Het Culturele Drama

Geschreven door Anil Ramdas op 9 september 2010

Tien jaar geleden, op 29 januari 2000, verscheen op de voorpagina van het Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad een verhaal met de pakkende titel: ‘Het Multiculturele Drama'.

Ik kende de auteur, Paul Scheffer. Ik had wel eens radioprogramma’s met hem gemaakt en een paar maanden geleden zei hij dat hij met een belangrijk stuk bezig was. Dat moest dit stuk zijn. Maar multiculturalisme? Ik kende Paul als iemand die een grote belangstelling had voor Oost-Europa en voor Frankrijk. Als columnist en essayist van NRC Handelsblad stond hij bekend als lastig. Hij wilde tot het laatste moment veranderingen aanbrengen, vlak voor de deadline moest een zinsnede net iets anders, al merkte niemand het verschil. Hij was een neuroot, maar hij was grondig. Zijn feiten klopten, zijn research was degelijk, hij ging niet over één nacht ijs.

Met meer dan gemiddelde aandacht begon ik het verhaal te lezen, dat begon met een zin die even pakkend was als de titel van het essay: ‘Soms neemt de culturele verwarring een komische wending.’

Het klonk lichtvoetig, en Scheffer stond niet bekend als lichtvoetig. En het was inderdaad niet zo bedoeld. Want hij vervolgde met het voornemen van sommige hoofdcommissarissen van politie om ook hoofddoeken en tulbanden toe te staan in het corps, in plaats van de pet. Dat gebeurde in India allang, en het viel niemand op. Maar Paul Scheffer zag hierin ‘een buiging naar religieuze voorkeuren’ en een teken van onzekerheid. Dat was de culturele verwarring, en dat vond hij komisch.

In de rest van het essay vertelt Scheffer over de ernst van de situatie op het gebied van arbeid en scholing, wat betreft de kinderen van migranten. Hij gebruikte de term allochtonen niet, omdat die toen nog beledigend klonk. Tegenwoordig zijn de allochtonen veel erger gewend. De kinderen van migranten hebben overmatig veel last van werkloosheid en schooluitval. Een hele generatie dreigde hiermee verloren te gaan. Dat was dramatisch, vond Paul Scheffer. Op een korte passage van amper driehonderd woorden is Scheffer in de afgelopen tien jaren hevig aangevallen: toen hij begon over de Islam, en dat die wel erg traditioneel is en weinig hervormingsgezind. Aha, zei men, het is die Islam die de werkloosheid en schooluitval veroorzaakt. Maar zo stond het niet in de tekst.

Wat Scheffer juist had willen zeggen was dat we lang dachten dat het migrantenprobleem een ‘culturele kwestie’ was, waarin verschijnselen als identiteit, heimwee en ontheemding een rol spelen. Maar het was eigenlijk een ‘sociale kwestie’, en daarin gaat het om arbeid en scholing. Scheffer presenteerde harde cijfers, om aan te tonen hoe erg het was gesteld op het gebied van werk en scholing. Hij had uiteraard geen cijfers op het gebied van heimwee en ontheemding.

En Scheffer was behoorlijk hoopvol, voor wie dat gemist had in zijn baanbrekende essay. Hij sprak van een ‘nieuwe sociale kwestie’, waarin allochtonen een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. In de ‘oude sociale kwestie’ ging het om de achterstand van de Hollandse, blanke arbeiders die een achterstand hadden op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. En zie: die ‘oude sociale kwestie’ was inmiddels opgelost. De arbeiders waren toegetreden tot de middenklasse. Op dezelfde manier, met dezelfde gedrevenheid, dezelfde verbetenheid en energie moest nu de ‘nieuwe sociale kwestie’ worden opgelost.

Ambtenaren reageerden enthousiast op het verhaal van Scheffer. ‘Het Multiculturele Drama’ werd in duizendvoud gekopieerd en gelezen op alle departementen. Hier kom men namelijk iets mee, hier werd niet alleen een probleem geconstateerd, maar ook een oplossing aangedragen, nota bene een oplossing die al eerder voor succes had gezorgd.

Nu, tien jaar later, kunnen we ons afvragen of de analyse van Scheffer zinnig was en of de oplossingen zijn geslaagd. Op het gebied van onderwijs is er in Nederland vooruitgang geboekt, er zijn nu veel allochtonen in het Hoger Onderwijs bijvoorbeeld. Maar de schooluitval is nog altijd bovenmatig hoog. En op het gebied van de arbeidsmarkt is weinig tot niets veranderd: onder allochtone jongeren heerst een veel grotere werkloosheid dan onder andere groepen.

Maar dat is mijn kritiek niet. Als ik de huidige politieke situatie in Nederland overzie, merk ik twee dramatische vergissingen in Scheffers ‘Multiculturele Drama’: ten eerste dat ‘de oude sociale kwestie’, de achterstand van Hollanders, zou zijn opgelost. Ten tweede dat ‘de sociale kwestie’ belangrijker is dan ‘de culturele kwestie’.

Scheffer ging er vanuit dat de meeste Hollanders langzaam tot de middenklasse waren gaan behoren. Want zie: ze hadden een eigen huis, een eigen auto en ze konden op vakantie gaan. Is dat niet erg kortzichtig? Behoor je echt tot de middenklasse als je de spullen hebt die vroeger alleen de middenklasse zich kon veroorloven?

Het hangt samen met Scheffers nadruk op ‘sociale kwesties’, die hij impliciet veel belangrijker vindt dan ‘culturele kwesties’. En met culturele kwesties bedoel ik niet alleen de cultuur van de allochtonen, en daarin dan vooral de Islam: ik maak me diepe zorgen om de cultuur van de autochtonen, van de blanken, van de Hollanders.

Kijk nu eens naar het Nederland van vandaag. Lees de reacties van lezers bij artikelen in De Telegraaf. Zie de uitzendingen van twee nieuwe omroepen in Nederland, WNL en Powned, beide eigendom van De Telegraaf. Zie het aanbod op de Nederlandse televisie, die wordt gedomineerd door de commerciëlen. En zie de aanhang van de PVV, die almaar groeit, en nu al staat op meer dan twee miljoen.

