Homo's, stop daarmee

Geschreven door Pieter Bonte op 16 september 2013

Naar aanleiding van de heropening van deBuren vroegen wij jonge denkers, makers en doeners om goede raad. Pieter Bonte formuleert een dringend advies 'aan zij van de homoseksuele overtuiging': verzet je tegen de 'zelfbedrieglijke hang om te geloven in de goedheid van je gegeven aard'. Geïnteresseerd in het thema? (Her)beleef de avond 'I am Gay and Muslim'.

 

Aan zij van de homoseksuele overtuiging,

Ik hoor jullie almaar weer de ‘geaardheid' aanroepen, in de hoop daarmee de homofoben tot aanvaarding te bewegen. ‘Leef naar je aard, leef zoals je geschapen bent' – dat moet zowat de blijde boodschap zijn. Creationisten en de Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender-beweging: één front, ieder levend naar zijn aard zoals de natuur of een god het bedoeld heeft. Dat alle klompen in de Lage Landen breken.

Zo kopt bijvoorbeeld Pascal Smet, Vlaams minister voor Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen op zijn site: ‘Homo zijn is geen keuze,' en vervolgt: ‘het is wat je bent.' Ook bij Bruno De Lille, Brussels minister voor onder andere Jeugd en Gelijke Kansen, lijkt het al geaardheid wat de klok slaat. Het kan allemaal makkelijk verkeerd begrepen worden, zoals in dit stukje goede raad van een slecht verstaander. Dan lijkt het wel of Smet en De Lille willen zeggen: ‘waarde homofoob, er is een misverstand. In de kern zijn wij het roerend eens: een mens hoort te leven naar zijn aard, naar hoe hij geschapen is. Je dient enkel in te zien dat wij andersgeaard werden. Wij proberen enkel net zo goed als jij naar onze natuurgegeven/godgegeven aard te leven.'

Homo's, stop daarmee. Niemand hoeft te leven naar zijn aard, iedereen mag ontaarden. Leve zij die feestelijk aan hun aard durven voorbijgaan. Leve de ontaarden.

In zijn opiniestuk ‘De roze olifant in de kamer', waarover we de dagen voor publicatie de nacht in gediscussieerd hebben, stelt mede-Blandijnberger Maarten Boudry: ‘homofobie heeft ook diepere psychologische wortels. Ze komt voort uit een onzalige link tussen menselijke reinigingsmoraal, seksuele zeden en een aangeboren neiging tot essentialisme: ‘dit is de natuurlijke orde, en zo behoren we ons ook te gedragen.' Amen daaraan. Maar zoals het mij ontgaat waarom Bruno De Lille vooral de ‘machocultuur' de vinger wijst (waar plaatst hij dan de machohomo's?), ontgaat het mij waarom Boudry uiteindelijk vooral godsdienst de homofobie ziet aanblazen. Daarnaast acht Boudry het relevant te herinneren dat ‘homoseksualiteit wijdverbreid is in het dierenrijk en vastgesteld bij honderden soorten.' Waarheid als een koe, maar de luie lezer maakt zo opnieuw de bokkensprong over het verboden bruggetje: ‘het is natuurlijk, dus het is OK.'

En dáár voel ik de angel en het gif, o homo's: in die onderliggende natuurdienst. Aardingsdenken, ontaardingsfobie en bijhorende hate crimes die daarin wortelen, zullen ook zonder godsdienst of machocultuur blijven bestaan. In die natuurdienst zouden lichtjes bijgedraaide homofoben en homo's van de ‘andersgeaarde' school als leeuw en lam naast elkaar kunnen marcheren in een lange mars van alle rechtschapen, aardgetrouwe burgers – ieder zijn aard en elke aard is OK! De andersgeaarde homo zou er assertief en combattief blijk kunnen geven van zijn aardingstrouw en niets haalt zo nauw de banden aan als zich tegen een gedeelde vijand te keren: de Entartete die de goedheid van geaardheid loochenen, zij die schaamteloos met het werk van de Schepper gaan rondklooien. Dat kunnen dan pineuten zijn die in een ‘verkeerde' aard zijn geboren, zoals de homofoob de homo ziet, of pineuten die, in Smets woorden, ervoor hebben gekozen om zich tot iets anders te maken dan dat waartoe ze geaard waren.

De zelfbedrieglijke hang om te geloven in de goedheid van je gegeven aard ligt – jawel! – diep genesteld in de aard van het mensbeest. Kennelijk een warm en wollig gevoel, jezelf begrijpen als een zinvol prefabrikaat van God of Natuur. Volstrekt uit de lucht gegrepen, maar het bespaart je tenminste het gedoe om de menselijke conditie nuchter in te kijken. Moeten vaststellen dat je verstoken bent van elke Bedoeling en veroordeeld tot de vrijheid om vanuit het niets en het absurde een zinnig leven te verzinnen voor jezelf, je zou jezelf voor minder een aardingsfabeltje willen aanpraten. Leugentje om bestwil. Maar laten we ons toch maar collectief uit dat aardingsdenken ontaarden. Niet alleen ga je ermee in een laffige leugen leven, je haalt er je een ander (en bedenkelijker) soort gedoe mee op de hals: je moet je onnodig druk gaan maken over de ‘ontaarding' van brave medeburgers die je net zo goed ongemoeid had kunnen laten, en loop je het risico dat anderen jou opeens als ontaard gaan opjagen, met al die rare dingen die jij uitspookt.

Dus homo's, makkers, ten laatste male, stop daarmee. Want het is me al te ironisch om precies de groep die het felst als entartet het leven zuur werd en wordt gemaakt, nu zelf zo hard de trommel van de Goede Aarding te horen aanslaan. Marcheer niet mee in de denkvorm van zij die je haten, breek die open. De Natuur is dood, de mens is ontaard, gay is OK. Wie die regenboogvlag liever zonder zwart biesje ziet, laat de gay pride luiden: say it loud, I'm entartet and I'm proud.

 

 

 

Pieter Bonte (1984) ageerde voor de ontwikkeling van ereprogramma's waarin wezenlijk gedreven studenten elkaar zouden kunnen vinden. Hij ontwikkelde een reine verknochtheid aan deBuren toen bleek dat zij zo'n ereprogramma proefdraaiden: deBuren univerCity. Hij rondt nu een doctoraal onderzoek af, handelend over de biotechnologische ontaarding van het natuurlijk verkregen lichaam.