het VB gedurende twintig jaar uit brave burgers, maar ook uit tuig gerekruteerd werd. Ook libertijnse lijsten kenden verschillende soorten kiezers. Het is duidelijk dat men er geen lijn in krijgt. Maar dat het met de mores soms raar kan lopen, dat is duidelijk en de een kan dat fraaier verwoorden dan de ander.

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 21/09/10 (9 jaren geleden)

Onderklasse deugt volgens Anil Ramdas niet om het geestelijk lompenproletariaat dat hij voor ogen heeft te typeren, maar de term White Trash wel.

Om dat toe te lichten citeert hij Wikipedia.

Blijkbaar is Anil Ramdas zo geobsedeerd door de term White Trash dat hij er geen been in ziet zijn lezers doelbewust te misleiden.

Dus citeert Ramdas Wikipedia en laat dan de cruciale openingszin weg.

Hoe luidt die openingszin?

"White trash or poor white trash is an American English pejorative term referring to poor white people in the United States, suggesting lower social class and degraded living standards."

Twee keer het woord "poor" lezen en dan nog ijskoud durven beweren dat de term "White Trash" helemaal niets zegt over econonomische status.

Je vraagt je af wat Anil Ramdas heeft bezield.

dirk

re: White Trash is een mentaliteit

Door dirk 21/09/10 (9 jaren geleden)

Toen uit de email van de Buren deze titel naar voren sprong heb ik eens heel hartelijk moeten lachen om de voorspelbaarheid. Reeds enkele jaren geleden werd mij duidelijk dat alle deelnemers aan hun debatten in zeer grote lijnen dezelfde mening waren toegedaan en viel het "elitaire" multicrimiknuffelaars karakter van deze Buren (waarschijnlijk worden de bedragen die ze aan subsidie krijgen daarop bepaald) niet meer te negeren. Nou tabee. Zulke buren ben ik liever kwijt dan rijk.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 21/09/10 (9 jaren geleden)

Onder de eerste column van Ramdas schreef Zwagerman:

"Ik heb een pamflet geschreven waarin ik aankaart hoe pijnlijk en contra-effectief het voor het maatschappelijk debat het is om anderenv racist of fascist te noemen"

Oei, dan moet het volgende dat Zwagerman daarna over Ramdas schreef, wel érg contra-effectief zijn :-) :

"...'links racisme'. Maar het bestaat, zij het gelukkig op kleine schaal. Ramdas levert vooralsnog de standaard voor die schaal"

"dhr Ramdas is een racist"

"Ramdas is een racist"
"Hij is hardcore racistisch"

"vriend Ramdas is een racist. En niet zomaar eentje. Een hardcore racist, extremer dan Wilders"

[Zwagerman geciteerd van facebook van Ramdas]
"de man die je bent: een racist. Dat was je altijd al"
"jij bent er een, een volbloed en hardcore racist"

"zijn racistische praatjes die tot nu toe geen precedent kennen"

"zijn racistische praatjes"

Nounou.
Stel de poorten van de Goelag weer open, zou ik bijna willen zeggen.

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 21/09/10 (9 jaren geleden)

Geachte Joost Zwagerman,

Iedereen die het oneens met Anil Ramdas is een fascist en onderschrijft alles wat Geert Wilders beweert en ooit zal beweren..

Dus spaar uw tijd en spaar uw moeite.

Denk aan de sneeuwpoppen van WF Hermans!

Met vriendelijke groet,

Thomas

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 22/09/10 (9 jaren geleden)

Arme Jan de Boer,

Goelag, no less!

Ik vermoed dat Joost zich kapot zal schamen.

Met werkelijk de allermeeste hoogachting,

Thomas

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 22/09/10 (9 jaren geleden)

@Jan de Boer: dat klopt, het is doorgaans contra-effectief om in een polemiek een ander racist of fascist te noemen - zie de welbekende Godwin. Daarom is het ook zo veelzeggend dat ik het nu wel doe. Ik ben nu bijna 25 jaar schrijver, andc god knows hoeveel waarde ik hecht aan polemieken, die zinvol en verhelderend kunnen zijn - maar in de 25 jaar kwam het niet in me op om tegenover wie dan ook het woord racisme te laten vallen. Dan betekent het dus iets als ik dat, voor het eerst, wel doe.

Alex Reuter

re: White Trash is een mentaliteit

Door Alex Reuter 22/09/10 (9 jaren geleden)

Iemand zomaar een racist noemen is (vaak) een mening. Ramdas zo noemen betreft (hier) een feit.

Subtiel verschil.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 22/09/10 (9 jaren geleden)

VPRO-collega van Ramdas plaatst internet-debatje in perspectief. http://atzedevrieze.blogspot.com/2010/09/anil-ramdas-en-menno-ter-braak-de.html

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 22/09/10 (9 jaren geleden)

Michel Foucault (je weet wel Zwagerman, de Franse filosoof, je hebt immers de werkgroep postmodernisme en intertekstualiteit gevolgd!) zei ooit dat het meer uitmaakt wie iets zegt, dan wat er gezegd wordt. Macht, zei hij, is het vermogen om de eigen woorden waarachtigheid te geven.
Maar hierop voortbordurend: als je iemand tegenover je hebt die zo pietluttig, kortzichtig en onbetrouwbaar is dat je aan zijn woorden geen enkele waarachtigheid of waarde toekent, dan zijn diens woorden nietszeggend, potsierlijk en verwaarloosbaar.
Iets dergelijks heb ik als jij mij een racist noemt. Ze missen iedere kracht, ieder gewicht, iedere geest - en het was nog je sterkste wapen, dat je nu voor het eerst in je 25 jarige schrijversloopbaan tegen iemand inzet.
Niet tegen Hans Janmaat, Le Pen, Jorg Haider Filip Dewinter of Geert Wilders, maar tegen mij. Waarmee je toch overduidelijk aangeeft hoe je sympathieën liggen, en kennelijk altijd hebben gelegen.
Als je iets voorstelde, in intellectuele zin, zou het hard zijn aangekomen. Maar helaas.
Maar je zou er aan kunnen werken, je kunt altijd nog proberen iets voor te gaan stellen. Door bijvoorbeeld die rol van belangenbehartiger van de PVV-aanhang op te geven. Ik denk dat iedereen te redden is. Zelfs jij.
En dan nog iets: je beloofde mij altijd te zullen blijven bestrijden met die gevreesde pen van jou. Waarom heb je dan je sterkste wapen zo gauw in de strijd gegooid? Nu moet je iets sterkers gaan bedenken. Massamoordenaar, genocidepleger, nee wacht: de duivel zelve? Maar je bent schrijver, je komt vast met iets stevigers.

C. Veenstra

Welgemeende oproep

Door C. Veenstra 22/09/10 (9 jaren geleden)

Goed, Anil Ramdas heeft dus, uit woede over Wilders’ groeiende aanhang, dat tamelijk disparate kiezersvolk eens en masse willen bestempelen als ‘White trash’, bij wijze van koekje van Wilders’ eigen deeg. De woede is begrijpelijk. Het gaat hier om een gestadig aan populariteit winnende, geslepen en internationaal netwerkende demagoog, die praat over rassenrellen ('die ik echt niet wil!') en over de doem van niet-blanke steden. Die niet-Westerse allochtonen meedeelt dat ze zich maar buiten ons land moeten voortplanten; 'tientallen miljoenen' moslims Europa uit wil schoppen omdat ze crimineel zouden zijn of anders wel 'denken' (sic) aan de jihad; en in het parlement een 'kopvoddentax' bepleit omdat we nu eenmaal ook een 'hondenbelasting' hebben. En die, om zijn discriminatoire beleid op rolletjes te laten lopen, algemene etnische registratie wenst.

Om maar een kleine greep uit 's mans maatschappelijk explosieve arsenaal te doen.

Als verre van extreemlinkse 'autochtoon' stel ik tot mijn stijgende verbazing vast, dat stevige verontrusting hierover bij veel van mijn mede-autochtonen, onder wie goede vrienden en geestverwanten, eigenlijk uitblijft. Goed, ik moet preciezer zijn (denk ook aan wat Joost Zwagerman ergens hierboven zegt over die documentaire over Limburgse PVV-stemmers): men blijkt nauwelijks de moeite te nemen te achterhalen en als totaalbeeld voor ogen te krijgen wat Wilders allemaal in zijn schild voert. En dat Wilders dikke mik is met Pamela Geller, die de etnische zuiveraar Karadzic de hand boven het hoofd houdt en een haatclub heeft opgericht samen met een vent die blogt over de nobele bereidheid je politieke tegenstanders (liberals en zwarten) te vermoorden, al zijn het je familieleden... er wordt veelal wat schouderophalend over gedaan, als het al bekend is. Idem dito over een gewaardeerde beleidsmedewerker van Wilders, Paul Belien, ex-Vlaams Blok, die al net zo naarstig blogt over de burger die door 'bloeddorstige roofdieren' (moslims) wordt belaagd en zich daarom hoognodig moet bewapenen, omdat de staat hem aan de wilde beesten overlevert.

Die onverschilligheid in brede kring verontrust en ergert me zeer. Ramdas' woede vind ik begrijpelijk, zei ik dan ook al. Maar of het onversneden uiten van woede in de rol van opiniemaker verstandig is: nee - anderen hebben daar al ruimschoots op gewezen. En sociologisch rammelt een en ander ook nog eens; er blijkt - getuige Ramdas' eigen toelichtingen - in zijn column een idiosyncratische herdefiniëring aan de orde van het begrip 'White trash'; de duiding van de maatschappelijke problematiek die aan 'Wilders' vast zit, wordt zo alleen maar vertroebeld.

De woede van Joost Zwagerman begrijp ik eveneens, zij het voor een deel niet. Hij maakt, zoals eerder, de indruk dat zijn zorg dat de maatschappelijke polarisatie uit de hand loopt, heel oprecht is - en dat vooral daar zijn uitval naar Ramdas' boutade door is ingegeven. Ook is het inderdaad tenenkrommend en onverteerbaar, juist voor verdoolde sociaal-democraten die zich inmiddels niet meer bij mainstream-links thuis voelen, dat de escalerende angst, zorg en boosheid van meer dan anderhalf miljoen Nederlanders (and counting…) door het huidige volksvertegenwoordigende links nog stééds slechts met verholen tegenzin enige - geen mens overtuigende - lippendienst wordt bewezen (wat Ramdas dus niet doet, maar Zwagermans felheid lijkt mede ingegeven door de houding van doorsnee-links). Er is nogal wat op ons afgekomen van de zijde van doorgeslagen moslims; filmmaker annex hofnar vermoord, mensen bedreigd, ondergedoken en bewaakt, om nog maar te zwijgen over het buitenland. Enfin, alles genoegzaam bekend.
De intensiteit en naar mijn smaak onnodig kwetsende woordenvloed van Zwagermans woede kan ik minder plaatsen. Zó erg is het nu toch ook weer niet, dat een auteur van Surinaams-Hindoestaanse komaf eens een keer 'vol op het orgel gaat' tegen de achterban van Wilders, die nu al jaren aan één stuk door loopt te provoceren? Er zit iets kleinzerigs aan de vele razende reacties, ook aan die van Joost Zwagerman, - om maar niet een pijnlijker adjectief te suggereren.
En Zwagermans waarschuwing dat Ramdas alleen maar méér mensen in de armen van Wilders drijft, kleeft een aspect aan van - je zou bijna zeggen 'oud-links' - paternalisme, dat erg doet denken aan wat oud-links honend werd verweten (was het niet ook door Joost Zwagerman?), toen men in dat kamp pleitte voor enige terughoudendheid bij het 'zeggen wat je denkt' omdat een stijl à la Theo van Gogh moslims juist kwaad en gewelddadig zou kunnen maken, u weet het nog wel.

Daarom roep ik Anil Ramdas én Joost Zwagerman op om eerst eens een tijdje af te koelen en dan over de eigen schaduw heen te springen. Meneer Zwagerman, zet de provocatie van Ramdas bij nader inzien alstublieft ruimhartig in de maatschappelijke context die toch als tenminste zeer verzachtende omstandigheid kan gelden. Bij alle pregnante verschillen van inzicht, kunt u door nadere kennisname van elkaars perspectief en duiding, waarschijnlijk meer en nuttig licht op de zaak gaan werpen waarover u beiden grote zorgen heeft. Meneer Ramdas, gooi daartoe dat 'white trash' er, eveneens bij nader inzien, alstublieft sportief uit, samen met andere onaardige en vooral analytisch weinig verhelderende kwalificaties. 'White trash', u zult het daar toch mee eens zijn, is een onbehulpzame, althans volkomen ontoereikende term in de historische situatie waarin we zo langzamerhand wereldwijd belanden, met naast Wilders de – afkeer van de islam als probaat populistisch recept snel oppikkende - Tea Party en right-wing republicans in de VS, de nieuwe partij in het kielzog van het boek van een openlijke racist (Sarrazin) in Duitsland, de doorgebroken Sverige Demokaterna enzovoorts. Een situatie die de trendwatcher Gerald Celente inmiddels de ongehoorde voorspelling in de pen heeft gegeven, dat vanaf 2012 onder 'nieuw-rechts' in Europa deportaties van moslims daadwerkelijk gaan plaatsvinden! (zie De Pers van gister; ook Celente hanteert een provisorische benoeming, ‘nieuw rechts’; het gaat inderdaad om een nieuwe vorm van hard-rechts die in verschillende opzichten – tenminste vooralsnog – niet fascistisch is en geen pasklare pendant in vroeger tijden heeft). Hysterie, deze Celentiaanse fantasie? Maar wat is nog hysterie, als hysterie de norm begint te worden? Hoogste tijd dus voor bezinning en werkelijke gesprekken, om te beginnen onder intellectuelen van een beetje stand.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 22/09/10 (9 jaren geleden)

Mij onbekend; maar toch mijn excuses: deze website verwerkt bepaalde leestekens helaas tot spaghetti - gelieve voor de meeste sliertjes hierboven een apostrof te lezen.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 22/09/10 (9 jaren geleden)

@ Ramdas: sure kiddo. Ga vooral zo door.

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 22/09/10 (9 jaren geleden)

Foucault had slechts ten dele gelijk.
Macht is niet alleen macht, maar ook onmacht - volgens mij één van de belangrijkste oorzaken van verontwaardiging en woede. Elk mens worstelt een leven lang in zichzelf en via de buitenwereld met zijn eigen onmacht. Ook daarin zijn we dus weer allemaal gelijk.
Zou het niet zo kunnen zijn, dat heel wat mensen zich onmachtig voelen en in hun oprechte onmacht al tientallen jaren to-taal niet serieus genomen worden door hun volksvertegenwoordigers? Zou dat ook niet een beetje liggen aan het feit, dat we in dit land eigenlijk geen direct democratische, maar eerder een gesloten bestuurlijke, zo niet arrogant regenteske politieke traditie kennen?
In mijn ogen zou het verzuurde klimaat er stukken op vooruit gaan als Nederland nu eindelijk eens democratisch volwassen wordt. Die volwassenwording zal wel eerst in Den Haag en bij de Hollandse intelligentsia moeten plaatsvinden. Zolang men in die kringen maar blijft uitstralen dat burgers geen burgers, maar bij voorkeur jaknikkende onderdanen moeten zijn (bestuurlijk en geestelijk feodalisme), zullen burgers zich op allerlei manieren blijven afkeren van hun volksvertegenwoordigers en intelligentsia.
Het EU-referendum over de Europese grondwet is daar een prachtig voorbeeld van. Onderweg naar de stembus zag ik mensen lopen die ik daarvoor altijd kende als rustige, gezapige stedelingen. Gewone mensen die anders zelden of nooit zouden stemmen - laat staan protesteren. Tijdens die stembusgang zag ik echter bij iedereen, van jong tot oud en van links tot rechts, stoom uit de oren komen. Sommigen riepen hun buren op om mee te gaan: DIT mogen we niet over onze kant laten gaan! - dat was de algehele teneur.
De Nederlandse kiezers riepen die dag massaal NEE. Democratisch, via de stembus. En wat was het antwoord uit Den Haag: we doen gewoon JA, stom stemvee. De kloof in één stembusgang verklaard.
Dus ook zonder integratie en islam, en zonder Fortuyn en Wilders waren de protestpartijen evengoed als paddestoelen uit de grond gekomen. Een volkomen logische ontwikkeling. En met of zonder wenselijkheidsgezever: deze ontwikkeling zal doorgaan.

.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 22/09/10 (9 jaren geleden)

Ik kan mij geheel vinden in de tekst van C.Veenstra, hier boven. Zelfs in het riool dat internet heet, stroomt weleens een goudklompje mee. Dank.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 22/09/10 (9 jaren geleden)

@ Anil

Beste Anil, weet je waarom jij en de andere ontkenners sowieso het onderspit gaan delven? Niet omdat Wilders van staal is. Niet omdat zijn aanhang met de dag groeit.
Nee Anil, dat jullie gaan verliezen is omdat de waarheid uiteindelijk overwint. Iedereen met minstens mavo moet kunnen zien hoe de islam wereldwijd een spoor van bloed en verdrukking trekt. En het wordt met de dag erger.
Dat de islam een fascistische ideologie is die honderden miljoenen mensen vreselijk onderdrukt, is een feit. Dat de islam in 1400 jaar nog even gewelddadig is gebleven, is een feit. De waarheid Anil, is gewoon de waarheid.
Kijk jij nog maar even de andere kan op, dan strijden wij ondertussen verder.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 22/09/10 (9 jaren geleden)

@ Anil

En Anil, als de geschiedenis ons binnenkort gelijk gaat geven, staan jij en je medestanders er gekleurd op (als ik dat woord mag gebruiken van de gedachtepolitie). Zoals we nu nog hoofdschuddend lezen over al diegenen die Hitler tot ver in de jaren '30 als ongevaarlijk betitelden en over al die dwazen die tot ver in de jaren '70 Stalin en Mao het hand boven het hoofd hielden, zo schudden ze straks het hoofd over jou.
If it walks like a duck, it is a duck beste Anil. De islam is misschien wel de meest vernietigende ideologie die ooit over de wereld is getrokken. Inmiddels 1400 jaar bezig en met de dag gruwelijker. Ieder mens dient zich daartegen uit te spreken, en nu komt het, uit te spreken ZONDER mitsen en maren.
Help de armen vooruit door ze uit de verstikkende omhelzing van de islam te halen. Sta op voor de honderden miljoenen vrouwen die als tweederangs wezens worden behandeld. Strijd voor vrijheid van kunst. Strijd tegen het fascisme, al is het alleen maar voor dat ene naamloze meisje in Pakstan of Amsterdam die doodsbang door het leven gaat omdat ze niet wil trouwen met deze of gene.
Anil, de islam is kwaadaardig. Laat je stem horen.

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 22/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil:
En ja hoor, nu heeft het medium internet - *een riool* volgens jou - het gedaan. Luid toeterend de snelweg op komen rijden, en dan verongelijkt doen dat andere mensen ook een toeter hebben. De voorspelbaarheid van dit soort discussies is werkelijk schitterend.
Als internet zo'n verschrikkelijk *riool* is, wat doe je er dan nog op? Ga dan lekker met Zwagerman op hoog niveau zitten polemieken via postduiven, of beter nog: per diligence. Maar vraag anderen voortaan nooit meer om via *het riool* internet bij wijze van *experiment* hun kijk op bepaalde zaken te geven.
Ik denk Anil, dat je helemaal niet opereert vanuit racisme, zoals Zwagerman beweert. Volgens mij komen jouw drijfveren meer uit de hoek van ouderwets snobisme.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 22/09/10 (9 jaren geleden)

Een van de meest interessante tegenwerpingen uit het Linkse kamp is het volgende argument: de islam zal in Nederland uiteindelijk modern worden.

Tja, dat zou mooi zijn. Maar klop het ook? Hier komt het fileerstukje.

1. De islam is in 1400 jaar vrijwel niet veranderd. Grotendeels een bloedige geschiedenis zonder enige vooruitgang. Oke, ze hebben ons de Griekse filosofen teruggegeven, het cijfer nul uitgevonden en nog wat dingetjes. Vergeet niet dat deze verlichten hooguit 0,001% van de toentertijd levende moslims uitmaakten. Conclusie blijft dat de islam 1400 jaar onderdrukking heeft ingevoerd. Het resultaat is dat op dit moment honderden miljoenen mensen vrijwel volledig in hun vrijheid worden beperkt. Mensen zoals u en ik, die ook maar 1 leven hebben waarin ze graag een beetje geluk zouden willen kennen.
Kortom, de afgelopen 1400 jaar van de wereldwijde toernee van de slam biedt geen enkele hoop dat het ooit beter wordt.

2. De Q'uran en de Hadiths zijn NIET interpreteerbaar. Het woord van Mohammed (ja die man die met een peuter trouwde) staat in beton gegoten. Iedere criticus die ook maar 1 woord van Mohammed in twijfel trekt, wordt in vrijwel alle islamitische landen vervolgd.

3. Dat de islam al 1400 jaar vrijwel stilstaat en hervormingsgezinden worden afgemaakt, is natuurlijk al voldoende reden om zeer pessimistisch te zijn. Maar nog niet genoeg.
Dus zeggen de appeasers: "in het moderne westen zal de islam veranderen. Kijk maar naar al die islamitische meisjes die onderwijs volgen."
Indien zij gelijk zouden hebben, zouden landen als Turkije, Algerije, Tunesie en Indonesie - waar ook veel meisjes studeren - een vriendelijkere vorm van de islam gaan opleveren. Het tegendeel is echter het geval. Nog een jaar of 10 en Turkije is als Iran.
Hetzelfde zien we beetje bij beetje in Nederland gebeuren. Kunstenaars worden gekeeld of bedreigd, homo's vertrekken uit bepaalde steden, vrouwen zijn ineens weer hoeren, joden worden bespuugd, het onderwijs gaat zienderogen achteruit, en overal vinden vreemde ontwikkelingen plaats, varierend van het niet schudden van een vrouwenhand tot gescheiden schoolzwemmen. En de opkomst van de sharia-rechtbanken (zie Engeland)
De tendens is niet dat de islam in de oase die Nederand tot voor kort was, zal moderniseren. Integendeel, de islam verandert ook hier geleidelijk in de ideologie die zij is: kwaadaardig, onderdrukkend en zeer gewelddadig.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 22/09/10 (9 jaren geleden)

Ik beweerde eerder dat ik in 25 jaar schrijverschap nog nooit de ander het predikaat racist heb tloegedicht. Ramdas vraagt direct op hoge toon waarom ik dat predikaat niet heb gebruikt bij Haider, Le Pen en Filip DeWijnter.
Ik ben te goed voor deze wereld en zal dus ook op deze oekelige vraag antwoord geven: omdat ik nooit in gesprek ben geweest met Haider, Le Pen en Filip DeWinter.
Goede lezen blijft moeilijk voor Ramdfas.
Gelukkig was daar meneer Veenstra die aan meneer Ramdas vroeg of hij de white trash-kwalificatie plus de andere adjectieven in combinatie met extreem-rechts voortaan niet beter voor zich kon houden.
Daar kon Ramdas zich he-le-maal in vinden.
Nou, dan zijn we dus klaar. Want precies dat vroeg ik ook, alleen dan op een toon die men gewoonlijk 'polemiek' noemt en waar de arme Anil helemaal van over zijn theewater raakte.
Overigens moeten wij hier in huis nog bijkomen van de enorme debat-technische dreun die Anil mij toevoegt: ik stel intellectueel helemaal niets voor. Met die verpletterende slag won hij in éen keer het debat. Tegen zo'n keihard argument kan ik niet op...

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 22/09/10 (9 jaren geleden)

Morgen bij De Buren: *Snobisme is een mentaliteit*.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 22/09/10 (9 jaren geleden)

Dames en heren, hierbij verklaar ik dat Joost Zwagerman deze zogenaamde polemiek heeft gewonnen. Gefeliciteerd Zwagerman. Ik weet nu eindelijk wat Zwagerman onder een polemiek verstaat:
- liefst zo snel mogelijk op de man spelen (Scheffer staat bekend als lastig, en ik dus ook bij mijn werkgevers, terwijl Scheffers zogenaamde lastigheid stond voor zijn overdreven zorgvuldigheid);
- dan vooral losse woordjes eruit pikken en blind en doof blijven voor de strekking van het verhaal;
- de eigen motieven verhullen (persoonlijke geraaktheid vanwege mijn belediging van zijn tienerroman De Buitenvrouw, en zijn diepe empathie met Wilders-aanhangers);
- de ander snel even voor iets lelijks uitmaken (ik ben een hardcore racist);
- en het laatste woord willen, ook al moet hij die moeizaam en slaperig om drie uur in de ochtend uittikken, wanneer zijn gedachten zelfs onsamenhangender zijn dan overdag.

Wel nu: ik geef Joost Zwagerman gelijk. Dan ben ik van het verbale straatgeweld dat hij polemiek noemt af.
Daarom heb ik liever een conversatie met iemand als Veenstra, zoals u merkt. Als hij zegt: beste kerel, ik begrijp je punt en je hebt gelijk, maar die lui die anderen uitmaken voor tuig en fascisten kunnen zelf niet tegen een term als White Trash, dan denk ik: verdomd, hij heeft gelijk, want als je met idioten van doen hebt, moet je diplomatiek zijn. Voor je het weet zullen de Peters, Michiels Mansen, Joost Zwagermannen, Thomassen en Krachtmeesters in koor aan je internetraam staan brullen en krijsen als de nachtwolven die ze zijn.
Daat staat tegenover dat ik dan niet had kunnen bewijzen hoe gemakkelijk het is om deze PVV-aanhangers en Hooligans op de kast te jagen en op commando aan het krijsen en brullen te krijgen. En ook had ik niet kunnen bewijzen hoe verontrustend boosaardig, gedreven en hartstochtelijk deze commando-eenheden, deze internetstormtroepen van de PVV eigenlijk zijn. En dus hoe veel er nog te doen is.
Maar feit blijft: Zwagerman heeft gewonnen. Ik geef hem hierbij plechtig zijn zin: White Trash bestaat niet en ik ben een racist. Ga nou maar gauw een feestje bouwen met je vrienden bij de PVV.

peter

re: White Trash is een mentaliteit

Door peter 22/09/10 (9 jaren geleden)

@ Anil

Jij zegt:

"want als je met idioten van doen hebt, moet je diplomatiek zijn. Voor je het weet zullen de Peters, Michiels Mansen, Joost Zwagermannen, Thomassen en Krachtmeesters ..."