Die Hollanders die in die eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot deel white trash. Het zijn tokkies, het zijn families Flodder, met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers, dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn? Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen; kan het anders worden geformuleerd?

De culturele beschaving van een groot deel van de Hollanders is net zo mislukt als die van een groot deel van de allochtonen. En dat komt omdat we cultuur minder belangrijk vonden, en omdat we onder de sociale kwestie alleen de materiële kanten verstonden. Fatsoen is niet materieel, niet te meten, en dus onzichtbaar.

Voortbordurend op Scheffers essay zegt men tegenwoordig dat ‘de multiculturele samenleving’ is mislukt. Ik kan alleen maar zeggen dat het erger is: de ‘culturele samenleving’ is mislukt. Daarom zitten we nu opgescheept met zoveel platvloersheid die ons leven elke ochtend, elke middag en elke avond vergalt.


Lees ook Ramdas' slotoverweging.
Anil Ramdas presenteert in het najaar van 2010 het VPRO-programma ZOZ (zie ook: www.uitzendinggemist.nl). Eerder presenteerde hij voor dezelfde omroep het mediakritische programma Het Blauwe Licht. Hij is correspondent voor NRC Handelsblad. Onlangs verscheen zijn boek Paramaribo, de vrolijkste stad in de jungle. Anil Ramdas reflecteert op vraag van deBuren maandelijks op diversiteit, politiek en media op http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie.


Reacties

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 09/09/10 (9 jaren geleden)

Jammer Anil, hiermee provoceer je weliswaar met een grote kans om reacties te ontlokken. Tegelijkertijd bedien je jezelf van vooroordelen en platte retoriek, die een vulgaire populist niet zouden misstaan.

Je spreekt laagdunkend over een deel van de bevolking. Typeert ze als 'white trash' en dicht ze een litanie aan rotte eigenschappen toe.

Daarmee scherp je mogelijk eerder de sociale tegenstellingen aan en help je zodoende juist diegenen, die doelbewust haat zaaien.

Oprecht jammer, als je het tegenovergestelde beoogde te bereiken.

Wim de Gelder

re: Het Culturele Drama

Door Wim de Gelder 09/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Anil. Toen ik deze reactie begon te schrijven had ik een volledig andere tekst in gedachten dan ik nu aan de het virtuele papier toevertrouw. Ik heb die tekst maar weer ingeslikt, omdat die waarschijnlijk toch geen zoden aan de dijk zal zetten. Slechts één ding: opnieuw een gemiste kans om een werkelijke dialoog te openen over de INHOUD van het debat rond immigratie en integratie. Ik betreur het ten zeerste dat een betoog over het gebrek aan cultuur en stuitende platvloersheid (waarvan ik de overdaad niet zal ontkennen) gelardeerd moet worden met de pejoratieve terminologie die ik hier verder niet zal herhalen. Ik zou zeggen: laat ieder bij zichzelf beginnen.

Erik Thomassen

re: Het Culturele Drama

Door Erik Thomassen 09/09/10 (9 jaren geleden)

Gebrek aan fatsoen is inderdaad een probleem, als je dat ziet als de eerste stap richting een huftermaatschappij. Nu vrees ik echter dat de gemiddelde nieuwe Nederlander uit een van de massaimmigratielanden toch niet echt een betere indruk maakt. De oververtegenwoordiging van deze groepen in de criminaliteit en andere droeve lijstjes spreke voor zich. Of bestaan er tegenwoordig ook cultureel hoogstaande, hoffelijke tasjesdieven, drugsrunners pipazwaaiers? Dan heb ik dat even gemist.
Laten we concluderen dat in alle groepen "culturele onderklassen" bestaan. Die kunnen het best "verheven" worden op school. Gratis middelbaar onderwijs is er al een tijdje voor een ieder. Met de klas naar toneel, ballet, muziek. Maar ook daar zien we deze groepen nieuwe Nederlanders achterblijven, hetgeen mij niet hoopvol stemt. Hoe zou het komen? Verdachte nr1.: volgens de Koran is dansen en muziek haram. Hoe lang blijven we nog in de multiculturele utopie geloven? En, als de maakbaarheid ervan tegenvalt, de witte Nederlanders de schuld geven, omdat die deze zo graag op hun schouders nemen?

Pieter

re: Het Culturele Drama

Door Pieter 10/09/10 (9 jaren geleden)

Een provocerend stuk. Waarschijnlijk ben je de publieke oorwassing vergeten die Mark Rutte je toediende tijdens de discussie in Buitenhof een paar maanden geleden. Ben je zo van slag dat je uit wanhoop zelf het populisme omhelst?

Je hebt nog steeds niet door waar het werkelijk omdraait. Hopelijk word je op een dag wakker!

Ann De Craemer

re: Het Culturele Drama

Door Ann De Craemer 10/09/10 (9 jaren geleden)

Ik vind dit een erg gemakkelijke reactie van een man die als schrijver midden de samenleving zou moeten staan. White trash? Ik zou zelf nooit op Wilders stemmen, maar kijk om u heen, mijnheer Ramdas, veel Wilders-stemmers zijn rijk en wonen in een sjieke buurt in Den Haag of Wassenaar. Men dacht van het Vlaams Blok vroeger ook dat alle stemmers daarop 'white trash' worden. Dat is niet zo gebleken.

piet

re: Het Culturele Drama

Door piet 10/09/10 (9 jaren geleden)

Ik vind dat meneer Ramdas het nog netjes stelt.
Raak maar eens in discussie met een PVV-er en er wordt je geadviseerd op te hoepelen uit 'hun land', je zal er eerdaags wel achter komen als het bijltjesdag is etc.
Dat iemand in een villa woont hoeft nog niet te betekenen dat diegene op cultureel niveau de 'white trash' ontstijgt.
Net zo goed als mensen (vaak van het platteland) zeggen dat je maar eens een kijkje moet gaan nemen in de grote steden, denk ik dat Coco etc. zich niet bewust zijn van wat er om hen heen gebeurt.
Het is overigens niet typisch Nederlands, dus of enig beleid hier debet aan is betwijfel ik. Kijk naar de Tea-party in de VS, ik denk dat het meer komt omdat de wereld voor een deel van de mensen te complex wordt, en daarom steeds meer mensen hun heil zoeken in simplistische 1-issue oplossingen, net als Creationisme, de Taliban, en al die geestdodende wereldbeelden.

