Vacature directeur de Brakke Grond

Geschreven door deBuren op 2 september 2011

 De Brakke GrondStichting Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond zoekt voor de leiding van de Brakke Grond in Amsterdam, met ingang van 1 januari 2012, een directeur (m/v).
‘Een strategisch bestuurder met gedrevenheid om de kenmerkende ontwikkelingen in kunst en cultuur uit Vlaanderen in Nederland te presenteren en de Vlaams-Nederlandse samenwerking te realiseren. '

 

"Het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond plaatst het culturele leven van Vlaanderen in Nederland op prominente wijze op de voorgrond; bouwt een permanent forum - met landelijke reikwijdte - uit en biedt een podium voor de kenmerkende ontwikkelingen inzake kunst en cultuur uit Vlaanderen; bevordert de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking; en realiseert deze missie in de eerste plaats voor een Nederlands publiek dat inzake de spreiding van Vlaamse cultuur in Nederland een multiplicatorrol kan vervullen."

 

Functie-informatie
(Uitgebreide functie-omschrijving vindt u op www.debrakkegrond.nl)

• U draagt als directeur de algehele eindverantwoordelijkheid voor het gehele beleid en functioneren (artistiek, financieel, personeel...) bij de stichting.
• U draagt de algemene verantwoordelijkheid voor het realiseren van de missie zoals hierboven aangegeven en zoals uitgewerkt in het huidige meerjarenbeleidsplan 2012-2015.
• U bent de verantwoordelijke voor de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de Stichting Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
• U bent de eerste aanspreekpersoon voor het bestuur van de Stichting en voor de Administratie Cultuur, waarmee u het beleid en de werking regelmatig toetst.
• U geeft leiding aan een intercultureel samengesteld personeelsteam op inhoudelijk, financieel, logistiek en organisatorisch gebied.
• U geeft passende uitstraling aan het Vlaams gastheerschap in een Nederlandse context.
• U handhaaft en ontwikkelt de aangewezen institutionele relaties op het gebied van de Nederlands-Vlaamse culturele samenwerking.
• Belangrijke uitdagingen voor de periode 2012-2015 zijn: consolidering van de interne organisatie, externalisering van de successen van de Brakke Grond, het verder uitbouwen van functionele netwerken en mediapartnerschappen, verder ontwikkelen eigen inkomsten en een verbouwing,...

Functieprofiel

• U weet wat Vlaanderen te bieden heeft op kunst- en cultuurgebied vandaag. U heeft voldoende professionele werkervaring en grote affiniteit voor de kenmerkende artistieke ontwikkelingen in Vlaanderen. U kunt deze ontwikkelingen op vanzelfsprekende wijze vertegenwoordigen ten aanzien van een Nederlands publiek, pers, professionelen en autoriteiten.
• U beschikt over een hoge mate van besluitvaardigheid en dat op basis van goede analyses. U bent daadkrachtig en diplomatiek. U beschikt over sterke interculturele onderhandelingsbekwaamheid in de dagelijkse samenwerking met vaste huispartners. U kan goed omgaan met ambiguïteit.
• U bezit een conceptueel denkvermogen en bent in staat een lange termijnvisie te ontwikkelen.
• U bent sterk in visie en concepten maar u bent ook werkvloergericht. U toont betrokkenheid bij uw medewerkers en u geeft hen de ruimte om zelfstandig gestalte te geven aan eigen verantwoordelijkheden.
• U bent in staat de belangen van de Brakke Grond doeltreffend te behartigen en te verdedigen op beleidsniveau, in Nederland en in Vlaanderen. U bent uitstekend op de hoogte van en hebt ervaring met de bestuurlijke praktijk van de Vlaamse overheid. U bent in staat strategisch en diplomatiek te handelen in een Nederlandse en Vlaamse omgeving. U bent een uitstekend intermediair tussen overheid en werkveld.
• U beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen. U bent verbaal communicatievaardig.
• U beschikt over een universitair diploma of u bent gelijkgesteld door werkervaring. U hebt een academisch denk- en werkniveau met minstens 5 jaar inhoudelijke werkervaring in de Vlaamse kunsten, minstens 2 jaar als leidinggevende. Bij voorkeur heeft u aantoonbare relevante ervaring met kunst- en cultuur in Nederland, werkervaring in overheidsgelinkte organisaties en werkervaring in internationaal georiënteerde organisaties.
• U bent bereid te wonen in Amsterdam.
• U bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Uitgebreide functieomschrijving vindt u op www.brakkegrond.nl


Procedure: Brief + CV voor 22 september, 17 uur aan bestuur@brakkegrond.nl t.a.v. de voorzitter Diane Verstraeten. Gesprekken vinden plaats op 28-29-30 september (1e gesprek), 10-11 oktober (tweede gesprek) en 17-18 oktober (assessment). U wordt op de hoogte gesteld op 23 september. Meer info over de vacature kan u opvragen bij leen.laconte@brakkegrond.nl of diane.verstraeten@skynet.be.