Antwoord: Noem ons vuilnis, noem ons idioten. Feit is dat jij van onze belastingcenten mag schelden.

jij zegt: " Daat staat tegenover dat ik dan niet had kunnen bewijzen hoe gemakkelijk het is om deze PVV-aanhangers en Hooligans op de kast te jagen en op commando aan het krijsen en brullen te krijgen"

Antwoord: Eerst mensen uitmaken voor 'wit vuilnis' en dan de terechte, zeer kwade reacties daarop afdoen als: "Zie je nou wel wat voor gajes!"

Ik ben dus wit vuilnis en idioot op de koop toe. Om even bij jouw taalgebruik te blijven: Anil, je bent een domme, omhooggevallen, zwarte, gesubsidieerde lichtgewicht fascist die niets maar dan ook niets te melden heeft. Klim in een boom ofzo. Zielepoot...

Schelden kunnen wij ook.


Pete

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pete 22/09/10 (9 jaren geleden)

Hahaha die Anil, gooi je nu al de handdoek ?
Geen argumenten meer ?

Alleen de "guttmensch" mag zijn mening geven he ?, de rest moet zijn mond houden.
Stelletje schoften toch, dat ze mij (en de linkse kerk) durven tegen te spreken.

WEN ER MAAR AAN....

Vergeet niet dat je racistische uitspraken nu voorgoed zijn toegevoegd aan de de stream die "Internet" heet.
Alles staat vast, genoteerd, op harde schijven gedownload enz.. Alle woorden die je schreef zal uit zijn verband worden gerukt zoals ook bij de PVV en Geert Wilders gebeurt, (en waar jullie (Linkse Kerk) een lekker, aardig handje van/in hebben)

Succes met je strijd tegen (verdervelijk) rechts, Je kunt trouwens altijd nog emigreren weet je, als je het bezwaarlijk/moeilijk vindt om met andere mensen, die graag de verworvenheden en democratie van de huidige maatschappij in stand willen houden, samen te leven.

Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 22/09/10 (9 jaren geleden)

Joost Zwagerman citeerde een pastoor uit Maastricht over bejaarden onder zijn parochianen. De pastoor zegt: 'Mijn bejaarden stemden allemaal op de PVV. Ze voelen zich in hun bejaardentehuizen verwaarloosd en denken dat Wilders daar iets aan kan doen. Met moslims heeft het niets te maken, maar ze denken wel: als je uit een vreemd land komt wordt er van alles voor je gedaan en als wij wat nodig hebben kan er niks'.

Naar verluid, voelen zij zich vaak achtergesteld ten opzichte van 'het Westen', daarmee doelend op de Randstad.

Hoe waarschijnlijk is het, dat Anil Ramdas hen bedoelde in zijn column? Waarmee is aangetoond, dat je door een groep onzorgvuldig over een kam te scheren, je het risico loopt om volstrekt aan je doel voorbij te schieten.

Daar maken meer personen zich schuldig aan.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 22/09/10 (9 jaren geleden)

Zwagerman:
"Gelukkig was daar meneer Veenstra die aan meneer Ramdas vroeg of hij de white trash-kwalificatie plus de andere adjectieven in combinatie met extreem-rechts voortaan niet beter voor zich kon houden.
Daar kon Ramdas zich he-le-maal in vinden."

Ja mooi. Nu jij nog Joost; kan ook jij je vinden in wat meneer Veenstra schreef:"Zó erg is het nu toch ook weer niet, dat een auteur van Surinaams-Hindoestaanse komaf eens een keer 'vol op het orgel gaat' tegen de achterban van Wilders, die nu al jaren aan één stuk door loopt te provoceren?"

en:

"Zwagermans waarschuwing dat Ramdas alleen maar méér mensen in de armen van Wilders drijft, kleeft een aspect aan van - je zou bijna zeggen 'oud-links' - paternalisme, dat erg doet denken aan wat oud-links honend werd verweten (was het niet ook door Joost Zwagerman?), toen men in dat kamp pleitte voor enige terughoudendheid bij het 'zeggen wat je denkt' omdat een stijl à la Theo van Gogh moslims juist kwaad en gewelddadig zou kunnen maken, u weet het nog wel"

Ja, weet je nog Joost?

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 22/09/10 (9 jaren geleden)

Wie heeft er hier nu wie op de kast gejaagd, mijnheer Ramdas?

Was u het niet die zich naar de uitgang spoedde van het riool dat Internet heet na uw al uw ronkende woorden over fatsoen en beschaving en daarna - want Anil Ramdas wil helemaal niet het laatste woord hebben hoor! -de deur achter zich dicht sloeg met de woorden: "Discussie gesloten".

Om vervolgens, na een paar verbale plaagstootjes, weer binnen te stormen en uit te barsten in een werkelijk adembenemende litanie van laster, insinuaties en platte beledigingen. U voelt zich duidelijk thuis in het riool, mijnheer Ramdas.

Over Ramdas heb ik twee dingen beweerd.

Anil Ramdas citeert bewust onvolledig om zijn lezers op het verkeerde been te zetten en - oh profetische woorden! - Anil Ramdas zal iedereen die het niet met hem eens is een fascist noemen.

Daaruit concludeerde Ramdas het volgende.

- ik heb anderen uitgemaakt voor tuig en fascisten.

- Ik ben een nachtwolf ( zijn er ook dagwolven, mijnheer Ramdas?)

- Ik ben een Wilders aanhanger, sterker nog ik behoor tot de commando eenheden, ja tot de internet-stormtroepen van de PVV.

Ik neem aan dat u bekend bent met begrip "laster" mijnheer Ramdas? En dat u zelfs maar een schijn van bewijs heeft voor al uw beweringen?

Mag ik zelf het antwoord geven? Nee dat bewijs heeft u niet, zelfs niet een schijn van bewijs. U bent een impotente lasteraar.

Ik zal u het nog sterker vertellen. Ik heb op precies dezelfde Job Cohen gestemd als u en ik vind Geert Wilders een paranoide volksmenner die achter iedere boom een jihadist ontwaart.

Ik denk niet zoals Geert Wilders dat pizzakoeriers en kassameisjes bij het Kruidvat deel uitmaken van een vijfde colonne en wegbereiders zijn voor een toekomstig kalifaat..

Ik geloof ook niet in een spook dat rondwaart in Europa dat Islamisering zou heten.

Niettemin schep ik er een buitengewoon genoegen in om zelfvoldane windbuilen zoals u te provoceren en zichzelf te zien verlagen tot het niveau van diegenen die ze zeggen te verachten.

Misschien is dat wel boosaardig.


Coco

re: White Trash is een mentaliteit

Door Coco 22/09/10 (9 jaren geleden)

Tip: Populisme

Heeft het populisme een vaste plek veroverd in Den Haag? Sinds de snelle opkomst van Pim Fortuyn in 2002 en ondanks de roemloze ondergang van zijn partij door ruzies en onkunde, is de landelijke politiek veranderd. De middenpartijen lijken zich inmiddels te hebben hervonden, maar niet door tegen het populisme in te gaan, eerder door het te erkennen.

Is het populisme echt zo nieuw? Of is het een onlosmakelijk deel van democratie? In de afgelopen eeuw hebben verschillende vormen van populisme steeds weer de kop opgestoken. De massamedia spelen in op de onrust in de samenleving en voeden het publiek, dat steeds op zoek is naar charismatische leiders. Een merkwaardige paradox is dat we nooit zo welvarend en veilig, maar ook nooit zo ontevreden en angstig zijn geweest.

Waar ligt de aantrekkingskracht van het populisme? Is die te herleiden tot actuele thema’s zoals de discussie over de islam en de kredietcrisis, die inzet zijn van een politiek van angst, of is er meer aan de hand? De populistische partijen zijn in feite protestpartijen. Een grote groep kiezers voelt zich niet vertegenwoordigd door de politieke elite. Waarom? Zorgvuldige bestudering van de geschiedenis kan hier een antwoord op geven.

Prof. dr. Maarten van Rossem (Geschiedenis, UU) zal in vier lezingen ingaan op de geschiedenis van Nederland in de laatste eeuw, sinds de invoering van het algemeen kiesrecht en de welvaartsstaat. Hij plaatst het hedendaags populisme in perspectief en stelt een diagnose van het nieuwe politieke klimaat sinds de laatste verkiezingen.

http://www.sg.uu.nl/prog/2010b/populisme.html

de Steppenwolf

re: White Trash is een mentaliteit

Door de Steppenwolf 23/09/10 (9 jaren geleden)

Anil,

Met alerte interesse heb ik u artikelen gelezen en uw polemiek met Joost Zwagerman gevolgd. Uw artikel verdient zijn weerwoord. Hoge bomen vangen veel wind...
Maar dat u uiteindelijk de handdoek in de ring gooit, en vooral de wijze waarop, vind ik kinderachtig en wanhopig.
Toch wil ik u een vraag stellen. Omdat ik nu eenmaal niet uitgedacht ben over de voors en tegens van de multiculturele samenleving zoals wij die praktiseren.
De vraag is:
Waarom kunnen keppeltjes en hoofddoekjes niet naast elkaar in tram of schoolbanken zitten?

C. Veenstra

Enkele feiten en aanbevelingen

Door C. Veenstra 23/09/10 (9 jaren geleden)

De PVV-stemmer profiel, achtergrond en motieven - Synovate, 25 september 2009
http://tinyurl.com/36af5q3 (resultaten door mij in andere volgorde gezet dan de oorspronkelijke, met weglating van de meeste punten waarop de PVV-aanhang weinig of niet bleek te verschillen van het gemiddelde):

1. Tweederde van de De PVV-ers wil niet-Westerse allochtonen liever buiten de familie houden, tegen eenderde van de gemiddelde Nederlanders: namelijk 68 procent zegt het _zeer vervelend_ vinden als zoon of dochter wil trouwen met een niet-Westerse allochtoon, tegen 36 procent bij de gemiddelde Nederlanders.

2. PVV-er heeft meer negatieve ervaringen gehad met Marokkaanse Nederlanders dan de rest van Nederland.

3. PVV-aanhang is verdeeld over de kopvoddentax’ - 42 procent is voor belasting op het dragen van een hoofddoek.

4. PVV-aanhang bestaat meer uit mannen en lager opgeleiden - het verschil zit vooral in sterke ondervertegenwoordiging van kiezers met WO en HBO en sterke oververtegenwoordiging van kiezers met alleen LBO, VMBO of MAVO; onder de groep die alleen MBO heeft gevolgd is de aanhang slechts iets groter dan onder de groep die alleen HAVO of VWO heeft gevolgd.

5. Qua werkzaamheid (zelfstandige ondernemer, in loondienst bij de overheid of in loondienst bij een bedrijf of instelling) lijkt de PVV-er op de gemiddelde Nederlander, alleen zijn PVV-ers iets vaker arbeidsongeschikt of werkeloos.

6. PVV-er heeft gemiddeld meer interesse in huisdieren, computeren, winkelen en doe-het-zelven en klussen; en minder interesse in religie, kunst, boeken, musea, theater en muziek.

7. PVV-ers zijn, veel meer dan andere Nederlanders, tegen uitgaven aan ontwikkelingshulp, dubbele nationaliteit en toelaten van immigranten.

8. PVV-ers zijn tegen het toelaten van mensen uit Oostbloklanden.

9. Bijna alle punten waarop de PVV zich profileert, bepalen voor de achterban hun stemkeuze.

10. Veel vertrouwen in Wilders is een belangrijk stemmotief van de PVV-er.

11. PVV-stemmer heeft nog minder vertrouwen in de huidige regering dan de rest van Nederland

12. De PVV-achterban vindt de meeste politici zakkenvullers


Enquête (publikatie uistlag maart 2010) Groningse Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid:
http://tinyurl.com/y9kphky

13. PVV-stemmers hebben meer angst voor moslimgeweld, meer angst voor afwijkende normen en waarden van allochtonen (en daarmee de teloorgang van de eigen Nederlandse cultuur) en meer angst dat allochtonen een bedreiging zijn voor de eigen positie.


Een paar opmerkingen:

ad 1. De weerstand tegen etnisch mixen komt dus niet alleen van bijvoorbeeld moslims, maar ook van de kant van een grote groep Nederlanders (c.q. PVV-stemmers).

ad.2. Hier heeft links dus bij wijze van deels laag hangend fruit veel te winnen (maar dat heeft men in tegenstelling tot wat ik onder ad. 7. t./m 13. hieronder opper intussen eindelijk wel door gekregen): verder gaan met aanpakken overlast en onveiligheid.

ad.3. Dit is schokkend: ondanks de onbeschofte inkleding (kopvoddentax à la hondenbelasting) van Wilders in nota bene het parlement en het sowieso ronduit discriminerende en krenkende van een belasting op hoofddoekjes, zijn toch twee van de vijf PVV-stemmers (ruim 600.000 Nederlanders) daar dus voor - circa 5 procent van het aantal kiesgerechtigde Nederlanders.

ad. 4. In zoverre op het MBO door de bank genomen duidelijk minder aandacht wordt besteedt aan cultuur en geestelijke vorming dan op HAVO en VWO, leidt dit niet tot navenant minder aanhang voor de PVV van mensen met alleen HAVO of VWO ten opzichte van mensen met alleen MBO; maar ik betwijfel of het MBO-aanbod tegenwoordig aanmerkelijk minder kunstzinnige en geestelijke vorming behelst dan dat HAVO-VWO (helaas is er in het onderzoek niet gedifferentieerd tussen HAVO en VWO).

ad. 5. Het is dus niet zo, dat PVV'ers veel vaker vrije jongens zijn dan niet-PVV'ers. En opmerkelijk is de (overigens bescheiden) oververtegenwoordiging van juist mensen die meer zijn aangewezen op sociale zekerheid - is dit omdat zij geloven dat hun uitkering wordt bedreigd door het relatief grote beslag dat allochtonen doen op sociale zekerheid? Hier is voor links meer onderzoek en publieksvoorlichting geboden en mogelijk, lijkt me, en vallen kiezers terug te winnen.

ad. 6. Dit biedt wellicht grond voor de stelling van Anil Ramdas, dat er een verband is tussen weinig culturele ontwikkeling, en sympathie voor het gedachtegoed van Wilders.

ad. 10. Dit laat ogenschijnlijk zien dat wat Joost Zwagerman hier en daar lijkt te suggereren, namelijk dat menig PVV-stemmer eigenlijk weinig heeft met veel van de standpunten van Wilders, niet opgaat; het zal best voor een kleine minderheid gelden, de grote meerderheid staat achter bijna alles wat Wilders wil.

ad. 7. t/m 13. in combinatie met ad. 2. en misschien ad 5. (lichte oververtegenwoordiging mensen met een uitkering): het is dus evident dat de PVV-stemmers de politici van PvdA- en CDA-huize volstrekt ongeloofwaardig of onbekwaam vinden met betrekking tot wat zij ernstige bedreigingen achten voor hun fysieke (woonomgeving, veiligheid en zelfs vrijheid) en financiële (werkgelegenheid, sociale zekerheid) positie; het gaat daarbij om angst voor de gevolgen van de instroom van niet-Westerse én van Westerse immigranten - al laten 1. t/m 3. wel onmiskenbaar zien dat afkeer van moslims en Marokkaanse Nederlanders in het bijzonder een pregnante rol speelt.

Mijn overtuiging is dat links, gegeven de huidige explosieve situatie, moet duidelijk maken dat ook zij de immigratie sterk verder wil beperken, tenminste zolang - en dat zal meer dan tien jaar zijn - concrete problemen en ermee gemoeide niet minder werkelijke ervaringen, angsten en zorgen bij miljoenen mensen onvoldoende zijn aangepakt en opgelost.

Wat betreft de islam in het bijzonder, moet links volstrekt helder over het voetlicht brengen, dat de publieke zaak en de openbare ruimte(n) gevrijwaard zullen blijven van religieuze voorschriften en symbolen, afgezien van gevels van gebedshuizen en de vrijheid een enkele processie en dergelijke te houden (dus geen vierkante meter ruimtelijk gestructureerde sekseapartheid, geen hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes bij overheidsdienaren enzovoorts). Een standpunt dat onder meer door Nahed Selim en Fouad Laroui al jaren wordt bepleit.
En links moet in woord en daad gaan uitstralen dat sharia of ander godsdienstig recht geen teen aan de grond zal krijgen (de Pvda moet veel meer over het voetlicht brengen dat men krachtig op die lijn zit - zie de stem van Arib op dit punt - en kan zich in deze ook onderscheiden van GroenLinks). In het algemeen moet links op gezette tijden _loud and clear_ overbrengen dat men het buitengewoon betreurt dat grote groepen moslims moeite hebben met een volstrekt gelijkwaardige positie van vrouwen, homo's en afvalligen of ongelovigen. En niet te vergeren: subsidies voor projecten op (quasi-)religieuze grondslag drastisch terugsnoeien, zo niet afschaffen (iets waar zelfs GroenLinks, getuige een persbericht van vandaag, een beetje toe overgaat inmiddels).

Ook zou links, om eens iets verrassends en wat mij betreft zeer zinnigs te doen en zo terrein op Wilders terug te winnen, een onweerstaanbaar pleidooi moeten houden voor het toepassen van Artikel 137d (strafbaarheid aanzetten tot haat, discriminatie of geweld) op priesters, imams, rabbi’s, overige predikers en docenten die aanzetten tot het discrimineren (of erger) van vrouwen, homo's, afvalligen of 'ongelovigen'. Precies dus het tegenovergestelde van wat Wilder wil: niet alle _hate speach_ onbestraft gaan laten, maar juist alle propaganda die strafbaar is wegens Artikel 137d, eindelijk eens gaan aanpakken. (En ja, ik weet dat de vrijheid van meningsuiting daarbij een groot goed is en dat we geenszins toe moeten naar een klimaat waarin je weinig of niks meer mag zeggen - maar dat is wat anders dan blijven toestaan, bijvoorbeeld, dat in scholen op religieuze grondslag kinderen wordt geleerd dat vrouwen, niet-heteroseksuelen of afvalligen niet dezelfde rechten en vrijheden hebben als andere mensen en daarom anders moeten worden behandeld).

C. Veenstra

Correctie: enkele feiten en overwegingen

Door C. Veenstra 23/09/10 (9 jaren geleden)

Afgezien van typo's en andere slordigheden die ik eerder had moeten zien en die ik niet achteraf vemoeiend zal rechtzetten; er had moeten staan:

'ad. 9. Dit laat ogenschijnlijk zien...'

PS: en kan iemand de webmaster zeggen dat het wel érg hinderlijk is dat de software van dit forum zich verslikt in veel gangbare leestekens, zelfs als je Word-teksten eerst door een simpele tekst-editor hebt gehaald... Dank

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 23/09/10 (9 jaren geleden)

Dank C.Veenstra. Overzichtelijk en verhelderend. Ben erg benieuwd wat Joost Zwagerman hier nou op zou antwoorden, maar waar is hij als je hem nodig hebt. Maar misschien ziet hij hier geen aanleiding in om te <polemiseren>, zoals hij zegt, wat wil zeggen, luidkeels onzin uitkramen en alles uit de context halen.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 24/09/10 (9 jaren geleden)

Graag gedaan meneer Ramdas, Anil. Maarre... u wilde een lawine, u kreeg een lawine; waarbij afgezien van het naar mijn smaak (helaas) ál te polemische, de bijdragen van Joost Zwagerman toch eenzaam uitblonken, inhoudelijk zowel als stilistisch (wel geruststellend om te zien trouwens dat zelfs een schrijver-tot-en-met in haast typo's produceert).

Intussen ben ik veel meer geïnteresseerd in wat Zwagerman en u aan gemeenschappelijke visie - op de PVV, wereldwijd nieuw-ultrarechts en het alsmaar falende antwoord van links - zouden kunnen ontwikkelen, vanuit uw beider perspectieven die elkaar goed zouden kunnen aanvullen, dan in de verschillen van mening en het aanpalende wapengekletter. Het zou mij niet verbazen als Joost Zwagerman op een gegeven moment, later, zulks gerust zou willen verkennen. Mits, wellicht, (ook) u niet telkens weer uw stekels opzet, als u me deze opmerking niet euvel wilt duiden... Met vriendelijke groeten.

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 24/09/10 (9 jaren geleden)

Zelden een verbale evenwichtskunstenaar gezien zoals C.Veenstra.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 24/09/10 (9 jaren geleden)

Eens met Thomas. Mooie afsluiting van C.Veenstra. (Wie is hij/zij?) En die stekels waren bedoeld om Zwagerman aan het typen te krijgen. Is dit keer helaas niet gelukt. Groet.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 24/09/10 (9 jaren geleden)

Zwagerman: "in de grote-mensenwereld ga ik liever met mensen in debat die niet alleen maar de ad hominem-kaart trekken als ze met argumenten in het nauw worden gebracht. "

Hmmm.. zijn dit nu ad hominem-kaarten of argumenten:
(Zwagerman, telkens over Ramdas)

"Hij is hardcore Oudlinks - en dus rechts en reactionair

aandachtgeile schelder

zijn eigen groeiende zelfverachting

die paranoïde reflex van de arme Ramdas

het kennelijke ego-probleem van vriend Ramdas

haatdragend, à la Ramdas

de tragedie van de Ramdas-achtigen.

dat je feitelijk reactionair en intolerant bent

iemand die niet eens zijn eigen werk correct kan citeren

je reactionaire vriendjes

het ideologische koeterwaals dat jij bezigt

je had er niets van kunnen verstaan, laat staan begrijpen

nachtmerrie-gestalte

Ramdas toch nét weer een tikje kleinzieliger

een dolle hond

Ramdas' egoprobleem
"

Zwagerman:
"Je hoeft je niet te verlagen tot het niveau van de schelder om het schelden om je heen aan de kaak te stellen."

Dat is een wijs woord, Joost.

"Dat is dus hoe vriend Ramdas debatteert"
En Zwagerman blijkbaar ook.

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 24/09/10 (9 jaren geleden)

Waarde Ramdas,

Ik ben blij dat we het over tenminste 1 ding eens kunnen zijn.

Beste Jan de Boer,

De scheidsrechter heeft al afgefloten.

Ik denk dat dit draadje nu afgesloten kan worden.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 25/09/10 (9 jaren geleden)

Krachtmeester:
"Morgen bij De Buren: *Snobisme is een mentaliteit*"

Welaan, hier dan het superioriteitsgevoel en het elitaire snobisme van de 'beschaafde' elite.
Zwagerman in deze discussie:

"Vanavond interview ik in Amsterdam Bret Easton Ellis

morgen geef ik een lezing in de bibliotheek van Lelystad

Nog samen met Xandra Schutte de werkgroep postmodernisme en intertekstualiteit gevolgd.

over een maand ga ik ....iets vertellen over Nederlandse literatuur en multicultuur aan studenten in Londen, Cambridge en Sheffield.

ik [moet] een bijdrage leveren aan de Nacht van de Poëize

lees mijn boekje uit 2007, 'De schaamte voor links', en dan kun je zien hoe je ook welsprekend en met argumenten de noodklok kunt luiden ...Daar is vlak na de verschijning nog een mooi debat over gevoerd, met Aboutaleb, Deijsselbloem en Bos, in de Singelkerk.


In 2007 probeerde ik een nieuw emancipatoir élan voor links te formuleren

zoëven heb ik telefonisch aan de redactie van Pauw & Witteman lasten weten dat ik voor een heel ander item waarvoor men mij vroeg, helaas evenmin tijd kan vrijmaken

Ik ben te goed voor deze wereld

ik hoef helemaal niet over mijn standpunt na te denken

ik heb al jaren nagedacht over de redenen waarom mensen zich wenden tot...
"

josje

re: White Trash is een mentaliteit

Door josje 26/09/10 (9 jaren geleden)

Anil Ramdas lijkt zichzelf tegen te spreken [en anderen maken daar gretig misbruik van] wanneer hij enerzijds stelt dat 'white trash' niet zozeer met opleiding dan wel met het morele te maken heeft en anderzijds een ongelukkig voorbeeld geeft van de klas met meiden op de huishoudschool waar hij les gaf, waardoor je zou kunnen gaan denken dat het wél om laag opgeleiden gaat. ik meen van Ramdas te kunnen begrijpen dat hij dit laatste niet bedoelt. En dat is ook mijn ervaring. Laagopgeleid zijn is absoluut niet synoniem met white trash.[ Wel is bijvoorbeeld in het vmbo vaak meer -negatieve?- groepsdruk en hebben mensen minder weerstand tegen de uitwassen van een doorgeslagen en verrotte kapitalistische cultuur waar alle zingevingen en andere hogere cultuuruitingen -linkse hobbies- langzaam maar zeker vervangen worden door makkelijk te exploiteren platvoers en soms zelfs pervers vermaak, die niet bepaald een stimulans voor het iq zijn maar dat is ook niet de bedoeling want politici zijn liever de baas over vee die ze kunnen dirigeren dan individuen die zich bewust zijn van hun menselijke waardigheid, rechten en plichten....en waar veel meer over te zeggen valt dan dit zinnetje maar dit is nu even mijn punt niet] het punt is dat na de 'white male chauvenist pig', en, hoewel nu misschien enigszins gedateerd, maar zéker geen verzonnen verschijnsel want daar hebben we állemaal een plaatje van bij in ons hoofd, we kunnen constateren dat deze discussie [buiten het interne brandje om] ons iig één ding oplevert en wel de introductie, herkenning en bevestiging van de term white trash en wat deze inhoudt. ik ben er iig heel blij mee. Eindelijk iemand die zegt wat ik, en velen met mij, al heel lang denken en ervaren: grofgekte, onbeschofte witte nederlanders die zich zelf superieur wanen enkel en alleen omdat ze keurig in de pas lopen en 'ergens' van 9 tot 5 een 'onderdak' hebben menen ze zich denigrerend over anderen te kunnen uitlaten Kijk naar online reakties op krantenartikelen als bijv. het AD; je schrikt je dood! Dat zulke mensen nog bestaan....John lennon heeft het destijds prachtig geformuleerd in zijn 'working class hero'....but you're still fucking peasants as far as i can see...tja, en ook hier bewijzen de vele reakties hoe goed de schoen blijkbaar past...ík vind het iig geweldig dat het beestje nu een naam heeft en we weten waar we het over hebben. met dank aan Wilders.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 27/09/10 (9 jaren geleden)

De discussie hierboven is op z'n eind gelopen. Maar voor wie het niet heeft meegekregen: in De Volkskrant van 25 september j.l. mocht Joost Zwagerman zijn aanval op Anil Ramdas nog eens dunnetjes overdoen.

Mijn toch al rijkelijk naïeve hoop dat Zwagerman en Ramdas te zijner tijd nog wel eens een normaal publiekelijk gesprek zouden kunnen voeren en daar - net als de toehoorders - wat wijzer van worden, is door Zwagermans VK-stuk - dat hier http://tinyurl.com/3ah5h76 online staat - wel vervlogen.