Jan

re: Het Culturele Drama

Door Jan 10/09/10 (9 jaren geleden)

Anil,
Misschien heb ik erover heen gelezen, maar je bent een medium vergeten. Namelijk internet. Als je echt achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen wilt aanschouwen, kijk dan eens op de website GeenStijl!

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 10/09/10 (9 jaren geleden)

@piet: Het zou mij niets verbazen, als er zich hier meer problemen tegelijkertijd afspelen.

1) Economie - Zijn we in staat onze schuldenberg op een vreedzame wijze af te lossen? Welk alternatief kun je bedenken, als we daar niet in slagen?

2) Religie - 9/11, intentie tot boekverbranding, wat volgt?

3) Politiek - Exit Salonsocialisme, Enter SalonNeoLiberalisme/Salonsegregatie.

We zijn aanbeland in een tijdperk waarin hoffelijkheid als knettergek gedrag wordt bestempeld. En dan druk ik me netjes uit. Maar dat is -volgens mij- eerder een gevolg van de licht ontvlambare cocktail van bovenstaande ingrediënten, dan de oorzaak van alle ellende.

Hufterige omgangsvormen overnemen om je punt kracht bij te zetten reduceert je -in mijn ogen- tot een bruikbare idioot voor haat zaaiers. Je bewijst er alleen vooroordelen ermee.

Wil je dat soms bereiken?

piet

re: Het Culturele Drama

Door piet 11/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco
Begrijp me niet verkeerd, ik ben helemaal geen voorstander van de verruwing van de omgangsvormen, maar constateer ze, net als meneer Ramdas. En dat te ontkennen of met de mantel der liefde toe te dekken heeft weinig zin.
En of het nou white trash/brown- of black trash is, zal me worst wezen. Ik erger me er aan als ik voor m'n voeten gespuugd wordt door een mediterraan type in 3delig pak als ik in korte broek en slippers over straat loop, net zo goed als ik me erger aan de stuitende kortzichtigheid van veel PVV-ers.
Het wonderlijke is ook dat de mensen die door rattenvangers als Wilders en haatpredikers van wat voor religie ook tegen elkaar opgezet worden als het er op aan komt dezelfde kleinburgelijke mentaliteit hebben, alleen de idolen verschillen. Een beetje als voetbal-hooligans, ik zie er weinig verschil in, maar onderling zien ze genoeg verschil om elkaar de hersens in te slaan.
Anil Ramdas vermoedt dat dat door een gebrek aan opvoeding/scholing komt, dat zal een rol spelen, maar omdat je het wereldwijd ziet gebeuren denk ik dat er meer aan de hand is, de wereld wordt enerzijds kleiner door infrastructuur en communicatiemiddelen, anderzijds groter door een steeds toenemende stortvloed aan informatie, en dat conflicteert.
Al heb je weinig toegang tot onderwijs, vrijwel iedereen kan zich via internet en de media alle kennis van de wereld eigen maken, maar in plaats daarvan vernauwt men z'n venster tot kijken naar Idols en sportprogramma's, en laat zich een instant wereldbeeld voorkauwen vanaf een kansel of de zeepkist van pak en beet Wilders.

Hoe het ook is, ik vind niet dat Ramdas zich schuldig maakt aan populisme door te spreken van 'white trash', het is een constatering in deze tijd van 'benoemen'. Onbeleefdheid is bon ton geworden, hooguit maakt hij zich in heel lichte mate schuldig aan een zelfde (geen)stijl, en betwijfel of hij daarmee de boel verder polariseert, de mensen die zich aangevallen zouden voelen voelen zich dat al als je naar hun idool wijst, zijn immuun voor argumentatie, worden ze op een foutje gewezen dan duiken ze alleen nog maar dieper in hun bunker, ik heb de hoop op die dialoog al een beetje opgegeven.

Interessant is het trouwens wel, waarom mensen zo irrationeel (in mijn ogen), met hun wereldbeeld omgaan. Als je je daar in verdiept kom je gauw op termen als 'cognitive dissonance', 'confirmation bias', 'belief disconfirmation paradigm' en meer van die moeilijke woorden. Klinkt heel hoogdravend, maar is fascinerende materie. En ontmoedigend, want zoals ik net al zei, met elke poging tot argumentatie graaft zo iemand zich dieper in z'n bunker, en oogst zelfs bewondering van andere zoekende zieltjes om hun vasthoudendheid en maakt daarmee z'n beweging alleen maar groter. Vandaar dat zulke rare dingen als het creationisme (let wel: geen terugval naar de middeleeuwen maar een 20e eeuwse uitvinding) zo'n vlucht hebben kunnen nemen de laatste jaren.
Een link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance
mocht het je boeien dan vind je daar genoeg links naar andere 'rechtgestreken kronkels'.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 11/09/10 (9 jaren geleden)

@piet
Begrijp mij niet verkeerd, ik ben geen tegenstander van de verruwing van de omgangsvormen, maar constateer ze. Ik gun een ander de vrijheid zich te uiten, die ik voor mijzelf opeis. Daarmee ontken ik het niet. In tegendeel ik kies er bewust voor om daar juist niet aan mee te doen.

Mijn bezwaar tegen meneer Ramdas' toepassing van een populistische stijl en idioom, is dat hij daarmee haat zaaiers in de kaart speelt. Hij bevestigt hier zwart op wit het vooroordeel dat meneer Ramdas een elitaire snob is met racistische neigingen, zoals het valt te lezen in een reactie van een blog. Volgens mij heeft meneer Ramdas hen zodoende gesterkt in hun overtuiging. Niet dat ik de illusie heb, dat zij door toedoen van meneer Ramdas op andere gedachten zijn te brengen, maar om hen op deze wijze te belonen, vind ik contraproductief.

