Logboek podiumkunstprofessionals

Geschreven door CVN op 15 november 2013

Oproep aan podiumkunstprofessionals

CVN (Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland) zoekt Vlaams-Nederlandse praktijkverhalen als basis bij het formuleren van een beleidsadvies aan de Vlaamse en Nederlandse regeringen omtrent de uitwisseling en samenwerking in de podiumkunstensector.

Bent u een professional met een praktijk of ambitie in grensoverschrijdende podiumkunstprojecten? CVN zoekt enkelen van u om vanaf dit najaar gedurende een paar maanden een logboek bij te houden.

Hoe ziet de dagelijkse praktijk van Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling eruit? Hoe arbeidsmobiel zijn podiumkunstprofessionals? Vormt de actuele regelgeving (financiering, fiscaliteit, sociale zekerheid) een stimulans of eerder een belemmering voor het ontplooien van activiteiten over de grens? Welke verschillen bespeurt u in de manier waarop Vlaamse en Nederlandse organisaties te werk gaan? Hoe worden de podiumkunsten maatschappelijk en politiek gepercipieerd aan weerszijden van de grens?

Bent u bekend met deze, gerelateerde en / of andere relevante thema's? En wilt u uw ervaring met problemen of juist slimme oplossingen delen? Dan nodigen we u van harte uit om u aan te melden en de komende weken een logboek bij te houden.

Het doel van deze oproep

CVN zal de inhoud van onder meer uw logboek analyseren en op basis daarvan aanbevelingen formuleren aan de overheden om de Vlaams-Nederlandse samenwerking te versterken. Samen met beleidsanalyse, literatuuronderzoek en interviews, vormen de logboeken een belangrijke bron van informatie.

CVN maakt uit de aanmeldingen een selectie om te komen tot een verzameling logboeken die een dwarsdoorsnede van de sector representeert; zowel van professionals uit de grensregio als de culturele hotspots daarbuiten, zowel van de kant van vraag als van het aanbod, en van zowel de makers als van het publiek.

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan bij CVN via het e-mailadres commissie@cvn.be onder vermelding van 'Logboek Podiumkunsten'. Aan dit adres kunt u ook eventuele vragen richten. CVN kijkt er naar uit uw aanmelding te mogen ontvangen!

www.cvn.be