Ik heb onder Zwagermans verhaal op genoemde webpagina een reactie geplaatst (zoek even op 'cveenstra'), waarin ik stel dat Zwagerman moet uitkijken dat-ie geen 'nuttige idioot' wordt van een extreemrechtse beweging.

Nu zou de Volkskrant natuurlijk een tegenstuk van Anil Ramdas moeten publiceren. We zullen zien of Martin Sommer c.s. dat fatsoen nog hebben.

JAY

re: White Trash is een mentaliteit

Door JAY 28/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Anil. Ik vind de term "White Trash" werkelijk te achterlijk en racistisch voor woorden. Gelet op uw komaf kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat discriminatie en rascisme binnen uw eigen groep de boventoon voert ,
op basis van het "kastenstelsel" . De PVV aanhangers op die manier indelen doet me dan ook denken aan de laakbaren/ armeren binnen uw eigen groep die als vuilnis wordt behandeld in bv. India. Ook al is de PVV niet mijn ding maar dit is niet de weg die we met z'n allen moeten bewandelen. Ik ben zelf van hindoestaanse komaf maar naar mijn idee gaat u toch echt alle perken te buiten.Mark Eijkman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Mark Eijkman 28/09/10 (9 jaren geleden)

Ik zie een paar verschrikkelijk op hun teentjes getrapte euh blanken.

Niet zo gevoelig jongens, we moesten toch vrijheid van meningsuiting doen en zeggen wat je denkt enzo?

Bij de eerste de beste gelegenheid dat 'de anderen' daarvan gebruik maken is internet te klein.

Anil Ramdas heeft gewoon gelijk, zelfs inclusief de stylistische overdrijving. Vandaar dat betrapte geschreeuw.

Ik zou haast zeggen, Q.E.D.

Een blanke landverrader, hehe

C. Veenstra

Link naar reactie Ramdas op Zwagerman in De Volkskrant

Door C. Veenstra 28/09/10 (9 jaren geleden)

Wansmaak en Wilders? Zeker
Anil Ramdas, De Volkskrant 28 september 2010
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6759/Wansmaak_en_Wilders%3F_Zeker

Het stuk van Zwagerman staat online hier:
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6749/Links_helpt_Wilders_door_PVV-kiezers_te_kleineren

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 28/09/10 (9 jaren geleden)

Interessante bespiegeling over de zienswijze van Anil Ramdas.
http://www.hpdetijd.nl/2010-09-28/wat-doen-we-met-de-pvv-stemmer

C. Veenstra

De spiegel en de vragen

Door C. Veenstra 28/09/10 (9 jaren geleden)

Of het verstandig was van Ramdas, die term 'white trash' erin gooien, nou nee, schreef ik hierboven al. Maar ik moet toegeven dat ik het experiment wel sprekend begin te vinden. Wilders maakt moslims nu al jaren voor fascisten uit en hun kinderen voor straatterroristen. Ramdas slaat ordinair terug met 'blank uitschot' aan het adres van de PVV-achterban (dat is in deze context toch de eerste betekenis lijkt me, meneer Zwagerman, niet: vuilnis – op die term heeft Wilders qua maatschappelijk vertoog het patent genomen, in het parlement, toen hij de ‘kopvoddentax’ introduceerde ter bestrijding van de ‘vervuiling’ op straat en die vergeleek met de ‘hondenbelasting’). En vandaag in de krant met een verwijzing naar de banaliteit van het kwaad en dus – een godwin à la Wilders - naar de houding van veel Duitsers, in het bijzonder de übercrimineel Eichmann, ten tijde van WOII. Daar wordt zelfs een ruimdenkende journalist als Bas Paternotte van HP/De Tijd een beetje pissig van, komt Joost Zwagermans hierboven even doorgeven.

Ik betwijfel zeer of Ramdas’ spiegelbeeldige Wilders-nabootsing, met inmiddels zelfs het spiegelbeeldige fenomeen van een soort doodsbedreiging (door ene ‘wollf’ op de Volkskrant-site) aan het adres van Ramdas (‘die man die er nadrukkelijk naar solliciteert binnenkort in het ziekenhuis terecht te komen? Of erger.’) de PVV-sympathisanten een spiegel zal voorhouden. Ik vrees van niet. Het is voorspelbaar als een rode lap uitgepakt.

Intussen blijft mij intrigeren, waarom Joost Zwagerman zich vóór alles opwerpt als welwillende interpreet van de PVV-achterban en zich zo zelden klip en klaar - en dan bedoel ik op tv of in de krant - uitlaat over de plannen van Wilders, toch een machtig geworden demagoog die het non-discriminatiebeginsel – de rechtsgelijkheid van burgers ongeacht onder meer hun geloof - uit de grondwet wil schrappen en de onafhankelijke rechtspraak wil afschaffen. Die niet-Westerse allochtonen meedeelt dat ze zich maar buiten Nederland moeten voortplanten. En tientallen miljoenen moslims Europa wenst uit te zetten.
Vindt Zwagerman die plannen - en daarmee Wilders zelf - nu abject en gevaarlijk, of niet? Mag de tv-kijker en krantenlezer dat dan ook vernemen? Maar misschien heb ik iets gemist hoor, mijn fout dan.
En de hoogopgeleiden die alleen vanwege de bedreigde vrijheid van meningsuiting op Wilders zouden stemmen - neemt Zwagerman ze dat nu uiterst kwalijk of niet?
Ook spreekt Zwagerman zowel zichzelf (in zijn VK-stuk) als onder meer onderzoek van Synovate in 2009 tegen, waar hij beweert: ‘Eigenlijk verschilt het onbehagen van die PVV-kiezer niet zoveel van dat van andere kiezers’. Werkelijk, dat kan je niet volhouden als je serieus wilt blijven debatteren.

Anil Ramdas komt ook met zichzelf in de knoop te liggen. Namelijk door de contradictie tussen zijn stemadvies op de grootstedelijke kampioen boel-bij-mekaar-houden met geflopte nationale aspiraties en zijn eigen olie op het vuur. Wijzen op het verschil in de rol van een intellectueel/opiniemaker en van een politicus/bestuurder zou ik een uitvlucht vinden. Wie echt vindt dat zaken niet moeten escaleren, probeert zich daar grosso modo naar te gedragen, ook (juist) in bijdragen aan het publieke debat. Of maakt deze provocerende interventie deel uit van een meer langademige strategie? Ik zie geen aanwijzingen in die richting.

Het zou jammer zijn, als het deep down bovenal om ego's gaat.

C. Veenstra

re: De spiegel en de vragen

Door C. Veenstra 28/09/10 (9 jaren geleden)

De spaghetti-tekens in bovenstaand stukje zijn storend, fout van de site, toch mijn verontschuldigingen; dacht dat ik het door had, niet dus.

‘ en ’ zijn een apostrof.

– is een gedachtenstreepje.

Maar misschien dat van bovenstaande regels helemáál gehakt is gemaakt.

Heb het doorgegeven aan de webmaster, misschien wordt deze bug nog eens opgelost.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 28/09/10 (9 jaren geleden)

@C Veenstra.

In 2007 schreef ik in NRC Handelsblad: Je zult maar hoogopgeleid, intellectueel, succesvol en moslim zijn. Word je niet als tweederangs burger naar de randen van de samenleving geduwd door Wilders en andere goed gecoiffeerden van extreem-rechts, dan krijg je via internetfora wel te horen dat je spoedig naast Theo van Gogh komt te liggen. (...)'

Of, in 2009, in mijn pamflet 'Hitler in de polder & Het verlangen moslim te zijn': 'De opstelling en argumentatie van Marcouch, Dibi, Aboutaleb en Boudouft vormen vanwege de zakelijkheid, zindelijkheid en het zelfonderzoek, een inspirerend alternatief (..). Bovendien kunnen Wilders en andere populisten in reactie (..) niet meer wegduiken achter hun identiteit van gedemoniseerde underdog.'

Ik heb mij altijd al uitgesproken tegen het gedachtengoed van de PVV, in casu Wilders. Daarom is het verwijt dat ik nu aanschurk tegen de PVV ook zo merkwaardig. Ik constateer nu iets heel anders: het is naar mijn idee niet juist en niet passend om de motieven van de meeste stemmers op de PVV gelijk te schakelen aan het gedachtengoed van die partij. Het ligt anders, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat op maandag jl werd gepresenteerd door Forum en het Hilda Verwey-Jonker Instituut. In probleemwijken in grote steden stemt men op Wilders vanwege een gevoel van onvrede en miskendheid die niet 1 op 1 overeenkomt met de anti-islamgeluiden van de PVV. Juist daarom is het van belang dat andere politieke partijen met een streng doch rechtvaardig en authentiek verhaal deze kiezers tegemoet treden, opdat men een inspirerend alternatief biedt aan deze verdoolde kiezers.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 28/09/10 (9 jaren geleden)

@Joost Zwagerman

Bedankt voor uw reactie. Goed dat u deze citaten uitlicht. Door de bank genomen komt - ja, ik weet dat ik maar één waarnemer ben - uw kritiek op Wilders m.i. echter matig uit de verf. Mogelijk wilt u een en ander bij gelegenheden weer eens puntig naar voren brengen.
Waarbij u het met me eens zult zijn dat ook laag opgeleide goedwillende moslims onterecht door Wilders c.s. geschoffeerd worden - dit met het oog op uw eerste citaat.
Nu die citaten toch in de schijnwerpers staan: ook het tweede wekt mogelijkerwijs de indruk dat u de moslims op wie Wilders' kwalificaties niet van toepassing zijn, een minuscule elite acht (zoals u weet is een standaard PVV-tegenwerping: 'die paar liberale moslims zijn totaal niet representatief!).
Hiermee wil ik niet zeggen dat de meerderheid van de moslims liberaal is (een paar dagen terug nog werd een onderzoek gepubliceerd dat uitwijst dat een meerderheid enigszins tot streng orthodox is); maar wel dat je eveneens Wilders' beeldvorming dat de meerderheid een vorm van fascisme praktiseert en klaar staat om onze vrijheid af te pakken, krachtig moet blijven tegenspreken, zeker als intellectueel die deelneemt aan het maatschappelijk debat.

Wat betreft uw vaststelling dat over PPV-stemmers ten onrechte wordt gezegd dat ze de ideeën en plannen van Wilders voor het grootste deel te steunen: tegenover het onderzoek (en de NRC-reportage, die per definitie anekdotisch is) dat u aanvoert, staat het Synovate-onderzoek van 2009 waarvan een van de conclusie juist is: 'Bijna alle punten waarop de PVV zich profileert, bepalen voor de achterban hun stemkeuze'.
Ik heb het net even nagezocht: van de negen issues die zijn gepeild, betreffen vier harde plannen of uitspraken betreffende Marokkanen of de islam - overlastgevende Marokkanen moeten het land worden uitgezet, islamitische scholen moeten worden afgeschaft, de islam is een gevaarlijke religie en er moet een belasting komen op het dragen van een hoofddoek.
Alleen het laatste wordt door een minderheid van de PVV-kiezers gesteund (toch nog 42 procent); de andere plannen krijgen 90 tot 100 procent steun.
Eerlijk gezegd verbaast mij dat niets. Goed, u kent andere cijfers. Maar op z'n minst is er dus voorlopig onvoldoende grond voor uw milde visie en kan alleen meer onderzoek uitsluitsel geven. Helaas kan daarbij niet bij voorbaat worden uitgesloten, dat zich in dit land (en daarbuiten) een zonder meer rabiate stemming begint af te tekenen.

Dat de linkse partijen eindelijk met een rechtvaardig en authentiek verhaal moeten komen om PVV-kiezers een alternatief te bieden en terug te winnen, ben ik natuurlijk roerend met u eens. Links moet in woord en daad duidelijk maken dat ook bij haar de vrijheid en gelijke rechten voor vrouwen, homo's en afvalligen in dit land in uitermate veilige handen zijn.
Dat wil zeggen dat ook links op het vlak van de scheiding van kerk en staat voor geen meter daarmee op gespannen voet staande wensen inwilligt van al dan niet zelfverklaarde beroepsmoslims die zeggen groepen moslims te vertegenwoordigen. Behandel moslims als vrije individuen! Links moet luid en publiekelijk néé zeggen tegen religieuze attributen tonende of handen weigerende overheidsdienaren, tegen sekseapartheid (afgezien van openbare toiletten) in de openbare ruimte en tegen geïnstitutionaliseerde sharia (tegen dit laatste heeft op GroenLinks na heel links zich trouwens duidelijk gekeerd, maar volkomen ten onrechte zonder daar publicitair, zoals in de verkiezingscampagnes, veel ruchtbaarheid aan te geven.
En volgens mij allereerst: links moet já zeggen tegen het voorlopig drastisch verder beperken van de immigratie, tot de problemen en onvrede van dien voldoende zijn aangepakt en afgenomen - wat gauw meer dan tien jaar zal duren.

Ik hoop dat u links verder zult wakker schudden, maar daarbij ook uw scherpe pen (en tong) zult willen gebruiken om indringend over te brengen dat Wilders, zijn beweging die ook internationaal steeds sterker wordt, een groeiend gevaar vormt voor de rechtsstaat, de rechtsgelijkheid, het leefklimaat en zelfs de bestaansvoorwaarden van honderdduizenden mensen in dit land en miljoenen in Europa.
Juist als u meent dat vele van zijn kiezers zijn plannen slecht kennen, lijkt mij dit voor u een aansprekende inzet.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 28/09/10 (9 jaren geleden)
Geachte heren Pauw en Witteman,
Beste Jeroen en Paul,

Op jullie website heb ik beleefd, doch dringend om opheldering gevraagd over de gang van zaken rond het debat tussen Joost Zwagerman en mij op de website van het Vlaams cultureel centrum deBuren.eu.
Al op 16 september werd ik door één van jullie redacteuren gebeld met de vraag of ik de discussie ook bij jullie aan tafel wilde voeren, in de uitzending van vrijdag 17 september. Ik zei dat ik beschikbaar was. Vervolgens werd ik teruggebeld met de mededeling dat de uitnodiging werd ingetrokken, omdat Joost Zwagerman nog niet met mij in gesprek wilde. Hij gaf hiervoor als reden dat hij zijn stellingname eerst nog wilde uitwerken en e.e.a. op papier zetten.
Volgens jullie redacteur wilde men dat afwachten, ook nadat ik haar erop gewezen had dat Joost Zwagerman helemaal niet wachtte op uitwerkingen van zijn stellingen op de website van deBuren, maar soms letterlijk om de paar uren een post achterliet – niet zelden tot diep in de nacht.
Jullie redacteur zei: we willen het behandelen in het programma, maar dat kan alleen als Zwagerman erbij is.

Sindsdien heb ik niets meer gehoord. Op zaterdag jl., verscheen de uitwerking van Zwagerman in de Volkskrant, en op maandag was hij bij jullie aan tafel. Ik ben niet meer gebeld. Mij is niet gevraagd of ik een weerwoord zou schrijven op zijn artikel in de Volkskrant. Dat weerwoord verscheen, zoals jullie weten, vandaag.

Wat mij verbaast is niet alleen dat jullie mij niet hebben gevraagd deel te nemen aan het debat, dat nota bene met mijn verhaal is begonnen. Ook niet dat jullie hebben verzuimd mij zelfs maar op de hoogte te stellen van de op handen zijnde uitzending – dat was wel zo fatsoenlijk geweest.
Mijn verontwaardiging betreft de smakeloze, partijdige, denigrerende en hardvochtige manier waarop jullie mij in de uitzending van maandag jl. ‘hebben behandeld’ – hebben weggezet, wil ik bijna zeggen.
Jullie laten een foto van mij zien, zoals ik eerder zei, alsof ik een overleden heilige of een gezochte misdadiger ben; jullie citeren selectief enkele zinnen uit mijn verhaal, en laten opzettelijk de context weg; en daarna is er geen weerwoord, niet de minste poging zelfs om evenwicht in de discussie te brengen, of in te gaan op de grofheden die Zwagerman eerder uitte op de website van deBuren (hij noemde mij een ‘hardcore racist’!).
Ik werd weerloos en doelbewust kwetsbaar gemaakt, terwijl ik beschikbaar ben voor weerwoord en jullie weten hoe jullie mij kunnen bereiken.
En dan vraag ik in een korte notitie op jullie website om uitleg, die mij op de meest hooghartige wijze wordt onthouden.

Mijn vraag is of dit de manier is waarop jullie journalistiek wensen te bedrijven. Is het overdreven als ik de indruk heb dat jullie een beginnetje hebben gemaakt aan een vorm van karaktermoord, door mij op deze manier neer te zetten in jullie programma?
Zelf zeiden jullie aan journalisten van ncrv-radio dat jullie ‘op de inhoud’ wilden ingaan en geen ‘persoonlijke vete’ wilden laten uitvechten. Als jullie de uitzending terugzien, zullen jullie moeten toegeven dat de inhoud werd beperkt tot de inhoud van Zwagerman; en dat Zwagerman zijn vete rustig bij jullie heeft voortgezet, dankzij de ridiculisering van mijn persoon en de gedachtegang in mijn column.
Waarom deden jullie dat, wil ik nu zo graag weten. Waarom hebben jullie je door Zwagerman laten misbruiken? Is het omdat jullie je zo goed kunnen vinden in zijn standpunt? Dat kan, maar dan mogen jullie dat wel laten weten.
En tot slot: vinden jullie het zelf chique zoals jullie het hebben aangepakt? Het is voor mij namelijk nuttig om te weten op welk peil onze vaderlandse journalistiek zich bevindt.

Met vriendelijke groet,

Anil Ramdas

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 29/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Anil Ramdas, je schreef een opmerkelijke open brief aan P&W. Helaas geeft die open brief onbedoeld aan waar het bij jou aan schort. Op zaterdag scheeef ik in de Volkskrant een artikel over het mijns inziens tragische feit dat 'links' vaak geen oog heeft voor de noden en frustraties van autochtone bewoners van oude stadswijken en elders. 'Henk en Ingrid'als gewone autochtone Nederlanders zijn namen die natuurlijk gewoon bij de PvdA horen maar die zijn gekaapt door Wilders. Jouw citaat is een illustratie in mijn betoog, maar jij denkt blijkbaar dat het debat over jouzelf en je opvattingen gaat. Dat is spijtig. Het gesprek bij P&W nav mijn artikel duurde meer dan dertien minuten. Anderhalve minuut werd er iets gezegd over jouw citaat. Probeer het in perspectief te zien. Alleen dan valt er misschien een normaal gesprek met je te voeren. Vr gr JZ

C. Veenstra

Ondertussen op GeenStijl.nl

Door C. Veenstra 29/09/10 (9 jaren geleden)

Reactie op GeenStijl.nl waar bij een redactioneel artikel Anil Ramdas met een Hitlersnorretje is afgebeeld:

touw pakt en boom zoekt - Irritante lul. Met zijn uilenkapsel - Anil hoort thuis in een gesticht. - Treinkaartje voor Anil Ramdas - Geinig dat dit linkse tuig zich zelf dus wel als uebermensch beziekoopt. - Als ik mbo-verpleegkundige was en die Ramdas kwam bij mij op de afdeling, man man man... - leren laars met hoge snelheid onder reet van Anil plaatst, RAUS ! - Het lijkt mij een nazaat van een contractarbeider, die uit India naar Suriname ging om de slaven te vervangen. Tja, wat zal ik nu verder zeggen. - Ramdas, gekleurde medemens die het nooit heeft kunnen verkroppen dat hij niet als bakra ter wereld is gekomen en wild om zich heen schopt - Marokko is de bron van al het kwaad, A. Ramdas is een kwade haatzaaier dus moet hij terug naar de bron, Marokko - Heb nog nooit van Meneer Anaal il Ram Dus gehoord - Da's lekker thuiskomen hè, met meneer Anaal? - Trouwens. Het is goed om wit te zijn. Je zal maar als achterstandskleurling geboren zijn. brrrr.. - Tsja of de welgemikte kogel komt uit de uzi van een goed getraide Mossad agent ;) - Anaal Rammadas moet gewoon z'n mond houden. Er komt peop uit. - Negeren die Anus Ramblas.- Het leuke is dat zo'n A. Ramdas diep in zijn hertje WEET dat hij eigenlijk minderwaardig is aan elke blanke tokkie - Deze dwerg deugt echt niet. - Ik 'zit' regelmatig tussen de Aziaten en daar is het niet anders. White powel! Hoe blanker, hoe beter, rijker, slimmer, etc etc. - Nederlandse identiteit intrekken en in een vrachtvliegtuig van omgisthisthingactuallyflying-aircargo terug sturen. - mag deze ##p terug naar waar die vandaan komt mr wilders - Zo te horen is hij een bastaard nakomeling van Hitler. - anus ramdam? - Anil Ramdas, go fuck yourself - U is een verstokte Anale Rammelaar fan. - Weet je wat je krijgt als je Anil Ramdas met een octopus kruist? Dat weet ik ook niet, maar het kan verdomd goed katoen plukken - Overigens wil ik de heer Anale Rammelaar van harte aanrader om zijn aannemers in de toekomst te confronteren met zijn uitspraken - Tijdens zijn jeugd in suriname heeft die ananas een kokosnoot op zijn kop gehad. - Heel goed van Geenstijl om deze gek met een hitler snorretje af te beelden. - Anaal Rammeldan mag wat mij betreft ook retour Heimat, met bananenboot ! - ik hoop dat hij hierdoor (terecht) een zwaar leven krijgt! Van angst, vluchten en persoonsbeveiliging, hij predikt het zelf - Ik las zijn naam eerst als "Anale Ramadan" maar toen keek ik beter. Foutje.. - Elke normale lul ziet bruin.

Dit is - let wel - exclusief de acht reacties die door de moderatoren van GeenStijl als in strijd met de huisregels zijn verwijderd.

En en ook exclusief de voorspelbare reacties dat Ramdas een racist wordt genoemd, al dan niet onder verwijzing naar het Hindoestaanse kastesysteem. Dit aantal is trouwens kleiner dan het aantal racistische reacties.

Mark Eijkman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Mark Eijkman 29/09/10 (9 jaren geleden)

Ik zie dat de hysterie lustig voortduurt. Anil Ramdas heeft duidelijk een teer punt geraakt. Het smijten met de kreet 'racist' (oeh, wat lekker, nou kunnen we dat eindelijk es zeggen van een niet-blanke) is te debiel voor woorden.

En ja, Joost, Ephimenco, Kluveld en Marbe zijn wilderstypes. Rabiate, liegende, verdraaiende, onwetende onbeschofte types die in het Nederland van 2010 voor beschaafde intellectuelen moeten doorgaan. Columnisten van de Volkskrant, toe maar, dan moet het wel goed zitten.

Elke van elke beschaving gespeende quasi-intellectueel denkt tegenwoordig alles te mogen zeggen over immigranten, moslims en de islam, en niet-westerlingen in het algemeen, niet gehinderd door enige kennis van zaken of door enig fatsoen.

En wie daar wat van zegt wordt meteen door de wolven in het bos van een jij-bak voorzien.

Het onopgeleide deel van de white trash verbaast me niet. Nederland is een trouwe trendvolger van de VS, en dit keer liepen we zelfs op de Tea Party vooruit.

Maar dat bovengenoemde types (en waren ze maar de enige, ik noem nog even een Hans Jansen of Herman Philipse, e.v.a.), die geacht worden deel uit te maken van de intelligentsia hun onderbuikgevoelens schaamteloos durven te ventileren, maar dan onder het mom van beschaafde, intellectuele 'observaties', dat werkelijk godgeklaagd.

Nederland 2010. Wie gaat dit land nog redden.

White Trash? Yes ma'am. Het zit overal.

C. Veenstra

re: brief aan P & W

Door C. Veenstra 29/09/10 (9 jaren geleden)

Het klopt dat van de ruim dertien minuten dat het item bij Pauw & Witteman duurde, ongeveer anderhalve minuut over het stuk van Anil Ramdas werd gepraat. En het valt te waarderen dat Zwagerman de naam van Ramdas zelf niet heeft genoemd.

Maar:

- Zoals Ramdas in zijn brief aan P&W (kopie hierboven) benadrukt, werd een foto van hem pontificaal en langdurig ingelast, zowel bij een lang citaat in een beeldvullend tekstkader - ongeveer het heftigste stukje van de hele column, maar goed, zo gaat dat - als tijdens de daaropvolgende discussie op een decorstuk achter het pratende gezelschap, pal naast het pratende hoofd van Zwagerman.

- Een halve minuut nadat het niet meer over het Ramdas-citaat was gegaan, knoopte Witteman daar toch weer bij aan, een poging die overigens strandde.

- Op het citaat werd door de aanwezigen - geheel voorspelbaar voor de eindredactie van P&W, dus eigenlijk in scene gezet - met geluiden van sterke verontwaardiging gereageerd.

Daarom moet men Anil Ramdas bijvallen in zijn harde kritiek op de redactie van P&W. In een item waarin twee gasten, Rob Oudkerk en Joost Zwagerman, uitgebreid mogen toelichten dat in hun ogen 'links' nog steeds een verkeerde houding aanneemt tegenover wat nu de achterban is van Wilders en de maatschappelijke problematiek die de stem van die achterban zou bepalen, waarbij Anil Ramdas als nota bene als exponent van die houding wordt opgevoerd - op zichzelf al bizar, want bijna geen kijker kent Ramdas en hij is ook geen invloedrijke ideoloog, dus als je een linkse aartsvader of belichamer van het gedachtegoed dat Zwagerman en Oudkerk hekelen op een relevante en daarmee journalistiek integere manier wilt illustreren, neem dan een bekende en invloedrijke linkse denker, bestuurder of politicus! - krijgt de aangevallen partij niet de kans weerwoord te geven. Dat is toch echt een elementaire daad van journalistieke behoorlijkheid achterwege laten.

De conclusie moet helaas zijn, dat hier een (natuurlijk toevallig ook nog eens niet-blanke) auteur met een marginale invloed binnen het linkse establishment, ostentatief als kwade genius van en zondebok voor de fouten van dat establishment aan den volke werd getoond en als zodanig door een (natuurlijk toevallig geheel blank) gezelschap op het populaire en smaakmakende journalistieke - ik krijg het woord er inmiddels nog maar moeilijk uit - podium in kwestie te schande werd gemaakt.
En een gedachte die zich daarbij opdringt: Pauw en Witteman zijn gewoon de laf geweest om bijvoorbeeld een Job Cohen als schietschijf op te voeren, want ja, die kom je natuurlijk straks weer graag tegen in een van je circuits...

Het zou Joost Zwagerman sieren, als hij dit wilde erkennen, ook al is hij zelf niet verantwoordelijk geweest voor de details van de 'framing' in kwestie en heeft hij zich ter plekke niet onkies opgesteld.