Het verbaast mij vooral, dat meneer Ramdas dit middel toepast, omdat mijn grootste bezwaar is, dat het de gemakzuchtigste wijze is, om te scoren ten koste van andermans 'gebreken', 'tekortkomingen' of 'uiterlijk'. Hierdoor stelt hij zich exact op als de personen, die hij dat gedrag verwijt.

Om de stelling te ondermijnen, dat louter 'white trash' nationalistische aspiraties heeft, geef ik het voorbeeld van een Belgische nationalist. Het lijkt krom, maar ik wil ermee aantonen, dat een nationalistisch ideaal breder gedeeld wordt onder meerdere sociale klassen van een bevolking, omdat ik vermoed, dat nationalisten, zoals mijn Vlaamse voorbeeld, zich ook in Nederland en elders ter wereld bevinden. Hoog opgeleid en ideologisch rotsvast overtuigd.

Brul van de leeuw. Een portret van de 23-jarige Vlaming Peter. De student geschiedenis vecht voor het versterken van de eigen cultuur in het multiculturele Antwerpen. De staat België moet volgens hem worden opgeheven.

http://player.omroep.nl/?aflID=10338971

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 14/09/10 (9 jaren geleden)

Anil Ramdas, die in de jaren negentig de gewoonte had achter iedere boom een fascist te ontwaren, bereikt in dit stuk nieuwe dieptepunten - zelfs voor zijn doen. Ramdas zet alle stemmers op Geert Wilders weg als 'achterlijk' en inferieur. Natuurlijk. Dat zich links noemende intellectuelen de gemiddelde Jan Modaal als 'achterlijk' wegzetten, gebeurt niet voor het eerst. Hoezo, opkomen voor de onderklasse? Maar zelden gebeurde het zo haatdragend als bij Ramdas. Wie maar lang genoeg door types als Ramdas voor achterlijk wordt uitgescholden, wendt zich uiteindelijk tot Wilders. Anil Ramdas is geen haar beter dan de man wiens ideeën hij wenst te bestrijden. Sterker: hij is erger. Verblind door withete haat jegens white trash meent hij dat anderen hem hierom vooruitstrevend zullen vinden. Die taxatiefout zal zelfs Wilders niet maken.

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 14/09/10 (9 jaren geleden)

Ach, en dan nog een detail. Beide publicisten schrijven hun stukken in NRC Handelsblad. Ramdas is zo welgemanierd en welopgevoed om uit de school te klappen hoe Scheffer kennelijk bekend staat bij die krant - als 'lastig'. O ja? Moeten wij nu onthullen hoe diezelfde Ramdas 'bekend staat' - bij de mensen van de Balie, NRC Handelsblad en VPRO? Wat een niveau. Om te huilen.

Anil Ramdas

re: Het Culturele Drama

Door Anil Ramdas 15/09/10 (9 jaren geleden)

Dit is de tweede keer dat ik mij de toorn van Joost Zwagerman op de hals haal. De eerste keer was in 1997, toen ik een essay schreef waarin ik mij afvroeg hoe het kwam dat er in de Nederlandse literatuur geen volwaardige zwarte personages voorkomen. Als voorbeeld haalde ik ondermeer Zwagermans boekje 'De Buitenvrouw' aan, waarin hij een zwarte gymnastiek docente op een middelbare school neerzet als iemand met de mentaliteit, de denkwijze en het taalgebruik van een zwarte bediende of een zwarte hoer. Het waren kennelijk de enige soort zwarten die Zwagerman kende; dat heeft hem toen erg pijn gedaan.
Nu is Zwagerman ontstemd omdat ik de blanke onderklasse als een blanke onderklasse aanwijs, en daarbij de harde term 'White Trash' gebruik. Dat mag niet, volgens Zwagerman, omdat ik de aanhangers van Geert Wilders beledig. Dat is inderdaad heel vervelend van mij. Maar zo komen we telkens weer een stapje dichter bij de ware affiniteit van sommige blanke schrijvers. Het wachten is op het moment waarop zij ronduit zeggen dat ze allochtonen verachten en Wilders toejuichen. Of nee: dat moment is er misschien al.

Theo Ichtus

re: Het Culturele Drama

Door Theo Ichtus 15/09/10 (9 jaren geleden)

Hé, een NRC fittie!
*chips en bier klaarzet*
http://www.youtube.com/watch?v=CwqSTCwvWJg