Wat het trouwens nog treuriger maakt, is dat uitgerekend Rob Oudkerk door P&W wordt neergezet PvdA-man die zijn partij nieuwe mores zou kunnen leren. Rob Oudkerk als goede herder van verdoold links!

Sorry hoor, maar het was Oudkerk die gebruik maakte van de diensten van prostituees op een terrein (aan de Amsterdamse Theemsweg) waar volgens een toelichting van de PvdA destijds voor gold: 'de situatie aan de Theemsweg was in het najaar van 2002 (...) zodanig dat voor iedere bezoeker en betrokkene duidelijk moest zijn dat zich daar misstanden voordeden waar men zich verre van dient te houden. Oudkerk was als lid van het College van B&W hierover goed geïnformeerd.' Oudkerk wist dat aan de Theemsweg illegalen, minderjarigen, drugsverslaafden en slachtoffers van vrouwenhandel werkten. 's nachts gebruik maken van slavenarbeid om aan je gerief te komen, en de volgend ochtend weer beleid maken tegen de slavenhandel.
In een stuk in Vrij Nederland in 2006 werd vermeld dat Oudkerk op het uitkomen van de zaak reageerde 'zonder ooit spijt te betuigen van de handelingen an sich, slechts zijn loslippigheid betreurde hij.'

Het was Oudkerk die het woord 'kutmarokkanen' in het maatschappelijk vertoog heeft geïntroduceerd, namelijk op een politieke bijeenkomst pratend met de toenmalige burgemeester Cohen - al was dit terwijl hij niet besefte dat er een microfoon in de buurt open stond.

En nu op naar een herbronning van de PvdA onder de bezielende leiding van Oudkerk? Het is van een lachwekkende verwrongenheid.

Trouwens een mechanisme dat je in de Nederlandse media vaak ziet: een bekende Nederlander die zich ernstig heeft geblameerd, wordt na een fase van verlekkerde kritiek en een pauze van een circa een jaartje, weer gezellig als deskundoloog op een voetstuk geplaatst. Iedereen hangt weer aan haar of zijn lippen. De moraal doet er niet toe, namelijk. Alleen de opwinding van het 'foei'-roepen met rode oortjes en na de afkoelingsperiode het collectieve gevoel van grootmoedige rehabilitatie - omdat we immers allemaal wel een beetje fout zijn, nietwaar.

C. Veenstra

re: Ondertussen op GeenStijl

Door C. Veenstra 29/09/10 (9 jaren geleden)

Viel me helaas nu pas op dat ik boven de bloemlezing van reacties op Geenstijl.nl (zie niet ver hierboven) op een wel erg ongelukkige plek een van mijn te vele tikfouten (en zetfouten) heb gemaakt.

Waar 'Reactie op Geenstijl' staat, had natuurlijk moeten staan: 'Reacties op Geenstijl'.

Marnix Koopman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Marnix Koopman 29/09/10 (9 jaren geleden)

Ja Joost, je moeten stoppen met Anil te pesten anders gaat hij het tegen de meester zeggen.
Wat wil je nu Anil? Heb je gelijk als je beweert dat omgangsvormen minder worden? Ja. Heb je gelijk als je zegt dat het een slechte zaak is dat de PVV nu gedoogsteun levert? Ja.
En dat geeft zelfs Joost Zwagerman toe, alleen vraagt hij zich af welke motieven de stemmers hebben en of sommige motieven misschien terecht zijn.
Jij komt ondertussen niet verder dan het ontmenselijken van PVV-stemmers, omdat zij niet aan dezelfde hoogdravende beginselen voldoen waaraan jij telkens de hand licht met je reacties.
Maar maak je geen zorgen, blijkens de vele adhesiebetuigingen die je ontvangt (ook hier weer) zijn er veel mensen in dit land die helemaal geen oplossing voor de tweedeling in de maatschappij willen, maar iedereen die het niet met hen eens is wensen te verketteren als Wilders-by-proxy. Zou het dan toch met een gebrek aan een inhoudelijk verhaal op deze problematiek aan de linkerzijde van het politieke spectrum te maken hebben zoals Martin Sommers en Joost Zwagerman eerder betoogden?
Nee, niet aan denken, gewoon doorgaan met anderen verketteren, dat werkt!

C. Veenstra

re: uitzending P&W

Door C. Veenstra 29/09/10 (9 jaren geleden)

Anil Ramdas vraagt zich hardop af tegen Pauw en Witteman:

'Mijn vraag is of dit de manier is waarop jullie journalistiek wensen te bedrijven. Is het overdreven als ik de indruk heb dat jullie een beginnetje hebben gemaakt aan een vorm van karaktermoord, door mij op deze manier neer te zetten in jullie programma?'

Mijn inschatting is, dat Joost Zwagerman gelijk heeft dat het P&W team niet werkelijk in de persoon en de opvattingen van Anil Ramdas is geïnteresseerd. Daarom hebben ze ook geen punt gemaakt van de blokkade die Zwagerman tegen het aanzitten van Ramdas heeft opgeworpen (zie het citaat hieronder). P&W en Zwagerman zelf hebben het stuk van Ramdas en het relletje op internet louter als kapstok gebruikt voor waar het ze eigenlijk om te doen was - en dat heeft alles te maken met de volgende vragen van Ramdas:

'Waarom hebben jullie je door Zwagerman laten misbruiken? Is het omdat jullie je zo goed kunnen vinden in zijn standpunt? Dat kan, maar dan mogen jullie dat wel laten weten.'

Men kan Joost Zwagerman niet verantwoordelijk houden voor de _details_ van de 'framing' in de tv-uitzending. Maar er is veel voor te zeggen dat hij zich zeer bedenkelijk heeft opgesteld. Ergens hierboven op dit forum voegt Zwagerman Ramdas toe: 'hoezeer je ook zal smeken bij de redactie van Pauw & Witteman: ik ga daar niet met je in debat. In gezellige hoekjes op internet wil ik je graag nog wat bijbrengen, maar in de grote-mensenwereld ga ik liever met mensen in debat die niet alleen maar de ad hominem-kaart trekken als ze met argumenten in het nauw worden gebracht. Ga er in je eentje heen, naar Pauw & Witteman.'

Moet je even goed lezen wat daar staat.

1. Ramdas wordt als een kind weggezet dat in de grote-mensenwereld van Zwagerman, Pauw en Witteman niks te zoeken heeft, want toch alleen maar aan het jengelen en karaktermoorden slaat. Tussen haakjes: het begint op te vallen dat veel mensen op Ramdas reageren alsof het een kleine jongen of een kind is; het woord 'boy' komt daarbij voor de geest; Zwagerman heeft Ramdas op dit forum een 'kiddo' genoemd - een woord http://tinyurl.com/2wtudh6 dat in 'urban language' wordt gebruikt om iemand te groeten die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als jezelf, anders is het zeer denigrerend; bedenk daarbij dat Zwagerman vijf jaar jonger is dan Ramdas; nu ik het toch over idioom heb, Zwagerman heeft Ramdas ook een 'slangemens' genoemd - waarachtig, je gaat in een malicieuze bui bijna denken dat Zwagerman als polemist op een iets sjiekere manier enige sentimenten ventileert die sommigen op GeenStijl onbehouwen neerplempen.

2. Belangrijker: als je iemand werkelijk beschouwt als een nobody, nitwit of kleine jongen in de grote-mensenwereld: waarom dan in godesnaam die persoon op televisie tot voorwerp van aandacht maken, of zelfs maar tot een - krachtens je eigen oordeel - flut-aanleiding voor je eigenlijke boodschap? Wat voor zinnig motief is daarvoor te bedenken? Zou het zijn, omdat je linksom of rechtsom aan die persoon tóch (te)veel invloed of statuur toekent, in de kringen waarop je kritiek zich richt misschien? Maar als dat zo is: waarom dan niet zo ter zake en sportief zijn om in de tv-schijnwerpers het duel aan te gaan?
Als je hier even scherp tegenaankijkt, is de configuratie duidelijk: Zwagerman ziet in Anil Ramdas geen zelfstandige denker van importantie, maar een soort 'waterdrager'van de foute ideologie waarvan Zwagerman de behartigers die hij wél van betekenis en machtig acht _niet_ snoeihard wenst of durft aan te vallen. De slotsom is dat er sprake is van het _afreageren_ van kritiek, die je niet met vergelijkbaar vuurwerk en venijn in de maag durft of wenst te splitsen van de mensen (zoals PvdA-ers op hoge posten met wie je graag op z'n tijd een borrel wilt blijven drinken) die er in jouw ogen werkelijk toe doen en dus de eigenlijke schuldigen zijn van wat jij als het gruwelijke falen van 'links' ziet en van de manier waarop dat falen in zijn werk gaat.

Terug naar het verloop van de P&W-uitzending zelf:

Als je het item op Uitzending Gemist eens rustig terugspoelt en aan je voorbij laat trekken, ligt de opzet er vrij dik bovenop. De redactie heeft Oudkerk en Zwagerman aan elkaar willen koppelen in het Licht der Wijsheid van de, niet alleen door alles en iedereen op rechts, maar met enige vertraging net zo goed door links-maar-niet-oud-links, postuum heilig verklaarde Pim Fortuyn. (Wat je graag zou willen weten, is waar het initatief heeft gelegen: bij Oudkerk, Zwagerman of de P&W-redactie, maar goed). De mis-en-scène kan je gerust bijbels geïnspireerd noemen, als is dat waarschijnlijk onbewust gebeurd. De vermoorde Pim als Verlosser van Nederland in het algemeen en oud-links in het bijzonder, die vanuit het Eeuwige Heden der filmarchieven tevoorschijn wordt getoverd. Oudkerk als de ongelovig Thomas, die pas tot inkeer is gekomen nadat Pim gewond op het plaveisel had gelegen en was gestorven. Zwagerman als Paulus, die de Diepe Waarheden van Fortuyn herformuleert en vurig probeert te introduceren in de linkse kerk. En Anil Ramdas als verachtelijke farizeeër (ook nog van een wat dubieus ras wellicht) van een door Pim voorgoed gediskwalificeerd, even stoffig als hautain oud geloof.

P&W en hun redactie treden zo op als cynische vertolkers van het huidige politiek-maatschappelijke klimaat in Nederland. Als veredelde spreekbuizen in een modieus-kritisch jasje (maatpak uiteraard). Waarbij als ideologisch dogma geldt, dat het alsmaar en nog steeds 'links' is dat hier te lande het eigenlijke establishment vormt en dominant is - terwijl links nou juist evident zwaar in de verdrukking zit en sinds jaar en dag veel minder tijd in de regering heeft gezeten dan rechts.

Het gaat dus in grote lijnen niet zozeer om een karaktermoord op een bij het grote publiek onbekende auteur, maar om een media-politieke moord op een politieke vleugel die het grootste deel van de geschiedenis feitelijk - kijk naar de samenstelling van de kabinetten sinds de opkomst van de sociaal-democratie - al vleugellam is geweest: een definitieve afrekening met een toch al onderliggende partij. Dat is precies de sfeer die er in het land hangt. Weg met de linkse hobbies. Weg met de linkse mensen op posten die er toe doen (wat Wilders betreft om te beginnen met de omroepen en de rechterlijke macht - uiterst strategische prioriteiten).
Het laat zich daarbij aanzien dat de goede bedoelingen die Zwagerman óók heeft, door dit vertoog moeiteloos worden geabsorbeerd en te gelde gemaakt.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 30/09/10 (9 jaren geleden)

@ C.Veenstra

Chapeau!

Maarten C.

re: White Trash is een mentaliteit

Door Maarten C. 30/09/10 (9 jaren geleden)

Al kan ik me niet helemaal vinden in de bewoordingen zoals door Ramdas zijn gebruikt, ben ik het in grote lijnen met hem eens.
Kiezers van de PVV zijn ‘trash’. Dit zijn ze niet omdat ze wit zijn, maar omdat ze het ogenschijnlijk niet interesseert dat de leider van deze partij gehele bevolkingsgroepen wegzet als ‘vuilnis’ (liegende staatsvijanden die liefst de Sharia hier invoeren en ongelovigen afslachten terwijl ze uitkeringen trekken met kopvodden op). Dat PVV stemmers het niet in hun botte hoofd kunnen krijgen wat ‘het’ moet betekenen voor alle nette Moslims en niet-westerse allochtonen in dit land, waarbij ‘het’ refereert aan het feit dat er 1,5 Miljoen PVV stemmers zijn. Dat zijn anderhalf miljoen mensen die een hekel hebben aan jou en je soortgenoten. Die worden beledigd en uitgekotst door de maatschappij. Lijkt me nu niet echt leuk als niet-westerse allochtoon of moslim in dit land? (understatement)
Daarom is de aanhang van de PVV per definitie 'trash' of, in mijn woorden, xenofoob.
Ramdas doet in principe ongeveer hetzelfde als wat Wilders doet; hij zet die groep PVV stemmers weg als 'Trash'. Maar dan volgens de norm: ben jij racist (of blind voor racisme), dan ben jij Trash. Ik zou overigens liever 'trash' genoemd worden dan hetgeen wat Dhr. Wilders allemaal spuit over Moslims en niet-westerse allochtonen.
Ik vind het tekenend van Dhr. Zwagerman dat hij reageert op de reactie van Ramdas op Wilders, maar zijn mond al die tijd heeft gehouden toen Wilders alle Moslims en niet-westerse allochtonen als 'trash' wegzette. Ik lees in het stuk van Dhr. Zwagerman wel dat hij het ook niet met Wilders eens is, maar zich nergens druk maakt om het feit dat 1,5 Miljoen kiezers blijkbaar gewoon stemmen op een partij die een hele bevolkingsgroep wegzet.
Als je je niet kan inleven in die mensen die door Wilders weggezet worden, dan ben je toch simpelweg niet-weldenkend? Of een afgrijselijke asociaal? Anders gezegd: een abject gebrek aan moreel besef.
Het lijkt mij dan ook overduidelijk voldoende beargumenteerd dat Dhr. Ramdas spreekt over ‘het niet hebben van moreel besef’, zoals ook Joran een moreel besef ontbeert. Het ergste is dat deze grote groep het niet eens doorheeft dat ze geen moreel besef hebben, zo amoreel zijn ze. Alleen de eigen normen en waarden tellen mee, de rest heeft pech en moet maar assimileren of opdonderen.
De PVV is gewoon ‘eigen volk eerst‘ maar dan in een wat ander jasje.
Dat neemt niet weg dat er duidelijke problemen zijn in Nederland die de afgelopen tientallen jaren niet goed aangepakt zijn. Door zowel Links als Rechts zijn deze niet goed aangepakt. Rechts probeert nu te doen alsof alleen Links de schuld daarvan heeft. Daar lijken ze goed mee weg te komen, helaas. Veel van mijn medeburgers ontberen naast moreel besef ook scherpzinnigheid en zijn zeer slecht geïnformeerd. Dat is ook logisch wanneer RTL- en SBS6 nieuws (naast de telegraaf) de enige bronnen voor je nieuwsgaring zijn.
De problemen in Nederland zijn overigens verre van uniek. Problemen met minderheden zijn zo wijdverbreid als maar kan. De redenen hiervoor zijn demografisch en voor elk weldenkend mens te begrijpen. Zo zijn het natuurlijk de minder welvarende mensen die emigreren, die minder goed geletterd zijn, komen terecht in achterstands buurten, hebben minder welvarend in het nieuwe land en voila daar is het recept.
Er zijn ook oplossingen voor deze problemen, al is er vooral veel tijd nodig voor die oplossingen. Uiteindelijk verwacht ik dat Dhr. Wilders daardoor hard gaat falen, hij kan namelijk geen oplossingen bieden ook al roept hij nog zo hard dat hij het wel even aanpakt met stadscommando’s en deportaties. Ik hoop dat hij er in de tussentijd niet in slaagt een definitieve splijting van de samenleving te bewerkstelligen.

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 30/09/10 (9 jaren geleden)

Ach mensen, Zwagerman sluit net als in zijn boeken weer keurig aan bij de laatste trend en heersende publieke opinie. Gewoon keurig mainstream en politiek correct, inclusief de bijbehorende morele verontwaardiging.
Doet het altijd goed in de media, waar hij het tenslotte van moet hebben.

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 30/09/10 (9 jaren geleden)

Geachte C. Veenstra

U stelt mij teleur.

Een van de meest laag-bij-de-grondse manieren van polemiseren is insinueren.

Zo schreef Ramdas:

- natuurlijk toevallig ook nog eens niet-blanke

- ook nog van een wat dubieus ras wellicht

Oh pardon, dat schreef Ramdas niet.

Dat schreef u.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 30/09/10 (9 jaren geleden)

@Maarten C: mijn pamflet 'Hitler in de polder & Het verlangen moslim te zijn' verscheen in 2009. Daarin staat luid en duidelijk: 'Vooor mij is Wilders een obsessionado. Hij is geobsedeerd door de islam, en door degenen die in Nederland deze religie aanhangen. Zijn obsessie geeft hem in de meest bedenkelijke en smakeloze ideeën rond te strooien.'

Alle zogenaamde verwijten over het feit dat ik mij zelden heb uitgesproken tegen Wilders en zijn ideeëngoed zijn, kortom, uit de lucht gegrepen. Wat ik hier in 2009 schreef ik, in vrijwel gelijksoortige bewoordingen, ook in 2008 in NRC Handelsblad. Maar kennelijk moet je dat weer luidkeels herhalen als je een heel ander onderwerp bespreekt: wie zijn het die op Wilders stemmen?

@dhr of mev C Veenstra.
Pas vier uur vantevoren hoorde ik dat ook Rob Oudkerk te gast was - over een heel ander onderwerp.
en ik bracht Ramdas ook idd niet zelf ter sprake. Ik was te gast bij P&W vanwege mijn artikel in de Volkskrant, en in dat artikel is de quote van Ramdas slechts een illustratie van het feitelijke onderwerp, en vanwege dat feitelijke onderwerp -het gebrek aan antwoorden van links op de verdoold geraakte kiezer die uit arren moede en telrustelling over 'links' naar wilders wegzeilt- was ik daar te gast.
Ik wist niet dat Ramdas' zin als quote de ether in zou gaan, en ik wist ook niet dat zijn foto zou worden getoond. Ik reageerde er kort en bondig op, en bracht toen het gesprek weer terug op de eigenlijke kwestie.

Vr gr JZ

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 30/09/10 (9 jaren geleden)

Geachte Jan de Boer

Wederom een vlijmscherpe analyse van heb-ik-me-jou-daar.

Wanneer gaan ze u nu eens eindelijk serieus nemen?

Maarten C.

re: White Trash is een mentaliteit

Door Maarten C. 01/10/10 (9 jaren geleden)

Dhr. Zwagerman,
Dan is het gedeelte waar ik schreef over dat u 'eerder uw mond heeft gehouden' onjuist, waarvoor excuses.
Ben om eerlijk te zijn niet op de hoogte van alle opinie stukken van half Nederland van de afgelopen jaren. In uw reactie vond ik echter weinig van terug van de kritiek op Wilders, terwijl de redenen om afkeurend te denken over PVV stemmers in mijn ogen juist wordt gerechtvaardigd door de ontzettende manier waarop Wilders mensen wegzet en vooral de blindheid van de stemmers daarvoor.
Als je de andere kant op kijkt terwijl zulke dingen worden gezegd dan vindt ik dat zo moreel asociaal dat de definitie Trash passend is. Aangezien de meeste PVV stemmers blank zijn - durf ik zonder statistieken te beweren - is de typering van Dhr. Ramdas niet eens zo misplaatst.
Met betrekking tot het nieuwe onderzoek over de achtergronden van mensen om op Wilders te stemmen: Ik twijfel over de volledigheid van de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Het is niet ongebruikelijk dat mensen zich schamen voor hun eigen gevoelens (bijvoorbeeld racisme) en die zelfs in een anonieme enquete onderdrukken. Daar is in mijn herinnering nog het een en ander over onderzocht.
In mijn ogen zijn onder de PVV stemmers veel mensen uit onder andere het platteland; zij die weinig tot niet in contact zijn gekomen met buitenlanders. Wat dat deze mensen zich kunnen herinneren van de keren dat ze in contact zijn gekomen met een buitenlander is negatief. Men onthoud immers niet dat er in de AH een vrouw voor je stond met een hoofddoek op, die GEEN boodschappen aan het stelen was. Maar men onthoud het wel wanneer een zogenoemde bontkraag op brommer op klaarlichte dag een laptop uit een auto steelt.
Met betrekking tot oorzaken en oplossingen; Wat positieve beeldvorming rondom buitenlanders zou geen kwaad kunnen. Al jaren staan de kranten en berichten bol met berichten over Marokkanen die rotzooi hebben uitgehaald. Dan is het toch niet gek dat de 'minder geïnformeerden' negatiever denken over Marokkanen dan eigenlijk terecht is. Het werkt ook versterkend wanneer iemand een keer in contact komt met een vervelende Marokkaan, 'zie je wel, het is allemaal tuig' etc etc.
De oorzaak van het gebrek aan moreel besef bij het 'Trash' kan dus zeker mede gezocht worden in de manier waarop door de Media en de Politiek wordt omgegaan met de problemen die er zijn. Met problemen doel ik op de criminaliteit en verloedering maar ook op het racisme en het fenomeen Dhr. Wilders.
De media heeft teveel aandacht besteed aan alle heisa rondom de PVV. Veel te veel gefocused op problemen met Marokkanen. De politiek heeft bijna alleen maar gereageerd op Wilders. Daarmee hebben zij zijn gedachtengoed alleen bevestigd bij veel 'minder geinformeerden'.
Zoals Churchill ooit zei: 'The best argument against democracy is a five minute conversation with the average voter'. Ik kan dat helaas niet weerleggen maar dat betekent voor mij niet dat de average voter in welk opzicht dan ook minderwaardig is. Zij zijn slechts 'minder geïnformeerd' en daar kan je gewoon niet omheen. Dat probleem kan je niet ontkennen maar je kan het ook niet wegtoveren.
In mijn ervaring hebben de mensen die qua redeneren niet zo sterk zijn vaak het hart wel op de juiste plaats. Ze zijn echter relatief eenvoudig te manipuleren door populisten die een eenvoudig te begrijpen antwoord hebben op al hun problemen.
Er moet aan het gehele volk dus duidelijk gemaakt worden dat je niet zomaar andere bevolkingsgroepen kunt wegzetten. Tenzij je dat geen probleem zou vinden natuurlijk. Een stukje opvoeding noem ik het, want dit soort zaken hoort eigenlijk thuis in de opvoeding van een kind. Door uberhaupt begrip te tonen voor racisme of de blindheid daarvoor, ga je in mijn ogen al te ver. Dan wordt het de gewoonste zaak van de wereld, niemand kijkt er meer van op. Om die reden vind ik het gerechtvaardigd om de abjectheid van dergelijke meningen niet onder stoelen of banken te steken.
Dat is het wat Anil Ramdas doet en hij krijgt de gehele stront emmer over zich heen. Als die emmer stront iemand past dan is het in mijn ogen de PVV en gevolg.

Hans

re: White Trash is een mentaliteit

Door Hans 01/10/10 (9 jaren geleden)

Whit Trash heb ik opgnomen in mijn woordenlijs alsook het synoniem ervan namelijk ZWAGERMAN.
Buitengwoon schitterend, verhelderend en prikkelend stuk. but the way ZWAGERMANtje, je bent lafhartig in je wezen (historisch gezien, het lijkt erop dat het generatie op generatie word doorgegeven ) en doen (stekken doe je graag in je sitting) ! ik had van jou minimaal van jou verwacht dat je in discussie zou gaan met Anil.

Pete

re: White Trash is een mentaliteit

Door Pete 02/10/10 (9 jaren geleden)

Nog geen reaktie van P&W op U huilbrief ? Meneer Ramdas.

Nogal aanmatigend van de VARA nietwaar ? Eerst uitnodigen, dan afzeggen, weer niet uitnodigen en dan ook nog eens niet reageren.

Terwijl ook andere programma's van de VARA, bijv. Paul de Leeuw (hoogstaande moraliteit) DWDD (weer zo'n hoogstaand cultureel programma) en Fabeltjeskrant (beste kijkbuiskinderen) die toch tot de favorieten van het linkse ensemble behoren.

U kunt nu weer rustig verder gaan met het beschouwen van U stapeltje kranten "Moedig Voorwaarts" en "De Internationale" en natuurlijk niet te vergeten U favorieten, de "Libelle" en "Magriet"

Tussendoor een beetje bloggen op Joop .nl

Succes met het zich conformeren aan de realiteit !

mvg

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 02/10/10 (9 jaren geleden)

@ Pete c.s.
Er is een verband tussen een slechte opvoeding en verkeerde opvattingen.
Anil.

Thomas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Thomas 02/10/10 (9 jaren geleden)

Waarde Anil Ramdas,

Wat is een "slechte" opvoeding en wat zijn "verkeerde" opvattingen? En waarom is er een verband tussen die twee verschijnselen?

En nee ik ben niet de c.s. van Pete.

En waarom is C. Veenstra , uw allergrootste bewonderaar, afwezig?

Is hij op vakantie?

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 03/10/10 (9 jaren geleden)

Dat is interessant. Bas Heijne hield in Nijmegen een lezing waarin hij opmerkte dat het contra-effectief is om PVV-stemmers met dédain weg te zetten, en dat het tot aanbeveling strekt om de emoties áchter de politieke onvrede onder die stemmers een nader te onderzoeken. Gebeurt dit niet, dan zal links er niet in slagen om een tot de verbeelding sprekend alternatief te bieden voor die kiezer.
Goh. Laat ik nu net hetzelfde hebben beweerd in mijn stuk in de Volkskrant. Naar de maatstaven van Ramdas is er dus weer iemand bij die de mentaliteit heeft van White Trash: Heijne.

Citaat van de website van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Alternatieve troonrede
Rumoer in Nederland
Maandag 27 september 2010, LUX Nijmegen
Soeterbeeck Programma i.s.m. Lux

Een paar dagen na de echte Troonrede van 2010 vond in LUX de ‘Alternatieve Troonrede' plaats, een initiatief van LUX en het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Voor een volle zaal hield publicist Bas Heijne, gezeten op een heuse troon, een pittige lezing, waarin hij de verwarde zoektocht naar de ‘Nederlandse identiteit' analyseerde. Interessant was zijn observatie dat ‘links' of wat zich ‘weldenkend Nederland' noemt, zich al jarenlang afkeurend en laatdunkend uitlaat over Geert Wilders en zijn PVV en vooral op de domkoppen die op hem stemmen. De morele afkeer van het gedachtegoed van de PVV maakt echter ook blind. Niemand van die verontwaardigde burgers wil zich verdiepen in de emoties waardoor de PVV-aanhang wordt gedreven en waaraan Wilders zijn succes dankt. Zonder die emoties te kennen kun je, aldus Heijne, populisme nooit effectief te lijf gaan. Want die emoties bestaan, ze zijn krachtig en ze hebben te maken met binding en identiteit - en met de hevige behoefte daaraan.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 03/10/10 (9 jaren geleden)

Beste Thomas,
Een slechte opvoeding is uiteraard niet te definieren. Wel te illustreren. Een jonge dame vertelde laatst tegen me dat ze Caro Emerald’s liedje <A Night Like This> zo <onwijs> mooi vond. Het beste nummer ooit. Enig in zn soort. Ik vroeg haar waarom. Ze wist dat niet.
Ik vertelde haar dat het een vorm van jazz was, maar dan ballroom jazz. De eenvoudigste Jazz-vorm die er was. Waarom, vroeg ze. Ik vertelde haar dat ballroom jazz was ontwikkeld voor de Amerikaanse soldaten die terugkwamen van de Tweede Wereldoorlog, en wel wilden dansen met de meiden, maar het niet zo goed konden. Echte jazz was te ingewikkeld. Toen maakte men de beats heel simpel. Geschikt voor een-twee-drie pasjes.
Ik vroeg haar of ze wist dat <A Night Like This> eigenlijk gecomponeerd was voor een Martini-reclame. Wist ze niet, ze dacht dat het omgekeerd was.
Maar goed, dat was niet erg. Ik vertelde haar dat de componisten waren begonnen met een ritme, een beat, met een Marimbaloopje (ik moest even uitleggen wat dat was). Met behulp van de beat werd een popstructuur bedacht, een mineur-majeur structuur. Refrein in harde majeur, omdat dat zo instinctief meezingt.
Maar aan het begin mocht het moeilijker. Een beetje mysterieus, als bij een thriller: dat paste bij het James Bond-imago van Martini. En de blazers voor de feestelijkheid. Maar omdat het nummer uit korte noot-combinaties bestond, was het schrijven van de tekst lastig: moest in het Engels, en dat konden de Nederlandse componisten niet. Ze haalden een native-speaker uit Canada erbij: die kon de juiste lettergrepen verzinnen, al bleef de betekenis van de gehele tekst een beetje onzinnig.
Toen men dat allemaal had, zochten ze naar een zangeres. Caroline van der Leeuw werd gevraagd om de demo in te zingen, zodat een andere zangeres kon horen hoe het moest. Maar Caroline deed het zo aanstekelijk en aardig, dat ze het maar bij haar hielden.
Maar ze mocht niet in de clip van Martini, omdat Martini haar te dik vond. Daarom kwam ze alleen in een flits voorbij in het reclamefilmpje, van ver gezien, en dan nog van boven. De zangeres mocht in ruil wel een eigen muziekclip opnemen tegen hetzelfde decor van Martini en met dezelfde (dure) figuranten.
Ach, dat wist ze allemaal niet. Nu hoorde ze het lied op een heel andere manier. Vond ze het ineens minder leuk? Nee, maar ze begreep het beter. Ze kon het plaatsen in een breder verband, ze zei toen zelf: die liedjes van de Andrew Sisters? Ja, heel vaak ballroomjazz. Oh, daarom dus juist in de jaren vijftig… Juist ja, voor de soldaten die terugkeerden. En vandaar de militaire uniformen… enz. enz.
Ik had haar iets bijgebracht. En ze begreep ineens dat het liedje niet enig in zn soort was. Ze zag de context.
Het lied van Caro Emerald uniek en briljant vinden is een verkeerde opvatting. Een juiste opvatting is: het kunnen plaatsen in een tijd, een genre, een vorm, met achterliggende gedachten. Een beetje toeval en een heleboel opzet.
Daarom leren we onze kinderen geschiedenis. Daarom leren we ze naar kunst te kijken, poëzie en literatuur te doorgronden, muziek te begrijpen. Zo kun je mensen ook leren naar films te kijken. En naar documentaires, naar nieuwsitems, naar reclamefilmpjes. Je kunt ze leren krantenartikelen te snappen, en het verschil te zien tussen een kop van De Telegraaf en een kop van NRC-Handelsblad.
Schoonheid zien we niet instinctief. All good taste is acquired taste, zoals de Engelsen zeggen. Dat wil zeggen: aangeleerd. Het vergt oefening en begeleiding, kortweg: opvoeding.
Het is maar een voorbeeldje, maar ik hoop dat ik mijn punt heb duidelijk gemaakt.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 03/10/10 (9 jaren geleden)

@zwagerman

Het verschil tussen Zwagerman en Bas Heijne is, dat Heijne zegt dat we de emoties van de PVV-stemmers moeten leren begrijpen. Zoals we de emoties van alle mensen moeten leren begrijpen: ook van moslimfundamentalisten, van dierenactivisten, van Bengaalse rijstboeren en van Afrikaanse kindsoldaten.
Wat Zwagerman zegt is dat we die emoties maar moeten accepteren voor wat ze zijn. We moeten de PVV-stemmers niet alleen begrijpen, we moeten volgens Zwagerman BEGRIP voor ze opbrengen. En dus ermee instemmen. Dat maakt van Zwagerman een vertegenwoordiger van White Trash en van Bas Heijne een intellectueel.
Sorry Zwagerman, ik weet dat je je tot het kaliber van Bas Heijne aangetrokken voelt en dat je je graag aan je haren wilt optrekken tot de weldenkenden, door telkens te roepen <ik heb het zelf ook al beweerd>, maar je hebt het niet beweerd – je lijkt zelfs niet te weten wat je beweert. Wat je beweert is heel eenvoudig: de PVV-stemmers zijn mensen als jij zelf, en we mogen ze daarom niet bekritiseren. Maar dat moeten we helaas wel doen. Ze begrijpen, zoals Bas Heijne zegt, en ze veranderen. Tot een beter inzicht brengen. Niet daar laten, in hun poel van verwarring en gebrekkige inzichten.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 03/10/10 (9 jaren geleden)

Ramdas, daar ga je weer. Weer de fout in. 'Begrip hebben voor' staat voor jou gelijk aan: instemmen met.
Jij kunt goed lesjes geven over ballroomjazz. Laat ik je dan op mijn beurt iets bijbrengen.
Iemand vertelde me laatst dat hij problemen had met zijn dochter, die op de middelbare school zat. Iedereen in haar vriendenkring drinkt alcohol (ze is veertien), en vanwege de groepsdruk begon deze dochter ook met drinken. Die vader had begrip voor het feit dat zijn dochter als gevolg van die groepsdruk mee was gaan drinken met haar vrienden en vriendinnen. Stemde hij ermee in? Nee. Begrip hebben voor staat niet automatisch en direct gelijk aan instemmen met.
Kijk. Dat maakt discussiëren met jou lastig. We hebben het over een grote-mensen-onderwerp, maar je moet bij jou eerst op je hurken gaan zitten om iets te vertellen over woorden en wat ze betekenen.

Je kan verdraaien en mis-interpreteren wat je wilt, maar je pogingen om mij te veranderen in een hele of halve PVV-aanhanger worden er alleen maar schriller en onmachtiger op.

En over het begrijpen van de emoties van de ontevreden burger die op de PVV hebben gestemd. De kortste weg tot een beter begrip is natuurlijk deze: die burgers uitschelden voor primitievelingen die er achterlijke ideeën op na houden.

Overigens heb ik het in mijn artikel in de Volkskrant over de erkenning van de noden en het onbehagen van deze ontevreden (en soms ook verbitterde) burger. En erkenning van, beste Anil, is vervolgens ook weer iets anders dan 'begrip hebben voor'.

Dit is wat ik schreef over die erkenning:

Wie écht wil binden, moet het anders doen. Een bindende politiek wordt pas geloofwaardig wanneer je als alternatief voor Wilders’ retoriek een erkenning uitspreekt voor het diep doorvoelde onbehagen op de beide flanken van de samenleving: erkenning voor het onbehagen van en het gevoel van uitsluiting onder de Nederlandse moslims wanneer die zich geconfronteerd zien met woeste uitspraken over kopvoddentaks en aanverwante praat – en in gelijke mate erkenning van het onbehagen en gevoelens van uitsluiting onder de witte autochtone kleinburger die zijn ankerplaatsen en leefwereld ingrijpend veranderd ziet .

Dáár had ik het over, over de politiek van het binden, zoals bepleit door Job Cohen.
Jouw manier van 'binden' kennen we: uitschelden en beschimpen, en als je klaar bent met schelden, een larmoyant verhaal afsteken over opvoeding en 'verkeerde opvattingen'. Gemeten naar jouw eigen criteria heb je kennelijk een belabberde opvoeding gehad, want je opvatting over de achterlijkheid van mensen die naar RTL 4 kijken is, wederom volgens jouw eigen maatstaven, 'verkeerd'. Je begrijpt: ik leg je uitlatingen maar eventjes onder je eigen kleine morele meetlintje.

Tenslotte: voor de verkiezingen riep je luidkeels dat iedereen op Cohen moest stemmen. Inmiddels weten wij wat jij onder diens politiek van 'binden' verstaat. Met vrienden als Ramdas heeft Cohen geen vijanden meer nodig.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 03/10/10 (9 jaren geleden)

Om maar bij de intellectuelen te kunnen behoren (door zich tegen Bas Heijne aan te schurken), beweert Zwagerman ineens dat hij zijn <begrip> voor de PVV-stemmers niet ziet als <instemming>: hij wil ze, net als echte intellectuelen (wat Zwagerman helaas niet is) toch ook veranderen, tot betere inzichten en opvattingen brengen. Maar dat begint dus met begrip hebben voor (hij zietr het verschil niet met <begrijpen van> en <begrip hebben voor>, en niet met de boosheid die ik had, en heb, met mijn bijdragen op deze site.

Vraag: welke onjuiste opvattingen van PVV-stemmers wil Zwagerman veranderen, nadat hij ze begrepen heeft? En hoe wenst hij dat te gaan doen (behalve door het schrijven van tienerpornoboekjes)?

En hier enkele citaten van Zwagerman: duiden ze op het willen begrijpen en veranderen van PVV-stemmers, of louter op begrip en instemming? Het oordeel is aan u:


Het geeft geen pas om op basis van een handjevol hufterige reageerders op de website van De Telegraaf te concluderen dat 'de meeste PVV-stemmers' 'achterlijk' zijn.

Cohen stelt het gedachtegoed van Wilders aan de kaak, maar kijkt wel uit om a la Ramdas te schelden op degenen die op de PVV hebben gestemd - gesteld dat die stemmers inderdaad en masse behoren tot white trash, wat ik waag te betwijfelen.

Zou niet ook een burgerlijke middenklasse zich tot de PVV hebben gewend?

Een even woedende als paranoïde blik op de witte onderklasse

De islam en het bashen van de islam speelt voor de Wilders-stemmers nauwelijks een rol.

Veel mensen uit die regio zien Wilders als de man bij wie ze terecht kunnen nu ze zich veronachtzaamd voelen door de reguliere partijen.

Als er iemand door een hufter beroofd wordt, neemt de politie ter plaatse niet eens de moeite aangifte in behandeling te nemen - en dus voelt de bestolen burger zich verdoold en in de steek gelaten

Die PVv-stemmers hebben juist het gevoel dat hun idealen -een kleine, overzichtelijke wereld van dorpsfanfares, bridge-verenigingen en andere aan gemeenschapsgevoel bijdragende kleinschalige organisaties- verkwanseld worden.

De hele islamkritiek nemen die Limburgse PVV-ers er als het ware bij, een kritiek die ver van hun bed staat en waar ze ook eigenlijk maar weinig affiniteit mee hebben.

Ramdas zet een grote groep mensen klakkeloos weg in de rechts-extremistische hoek

Een stemmer op Wilders is voor mij iemand die.... op meerdere fronten geen gelijk heeft. En dat is het. Niets meer en niets minder.

Wel voelen ze zich door de traditionele politieke partijen niet erkend in hun noden, en ze menen dat Wilders hen wel erkent in die noden.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 03/10/10 (9 jaren geleden)

Anil Ramdas wordt heel nerveus als je eens naar een betoog verwijst van iemand die iets genuanceerder over het culturele en politieke onbehagen denkt dan hij. Woest slaat hij dan om zich heen: Zwagerman schurkt aan tegen intellectuelen; Zwagerman wil bij die-en-die en daar-en-daar horen. Al zou ik aanschurken tegen een omgevallen eikenboom, het maakt de onmacht van zijn ad hominem-uithalen niet minder sneu.
Laat ik eens 'aanschurken' tegen wat andere mensen.

Afgelopen week verscheen het rapport bij Forum 'Vreemde in eigen land', een zeer verontrustend rapport over het toenemende onbehagen onder autochtone bewoners van probleemwijken - door Ramdas ook wel 'de achterlijken' genoemd. Forum-directeur Sadik Harchaoui noemt het rapport 'heftig' en pleit, net als, ik voor een grondiger erkenning van dat onbehagen en voor een dialoog op basis van gelijkwaardig met die mensen die veel geloof in traditionele politieke partijen zijn verloren. Alles onder het motto: beter een dialoog dan uitsluiting.
Hoogleraar en criminoloog Hans Boutellier concludeerde naar aanleiding van het rapport over dat onbehagen en die steun aan de PVV in die probleemwijken: 'Het zijn geen islamhaters. De religie wordt ook niet genoemd.'
Dat klopt. Ik heb het rapport inmiddels gelezen, en ook hier blijkt dat de islam als obsessie niet opgaat voor die mensen die zich engageren met de PVV uit bitterheid en gevoel niet erkend te worden.

Zeer wijze woorden over dat rapport schrijft ook Margreet Fogteloo, in De Groene. Het is een betoog dat Anil Ramdas ongetwijfeld een doorn in het oog zal zijn. Ik citeer:
Vreemden in eigen land
MARGREET FOGTELOO
OP DEZELFDE DAG dat bekend werd dat voormalig PVDA-leider Wouter Bos een nieuwe baan heeft als adviseur bij KPMG, waarbij hij tegen een vorstelijk salaris en mét een wekelijkse papadag 'als kritische spiegel het vertrouwen in de financiële sector moet helpen herstellen', werd in het perscentrum van het Haagse Binnenhof het verontrustende rapport Een vreemde in eigen land gepresenteerd. De harde conclusie: het onbehagen over de multiculturele samenleving - onder zo'n dertig procent van de Nederlanders - is heel groot, maar het wantrouwen in de politiek en de overheid is nog veel groter. En dat waait niet zomaar over.
Over de 'witte woede' is al zoveel gezegd en geschreven - van Robert Putnam en Paul Scheffer tot rapporten van de WRR - dat dit onderzoek, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Forum, geen nieuw inzicht lijkt te brengen. Toch is dat niet waar. Zonder te oordelen is serieus en systematisch een kwaliteitsrapportage gemaakt onder autochtonen in gemengde stadswijken en op het platteland. Forum-directeur Sadik Harchaoui constateerde van tevoren al dat het totaal ontbreekt aan een dialoog met deze 'ontevredenen' die volgens hem door politici en opiniemakers te gemakkelijk worden afgeserveerd als jaloers, pessimistisch, xenofoob en Wilders-aanhangers.
Achter hun soms slechte ervaringen met allochtonen en negatieve sentimenten over migranten zit een diepgeworteld wantrouwen dat voorbij etniciteit of religie gaat. Zij voelen zich door de (lokale) overheid achtergesteld en nooit serieus genomen in hun klachten over bijvoorbeeld de verloedering van de wijk of over agressieve Marokkaanse hangjongeren. Deze mensen zijn niet zozeer tégen de multiculturele samenleving, maar ze hebben woede ontwikkeld tegen enerzijds migranten die volgens hen door onoverbrugbare culturele verschillen - Marokkanen en Turken voorop - niet kúnnen integreren, en anderzijds tegen de overheid die 'het allemaal maar heeft laten gebeuren'. Een bewoner uit de Utrechtse Sterrenwijk zegt: 'De politiek is te bang om dingen aan te pakken. Ik voel me een gastarbeider in mijn eigen land.' Of een andere bewoner: 'Er werd regelmatig geroepen: jongens, er móet wat gebeuren, maar de politiek keek eventjes de andere kant op. Nu ontkomen ze er niet meer aan, want de volgende stap is eigengericht: dan gaan de burgers het zelf oplossen.'
Zeker, deze veelal laagopgeleide mensen hebben de prijs betaald van het multiculturele concept. Als oplossing zeggen ze unaniem: strenger zijn aan de poort en binnen de eigen grens duidelijke eisen stellen aan allochtonen. Maar wat vooral tot pessimisme stemt is de afkeer van de overheid. Uit alle gesprekken komen politici en gezagsdragers naar voren als de grote schuldigen van de problemen: zij zijn bevoorrechte mensen die het goed voor zichzelf regelen en geen idee hebben hoe 'de gewone man' leeft. De kloof tussen deze 'vreemden in eigen land' en de overheid is volgens de onderzoekers niet zomaar te dichten. Ze concluderen zelfs dat ze 'het ook niet zo gauw weten'. Het vergt in ieder geval een ander 'vreemdelingenbeleid' waarin met deze groep rekening wordt gehouden.

Einde artikel Fogteloo. Kijk, dit is nu een artikel dat ik erg sterk en erg opbouwend vind. Fogteloo constateert terecht dat die aanhang van de PVV vaak onterecht door linkse zelfbenoemde opinie-makers (Ramdas, wakker worden!) voor achterlijk, xenofoob en extreem-rechts worden uitgemaakt. Dat moet anders, aldus Fogteloo.

Anil Ramdas trekt een probleemwijk in en spreekt de daar woonachtige ontevreden autochtonen toe: Mensen, u bent in meerderheid achterlijk, primitief, extreem-rechts en zonder moraal. U heeft verkeerde opvattingen en dat komt door uw opvoedig. Ik laat u nu kennismaken met literatuur en kunst, en daarna heeft u de juiste opvatttingen, die toevallig ook de míjne zijn. Zodra ik u heb veranderd, zal ik u niet meer primitief en achterlijk noemen.
Tsja.

Wat doen Fogteloo, Harcchaoui en Bouttelier als ze naar zo'n probleemwijk gaan en daar met ontevreden autochtonen spreken? Vrij eenvoudig, ze zullen de noodzaak van het erkennen van de aldaar levende noden onderstrepen, en zullen vervolgens met de betrokkenen praten over mogelijke vormen van nieuw politiek beleid, bij voorkeur een beleid dat het ideaal 'binden' combineert met een rechtvaardiger sociaal beleid en een gelijkelijk engagement met zowel de nieuwkomers als de autochtonen.

Goed. Nu laat ik weer ruimte aan Ramdas om luidkeels te beweren dat ook Fogteloo, Boutellier en, ja, ook Harchaoui behoren tot white trash - of zich er in ieder geval mee besmetten.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 03/10/10 (9 jaren geleden)

Ook dit is een behartenswaardig artikel, uit het Vlaamse dagblad De Standaard. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=5B3052P9

NRC-journalist Marc Chavannes en ondergetekende mochten iets vertellen over het toenemend onbehagen van de modale Nederlander.
Citaat van Chavannes: 'De modale Nederlander voelt zich op alle vlakken niet meer gehoord door de traditionele politiek.'
Oei! Mag je dat van Ramdas wel zeggen? Is dit geen knieval voor het onbehagen voor white trash? En als je deze uitspraak doet, ben je dan zelf ook al met al al verworden tot een gezant van white trash? Volgens de paranoïde en verwarde gedachtengang van Ramdas hebben we er weer eentje: Chavannes. Want: white trash is een mentaliteit. En wanneer beschik je over die mentaliteit? Als je pleit voor een erkenning van de noden en gevoelens van onbehagen van de 'modale Nederlander'.

En o ja: De Standaard klopte voor dit artikel niet aan bij Ramdas. Dat zal dus wel weer een woedende open brief aan de redactie van dit dagblad worden.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 03/10/10 (9 jaren geleden)

@Zwagerman
Je schreef: Anil Ramdas trekt een probleemwijk in en spreekt de daar woonachtige ontevreden autochtonen toe: Mensen, u bent in meerderheid achterlijk, primitief, extreem-rechts en zonder moraal. U heeft verkeerde opvattingen en dat komt door uw opvoedig. Ik laat u nu kennismaken met literatuur en kunst, en daarna heeft u de juiste opvatttingen, die toevallig ook de míjne zijn. Zodra ik u heb veranderd, zal ik u niet meer primitief en achterlijk noemen.
Tsja.
(Einde citaat)
Bravo Zwagerman, eindelijk begrijp je het. Je geeft het wat kinderlijk weer, maar hier komt het inderdaad op neer. Wij (onderzoekers, schrijvers, kunstenaars - iedereen die ervoor heeft doorgeleerd), wij moeten begrijpen dat de PVV-stemmers een heleboel dingen niet begrijpen en we moeten het ze uitleggen. De culturele kwestie oplossen. Wat fijn dat je het eindelijk snapt, mooi eind voor deze discussie. Het heeft even geduurd, maar ik ben trots op je.

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 03/10/10 (9 jaren geleden)

@Joost:
Ik denk dat je analyse over de verdoolde kiezer grotendeels wel klopt, al is het verhaal in mijn ogen nog verre van volledig.

Allereerst stel je dat de islam nauwelijks een rol speelt bij de verdoolde kiezer. Ik zie dat genuanceerder: veel burgers zijn op voorhand weldegelijk geïnteresseerd in de gebruiken en de cultuur van hun buren, en laten een ieder bij voorkeur in zijn waarde in de beleving van zijn persoonlijke geloof. Dat ligt echter anders wanneer het persoonlijke geloof of de persoonlijke cultuur op een indirecte en onjuiste manier wordt ingezet in het publieke domein.
Sprekende voorbeelden te over: Oud-burgemeester Job Cohen die met imams in het betreffende stadsdeel ging praten nadat één individu (een Marokkaans-Nederlandse man) twee agenten zwaar verwondde, de burgemeester van Veenendaal die naar aanleiding van structureel straatgeweld met imams ging praten maar de Veenendaalse burgers ondertussen liet weten dat hij in bepaalde gebieden de veiligheid niet kon garanderen, ziekenhuisdirecteuren die hun oren laten hangen naar de lachwekkende eisen van sommige islamitische burgers, het instellen van een onderzoekscommisie in plaats van het bellen van het OM bij kindermisbruik in de RKK, enzovoort.
Zo bezien ligt het Nederlandse probleem inderdaad niet bij de autochtone perceptie van *de islam* (of religie in algemenere zin), maar meer bij onze bestuurscultuur, waarin het eigen onvermogen wel héél makkelijk op religie, cultuur en/of etniciteit wordt afgewenteld. We hebben nog steeds bestuurders die hun functieomschrijving zo ruim formuleren, dat dit soort bestuurlijke gekkigheid (want dat is het) de norm is geworden. Wat men formeel zou moeten doen (gewoon sec de openbare orde handhaven) lukt vaak maar moeilijk, en wat men formeel niet zou moeten doen (kerk en staat op een ongewenste manier met elkaar vermengen) bokst men met overdreven veel inzet wel voor elkaar. Hier hebben veel mensen tabak van. We hebben onze overheid niet opgericht om (bepaalde) gelovigen en geestelijk leiders naar de mond te praten. Als jij morgen een misdrijf pleegt en je bent bijvoorbeeld katholiek, gaat van der Laan toch ook niet bij een priester in jouw stadsdeel koffiedrinken? Je kunt als overheid niet twee dingen tegelijkertijd doen: individuele burgers met kenmerk x (een religie bijvoorbeeld) zijn *een groep* als het zo uitkomt, maar individuele burgers met kenmerk y (geen nadrukkelijk aanwezige religie bijvoorbeeld) zijn te allen tijde individuele burgers. Zulk beleid vraagt om problemen - want het riekt naar bevoordeling. En voortrekken, daar heeft de Laaglander de schurft aan, want voortrekken vormt een daadwerkelijke bedreiging voor onze sociale cohesie. Hollandse ouders leren hun kinderen niet voor niets elke dag om vooral niet voor te dringen.
De islam als persoonlijk geloof is op zichzelf dus niet eng genoeg om gillend van afgrijzen voor in de gordijnen te vliegen - althans: niet enger of leuker dan de andere monotheïstische stromingen. De islam die door bestuurders in het kader van *community harmony* het publieke domein in wordt (voor)getrokken, is echter geen *islam*, maar meer een tijdelijke totem voor bestuurlijke onmacht. Die onmacht haakt veel te veel in op het achterhaalde idee dat mensen anno 2010 nog in *gemeenschappen* leven en dus als zodanig moeten worden benaderd. En daar gaat het mis. Want daar komt meteen de ontkenning - en in één adem door: de chantage - via *de groep* om de hoek kijken. Met de hele rataplan aan *vertegenwoordigers* van *de gemeenschap*, subsidies, knuffelbeleid, voetbalveldjes, buurthuizen, enzovoort. Kortom: terug naar het afkoopbeleid waar Nederland tijdens de godsdiensttwisten ook al het patent op had. Het oude afkoopbeleid was er evenwel op gericht om de bikkelharde strijd tussen katholieken en protestanten te pacificeren en te normaliseren. Het huidige afkoopbeleid is er helaas te vaak op gericht om baantjes en structuren koste wat het (de belastingbetaler) kost in stand te houden, ook al zitten die een voorspoedige integratie in de weg.
Zo heeft het ambtelijk idealistisch insluiten van de één het maatschappelijk uitsluiten van de ander - en vice versa - tot gevolg gehad. Die weeffout moet nu hersteld worden. Het herstel zal echter niet lukken door naar de andere kant door te slaan of door de oprichting van weer nieuwe ambtelijke pamperconstructies. De nieuwe balans zal veeleer een nieuwe generatie bestuurders vergen, die zich in het publiek blind tonen voor niet ter zake doende privé-franje. Nieuwe bestuurders moeten mensen als individu benaderen en zeggen: *wat prachtig, uw muziek, uw geloof, uw tempel en vooral uw overheerlijke keuken.. maar daar kom ik hier niet voor, ik kom hier om met u te praten over de geplande aanleg van de rondweg langs onze wijk*. Hoe moeilijk kan dat zijn?