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ramdas is ook veertien jaar na 1994 nog steeds de lamentabele en woordverdraaiende querulant die ook al in dat vermaledijde jaar 1994 kennelijk in hem opstond.
Vriend Ramdas schreef iets heel anders dan wat hij nu beweert. In 'De buitenvrouw' voerde ik een blanke leraar Nederlands op, die er, in al zijn verliefheid op een Surinaamse collega op school, nogal beklemmende gedachten op na houdt over de Hollandse multicultuur. Al op de eerste pagina van 'De buitenvrouw' staat te lezen: 'Misschien was zijn aanbidding van haar kleur wel een vorm van omgekeerde discriminatie waar bij nader inzien niets omgekeerds aan is.' Vervolgens wordt deze hoofdfiguur, Theo Altena, genadeloos in zijn hemd gezet - juist door zijn Surinaamse minnares, die hem uitlegt dat zijn zogenaamde politieke correctheid niet kan maskeren dat hij in de greep is van een klemmende en knijpende vooringenomenheid. En wat deed Grote Geest Ramdas? Hij maakte fout nummer éen die een lezer kan maken. Hij schakelde de hoofdfiguur kritiekloos gelijk met de schrijver zelve, en meende dat ikzelf een soort verlengstuk was en ben van mijn hoofdfiguur - of omgekeerd, wat even onnozel is.
Op Ramdas' beschamende stuk in de krant volgde een gedenkwaardige discussie in De Balie, onder leiding van Adriaan van Dis. Ramdas kwam het podium op in een soort premature overwinningsroes, maar kromp ineen toen Adriaan van Dis de al even gedenkwaardige openingswoorden sprak: 'Ik heb "De buitenvrouw" gelezen en genoten. Wat kan er in godsnaam mis zijn met een roman als de gedragingen en gedachten van de hoofdfiguur je niet direct in moreel opzicht bevallen. Kunnen we dan niet minstens de helft van de literatuur op de schroothoop gooien?'
En zo was het. Na afloop kwam Ramdas nog bij mij en mijn partner temen: dattie het allemaal niet zo bedoeld had. Dat ik misschien in een volgende roman nóg meer pijnljks over de multicultuur moest blootleggen. En dattie dit en dattie dat... Van Dis en Margriet de Moor zaten aan dezelfde discussietafel en verkeerden in de veronderstelling dat iemand alsnog tot inkeer was gekomen - niet, dus. Van Ramdas mag je nog steeds geen personages creëren die er kwestieuze ideeën op na houden en die met de beste bedoelingen de meest rampzalige dingen denken en doen en zeggen. Tja. Achteraf waren de overige deelnemers er snel over uitgepraat. Exit Ramdas.
Overigens zal het Ramdas vast deugd doen om te horen dat 'De buitenvrouw' tot op de dag van vandaag veel gelezen wordt in Suriname en op de Antillen. Nog enkele jaren geleden maakte ik samen met, wederom, Adriaan van Dis en ook Ellen Ombre en Jan Brokken een inspirerende tournee langs diverse scholen op de Antillen, een tournee die later wegens succes geprolongeerd werd in Suriname, met dezelfde auteurs.
Had Ramdas toen niet protest moeten aantekenen? Waar was 'ie toen?
Maar polemiseren kan Ramdas nog steeds niet, blijkt ook nu. Ik reken hem een doorgeschoten stigmatisering aan van Nederlanders die hij smalend wegzet als 'white trash' - en wat doet meneer? Hij begint te zemelen over mijn 'boekje' uit 1994. Ja hoor, vriend. Lees eens een beginnersboekje argumentatieleer.
Waar het om gaat is het volgende: het geeft geen pas om op basis van een handjevol hufterige reageerders op de website van De Telegraaf te concluderen dat 'de meeste PVV-stemmers' 'achterlijk' zijn. Het zijn Ramdas' woorden, niet de mijne. Klein vraagje? Zoals bekend stemde de meerderheid van de vroegere PVV-stemmers in vroeger tijden op de PvdA. Betekent dit dan dat die volgens Ramdas' wél koosjere partij vroeger groot was dankzij de adhesie en het stemgedrag van 'achterlijke' witte Nederlanders die xenofoob zijn? Daar zullen ze van opkijken bij de PvdA.
Ooit stond de linkse politiek voor volksverheffing, emancipatie en idealisme. Als je als een dubbeltje geboren was, kon je wel degelijk een kwartje worden - dankzij de volksverheffende inspanningen van links. Hoera.
Nu zijn het de zelfbenoemde progressieve, euh, denkers als Ramdas die van zichzelf vinden dat ze een kwartje zijn en die spugen op de dubbeltjes onder ons - de 'achterlijken', behorend tot de 'white trash'. Is het gek dat mensen die vol walging worden weggezet door de Ramdassen onder ons zich wenden tot een rancuneuze obsessionado als Wilders?
Als Wilders op basis van de misdragingen van een kleine groep jonge Marokkaanse Nederlanders een hele bevolkingsgroep stigmatiseert en schoffeert, dan heet dan 'gevaarlijk' en xenofoob. Dat zal heus. Als iemand als Ramdas op basis van het getier van een kleine gtroep rancuneuze kleinburgers die zich roeren op internet een hele bevolkingsgroep (bijna 2 miljoen Nederlanders) stigmatiseert als 'achterlijk', dan vindt Ramdas dat van zichzelf vermoedelijk heel strijdbaar en vooruitstrevend. Wat een tragisch misverstand - en wat een pijnlijk verkeerd zelfbeeld heeft vriend Ramdas. In al zijn neerbuigendheid en weerzin lijkt hij meer op Wilders dan hij in staat is te beseffen. Was het iemand anders, dan zou ik dat sneu voor hem of haar vinden. Maar omdat Ramdas behalve tragisch ook geniepig en kleingeestig is (zie zijn bescheten ad hominem-reactie op mijn ontmaskering van zijn haatdragendheid jegens een bevolkingsgroep, vind ik het iets minder sneu dan voor een ander. Ik kan het alleen maar eens zijn met reageerder Coco, die hier stelt dat Ramdas zich van dezelfde vooroordelen en platte retoriek bedient, die hij zo veroordeelt in de populist met wie hij het toevallig niet eens is. Tja. Een antwoord hierop kunnen we van onze teerharige vriend niet krijgen - omdat 'ie die niet heeft. Wat een misère. En wat een zelfontmaskering.

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ik schreef: teerharige vriend. Dat zal onze vriend ook best zijn. Ik bedoelde: teerhartig. En het moet zijn: zestien jaar na 1994. Verder zou Ramdas voor de aardigheid eens een gesprekje moeten hebben met Wilders: ze vinden elkaar direct, qua retoriek en discriminatoir denken. Ik heb altijd wantrouwen gekoesterd tegen de term 'links racisme'. Maar het bestaat, zij het gelukkig op kleine schaal. Ramdas levert vooralsnog de standaard voor die schaal. Je moet het maar willen.

Luuk

re: Het Culturele Drama

Door Luuk 15/09/10 (9 jaren geleden)

Dit stuk is onfatsoenlijk.

Wilma

re: Het Culturele Drama

Door Wilma 15/09/10 (9 jaren geleden)

Kijk, ik woon niet in een stad waar sprake is van overlast van de zogenaamde Marokkaanse jochies of waar je veel meisjes met hoofddoekjes ziet. Ik heb hier vooral last van de Wilders-tokkies. Ik kan de desbetreffende passage volledig onderschrijven en daar aan toevoegen dat al die zaken waar mijn tokkies de allochtonen van beschuldigen vooral door henzelf worden uitgedragen:
overdag op de stoep drinken: armoede beslaat hier drie * generaties uitkeringstrekkers,
* diefstal: regelmatig achtervolgt de politie hier één van de tokkies tot aan zijn huis,
* mishandeling: van vrouwen, kinderen, ik bel de politie suf 's nachts
* vernielingen en vandalisme: mijn tuin lijdt er regelmatig onder, lantaarnpalen, hekjes, fietsen, eieren bij de buurvrouw tegen het raam.
en terwijl ze 's zomers rondom de vuurkorf zitten (onder mijn raam natuurlijk) wordt luidkeels de lof van Geert Wilders bezongen.