Verder citeer je buurtbewoners uit stedelijke gebieden. Het is goed om vast te stellen dat de maatschappelijke onvrede niet louter in de zuidelijke regio s voorkomt. Die onvrede is namelijk overal. De oorzaken zijn echter uiteenlopend. Ik som hier de belangrijkste op die jij nog niet (of niet voldoende) noemde - doe er je voordeel mee (of niet, mag je zelf weten):
1. Verstedelijking - Niet voor niets op nummer één: mensen zonder echt contact met echte natuur verworden automatisch tot angstige consumptie-eenheden, die geen wijde blik meer kennen. Politici en bestuurders zijn zo gaan geloven in de almacht van de techniek en de economie, dat dit probleem nauwelijks ter tafel komt. Zelfs een partij als GroenLinks hamert te weinig op deze enorme bedreiging voor ons menselijk bestaan. Ja, de dieren en de poolkappen zijn ook belangrijk. Maar de verstedelijking van ons land bedreigt ons eigen fysieke en geestelijke welzijn al op een veel kortere termijn.
2. Overregulering - We kunnen steeds meer, maar hebben over steeds meer steeds minder te vertellen (vrijheidsparadox). Er is bijna geen terrein waar het Rijk, de provincie of de gemeente zich NIET mee bemoeit. En overheidsbemoeienis houdt per definitie ingewikkelde besluitvormingstrajecten, juridische gevechten en bijkomend gedoe in. Burgers hebben dus in elk geval het gevoel (of dat feitelijk juist is doet er niet zoveel toe) dat ze niet mee mogen of kunnen doen: praktisch alles in hun directe omgeving wordt toch al door anderen bepaald. Mensen die te weinig (beslis)ruimte hebben trekken zich terug, of gaan juist luidruchtig ruimte opeisen - die laatsten doen dat natuurlijk alleen als ze tot de verafschuwde onderklasse van de white trash behoren, maar dat terzijde.
3. De burger als eeuwig experiment - Nederland wordt vaak bestuurd door project- en wensdenken. Het multiculturele project is daar slechts een exponent van. Bestuurders besteden nog teveel tijd en geld aan allerlei generieke maakbaarheidprojecten waarvan de democratische legitimatie op zijn best twijfelachtig te noemen valt. Social engineering om zaken te verbeteren (de emancipatie van achtergestelde boze blanke mannen bijvoorbeeld) lijkt prima, maar vindt zelden in overleg met of in opdracht van de betreffende burgers plaats.
4. Onderwijs - Onderwijsinstellingen zijn feminiene en fantasieloze leerfabrieken geworden, waarin woede en onmacht onvoldoende gekanaliseerd wordt. Jongens - die toch echt anders met hun energie omgaan dan meisjes - worden overvraagd op het emotionele gebied en ondergewaardeerd op hun klassieke kracht (afgezien van een paar uurtjes sport). Het zou goed zijn als jongens en meisjes één dag in de week afzonderlijk van elkaar onderwijs krijgen. Zo zie je maar Joost, die islam is helemaal zo gek nog niet!
5. Democratische deelname - Iedereen telt mee, volgens sommige politici. Maar is dat ook zo? Er wordt nauwelijks echt werk gemaakt van de promotie van het democratisch proces in Nederland. Ja, in Afrika kunnen we het heel goed uitleggen, dat wel. Maar hier is het een onderbelicht punt. Als je wilt dat mensen echt voelen dat ze meetellen, moet je ze ook blijvend warm zien te krijgen voor het nut van actieve deelname aan een zo direct mogelijk democratisch proces - wat dus iets anders is dan één keer in de vier jaar boeroepen via de stembus.

Ik hoop dat je er wat mee kunt.

C. Veenstra

Vrijheid en gedetermineerdheid

Door C. Veenstra 03/10/10 (9 jaren geleden)

De grote lijn van wat Joost Zwagerman - verwijzend naar eerdere opmerkingen van hemzelf alsook naar Bas Heijne en Margreet Fochteloo - betoogt omtrent de noodzaak van het begrijpen (en het niet alleen of vooral met wegwerpgebaren tegemoet treden) van de onvrede die leeft onder PVV-stemmers, behoeft weinig betoog.
Ook Anil Ramdas stemt daar volgens mij wel mee in, bottom line - en wie niet.

Er zijn twee echte kwesties. Een zeg maar filosofische - niettemin zeer relevante en wezenlijke. En een pragmatische.

A. Filosofisch: als je het er over eens bent dat een stem op Wilders, gezien 's mans gedachtegoed, immoreel is (dit betekent niet dat de stemmer _door en door_ immoreel is, hierin moet men Zwagerman tevens bijvallen), dan is er een moeilijkheid met elke vorm van deterministisch denken ten aanzien van die stem. Dat wil zeggen: elk determinisme faalt, want er zijn óók mensen in dezelfde onvrede-veroorzakende omstandigheden, en wellicht zelfs mensen die min of meer dezelfde onvrede _voelen_, die desondanks besluiten om SP, PvdA of VVD te stemmen of voor mijn part het stemhokje links te laten liggen.

Dat is geen muggenzifterij, maar een belangrijk, principieel en ethisch onderscheid.

Het zou interessant en mogelijk van groot praktisch nut zijn (met het oog op de beste aanpak) om te onderzoeken, waarin deze twee - zelfs drie - genoemde groepen van elkaar verschillen.
Het zou kunnen dat er een significant verschil is wat betreft culturele ontwikkeling, opvoeding en/of onderwijs (wat Ramdas denkt); het zou ook kunnen dat de kneep hem ergens anders zit.

Maar dan nóg blijft er het raadsel van de menselijke vrijheid: ook culturele factoren bijvoorbeeld zullen nooit ultiem verklarend kunnen zijn: denk alleen maar aan het beruchte geval van de muzikale Reinhard Heydrich, een begaafd violist (http://www.verzet.org/content/view/412/31/ sorry voor de godwin).

B. Pragmatisch: hoe neem je Wilders de wind uit de zeilen.

a. Uiteraard door de factoren die de onvrede(s) in kwestie veroorzaken, zoveel mogelijk weg te nemen.
Een open deur, maar daarna wordt het immens taai, mede omdat een van de veranderingen die je moet bewerkstelligen nog wel eens wat Marcel van Dam onlangs in een column noemde _deconcentratie_ (van mensen met achterstanden in bepaalde woongebieden en scholen) zou kunnen zijn en iedereen kan bedenken welke schier onneembare hindernissen daarvoor bestaan.

b. Maar ook door factoren die bij dezelfde onvrede-veroorzakende omstandigheden of zelfs bij min of meer dezelfde gevoelde onvrede zorgen dat de stem _niet_ naar Wilders gaat, te bevorderen (mogelijk op het vlak van educatie, creatieve vorming, kunst en cultuur, organiseren van gesprekken tussen bevolkingsgroepen in wijken en waarschijnlijk dingen die niemand nog heeft bedacht.)

Een groot deel van de contramine en (mede om polemische redenen gretig in stand gehouden) spraakverwarring tussen Zwagerman en Ramdas zit'm erin:

1. dat de laatste bijna alleen op b. hamert en de eerste vrijwel exclusief op a.;

2. dat Ramdas impliciet tevens een groot punt maakt van de menselijke (morele) vrijheid om in moeilijke omstandigheden toch niet een kwaadaardige ideologie te omarmen en Zwagerman hier weinig of geen oog voor lijkt te hebben - en met hem vele andere intellectuelen van linkse snit, het is nu eenmaal een linkse reflex namelijk om het geestelijke te verklaren uit het materiële; ook Van Dam doet het, die de keuze voor Wilders bijna exclusief en als afdoende verklaring in verband brengt met de sterk gegroeide kloof tussen arm en rijk in Nederland gedurende de afgelopen dertig jaar: ook een uiterst valide punt dat veel te weinig aandacht krijgt van de weldenkenden van vandaag, en waar trouwens het sociologisch-politicologische 'raadsel' aan vast zit dat juist de mensen aan de verkeerde kant van de kloof, ondanks hun boosheid op de graaiers aan de top die door de politici (immers zelf ook 'zakkenvullers') nooit eens echt worden aangepakt, niet en masse stemmen op partijen die de onderkant van arbeidsmarkt en sociale zekerheid willen _opkrikken_ en willen denivelleren door een einde te maken aan de alsmaar dalende vennootschaps- en inkomensbelasting voor met name welgestelden, onder wie die vermaledijde graaiers.

Anil is zo kwaad dat Nederlanders die vergeleken met bijvoorbeeld velen in Parimaribo of Bombay in een materieel paradijs wonen, al zitten ze aan de onderkant van de inkomensladder, hun onvrede omzetten in een evident immorele stem op een haat zaaiende demagoog - die het non-discriminatiebeginsel uit de grondwet wil schrappen, een kopvoddentax wil die hij vergelijkt met de 'hondenbelasting' en algemene etnische registratie wenst in te voeren -, dat hij in een vlaag van woede die kiezers met huid en haar als 'white trash' heeft bestempeld.

Goed, big deal, onbehouwen homp koek van eigen deeg.

Mijn voorstel is om die term verder te laten voor wat ze is: zoals ik al eerder zei, geeft Anil Ramdas, als je zijn beide stukken leest, er een in laatste instantie puur morele betekenis aan die dermate ver verwijderd is van de
gangbare, dat er bijna alleen verwarring mee wordt geschapen - nog afgezien van het feit dat de polarisatie er weer verder mee wordt aangejaagd.
(Wat niet wegneemt dat ik het stiekem ook wel even een lekkere kreet vond, denkend aan bijvoorbeeld vechtersbazen als Hero Brinkman en Marcial Hernandez, maar dat is strikt privé).

Wat ik wel zeer belangrijk vind acht te 'redden' uit Ramdas woedeuitbarsting c.q. experiment à la GeenStijl, is het besef dat juist 'intellectuelen' _niet alleen_ moeten denken en spreken in termen van veronachtzaamde ontevredenen die als het ware 'gedwongen' (ik bedoel dus: gedetermineerd, zie boven) door de omstandigheden op Wilders stemmen, _maar ook_ klip en klaar duidelijk moeten blijven maken en zorgvuldig uitleggen, keer op keer, in termen die ook voor de gewone man en vrouw heel begrijpelijk en overtuigend zijn, dat Wilders, behalve dat hij hun onvrede misschien wel als enige bloedserieus neemt, tevens een kwaadwillende politicus _is_ en dat het een bijzonder afkeurenswaardige keuze is en blijft om zo'n man en beweging je stem te geven.

Onvrede van de PVV-stemmer begrijpen en waar mogelijk oplossen _en_ uitleggen dat een stem op een foute politicus fout is...

- ziedaar de moraal van mijn verhaal, die niet verschrikkelijk moeilijk is in te zien, lijkt me.

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 03/10/10 (9 jaren geleden)

@ C. Veenstra
Ik moet u zo zeer gelijk geven, dat ik wel erg benieuwd ben naar wie u bent. Een moleculair bioloog? Een muzikant? Ik zie uw interventies (op verschillende plaatsen op het internet) met belangstelling tegemoet.
Hartelijke groet,
Anil Ramdas

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 04/10/10 (9 jaren geleden)

@Anil Ramdas,

Dank u wel. Ik ben afgestudeerd in een exacte wetenschap, maar dat is heel lang geleden. Later andere dingen gedaan, die hier wel onvermeld kunnen blijven – het gaat om weinig bijzonders en ik ben op slechts minder dan een voetnoot na het tegendeel van een bekende Nederlander.

Betrokken burger die zoals zovelen minuscule draadjes weeft in de rafelranden van het publieke debat, da's alles - en het wordt de hoogste tijd dat weer met veel meer mate te doen, het is als schrijven in het zand van een immens en dichtbevolkt strand, immers.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 04/10/10 (9 jaren geleden)

@Ramdas: je wekte al vaak genoeg de indruk met een soort cabaret-nummer bezig te zijn, in plaats van een doordachte en doorvoelde analyse van motieven en beweegredenen van de stemmers op de PVV. Maar nu wordt het cabaret een soort lach-of-ik-schiet show. Ramdas beweerde met droge ogen het volgende:

e schreef: Anil Ramdas trekt een probleemwijk in en spreekt de daar woonachtige ontevreden autochtonen toe: Mensen, u bent in meerderheid achterlijk, primitief, extreem-rechts en zonder moraal. U heeft verkeerde opvattingen en dat komt door uw opvoedig. Ik laat u nu kennismaken met literatuur en kunst, en daarna heeft u de juiste opvatttingen, die toevallig ook de míjne zijn. Zodra ik u heb veranderd, zal ik u niet meer primitief en achterlijk noemen.
Tsja.
(Einde citaat)
Bravo Zwagerman, eindelijk begrijp je het. Je geeft het wat kinderlijk weer, maar hier komt het inderdaad op neer. Wij (onderzoekers, schrijvers, kunstenaars - iedereen die ervoor heeft doorgeleerd), wij moeten begrijpen dat de PVV-stemmers een heleboel dingen niet begrijpen en we moeten het ze uitleggen. De culturele kwestie oplossen. Wat fijn dat je het eindelijk snapt, mooi eind voor deze discussie. Het heeft even geduurd, maar ik ben trots op je.

Einde citaat.
Ramdas mag dan schamperen over Pedagogische Akademies of lerarenopleiding en mensen die deze opleiding hebben gevolgd, maar iedere leraar of onderwijzer dat je krediet en geloofwaardigheid meteen hebt verspeeld door een gehoor dat je wilt onderwijzen aan te spreken op hun kennelijke (morele) inferioriteit. Maar volgens Ramdas heb ik het eindelijk begrepen. Dat heb ik inderdaad. Ramdas maakt van onderwijs, educatie, emancipatie, volksverheffing een far out-achtige karikatuur door even pedant als stompzinnig vol te houden dat je mensen van wie je hoopt dat ze ontvankelijk zullen zijn voor informatie en kennis-overdracht aan te spreken met de woorden achterlijk, primitief en extreem-rechts. Wat Ramdas onder onderwijs en kennis-overdracht verstaat is niets dan masturbatoire zelffelicitatie die geen ziel serieus kan nemen. Maar, beste Ramdas, masturbatie, dat kun je beter in je eentje verrichten. Je helpt er, letterlijk, alleen jezelf mee. Aan een zelffeliciterend gerief, welteverstaan. Welterusten, goede vriend. Lees een basishandleiding over didactiek en educatie en leer dan dat je je toehoorders direct kwijt bent als je begint te stellen dat zij 'verkeerde inzichten' hebben. Bij Ramdas maken andermans 'verkeerde opvattingen' alleen maar deel uit van een kennelijk voor hem broodnodige veer op de eigen hoge hoed. Met onderwijs heeft dat niets, maar dan ook niets te maken. Ramdas zou eens, met al zijn praatjes over 'mensen veranderen', een middelbare school van binnen moeten zien. Ik kom, mede dankzijn Schrijvers School & Samenleving, gemiddeld op zo'n dertig, veertig scholen per jaar. Altijd een voorrecht om op die plekken te mogen spreken over eigen en andermans literatuur, al dan niet in gezelschap van andere auteurs. Wat niet, nooit werkt is dit: uitleggen dat de ander 'foute opvattingen' heeft. Geen leraar, of het nu een gezant van het Nieuwe Leren of de traditionele kennis-overdracht is, die erover peinst ooit die kolossale blunder te begaan. Je brengt nooit kennis aan een ander over als je ermee begint die ander af te fakkelen en vernederen - behalve dan in de morele schertswereld van vriend Ramdas. Don Quichote op onderwijspad. Het is om te huilen - ware het niet dat het om redenen die de beste man niet zal begrijpen, zo intens en intens kolderiek is.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 04/10/10 (9 jaren geleden)

@Krachtmeester: dank voor uw bijdrage. U zegt behartenswaardige dingen. Daar kan iemand inderdaad zijn voordeel mee doen.

@C Veenstra. Eveneens behartenswaardig. Opmerkelijk is dat u veronderstelt dat Ramdas het eens is met de grote lijnen van het betoog van Fogteloo, dat inhoudelijk vrijwel overeenstemt met het mijne uit de Volkskrant. Ramdas stemt daar helemaal niet mee in. Een oproep tot erkenning van de frustraties en noden van de verdoolde kiezer en stemmer op de PVV is voor hem een reden om degene die deze oproep plaatst automatisch in het 'kamp' van de PVV'ers zélf te plaatsen. Een even onmachtige als perfide truc, die, helaas voor Ramdas, makkelijk is door te prikken.

Uw pragmatische insteek -hoe Wilders de wind uit de zeilen te nemen- behoeft enig commentaar. Eerder meldde u dat het u het opmerkelijk vindt dat ik mij weiger uit te spreken over de stemmers op Wilders in de termen van Ramdas (een manier die ik haatzaaiend vind, en die zich kan spiegelen aan het haatzaaien door Wilders), maar dat ik mij niet of nauwelijks uitlaat over het gedachtengoed van Wilders en de PVV zelf. Ik liet dat voor wat het was, omdat ik meende dat u, gegeven uw goede geïnformeerdheid, wel beter zou weten. Maar een mens kan niet van alles op de hoogte zijn, dus daarom maar een -vrij willekeurig- citaat, stammend uit 2007, toen Wilders Groen Links Kamerlid Kadhija Arib aanviel op haar 'dubbele paspoort'.

En nu fungeerde Arib voor Geert Wilders (..) als het dubbel bepaspoorte Barbertje dat moet hangen.Voeg bij Wilders' eis tot beroepsverbod van mensen met een dubbel paspoort deze uitspraak: 'Als moslims in dit land blijven wonen, dan moeten zij de helft van bladzijden uit de Koran scheuren.' Het hoge woord is er uit. Want wat wil Wilders van de moslims in Nederland? Geen grondwettelijke binding aan het land van herkomst, een verbod op het bouwen van moskeeën, plus een lijfelijke schending van het boek dat hellig wordt geacht. Dat is geen vraag om integratie, dat is een dwang tot depersonalisatie. (..) Wilders en zijn geestverwanten zullen niet rusten voordat iedere islamitische Nederlander vrij van genealogische smetten is. Ik zeg hier niets nieuws, omdat de man die de eisen uitvaardigt het zal beamen. Voor Wilders en zijn PVV geldt: uitsluitend de heiligschennende moslim is voor hem een acceptabele moslim. Onderwerp een Nederlandse christen aan dergelijke tirannieke dwang tot depersonalisatie, en het land zou, terecht, te klein zijn. (..) Je zult maar hjoger opgeleid, intellectueel, kunstenaar succesvol én moslim zijn. Word je niet als tweederangsburger naar de randen van de samenleving geduwd door Wilders (..)'

Wie schreef dit, in 2007. Ondergetekende. En ik kies nu maar een fragment uit éen artikel dat ik in dat jaar, en ook in 2006 en 2008, publiceerde over Wilders en zijn PVV-trawanten. Ik schreef er ettelijke, en altijd met dezelfde strekking: blijf af van de burgerrechten en de waardigheid en de religieuze autonomie van onze moslims. Klaar, over, uit.

Waar was vriend Ramdas toen Wilders de schandalige aanval opende op Arib en andere Tweede Kamerleden met dubbel paspoort? Wat schreef hij nadat Wilders de Koran een fascistisch boek had genoemd? Wanneer kwam hij in het geweer tegen de onacceptabele praat over kopvoddentax en aanverwante wild zwiepende taal? Al die erupties van Wilders diende ik, in de Volkskrant of NRC, van repliek, altijd fel, maar nooit scheldend a la Ramdas - want anders dan vriend Ramdas paste ik er welk voor op om dezelfde haatzaaiende taal rond te spuiten die ik bij die ander, Wilders, nu juist aan de kaak wilde stellen.

Maar dan. Het is 2010, en het grote beschimpen en vernederen van de stemmer op de PVV begint, met als meest extreme scheldpartij die van Ramdas op deze site. In precies dezelfde schofterige taal die hem zo tegenstaat bij Wilders en die, toegepast op Nederlanders van moslim-achtergrond, klip en klaar infaam is. Maar tegen die PVV-stemmers, over wie door in het wetenschappelijk rapport van Forum wordt benadrukt dat de islam voor die kiezers eigenlijk helemaal niet zo'n steen des aanstoots is als voor de Wilders zelf, -- tegen die stemmers mag je wel precies die haattaal gebruiken die, gericht tot Nederlandse moslims, naar mijn idee volkomen ongeoorloofd is. Ongeïnformeerd, vooringenomen en met een pathetische zelfingenomenheid meent Ramdas dat ik, door zijn haattaal tegen die stemmers te nuanceren, dat ik maar moet gaan spelen met mijn PVV-vriendjes. Hoe stompzinnig kun je het krijgen? Nooit de moeite genomen eens na te zoeken wat degene die kennelijk een PVV-vriendje is, écht over diezelfde PVV en de voorman heeft geschreven. En zo iemand moet je hier dan aux serieus nemen? De figuur die in een kramp raakt als op televisie een quote uit zijn haatzaai-stuk wordt gelicht en dan amechtig piept over context, context.
De figuur die kennelijk dolgraag op die televisie of where-ever met mij in debat wil en nog geen flinter van een idee heeft over wat die ander over diezelfde Wilders en diezelfde PVV heeft geschreven. Komt het wel eens in deze karikatuur van een debater op dat anderen dit wél weten en dat die anderen hem misschien in bescherming hebben willen nemen tegen zijn flagrante onwetendheid? Mij op schelle toon toeschreeuwen dat ik me maar bij m'n PVV-vriendjes moet voegen is van dezelfde stupiditeit als roepen dat Wilders zich met zijn uitlatingen maar lekker mag melden bij zijn geestverwant Job Cohen. Ramdas zette ook een hoge borst op over Bas Heijne. Met diezelfde Heijne verschilde ik meer dan eens van mening, maar diezelfde Heijne was altijd goed geïnformeerd en de polemiek met Heijne gíng tenminste ergens over. Met Ramdas heb je alleen maar een egomane niksweter tegenover je die in het eerste het beste debat door de mand zou vallen met zijn ad hominem gescheld. Tegen Fogteloo laat ie het wel uit zijn hoofd om haar uit te schelden voor PVV-vriendinnetje. Want toevallig zal hij dan net in een hoekje van zijn door blinde zelfliefde uitgeteerde brein nog nét beseffen dat zij schrijft vanuit een heel ander politiek engagement. Nog nét. Maar het scheelt niet veel of ook tegenover haar zal hij, als hij consequent is, de white trash-kaart moeten spelen. White trash is een mentaliteit, zegt hij fier - maar een begin van een zelfonderzoek naar zijn eigen mentaliteit van schreeuwen en schelden is er niet bij, geobsedeerd als hij is door de kennelijke tokkies en moraal-lozen en primitievelingen.

Je kunt, zoals ik deed, Wilders fel en volhardend bekritiseren als het gaat over zijn aanhoudende krenkingen van een bepaalde geloofsgroep in Nederland. Maar hij speelde niet de nóg infamere rassenkaart. Wilders voert een kruistocht tegen mensen met een hem onwelgevallig geloof, niet tegen mensen met een hem onwelgevallige huidskleur. Is ie ooit van leer getrokken tegen creolen, hindoestanen, niet-gelovige noord-afrikanen? Dachtutniet. Let wel: dat maakt zijn obsessieve praat over en tegen moslims er geen haar beter op. Maar Ramdas speelt de rassenkaart wel degelijk - en bij herhaling. Hij koppelt de vermeende achterlijkheid van PVv-stemmers aan hun huidskleur: wit. Wit vuilnis. En daarom is Ramdas erger en abjecter dan de man die hij zegt te bestrijden.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 04/10/10 (9 jaren geleden)

@Joost Zwagerman.

Dank u wel voor uw reactie.

A. Alzijdig geïnformeerd ben ik helaas bepaald niet, geef ik nogmaals graag toe. Uw opvattingen rond Wilders en de PVV hebben me voornamelijk bereikt via de Volkskrant en een paar tv-optredens. Daarvan zijn mij uw welsprekende kritiek op het falende antwoord van 'links' (die ik trouwens zoals u misschien heeft gemerkt voor een groot deel onderschrijf) zeer bijgebleven; harde kritiek op Wilders niet. Ook dat kan aan mij liggen, maar mogelijk zou het goed zijn als u in de krant of op tv dat aspect van uw analyse en oordeel meer prominent en systematisch naar voren zou laten komen.

B. Anil Ramdas ben ik, dat zal niet verbazen, gaandeweg anders gaan beluisteren dan u. Ik heb hem met zoveel woorden horen zeggen dat 'white trash' een spiegelbeeldige, Wilders-achtige woedeuitval van hem was uit verontwaardiging over de falende ethische afweging van een alsmaar groeiende groep mensen die aan een politicus met abjecte ideeën z'n stem geeft. Beter gezegd: u beluistert het Wilders-achtige juist nadrukkelijk wel, maar u leest in Ramdas reacties niet dat hij laat merken dat hij het bij een incident - of het nu eerder een onbeheerste boutade is geweest of een weloverwogen experiment - wil laten.
Goed, misschien zit _ik_ daar naast, in dat geval zal Anil Ramdas me wel tegenspreken.

C. Ander dan u vind ik 'white trash' niet érger dan spiegelbeeldig. U stelt dat Wilders de rassenkaart niet trekt en Ramdas wel. Beide veronderstellingen verdienen een forse kanttekening.

1. Zoals ik al eerder schreef: 'white trash' kan je in deze context toch moeilijk anders lezen dan als 'blank uitschot' (uitschot ook in de zin van gespuis of tuig) en niet, zoals u vertaalt, 'wit vuilnis'. Het verschil lijkt futiel, maar 'vuilnis' is ontmenselijkend en 'uitschot', 'gespuis' of 'tuig' niet - een faire vertaling maakt uit. Belangrijker: de term wordt ook wel gebruikt - bij wijze van zelfspot - als zelfaanduiding door mensen die zich aan de betreffende klasse van arme blanken hebben ontworsteld: '[it] may also be used self-referentially by whites of higher socio-economic status to jokingly describe their origins'(wikipedia).
Verder heeft Ramdas later benadrukt dat de term écht niet racistisch was bedoeld. U gelooft hem gewoon niet?

2. Hoe kwalificeert u de uitspraken van Wilders over het onacceptabel zijn van niet-blanke steden? Over het niet bij voorbaat negatief zijn van rassenrellen (die hij zegt beslist niet te willen maar wel een middel acht dat de politiek kan wakker schudden)? En zijn voorstel de politie met scherp op benen te laten schieten precies na misdragingen van Noord-Afrikaanse hooligans? En dit: 'Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook niet-westerse allochtonen niet. Ze mogen trouwen, ze mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland.'?
Ik bedoel: als je een incidenteel gebruik van de staande uitdrukking 'white trash' die soms door goed gesitueerde blanken grappend als een soort geuzennaam wordt gebruikt, met als toelichting achteraf: werkelijk niet racistisch bedoeld, wilt blijven zien als bewijs van racisme, 'hardcore' zelfs, dan mag het wel opmerkelijk goed van vertrouwen heten om, in het licht van voornoemde uitlatingen, Wilders juist nadrukkelijk van racisme vrij te pleiten.

D. U schrijft: 'Maar dan. Het is 2010, en het grote beschimpen en vernederen van de stemmer op de PVV begint'. Is dat vol te houden in een jaar (de trend begon mijns inziens al in 2008) waarin Wilders door een toenemend aantal columnisten en anderen publicisten met respect wordt bejegend, zijn ideeën met grote instemming begroet? Waarin kwaliteitskranten regelmatig ruimte geven aan zijn opiniestukken? Waarin een Ferry Mingelen, evenals diverse invloedrijke collega's van hem op de televisie, Wilders en de PVV juist in toenemende mate als een normale politicus en partij behandelen en zelfs buitenproportioneel veel - en beslist geen ongunstige - aandacht geven?
Hebben de reacties en kwalificaties van René Danen en 'oud-links' in uw optiek de toon gezet? Mijn beeld althans van het klimaat in de afgelopen twee jaar is heel anders: het is een periode geweest waarin het verwerpelijke gedachtegoed van een geslepen demagoog steeds meer maatschappelijk - met name in de veel gelezen en bekeken media - 'reçu' werd.

E. U blijft zich buitengewoon kwaad maken over het 'schofterige' gebruik van de term 'white trash'. Het is kennelijk niet uw perceptie, dat het op de allereerste plaats buitengewoon kwalijk en verontrustend is als een grote groep mensen z'n stem geeft aan een abjecte ideologie, en pas op de tweede plaats dat iemand - reactief - een keer doorschiet in een woedende kwalificatie van de betreffende groep. En dat razernij en polemiek ten aanzien van het eerste daarom logischer en terechter zijn dan met betrekking tot het tweede. Ik vind dat opmerkelijk.

F. Verder blijft u bij uw punt dat het de gemiddelde Wilders-stemmer eigenlijk niet om de islam en/of mensen van niet-Westerse komaf zou gaan. Ik kan daar alleen nogmaals tegenover stellen, dat dit op z'n minst om meer onderzoek vraagt, omdat de Synovate-peiling van 2009 alsook de enquête van het Groningse Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van 2010 nu juist de andere kant op wijzen. Mijn indruk is dat u iets te graag _wilt_ vaststellen dat de doorsnee PVV-stemmer niet xenofoob is of aangestoken door het virus van het zien van moslims als één vijfde kolonne die in de loop van deze eeuw onze vrijheid gaat afpakken. Ik ben niet de enige die juist inschat dat weerzin ten aanzien van de islam een heel groot issue is onder PVV-stemmers - zie bijvoorbeeld 'Krachtmeester' hierboven en denk aan een Carel Brendel en aan PVV-vergoelijker Martin Sommer, die laatst schreef dat Wilders en Bosma doeltreffend een helder verhaal over goed en kwaad - i.e. de islam - hebben neergezet.
Wel denk ik dat die weerzin voor een deel kunstmatig of oneigenlijk is (daarmee helaas niet minder werkelijk en gevaarlijk), namelijk flink is versterkt of manifest gemaakt door het demagogisch vernuft van Wilders.

G. Ten slotte miskent u polemisch dat Ramdas slechts heeft ingestemd met wat hij uw _karikatuur_ noemde van de wijze van 'verlichten' van de stemmers op Wilders. Natuurlijk bedoelt hij niet dat men ze eerst denigrerend moet toespreken en dan tjakka met wat cultuur bij zinnen kan brengen. Ook heb ik Ramdas er trouwens nergens blijk van zien geven dat hijzelf aan de slag wil gaan in het verlengde van zijn diagnose (een diagnose waar ik trouwens veel vraagtekens bij heb, zie mijn stuk hierboven). De spanning tussen wat Ramdas over de PVV-achterban roept en de remedie die hij voorstelt, is alleen absurd, als je de karikatuur volgt. Het wordt een ander verhaal, als je een en ander opvat als een pleidooi om zowel te kijken hoe je gevoelens van haat en wantrouwen kunt begrijpen en mogelijk mede door middelen op het vlak van culturele ontwikkeling kunt voorkomen (achteraf doen afnemen zal een stuk moeilijker zijn), als vriendelijk, bevlogen en helder uiteen te zetten waarom de ideeën van Wilders verwerpelijk zijn en slecht zullen uitpakken.

Hier wilde ik het maar bij laten, ik verval al teveel in herhalingen vrees ik.

Graag wil ik u nogmaals bedanken voor uw serieuze ingaan op bijdragen van anderen en mijzelf.

Datzelfde geldt voor Anil Ramdas, die verder nog een hartelijke groet van mij tegoed had.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 04/10/10 (9 jaren geleden)

Natuurlijk weer tenminste een typo (er had hierboven 'C. Anders dan...' moeten staan), maar belangrijker: onder G. wek ik misschien de indruk dat ik vind dat alle wantrouwen ten aanzien van (bepaalde) moslims of verenigingen van moslims onzinnig of laakbaar zou zijn en iets dat door middel van politiek correcte educatie de kop zou moeten worden ingedrukt - dat is beslist niet het geval, ik had haat en _buitensporig_ en _generaliserend_ wantrouwen op het oog.

Dido Geluk

re: White Trash is een mentaliteit

Door Dido Geluk 04/10/10 (9 jaren geleden)

Al sinds de verkiezingen en de grote winst van een partij die hele bevolkingsgroepen wegzet als tweederangs burgers heb ik heel wat discussies gevoerd met de aanhangers van deze partij juist omdat dat generaliseren van groepen mij altijd erg tegen de borst heeft gestuit. Zelf zou ik ook graag op de persoon beoordeeld willen worden en niet op uiterlijk, afkomst, religie of geaardheid. Nou ben ik een blanke, atheïstische hetero dus ik zou me niet al te druk hoeven maken maar mijn ouders hebben mij wel een sterk gevoel voor rechtvaardigheid mee gegeven. Dit hele artikel is niet meer of minder dan zo'n generalisatie. Natuurlijk ontken ik niet dat er in Nederland een groep individuen zijn die het internet op een niet al te intelligente manier misbruiken om anoniem vuil te spuien maar geloof me, verdiep je in die mensen en je komt er achter dat ze uit alle lagen van de bevolking komen, links of rechts kunnen zijn en dat het losstaat van opleiding of culturele achtergrond. Dit stuk is té makkelijk, lijkt rancuneus en bedoeld om in mooie worden precies hetzelfde te doen als dat 'white trash'.

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 04/10/10 (9 jaren geleden)

@C. Veenstra: Als u mij goed hebt gelezen beschrijf ik juist dat er al heel lang méér partijen (van elke richting of politieke kleur) in Nederland zijn die religie in algemene zin en nu dan de islam in het bijzonder op een oneigenlijke manier gebruiken - ook binnen de overheid. Een waaier van vijfde kolonnetjes dus.
Ik zou graag - net als Brendel c.s. - een meer seculier Nederland zien. Dat is de beste garantie voor een vreedzamere samenleving. Wilders en de zijnen zijn slechts half seculier, want zij benadrukken de vermeende superioriteit van de zogenaamde joods-christelijke waarden. En die waarden zijn niet superieur. Cohen, Ramdas e.a. zijn ook slechts half seculier, want zij benadrukken de vermeende superioriteit en intrinsieke goedheid van (multi)cultuur en religie in algemene zin. En ook die waarden zijn niet superieur - en als ze al superieur zouden zijn, dan zouden we daar toch echt eerst de gehele Nederlandse bevolking over moeten raadplegen.
In ons Laagland zijn we mijns inziens in de eerste plaats gelijkwaardige individuen - gelovigen en niet-gelovigen, autochtoon en allochtoon, laag opgeleiden en hoog opgeleiden, vrouwen en mannen. Dat moet het doel van discussies en samenwerking zijn, of men in Den Haag nu bevangen is door mediahypes of niet.
Dus als u mij in het kamp van Brendel c.s. wilt indelen: mij best. Hoe groter de groep voorstanders van een seculier en modern Nederland, hoe beter.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 04/10/10 (9 jaren geleden)

@Krachtmeester - als ik de indruk heb gewekt dat ik u 'in het kamp' van Brendel en Sommer heb willen indelen: dat is niet mijn bedoeling geweest.

Ik noemde u omdat u uw vorige stuk - waar veel in staat waar ik het mee eens ben trouwens - begint met het in twijfel trekken van Zwagermans stelling dat de islam nauwelijks een rol speelt voor de verdoolde kiezer.

Ik noemde twee andere mensen die dat ook doen, dat impliceert niet logischerwijze dat ik hun ideeën ook verder over één kam scheer met de uwe (of met elkaar).

Krachtmeester

re: White Trash is een mentaliteit

Door Krachtmeester 04/10/10 (9 jaren geleden)

@C. Veenstra:
Dank, dan heb ik u wellicht verkeerd gelezen.

Ik ben het ten dele met Zwagerman eens: kiezers staren zich niet blind op de islam en hebben inderdaad (ook) andere noden.
Ik ben echter ook van mening dat niet de persoonlijke geloofsbeleving, maar eerder de manier waarop onze overheid hier in Nederland met religies (en hun ellenlange wensenlijsten) omgaat, een groot issue is en als issue zelfs breder getrokken zou moeten worden dan alleen specifiek de islam. Want dat vind ik te makkelijk.
De islam heeft zich hier juist kunnen vestigen op de schouders van andere religies, die nu ook niet echt te boek stonden en staan als de meest bescheiden en integratieminnende leren - en dan druk ik mij nog heel voorzichtig uit.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 04/10/10 (9 jaren geleden)

Toch nog even twee zijsprongen om mijn lange verhaal hier van boven wat meer reliëf te geven.

1. Joost Zwagerman haalt hierboven instemmend een stuk van Martin Sommer aan, dat als centrale stelling had dat 'links' een hekel heeft gekregen aan 'het volk'. Hij vermeldt daarbij niet dat Sommer wat Ramdas zegt verkeerd weergeeft: "Het volk moet zich er toch maar niet te veel mee bemoeien, _vanwege_ slechte smaak en opvoeding. Zie de discussie die deze week door Anil Ramdas werd gestart op de site van het Vlaamse debatcentrum De Buren."
Ten eerste zegt Ramdas nergens dat het volk zich nergens me moet bemoeien.
Ten tweede werpt hij op dat een slechte opvoeding en/of culturele ontwikkeling mogelijk (hoe plausibel dit is kan men zwaar betwijfelen, maar dit hier terzijde) een verklaring kan zijn voor het niet kunnen herkennen van het ware gezicht van Wilders - wat iets anders is dan suggereren dat mensen die dat niet kunnen, maar buiten de politieke orde of het maatschappelijk vertoog moeten worden geplaatst.

Maar mijn eigenlijke punt is dit. Sommer zet in dit stuk de PVV als beweging uiterst positief neer. PVV-aanhangers zijn de hedendaagse bestormers van het vermolmde regentendom, zoals links dat ooit was. Hiermee zingt Sommer in koor met de lieden van GeenStijl.nl (neem een Bert Brussen), die GeenStijl en zichzelf precies zo karakteriseren.
Sommer bevestigt en legitimeert het als een soort progressieve vrijheidsstrijd karakteriseren van blogs als Het Vrije Volk en Geen Stijl en gaat doodleuk voorbij aan de ongehoorde grensoverschrijdingen wat betreft schelden en hetzen die daar plaats vinden en worden getolereerd; idem dito wat betreft Wilders en zijn sympathisanten.

Verder plaatst Zwagerman Sommers stuk kennelijk niet in het licht van andere van diens hand. Sommer had kort daarvoor de kritiek van velen (onder meer Gijs de Vries) dat Wilders' plannen de fundamenten van de rechtsstaat bedreigen (non-discriminatiebeginsel afschaffen de onafhankelijke rechtsspraak vervangen door gekozen rechters en officieren van justitie) beantwoord met de opmerking dat die plannen juist moeten worden geduid als blijken van een welkome verschuiving in de richting van een machtiger 'volkswil' (sic) . Sommer had al in een ander stuk het algemeen etnisch registreren van burgers als iets onschuldigs bestempeld.
En inmiddels is de radicalisering van deze politiek-redacteur van de Volkskrant zo wanstaltig en bizar geworden, dat hij in een stukje in de krant van afgelopen zaterdag Silvia Berlusconi een 'bottom-up' Volksvertegenwoordiger noemt en zijn omgang met de Italiaanse burgers een blijk van democratisch 'contact met de kiezer', in contrast met iets eigenlijk _ondemocratisch_ als het CDA-congres van dit weekend.
Een journalist die een goed woordje doet voor een mediamagnaat die 90 procent van een volk effectief weet af te schermen voor kwaliteitsjournalistiek! Die massieve propaganda afschildert als ware democratie!
Kan men zo iemand nog serieus nemen en instemmend aanhalen, óók al betreft dat 'slechts' een observatie in het bijzonder? Ja, dat kan, maar het is dan wel wenselijk dat de toehoorders de context van die observatie eveneens kennen.

Ik sta even zo uitvoerig stil bij Zwagermans aanhalen van Sommer en de inbedding van die aanhaling in Sommers serie teksten omtrent Wilders en de PVV,

a. omdat het een in deze discussie sprekend voorbeeld is van wat Ramdas hierboven uiteenzet naar aanleiding van iemands bewondering voor het liedje 'A night like this'.

b. omdat ik me in gemoede afvraag of ook Joost Zwagerman zich niet inmiddels onthutst afvraagt wat er in godesnaam in Martin Sommer is gevaren, een journalist van een kwaliteitskrant die zich steeds onmiskenbaarder ontpopt als glimlachende 'inschrijver' van verwerpelijke vormen van populisme. Blijft Sommer voor Zwagerman een lichtende autoriteit wat betreft het becommentariseren van Wilders, zijn beweging en het wereldwijd opkomende populisme in het algemeen?

Mini-boekbespreking in de Volkskrant van afgelopen zaterdag:

= Ontwaakte sadisten =

In 1971 liet de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo een gevangenis nabouwen. Een groep studenten verdeelde hij willekeurig in gevangenen en bewakers. Twee weken had dit 'Stanford Prison Experiment' moeten duren. Na zes dagen was Zimbardo genoodzaakt het af te breken. De bewakers hadden zich ontpopt als sadisten, de gevangenen waren psychisch gebroken. Behalve voor de studenten, was het experiment ook voor Zimbardo zelf traumatisch. Jarenlang wilde hij er niet over schrijven. Pas na het Abu Ghraib-schandaal in 2004 besloot hij zijn herinneringen te boekstaven. het lijvige resultaat heet _Het Lucifer Effect_.

Laten we er allemaal toe bijdragen dat we in Nederland, in Europa, niet in een situatie geraken waarin Wilders en zijn geestverwanten een boek à la Het Lucifer Effect zouden moet schrijven, maar daar in de verste verte geen aanstalten toe maken, omdat hun politiek gemeengoed is geworden en het geloof in hun eigen gelijk onwankelbaar ondanks geleidelijk door hen gefaciliteerde verschrikkelijke ontsporingen.

Geert Wilders is de Luciferische belichaming van Martin Sommers 'volkswil'.

deBuren

Wie redt de Tovenaarsleerling?

Door deBuren 04/10/10 (9 jaren geleden)

Lees ook Ramdas' nieuwste column: Wie redt de Tovenaarsleerling?

http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/wie-redt-de-tovenaarsleerling

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 04/10/10 (9 jaren geleden)

@C Veenstra: u vraagt mij hoe ik denk over Wilders' uitspraken over de onwenselijkheid van niet-blanke steden - en over andere uitspraken van Wilders.
Mijn antwoord: wat denkt u zelf hoe ik daarover zou denken, in het licht van mijn voorgaande citaat waarin ik Wilders' gedachtegoed bekritiseer? Wilders doet zijn uitspraken echter altijd in relatie tot de islam, die volgens hem zo verderfelijke ideologie.

U zegt dat Ramdas half schertsend instemt met een karikatuur van zijn weergave van zijn manier om de 'achterlijken' te 'veranderen' door hen eerst als 'achterlijk' en 'tokkies' aan te spreken. Ik vrees dat hijzelf het karikaturale er niet van inziet. Hijzelf heeft herhaaldelijk onderstreept dat hij de white trash-mensen denkt te kunnen 'veranderen' door allereerst aan hen uit te leggen dat ze er achterlijke en verkeerde ideeën op nahouden - waarna de heer Ramdas aan zijn schone, emanciperende werk begint. Ik vrees toch echt dat Ramdas zijn didactische werk op deze manier ook in het dagelijks leven verricht. Hijzelf heeft op deze site een even larmoyant als oekelig verhaal geplaatst over een meisje dat dol is op een liedje van Caro Emerald. Ze vindt het briljant en enig in zijn soort. Het meisje weet niet dat het liedje in een jazz-traditie valt te plaatsen. En, nu komt het, dus heeft het meisje 'verkeerde opvattingen' over het liedje, die moeten worden 'veranderd'.
Stel dat je kijkt naar Pulp Fictio van Tarantino en alle verwijzingen naar andere speelfilms mist. Toch hou je van die film. Heb je dan 'verkeerde opvattingen' over Piulp Fiction? Moet je dan a la Ramdas 'veranderd' worden? Je kunt heel goed houden van de muziek van Prince zonder te beseffen dat hij in een funk en soul-traditie bestaat. Weet hebben van die traditie kan een verrijking en verfijning betekenen, maar je kunt het nooit omkeren: zonder die kennis over de traditie huldig je 'verkeerde ideeën' over Prince's liedjes. Smaak en liefde voor kunst of muziek laat zich niet persen in de mal van 'goede' en 'verkeerde' opvattingen - maar als het aan vriend Ramdas ligt, brengt hij een methode als van de gedachtepolitie aan de man onder het verraderlijke mom van 'het herstellen van verkeerde ideeën'. Dat heeft niets met onderwijs en emancipatie te maken, maar alles met dictatoriaal opleggen van de eigen kennelijk zo verheven normen en voorkeuren. Dat arme meisje dat zo van Caro Emerald wilde natuurlijk zo snel mogelijk van die opdringerige en pedante man af die haar zo nodig moest wijzen op haar verkeerde ideeën over Caro Emerald en haar liedje. Daarom zei ze maar beleefdheidshalve dat ze erg veel aan zijn woorden had gehad. Een echte en oprechte didacticus had het meisje op enthousiaste toon iets over jazz en ballroomjazz verteld zonder die toelichting te koppelen aan het feit dat het meisje 'verkeerde opvattingen' erover huldigde. Iedere docent weet: zo jaag je mensen weg in plaats van dat je ze verrijkt.

Tenslotte. Waarom stemmen mensen op Wilders? Ik wil niet zeggen dat de islam geen rol van betekenis speelt bij de motieven om op Wilders te stemmen. Maar de motieven zijn veel diffuser en moeilijker te onderscheidebn. Margreet Fogteloo zegt het naar mijn idee erg treffend:

Forum-directeur Sadik Harchaoui constateerde van tevoren al dat het totaal ontbreekt aan een dialoog met deze 'ontevredenen' die volgens hem door politici en opiniemakers te gemakkelijk worden afgeserveerd als jaloers, pessimistisch, xenofoob en Wilders-aanhangers.
Achter hun soms slechte ervaringen met allochtonen en negatieve sentimenten over migranten zit een diepgeworteld wantrouwen dat voorbij etniciteit of religie gaat. Zij voelen zich door de (lokale) overheid achtergesteld en nooit serieus genomen in hun klachten over bijvoorbeeld de verloedering van de wijk of over agressieve Marokkaanse hangjongeren. Deze mensen zijn niet zozeer tégen de multiculturele samenleving, maar ze hebben woede ontwikkeld tegen enerzijds migranten die volgens hen door onoverbrugbare culturele verschillen - Marokkanen en Turken voorop - niet kúnnen integreren, en anderzijds tegen de overheid die 'het allemaal maar heeft laten gebeuren'.

Deze duiding komt naar mijn idee zeer dicht bij de feiten en strookt ook met de uitkomst van het onderzoek door Forum. Maar nu. Weten we nog wat vriend Ramdas beweerde toen ik protest aantekende tegen de domme karikatuur over white trash? En toen ik aangaf dat de werkelijkheid over de stemmers op Wilders wel iets genuanceerder was? Dit: vriend Ramdas antwoordde dat het moment is aangebroken waarop 'sommige blanke schrijvers' aantonen dat ze allochtonen verachten.
En deze infame oprisping, een tweede oprisping na zijn white trash-uitval, gaf een griezelig inkijkje in 's mans inborst. Je stemt niet in met de scheldpartij over white trash - en dus veracht je alle allochtonen. Je vraagt je af of alle stemmers op Wilders net zo geobsedeerd zijn door de islam als hij dat zelf is - en dus veracht je alle allochtonen. Je wilt niet meedoen aan de demonisering door Ramdas - en dus ben je 'een blanke schrijver;' die allochtonen veracht. Het is allemaal veel eenvoudiger, vriend Ramdas. Mede vanwege die onnavolgbare beschuldiging, maar ook vanwege diens complete gebrek aan kennis van wat een ander zoal beweerd en geschreven heeft, en de manier waarop Ramdas dat gebrek aan kennis maskeert met infantiele tirades over tienerpornoboekjes en allerlei achwekkende gescherm met de zijn, euhhh, intellectualiteit - mede vanwege al die krankjoreme wezenskernmerken die Ramdas hier verspreidt, is het moeilijk om je gezicht nog in de plooi te houden.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 04/10/10 (9 jaren geleden)

@ C Veenstra: ik citeer in mijn stuk in de Volkskrant éen zin van Martin Sommer. Een zin waarin de conclusie wordt getrokken dat links een hekel heeft gekregen aan het volk. Dat is alles. Dat ene citaat betekent niet dat ik mij ertoe dient te verplichten de hele verzamelde werken van Sommer tegen het licht te houden. Dat zou wat al te mal zijn. Ikzelf citeerde hier op deze site Bas Heijne. Dat citaat bracht mij er niet toe vervolgens de verzamelde geschriften van Bas Heijne door te spitten om te zien of alles daar wel strookte met mijn eigen opvattingen.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 04/10/10 (9 jaren geleden)

Sorry voor de typo's en moeizame zinswendingen in mijn veelal toch al stroeve proza. Als ik meer tijd zou nemen en e.e.a. zou bijschaven, zou ik het wel puntiger en met minder foutjes op papier krijgen, maar helaas ben ik niet zo'n begenadigd stilist dat ik dit voor elkaar krijg in de korte tijdspannen die het verloop van een online-discussie bepalen.

Hier daarom slechts een bijna onbegrijpelijke passage verbeterd; er had moeten staan:

Sommer bevestigt het zelfbeeld van auteurs van blogs als GeenStijl, die zichzelf etaleren als hedendaagse vrijheidsstrijders. Hij gaat doodleuk voorbij aan de ongehoorde grensoverschrijdingen wat betreft schelden en hetzen die op die blogs plaats vinden en worden getolereerd (voorbeeld zie hierboven: zoek even op 'ondertussen op Geenstijl'). Zoals Sommer evenmin harde kritiek uit op de abjecte ideeën en plannen van Wilders en zijn sympathisanten, maar die beweging en zijn leider liever als helden van de ware democratie begroet.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 04/10/10 (9 jaren geleden)

@ Joost Zwageman,

Feit blijft dat u in meer of mindere mate aanschurkt tegen mensen als Oudkerk (kutmarokkanen) en Sommer (etnische registratie is niks mis mee; Wilders brengt prima verschuiving teweeg in de richting van een sterkere volkswil ten opzichte van de rechtsstaat) , maar in bijna onblusbare woede ontbrandt als een Nederlandse auteur van niet-Westerse komaf de stemmers op een demagoog met abjecte uitspraken en plannen, met name ten aanzien van landgenoten van niet-Westerse origine, een keer een (te) felle veeg uit de pan geeft.

Ik blijf dat vreemd vinden.

Het heeft toch iets van: 'niet de stemmers op [hier op grond van historische kennis een demagoog met abjecte ideeën invullen] waren gespuis, maar die hautaine commentator die die stemmers klootzakken noemde, dát was me een hufter!'

Mijn perceptie is, dat u - bottom line - de verwerpelijkheid van Wilders' gedachtegoed of tenminste het gevaar daarvan verontrustend laag inschat en de stem van de burger op Wilders teveel vergoelijkt, op een manier die wat paternalistisch aandoet, zij het paternalisme van een heel ander type dan het 'opvoedkundige' van Ramdas.

Daarover zullen we het wel oneens blijven.

U stelt:

'smaak en liefde voor kunst of muziek laat zich niet persen in de mal van 'goede' en 'verkeerde' opvattingen'

Anil Ramdas richt zich echter op het oordeel van het meisje dat 'A Night Like This' _het beste nummer ooit_ en _enig in zijn soort_ zou zijn. Dat zijn kwalificaties die verder gaan dan subjectieve smaak en liefde - dus is daar wel degelijk en _juist_ discussie, verdieping en eventuele goed beargumenteerde weerlegging mogelijk.

Nu hoef je er niet wakker van te liggen dat veel mensen de André's Rieux en Hazes de beste muzikanten aller tijden vinden; dus zo'n discussie, verdieping en weerlegging ten aanzien van deze vormen van oppervlakkige smaak en onterechte - wat betreft werkelijke kwaliteit - superlatieven - hoeft ons niet bij wijze van halszaak bezig te houden.

Maar dat wordt wat anders als mensen en masse Wilders' ideeën bloedserieus nemen als zijnde analytisch correct, heldhaftig en aanbevelenswaardig.

Ik kan me bijna niet voorstellen dat u het punt van Ramdas niet ziet. Of gelooft u domweg niet in het bestaan van kwaliteitsoordelen die meer valide, ja _universeler_ zijn dan subjectieve belevingen als 'liefde' en 'smaak' of formalistische uitkomsten als 'de wil van de meeste stemmers' en wat dies meer zij?
Iemand als Sommer maakt sterk de indruk dat hij wat politiek betreft sterk naar het laatste neigt en hij is bij lange, lange na niet de enige momenteel. Dat een dergelijke opvatting de deur openzet voor het al dan niet geleidelijk legitimeren van verschrikkingen, lijkt me duidelijk.

Het vasthouden aan en verdedigen van oordelen die niet alleen gebaseerd zijn op subjectieve aandoeningen en/of machtsvorming, maakt nu juist deel uit van de crux van ons huidige politieke tijdsgewricht - en van de discussie die Ramdas (nogmaals, naar mijn smaak te onbehouwen en ook beslist onvoldoende uitgewerkt en gearticuleerd) nog eens heeft aangescherpt.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 05/10/10 (9 jaren geleden)

Behartenswaardige woorden van M Februari in NRC Handelsblad. Zij is juriste en publiciste - en volgens Ramdas vast en zeker een intellectueel, dus we mogen haar hier frank en vrij citeren:

Vanaf het begin voelde ik veel sympathie voor de Fortuynrevolte en die sympathie voor de inmiddels befaamde ‘anderhalve miljoen kiezers’ is niet verminderd. (..) „Ik geloof niet dat al die anderhalve miljoen kiezers islamhaters zijn”, zei Tweede Kamerlid Coskun Çörüz tijdens het CDA-congres. Dat geloof ik ook niet. Ik geloof zelfs dat de meesten van hen te redelijk zijn om te zien achter wie ze aanlopen (..).'