Superjan

re: Het Culturele Drama

Door Superjan 15/09/10 (9 jaren geleden)


PowNed is geen eigendom van de Telegraaf.

Je stukje is verder uiterst vermakelijk. Vooral dat je jezelf neerzet als een racist van het zuiverste water.

Vriendelijke groeten!

Luuk

re: Het Culturele Drama

Door Luuk 15/09/10 (9 jaren geleden)

Dit stuk en de reacties bevestigen mij in het beeld dat enige echte racisten in Nederland vooral niet-blank zijn en hun racistische haat richten op blanken (met de veronderstelling dat racisme tegen blanken niet echt racisme is). Treurig.
Het doet me denken aan de zwarte gemeenschap in Amerika die meer bezig is met cry-me-a-river slachtoffer verhalen dan met zichzelf verheffen.

Aigyptos

re: Het Culturele Drama

Door Aigyptos 15/09/10 (9 jaren geleden)

Hallo meneer Ramdas, ik ben een christelijke allochtoon die twee studies doet aan de universiteit en ik heb gigantisch veel sympathie voor Wilders... Ben ik ook white trash? Dat wil ik ff weten van u zodat ik voortaan weet hoe ik mezelf moet typeren.

Senha

re: Het Culturele Drama

Door Senha 15/09/10 (9 jaren geleden)

ik heb altijd links gestemd, maar de laatste keer op Wilders. En hoe meer dit soort stukjes verschijnen, hoe meer ik achter deze keuze kom te staan. Ik geen tokkie, absoluut helemaal niet zelfs. Ik ben een hoffelijk persoon die vriendelijk met mensen omgaat. Ik heb geen eigen huis, ik heb geen auto, ik lees de Volkskrant en Trouw, kijk naar de publieke omroep. Ik ben niet boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd, primitief, rancuneuze, rechts of extreemrechtse moraal, zonder principes, zonder idealen; integendeel. Ik wil gewoon dat iedereen in vrijheid hier leeft en dat alle mensen gelijk zijn. Ik wil alle goeds wat Nederland isbeschermen tegen teveel immigratie en teveel gezeik over religies. Daar waren we van af en dat wil ik zo houden.

Wat mij betreft heeft u zichzelf prima omschreven in uw hatelijkheid tegen mensen waar u geen bal over weet.

George Knight

re: Het Culturele Drama

Door George Knight 15/09/10 (9 jaren geleden)

Het merkwaardige stuk van Anil Ramdas bevestigt me in het idee dat er een diepe scheidslijn door links loopt. Tussen verstandig links en dom links dat de linkse partijen in gijzeling houdt. Hoogste tijd dat vrijzinnig links zich hieraan ontworstelt en hergroepeert. Dan kan een onbehoorlijk stuk als dat van Ramdas eindelijk van binnenuit beantwoord worden.
Zie ook: http://www.liefdevollid.nl/content/view/727/8/

topsporter

re: Het Culturele Drama

Door topsporter 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ik mis intellectuele kwaliteit in dit verhaal Anil, wel ruik ik wat krap denkvermogen.
Om je wat te leren en dat is noodzakelijk,de reacties bij de Telegraaf zijn door de censuur gegaan. De conclusies getrokken n.a.v. die reacties zijn niet valide. Leef met je beperkingen, drink een borrel!

Bros.

re: Het Culturele Drama

Door Bros. 15/09/10 (9 jaren geleden)

Fascinerend stuk ruwe tekst van de meester (Joost dus). Demasque total.
Schelden Anil? Wat is het volgende? Slaan?

Heleen

re: Het Culturele Drama

Door Heleen 15/09/10 (9 jaren geleden)

Je wilt niet weten wat ik van jou vind A.Ramdas . Ik vind het stuk , onbeschoft , hypocriet , tenenkrommend , leugenachtig en walgelijk en dat geldt ook voor jou . Wat jij vindt van PVV stemmers interesseert alleen de linkse knielende kliek . Jij mag de PVV stemmers tokkies , islamofoben , white trash , flodders , vulgair , ordinair , rechts , ongemanierd enz enz noemen , ik vind jou een provocerende schofterige clown , (hangend aan de subsidie kraan ?) typje Pechtold , Halsema , Rabbea , Daanen ,Terpstra , Wientjes , v.Agt een grote mond maar nog een grotere laffaard .

Han van der Horst

re: Het Culturele Drama

Door Han van der Horst 15/09/10 (9 jaren geleden)

Dat stukje van Anil Randas komt niet prettig over. Het maakt zelfs boos. Zo moet het dus ook voelen als je van een of andere verwaten ignorant uitgemeten krijgt dat je godsdienst een fascistische ideologie is en jijzelf deel uit maakt van een achterlijke cultuur. Zo moet dat dus voelen.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ramdas : "fatsoen is onzichtbaar". Dat klopt wel zo'n beetje als je deze column leest. Na zijn opzichtige deconfiture bij Buitenhof, zakt hij steeds verder weg in zijn eigen moeras. Wat Ramdas moet doen is stoppen met schrijven en gaan lezen. En dan moet hij Rene Cuperus' "De wereldburger bestaat niet" eens heel goed tot zich gaan nemen. In de ramsj voor 6 euri. Leerzaam voor iedereen die iets van de tijdgeest wil begrijpen en het biedt de argumenten waar schreeuwers als Ramdas niet verder komen dan goedkope karaktermoord op complete groepen. Het "wij-zij" denken, weet u nog ?

Zwagerman heeft gelijk: Ramdas moet steeds harder schreeuwen om nog gehoord te worden en lijkt in dat opzicht met de dag meer op Wilders. De polemist neemt de trekken aan van degene die hij bestrijdt, zo was het toch ?

C. Prins

re: Het Culturele Drama

Door C. Prins 15/09/10 (9 jaren geleden)

'Heer' Ramdas,
'Fatsoen is niet materieel, niet te meten, en dus onzichtbaar.'

Als je vervolgens jezelf aanmatigt met 2 maten te moeten meten, dan maak je uitsluitend je gebrek aan fatsoen zichtbaar.

Diderot

re: Het Culturele Drama

Door Diderot 15/09/10 (9 jaren geleden)

Anil Ramdas geeft eerst een samenvatting van Paul Scheffer's 'Het multiculturele drama'. De 'oude sociale kwestie' en 'de nieuwe sociale kwestie'. Vervolgens stelt hij dat de culturele kwestie minstens zo belangrijk is als de sociale kwestie. En dan komt hij met de verrassende mededeling dat hij zich diepe zorgen maakt om de cultuur van de autochtonen, van de blanken, van de Hollanders.
Verrassend omdat er geen diepe zorgen worden uitgesproken over 'de cultuur van de allochtonen en daarin dan vooral de islam'. Dat blijft geheel in de lucht hangen. Terwijl dit juist voor een groot deel een verklaring vormt voor het gedrag van veel PVV-stemmers en ander 'white trash' die de wrevel oproept van Ramdas.

Joost Zwagerman distantieert zich van Wilders met kreetjes als 'rancuneuze obsessionado' en en durft ook het domme kletsverhaal, dat het om een 'kleine groep jonge Marokkaanse Nederlanders' zou gaan, te berde te brengen. En dus onderschrijft ook Zwagerman de stelling dat Wilders 'stigmatiseert en schoffeert' en 'gevaarlijk en xenofoob' is.
Iedereen, die zich een beetje heeft geïnformeerd, weet ondertussen dat dit volstrekte onzin is. Het zal wel zo zijn dat Joost er dolgraag bij wil blijven horen.

Tommie Hendriks

re: Het Culturele Drama

Door Tommie Hendriks 15/09/10 (9 jaren geleden)

Misschien wil de heer Ramdas zich eens verdiepen in de 'culturele' situatie in India. Het zou een eye-opener kunnen zijn.

http://pajamasmedia.com/phyllischesler/2010/09/14/muslims-attack-hindus-in-india-a-warning-for-the-west-part-ii/

Clement le Corbeau

re: Het Culturele Drama

Door Clement le Corbeau 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil Ramdas

>> omdat ik de aanhangers van Geert Wilders beledig.

U mag best aanhangers van Wilders beledigen, dat is geen enkel probleem. Zolang u maar niet zijn hele electoraat over één kam scheert en dingen over ze beweert die nu niet waar kunt maken. Vraag: zou u ook de aanhang van Rutte beledigen? Die wil grotendeels hetzelfde als die van Wilders: law & order.

Weet u wat nou zo vervelend is? Dat het land altijd meteen te klein is als we moslims beledigen. Hun tenen zijn gewoon te lang. Stel u dat u de islam en islamitische media in vergelijkbare termen had beschreven als het Tokkiedom en de nieuwe omroepen die u noemt? Ik daag u uit, daar bent u te laf voor. En dat siert u niet.

Uw stuk is verder een vrij nutteloos verhaal. Na een kritische analyse van Scheffer (tja, hij is ook maar eens mens) wekt u de indruk ter zake te komen en iets zinnigs te gaan zeggen over de islam waar we iets aan hebben, namelijk "En met culturele kwesties bedoel ik niet alleen de cultuur van de allochtonen, en daarin dan vooral de Islam".
Dan volgt er ineens een dubbele punt, en gaat het verder met "ik maak me diepe zorgen om de cultuur van de autochtonen, van de blanken, van de Hollanders."

Heel jammer. Ik dacht echt dat u met een betere oplossing dan Scheffer voor hét grote vraagstuk van deze tijd kwam, waar we allemaal reikhalzend naar uitzien: immigratie, integratie en islam. Maar nee, weer een gemiste kans.

@Wilma 15/09/10 (4 uren geleden)

Natuurlijk hebt u een punt. Ik weet zeker dat zeer veel 'fatsoenlijke' PVV-stemmers het bloed van die hooligans en tokkies wel kunnen drinken. Voor hen geldt wat mij betreft net zo keihard: three strikes, you're out (out in de betekenis van: ga direct naar de gevangenis, ga niet door start, u ontvangt geen rooie cent meer, maar slechts water en brood.

Dat neemt het 3I-probleem niet weg overigens. Want voor het Mocro dient natuurlijk hetzelfde te gelden. Zware straffen in een spartaans gevangenisregime.

Ik heb vertrouwen in het nieuwe kabinet overigens. Het zijn drie partijen die echt willen dat het weer goed komt.

Daphne

re: Het Culturele Drama

Door Daphne 15/09/10 (9 jaren geleden)

Woon zelf temidden van white trash en allochtonen. Echte white trash, die zelfs na een eeuw van sociaal-democratische bemoeizucht, (noemen ze tegenwoordig bemoeizorg), nog steeds bovenaan staat in alle negatieve lijstjes. Lage intelligentie, grote schooluitval, veel problemen met instanties, huiselijk geweld, schulden en schuldhulpverlening, voedselbankklanten. Families die generaties lang afhankelijk zijn van de bijstand, met alle problemen van dien. Minder kleurrijk dan de Tokkies, en veel armer. Dat is de echte white trash, en die heeft geen problemen met allochtonen. De wite onderklasse heeft wel wat beters te doen dan zich druk te maken over de mogelijke takyiah-agenda van hun Marokkaanse buurman of Turkse collega aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De Wilders-stemmers wonen op Urk en in Volendam, en in de zuidelijke provincies. Is veel over te zeggen, over die mensen, maar het is geen white trash. De échte onderklasse stemt niet.

Rob Geurtsen

re: Het Culturele Drama

Door Rob Geurtsen 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ramdas geeft een interessante invalshoek op het integratie-debat dat voor zover ik kan overzien in Nederland volstrekt uit de hand gelopen is.

De kern van de zaak zoals ik die uit Ramdas' epistel verneem is dat de Nederlandse hufterigheid een norm voor intergratie is die niet werkt.