Oef. Sympathie voor die anderhalf miljoen stemmers die eerst Fortuyn stemden en die vermoedelijk grosso modo dezelfden zijn die nu op de PVV stemden. Sympathie? Mag dat wel volgens Ramdas? Ikzelf sprak niet eens mijn sympathie voor die stemmers uit, maar had het slechts over de erkenning van hun noden en frustraties - die uiterst diffuus maar daarom niet minder urgent zijn.

En dan ook nog eens, uit de pen van Februari: deze mensen zijn te redelijk om 'te zien achter wie ze aanlopen'. Met andere woorden: zij delen niet altijd een op een de onredelijkheie en geobsedeerdheid van Wilders.

Ach. Waar heb ik dit eerder gelezen? O ja, hier. En wie dit beweerde, was volgens Ramdas automatisch en direct een 'blanke schrijver' die 'allloochtonen verachtte' en behoorde vanwege die opinie direct, vanwege de 'metnaliteit', tot white trash.

Februari spreekt zich nog directer en zelfs sympathiserend uit over die anderhalf miljoen 'achterlijken' en 'Tokkies'. Wat maakt haar dat volgens de morele meetlat van Ramdas? De conclusie is onvermijdelijk: we hebben er weer een white trash-gezant bij, weer iemand die zelf ook achterlijk, primitief en extreem-rechts is, en geen moraal heeft.

Waarom stip ik dit nog eens aan? Omdat die morele meetlat van Ramdas een wurgkoord om zijn eigen nek is. Hij zal het niet kunnen volhouden om die criteria toe te passen, want dan krijgen volledig 'onverdachte' mensen het etiket van white trash opgeplakt . De dooddoener 'ja maar Februari is een intellectueel' zal niet houdbaar zijn, want intellectualiteit was immers niet de maatstaf, want 'white trash' zwierf nu juist door alle geledingen van de samenleving, toch? Het was (wij schrapen nu de keel en zetten een plechtige stem op) - het was: een men-ta-li-teit.
Waarvan akte.

C. Veenstra

re: White Trash is een mentaliteit

Door C. Veenstra 05/10/10 (9 jaren geleden)

@Joost Zwagerman

Marjolijn Februari schrijft inderdaad: "Vanaf het begin voelde ik veel sympathie voor de Fortuynrevolte en die sympathie voor de inmiddels befaamde 'anderhalve miljoen kiezers' is niet verminderd."

Maar daarop volgt onmiddellijk:

"Maar net nu iedereen zich met die anderhalve miljoen begint te identificeren, net nu ik dus ook triomfantelijk in het centrum van de macht ben terechtgekomen, bekruipt me een gevoel van onbehagen."

Die laatste zin is in het geheel van haar column van centrale betekenis. Februari is zeer geschrokken van hoe Rutte, Wilders en Verhagen het regeerakkoord presenteerden. Ze heeft daar een 'slecht gevoel en een slecht voorgevoel' aan overgehouden. Omdat Wilders de andere twee heren doodleuk koeioneerde. Precies deed wat Ab Klink in zijn historische brief had voorspeld: beleid glashard naar zich toetrekken en daarbij met gemak de anderen van het podium spelen.

Februari zegt in voorzichtige bewoordingen wat Bert Wagendorp schetst in zijn geestige column 'De Foto':
http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/6811/De_foto

"Naarmate ik langer naar de foto [van het drietal bij de presentatie van het regeerakkoord] keek, groeide het ongeloof.
Was het echt waar dat daar de leider van de grootste christelijke partij van Nederland én die van de grootste liberale partij naar Wilders stonden te kijken, geobsedeerd, als twee chimpansees naar een python, vlak voor het wurgen?"

Wagendorp vindt dat het regeerakkoord "stinkt naar spruitjes. Kleingeestigheid en bekrompenheid gaan hand in hand, een platvloerse lokbrief is het, gericht tot het rancuneuze en verongelijkte deel der natie."

Het rancuneuze en verongelijkte deel der natie. Maar ja, Wagendorp, oud-linkse garde, nietwaar.

We zullen het zien. Ik bespeur in het stuk van Februari een zich langzaam openbarende ontzetting over de geest die uit de fles aan het komen is, waarvan ze lang heeft gedacht dat-ie een misschien wat uitgesproken rondborstig, maar wel sympathiek wijntje bevatte van een lang en ten onrechte verwaarloosde akker.

Wie weet zal Februari nog eens met terugwerkende kracht vertwijfelde vraagtekens plaatsen bij het begrip dat ze lang heeft gevoeld voor de 'revolte' van Fortuyn en Wilders en voor de 'anderhalf miljoen' (and counting...) die daarvoor het kanonnenvlees aanleveren.

Iets anders.

U bent het, niet Anil Ramdas, die de term 'white trash' met onaflatende ijver een bereik aan het geven is dat zich uitstrekt tot en met mensen als Bas Heijne, Margreet Fogteloo en Marjolijn Februari. Ramdas koppelde in zijn eerste column die term aan wansmaak (van de typische bezoeker van GeenStijl, dito kijker van commerciële tv enzovoorts) en aan het stemmen op de PVV. In zijn tweede column heeft hij nota bene geschreven: "niet omdat je White Trash bent stem je op Wilders, maar andersom: als je Wilders stemt (en daarmee dus aantoont geen respect te hebben voor welke morele autoriteit dan ook), behoor je tot de White Trash."

Nu ga ik die 'idiosyncratische' definities niet verdedigen, maar wat wel evident is, is dat Ramdas nergens heeft gesteld wat u ervan maakt: dat iedereen die begrip heeft voor (de noden en motieven van) het PVV-electoraat, zelf white trash is.

Verder heeft Ramdas na een commentaar van ondergetekende, waarin ik de bezoeker van dit forum nog eens herinner aan wat uw voorwerp van geobsedeerde aandacht tot slot van zijn tweede column schrijft, namelijk dat zijn tekst "opzettelijk is gesteld in een stijl van GeenStijl (ze zeggen zelf: 'Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend')", voor alle duidelijkheid nog maar een beaamd dat ik het goed zag.

Hallo Joost Zwagerman, Anil Ramdas heeft zelf laten weten dat de term 'white trash' tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend was en hij heeft dat in het lint van commentaren later impliciet nog eens bevestigd! Joehoe! Wil het nu tot u doordringen?

Sorry hoor, maar wat u doet begint zo langzamerhand een beetje op intellectuele (kuch) stalking te lijken. Uw slachtoffer heeft een woord gebruikt dat bij u alle stoppen deed doorslaan. (Je zou bijna gaan denken: heeft-ie soms een snaar geraakt?) U heeft hem er daarna van beschuldigd een 'hardcore racist' te zijn. Terwijl Ramdas zelf zegt - let wel, in diezelfde GeenStijl-trant - dat-ie net zo goed 'black trash' onderkent en met 'white trash' niks racistisch in de zin had.
Toch heeft u uw beschuldiging van racisme tot nu toe niet ingetrokken.
Verder heeft Ramdas vastgesteld dat u uitgerekend hem - op grond van een boutade tegen de stemmers op een demagoog die niet-blanke steden in Nederland onacceptabel heeft genoemd en niet-Westerse allochtonen geen gezin wil toestaan, voeg ik er voor de helderheid maar even aan toe - een racist wenst te noemen, terwijl u dit woord nimmer op enige hedendaagse extreemrechtse demagoog heeft geplakt. Inmiddels is zelfs gebleken dat u het nodig vindt hierboven Wilders nadrukkelijk vrij te pleiten van enig racisme.

En nu de winter over dit debatje begint te vallen, komt u telkens als een eekhoorntje met nootjes aanzetten uit de koker van andere auteurs, die u op deze webpagina begraaft alsof het een mondvoorraad is van uw Grote Gelijk. Waarbij u een lamentabele poging doet die auteurs tegen Ramdas in te nemen, door het - volkomen ten onrechte, zie hierboven - zo voor te stellen, dat ze volgens Ramdas' definitie allen wit uitschot zijn.

Bezie dit alles tot slot in het dimlicht van het glorieus schitterende doch ontbrekende wapenfeit, dat u met de geadresseerde van deze toch niet minne beschuldigingen, niet bij Pauw & Witteman in debat wilde. Omdat Anil Ramdas toch alleen maar op de man zou spelen.

Tsja.

Meneer Zwagerman, dompel nu even uw pen alsook uw eerbiedwaardige intellectuele hoofd even kalm in een bak koud water (size extra large) en stel tot uw eigen geamuseerde verbazing vast welke prachtige stoomwolken daarbij sissend tevoorschijn komen. Ik hoop van harte dat u daarin niet weer het boosaardige gelaat van Anil Ramdas zult ontwaren, naast een wolkvormige strop, maar bijvoorbeeld de u vriendelijk toeknikkende hoofden van Martin Sommer, Rob Oudkerk, Amdanda Kluveld en andere vrienden van het PVV-electoraat.

Joost Zwagerman

re: White Trash is een mentaliteit

Door Joost Zwagerman 05/10/10 (9 jaren geleden)

@ meneer of mevr C Veenstra: u wilt graag iemands Eckermann zijn, maar dan zou ik toch een andere, soevereiner Goethe uitkiezen. Dit gaat niet lukken, dunkt me.

Over het opzettelijke geenstijl-jargon dat Ramdas zou hebben gebezigd: mal smoesje achteraf, nauwelijks geloofwaardig.

Over de naar uwe idee en stomende en overkokende inborst: een romancier die een droevige liefdesscènes moet schrijven, dient nooit snikkend van verdriet aan het werk te gaan, maar als een lucide chirurg de scène schrijven. Iets soortgelijks geldt voor de polemiek: een fel te verdedigen standpunt dien je nooit kokend van woede te doen, maar met frisse zin en goede moed. Maakt u zich dus om mij geen zorgen, al waardeer ik u praktische adviezen. Aan u ook een advies: u heeft veel woorden nodig andermans kromheid recht te praten. Ook over mijn 'pen' hoeft u zich geen zorgen te maken: uren arbeidzaamheid elders wissel ik af met minuten van debat alhier.

Toine Hevelen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Toine Hevelen 05/10/10 (9 jaren geleden)

@ allen: Wat doet u dat allemaal toch bijzonder aardig, dat geschrijf en elkaar antwoorden en dan nog meer geschrijf en nog meer antwoorden en zo. Het internet zal wel snel vol raken op die wijze. Goed hoor, dames en heren, ga zo voort, heel belangwekkend allemaal.

Met meeste hoogachting,
Toine Hevelen

Anil Ramdas

re: White Trash is een mentaliteit

Door Anil Ramdas 06/10/10 (9 jaren geleden)

Beste C. Veenstra,
De oplossing voor het mysterie Joost Zwagerman, althans zijn woede uitbarstingen, kan misschien worden gevonden in dit zinnetje dat aan u was gericht:
Citaat: Over het opzettelijke geenstijl-jargon dat Ramdas zou hebben gebezigd: mal smoesje achteraf, nauwelijks geloofwaardig.
Einde citaat.
Joost Zwagerman kan maar nioet accepteren dat het opzet was, het geenstijl-jargon. Hij schreef eerder ook al:
Citaat: Ik weet ook wel dat je je diep in je hartje een hoedje bent geschrokken van je eigen razernij en oprisping van haat. Maar toegegeven, humor heb je wel. Want aan het einde van de column maak je een goede grap. Deze:
Noot van deBuren: deBuren besloot in dit geval om de reacties niet te modereren, omdat ze een integraal onderdeel van de betooglijn uitmaken.
Die noot heb jij natuurlijk helemaal zelf bedacht en doorgegeven. Want op al je eerdere columns zijn nul reacties gekomen. Nul. Je schrok zo van je eigen woorden dat je hebt verzonnen dat je een experiment uitvoerde - om te zien of je haatpraat 'white trash'-reacties zouden opleveren. Dus in dit ene geval besloot de redactie van De Buren om de reacties NIET te modereren. Ga toch fietsen, Ramdas.
Einde citaat.
Ik heb hem er toen simpel weg erop gewezen dat die Noot inderdaad door de redactie van DeBuren was geschreven (wat later door de redactie bevestigd werd), en dat ik bij het inleveren van mijn eerste column bij de redactie zelfs laconiek toevoegde: ‘Je wilde reacties, je krijgt reacties’. Dat is bij de redacteur van deze webpagina gewoon te verifieren.
Ik vroeg Zwagerman om excuses voor de aantijging dat ik de Noot van de redactie van DeBuren verzonnen had. Hij schreef:
Citaat: @Ramdas: excuses? Ik heb het veel te druk met excuses maken aan weldenkende mensen in mijn omgeving die mij verwijten dat ik je veel meer aandacht geef dan je verdient.
Einde citaat.

Waarom, vroeg ik me af, was (en is) het zo belangrijk voor Zwagerman dat het geen opzetje van me was, en geen experiment? Dat ik dus per ongeluk mijn ware racistische aard toonde, door de <verspreking> als het ware, de term White Trash?
En ineens begreep ik hoe de psyche van Zwagerman werkt, we hebben het nu al bijna twee weken over het hoofd gezien: Zwagerman is woedend op zichzelf, dat hij zich zo heeft laten gaan, dat hij zich zo heeft laten beetnemen, dat hij in mijn experimentje is getrapt. Hij moet dus met alle geweld ervan uitgaan en aantonen dat mijn gebruik van de term White Trash onopzettelijk en gemeend was, anders staat hij voor aap!
En juist door de simpele Noot van de redactie, dat het opzet was, komt de aap uit de mouw. Daarom heeft hij het ook tegen u weer over <een mal smoesje achteraf>: hij is voor het oog van alle verstandige lezers in de val gelopen. En hij schaamt zich. Daarom kan hij het niet toegeven, en royaal zeggen: mijn excuses, ik ben te hard van stapel gelopen je een hardcore racist te noemen.
En is het alleen maar schaamte dat hij zichzelf voor aap heeft gezet? Ik ben bang dat het toch dieper ligt: het feit dat ik zijn boek uit 1994 ontmaskerde als te zijn wat het was: een ondoordacht en ondoorvoeld tienerfantasietje van een blanke jongen uit Alkmaar die het met zijn zwarte gymjuf wilde doen, maar die zwarte juf niet geloofwaardig kon neerzetten, omdat hij geen zwarte mensen kent, en dus een beetje slordig research deed, met behulp van een zogenaamde (ook weer blanke, het spijt me) deskundige, die hem of met opzet, of uit eigen onwetendheid verkeerd adviseerde.
Afijn, deze Zwagerman die zich wilde neerzetten als een wereldse, kosmopolitische intellectueel met een brede vriendenkring, door alle lagen van de bevolking en door alle etnische groepen heen, bleek dankzij mijn kritiek op zijn boekje gewoon een blanke Alkmaarse knul die de provincie verliet, maar de provincie niet uit zich kreeg.
Hoe moet ik anders zijn woede jegens mij anders verklaren? Iemand zei tegen mij dat het ook om simpele jaloezie kan gaan: dat hij al die andere, respectabele auteurs Als Bas Heijne en Februari citeert (met de toevoeging <dat had ik zelf ook al beweerd> om er bij te kunnen horen. Waar bij? Bij de club van intellectuelen. In zijn fantasie bestaat zo’n club van kosmopolitische mensen die moeiteloos over de wereld reizen en zich met gemak in andere culturen thuis weten. In Afrika, in Azie. En waar moet hij het mee doen? Met zijn provinciestadjes, in Nederland, of net iets over de grens. De man is populair, hij komt bij De Wereld Draait Door en Pauw&Witteman, maar dat geeft hem geen satisfactie. Omdat de groep waartoe hij wil behoren, op hem neerkijkt. Let wel: volgens hem zelf. Want dat clubje kosmopolieten bestaat niet echt, en er wordt niet op hem neergekeken, denk ik. Ja, behalve door mij natuurlijk, maar dat maakt hem alleen maar woedender.
Conclusie: net zoals we PVV-stemmers moeten proberen te begrijpen, moeten we ook Zwagerman en wijn woede proberen te doorgronden. En dan blijkt, uit al het voorgaande wat hij schreef: you can take the man out of the gutter, but not the gutter out of the man. De gutter zijnde de provincie.

Maarten C.

re: White Trash is een mentaliteit

Door Maarten C. 06/10/10 (9 jaren geleden)

Het lijkt erop dat het conflict tussen Ramdas en Zwagerman te persoonlijk is geworden. Beiden hebben taal gebezigd die voorbij gaat aan het onderwerp zelf, maar meer persoonlijk is toegespitst.

Daarnaast lijken beiden minder scherp te zijn om maar kritiek te kunnen uiten jegens de ander. Mijn advies voor beiden zou dan ook zijn om de strijdbijl te begraven en de discussie met een schone lei te beginnen. U bent immers beide beschaafde mensen niet?

Ik ben er in ieder geval blij om dat Dhr. Ramdas last heeft gehad van een woede-uitbarsting die hem ertoe bracht om het originele artikel te plaatsen. Dat heeft een discussie voortgebracht die, in tegenstelling tot geenstijl.nl, voor het merendeel prettig was om te volgen en niet beperkt tot nietszeggende stompzinnige oneliners.

Ik ben het voor een deel oneens met de analyse van Dhr. Zwagerman, maar het oneens zijn is juist erg belangrijk om tot een verder toegespitste mening te kunnen komen.

Op het moment dat een discussie persoonlijk gespeeld wordt verliest het echter het merendeel van zijn waarde.

Mijn mening in ieder geval.

Maarten C.

re: White Trash is een mentaliteit

Door Maarten C. 06/10/10 (9 jaren geleden)

Wat niet duidelijk naar voren kwam uit mijn post is dat ik het als blanke (goed opgeleide?) meer eens ben met Dhr. Ramdas dan Dhr. Zwagerman. De mening van Dhr. Zwagerman is echter verre van complete onzin en schat ik dus ook op waarde.

Wel denk ik dat Dhr. Zwagerman zich iets meer heeft laten verleiden tot een persoonlijke hetze tegen Dhr. Ramdas dan omgekeerd, al had het Dhr. Ramdas ook beter gepast om wat minder denigrerend te reageren.

In de 'slang' uit de (zwarte buurten in de) USA noemen ze het: "Payback iz a bitch (,on period)". Vrij en figuurlijk vertaald is het zoiets als 'wraak is als een immer terugkerende vloek'.

Een ding wat ik heb geleerd in deze wereld: Zelfs indien een van uw beiden op dit moment het eens zou zijn met de ander, is er teveel persoonlijk aangevallen om dat nu nog met open vizier toe te kunnen geven. Tenminste, er zijn zeer weinig mensen die dat ooit hebben kunnen doen.

Maarten C.

re: White Trash is een mentaliteit

Door Maarten C. 06/10/10 (9 jaren geleden)

Dat is bovendien erg jammer aangezien u beide het duidelijk oneens bent met de ideeën van Dhr. Wilders en het goed mogelijk is dat u op veel vlakken opvattingen over oplossingen deelt.

Het probleem van Nederland is eigenlijk gewoon: 'wanneer twee honden vechten om het bot, gaat de derde er mee vandoor'

De twee honden in Nederland zijn 'Links' en 'Rechts' waarbij de derde wordt vertolkt door de op dat moment aanwezige populist / volksmenner (zoals die anders akelige Dhr. Rambo de Vries zo mooi opmerkte).

Toine Hevelen

re: White Trash is een mentaliteit

Door Toine Hevelen 07/10/10 (9 jaren geleden)

Dag dames, heren,

Misschien dat deze link enige ontspanning in het gesprek kan brengen? http://www.whitetrash.nl/
Veel plezier en ga vooral door, ik amuseer me kostelijk, beter dan tv in ieder geval.

Met vriendelijke groet,
Toine

Rahul

re: White Trash is een mentaliteit

Door Rahul 30/11/10 (9 jaren geleden)

Anil,

Ik ken je niet maar ik heb wel vaak genoten van het Blauwe licht. Under which rock I've been hiding? Nou ik kijk de laatste jaren gewoon weinig tv. Lees ook weinig kranten.

Wat me raakt in al deze reacties, is de zeer persoonlijke aanval van Zwagerman. Het punt is voor mij, vanuit de helicopterview, dat wat jij zegt niet zo belangrijk is, niet voor mij, niet voor jou, niet voor Zwagerman- maar Zwagerman snapt dat niet. Opniestukjes zijn gewoon dagelijkse schilderijtjes, kunnen lelijk zijn, mooi, en imperfect. Dat altijd zelfs, is inherent aan een opinie. Je gaat dan niet openlijk in de aanval op de persoon. Dat lijkt leuk, maar dat is ronduit kinderlijk. En Anil dat spel is niks voor jou: dat moet diep zitten, je ziel moet verslaafd zijn aan conflict en pijn, wil je dat spel goed kunnen spelen.

Ik snap niet dat men niet in groter getale afhaakt bij het proeven van de bloeddorstigheid van Zwagerman. Want juist daardoor gaat het niet meer om de inhoud.

Die hele term white trash boeit echt totaal niet. Ook jij mag je ongenuanceerd uitdrukken. Misschien had het je goed gedaan om die imperfectie in kwetsbaarheid te onderkennen, en het spasme van Zwagerman daarmee bloot te leggen.

Afschuwelijk lijkt het me overigens om je elke dag bezig te houden met meningen over de samenleving. Ik betwijfel namelijk het nut daarvan. Ik ben meer van het werken aan jezelf. Maar ik wens je succes, en weet dat er genoeg mensen zijn zoals ik die je woorden, noch die van anderen, nodig hebben om te weten uit welk hout je gesneden bent.

Groet

Bill August Monkau

re: White Trash is een mentaliteit

Door Bill August Monkau 09/02/11 (9 jaren geleden)

Amusant en ontstellend. Amusant vanwege de lachwekkende ondraaglijkheid van Anil's polemische geest. Ontstellend vanwege het heulen met het intellectuele papegaaien-dom.

Maar dat is de afgestudeerden in enige sociale studie gegund. Verstoken van het bêta inzicht debiteren ze graag hun enormiteiten onder soortgenoten en schraalgeletterden. Dankbaar profiterend van de diploma-inflatie sedert de Mammoetwet die van Nederland een poel van politiek correcte gedrochten gemaakt heeft. Hooligans van het wreedste soort!

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 12/02/11 (9 jaren geleden)

Het blijft eigenaardig dat niemand bezwaar maakt tegen deze reacties:

"Ik den dat deze Anal Ramadan liever Moslim zou zijn. De kleur heeft hij al
...
Als nu alle linkse volksverlakkers en landveraders en niet aangepaste buitenlanders allemaal zelfmoord plegen
....
hij maakt de bekende fout van linkse mensen en van zwarte kleurlingen;
...
Dat ik je niet met negers wil vergelijken is omdat ik weet hoe gevoelig dat ligt bij Hindoestanen.
...
Probeer je morele praatjes ....liever uit op je eigen rasgenoten
"

Ik zou denken daar minstens zo veel over gezegd zou worden als wanneer iemand alleen het woord "white trash" gebruikt :$

Jan de Boer

re: White Trash is een mentaliteit

Door Jan de Boer 20/02/12 (7 jaren geleden)

@Joost Zwagerman 22/09/10: "VPRO-collega van Ramdas plaatst internet-debatje in perspectief. http://atzedevrieze.blogspot.com/2010/09/anil-ramdas-en-menno-ter-braak-de.html "

Inderdaad interessant artikel Joost.
Het eindigt zo: "[Ter Braak] wenste het niet af te wachten. Op 15 mei 1940, vijf dagen na de capitulatie, pleegde hij zelfmoord. Laten we hopen dat het met Ramdas nooit zover komt."

White Trash

re: White Trash is een mentaliteit

Door White Trash 25/02/12 (7 jaren geleden)

Joost Zwagerman (& fans)...diep voel je, jezelf aangevallen door die beruchte term "W-T"..de hele discussie is geëindigd in een uiteindelijke taalstrijd.
Je zit gevangen in je eigen intelectuele (onbeperkte taal)
context. Jammer dat je in Nederland bent geboren en niet in Nickerie...want je hebt gewoon onvoldoende in de gaten waar het gedenkgoed vn o.a. de PVV, vandaan komt...het is niet alleen angst ! ...musolini...hitler...ken je die nog?
Ga aub gewoon in het bestuur vn zo een partij zitten.
kun je de koppen vanuit die richting bij elkaar houden.
Samenwerken met Ayaan Hirsi Ali is misschien ook geen slecht idee...
Ik heb goed nieuws voor je; Anil Ramdas zal je met de allergrootste liefde ontvangen in de hemel.
Anil Ramdas heeft ZIJN WERK in Nederland in elk geval
op een wereldse manier afgemaakt. Nu..jij nog !!
Zijn gedachtengoed zal voortleven...die vn Joost Zwagerman misschien alleen bij....?? tja...W-T??

Annemarie

re: White Trash is een mentaliteit

Door Annemarie 03/05/12 (7 jaren geleden)

Ojee, ik heb de huishoudschool gedaan...ben ik nu 'white trash'? :-) Ik ben werkloos, laag opgeleid maar hey.....ik voldoe ondanks de kenmerken helemaal niet aan het soort 'witte tuig' beschrijving die Ramdas geeft! Alsof werkloos zijn gekozen is, alsof laag opgeleid betekent dat je dom bent of wel asociaal! Maar goed, Ramdas heeft toch zelfmoord gepleegd? Zal wel met zijn ontevredenheid te maken hebben gehad....maar als ik hem een plezier doe om hem te laten denken dat ik lower class white ben - van mij mag hij het denken (het klopt niet).

Annemarie

re: White Trash is een mentaliteit

Door Annemarie 03/05/12 (7 jaren geleden)

@Jan de Boer.....het is toch zover gekomen met Ramdas? Maar dat had ook te maken met zijn eigen levens-instelling....als je zo kwaad en gefrustreerd van binnen bent en je maar blijft opfokken...volgens mij zegt dat iets over je eigen ontevredenheid. Hou op om de Tweede Wereld Oorlog erbij te halen en hou ook op de rest ervan te beschuldigen dat ZIj de oorzaak zijn van alle ellende of zijn zelfmoord. Naar mijn idee heeft juist in Nederland 'alles mag hier en als je er iets van zegt ben je een rascist'(???) houding van iedereen die bang was dat er weer een oorlog zou uitbreken er voor gezorgd dat er nu intergratie problemen zijn. En dat is een feit.

Annemarie

re: White Trash is een mentaliteit

Door Annemarie 03/05/12 (7 jaren geleden)

Was geschreven door laag opgeleid, moreel verwerpelijk, asociaal blank tuig....dat de huishoudschool heeft gedaan.......oeps, zo stigmatiserend :-)

Gerelateerd

Archief

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.