Het multi-culti probleem is niet de islam of de afwijkende normen van immigranten en hun nazaten, maar de hufterigheid waar nogal wat mensen, ongeacht de geografische en culturele herkomst van hun ouders, zich aan schuldig maken.

Wat dat betreft heeft Zwagerman nu wel de verdenking op zich geladen dat hufterigheid wat hem betreft helemaal okay is want het mag niet aangesproken worden.

Het stemmen op mensen en partijen die grofheid jegens anderen in het vaandal hebben staan is een vorm van gelegitimeerde hufterigheid die terecht door Ramdas wordt geïdentificeerd als een groter probleem dan welke geloofs-tegenstelling dan ook.

Misschien moet Joost vandaag even het nieuwe boek van Bas van Stokkum lezen.

Oh ja, en de manier waarop Ramdas de persoon van Scheffer in de discussie betrekt is onhandig onfatsoenlijk - dat is ook een soort hufterigheid die ik nie op prijs stel. Tot mijn oprechte verbazing blijkt ook Zwagerman zich daaraan schuldig te maken.

tja...

dave

re: Het Culturele Drama

Door dave 15/09/10 (9 jaren geleden)

En daar is de zogenaamde historicus Han van der Horst van de Joop pagina ook alweer te kotsen.
Gast, babyboomer...ga lekker van je pensioen genieten op[v te trollen op internet...

btw er is nu een stuk in handen van de nederlandse ombudsman inzake Joop.nl...succes!!

dave

re: Het Culturele Drama

Door dave 15/09/10 (9 jaren geleden)

en daar is rob geurtsen ook al, sjeezus komt nu heel Joop.nl hem steunen of proberen jullie geenstijl na te bootsen met overal reacties geven.

ter herinnering:
Jullie (links) hebben verloren, in Nederland, in denemarken en zodadelijk in heel europa, dat siteje van jullie gaat uit de lucht en de subsidiekraan gaat dicht.

Als laatste:
Rob: je stukjes op joop zijn doordrenkt van narcisme, volgende keer niet meer zo duidelijk...

erdebe

re: Het Culturele Drama

Door erdebe 15/09/10 (9 jaren geleden)

Die Hollanders die in die eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot deel white trash. Het zijn tokkies, het zijn families Flodder, met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers, dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn? Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen; kan het anders worden geformuleerd?

Hahaha....is dat het beste wat je hebt??

Typisch links: hoop retoriek, nada inhoud.

Dat begrijp ik ook wel. Wat moet je anders als je geen argumenten hebt.

De waarheid is dan ook dat jij de discussie met die "achterlijke tokkies" niet aandurft. Waarom? Omdat we de vloer met je aanvegen ;-)

Je bent gewoon de zoveelste psuedo intellectuele nitwit!

Zo zie je maar hoever je omhoog kunt vallen dankzij positieve discriminatie :-)erdebe

re: Het Culturele Drama

Door erdebe 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ow...en dan nog wat:

White trash is geen probleem voor meneer de racismebestrijder??

Maar als ik u een dom zwartje noem, is de racisme boot zeker ineens wel aan??Boek

re: Het Culturele Drama

Door Boek 15/09/10 (9 jaren geleden)

Die Hollanders die in die eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot deel de ruggengraat van het land.
Het is het volk dat van heinde en verre vele verschillende volkeren onderdak, bescherming, vrijheid en kans op ontwikkeling en ontplooiing bood. Dat primitieve volk dat al eeuwen lang Joden, Moslims, Hindoes, Satanisten en wat dies meer zij, het volle recht geeft hun geloof openlijk, in vrijheid en zonder gebod te bedrijven. Dat rancuneuze poldervolk dat steevast bij elke ramp tot de internationale koplopers in vrijgevigheid behoord. Dat boerenvolk dat jaarlijks miljarden overmaakt naar overzeese gebieden met de beste intenties. Die tokkies die constant onbehouwen de EU en de VN lastigvallen als ergens in een ver land een kwetsbare minderheid vervolgt wordt. De families Flodder die al decennialang zonder morren veel belasting betalen om de zwakkeren onder ons te ondersteunen. Het white trash dat inburgeringcursussen, culturele projecten, kinderbijstand, gescheiden gemeenteloketten, koranlessen en Westermoskees financiert.
U vraagt hoe kan het anders kan worden geformuleerd…?

Enige vorm van dankbaarheid zou u sieren, mijnheer Ramdas.

rien

re: Het Culturele Drama

Door rien 15/09/10 (9 jaren geleden)

Het meeste hierover is al gezegd, maar toch. Zo'n discriminerend stuk over ''white trash'' als deze van Ramdas zat er al een tijdje aan te komen. Toch is hij niet de enige. Heel veel linkse ''denkers'' en (gewezen) politici hebben deze mening, maar gaan dan net niet zo ver als deze. Sinds de opkomst en het steeds grotere succes van Wilders en zijn PVV kunnen sommigen zich niet meer inhouden. Resultaat hiervan zien we in deze bovenstaande column die de blanke autochtoon (die een andere mening heeft) discrimineert . Het zijn dezelfde linkse figuren die als eerste met het vingertje wijzen als er iemand zijn bedenkingen heeft over bv de Islam en zijn volgelingen. Honderd keer liever tokkie dan eng geniepig en smerig links.

Jeouwemoer

re: Het Culturele Drama

Door Jeouwemoer 15/09/10 (9 jaren geleden)

Wat ik ontzettend grappig vind is dat in de anti-Wilders hoek het grootste verwijt dat Wilders gemaakt wordt is dat hij te veel generaliseert en daarmee 'een miljoen Nederlanders wegzet' bovendien uit zich te hard en polariseert daarmee. Vervolgens worden dan de alle PVV-stemmers over één kam geschoren en voor rotte vis uitgemaakt. Eigenlijk zouden ze zelf het land uit moeten...

Zien de Anil Ramadassen van deze wereld zelf niet de ironische contradictie in hun eigen retoriek?

Ingrid

re: Het Culturele Drama

Door Ingrid 15/09/10 (9 jaren geleden)

'Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers, dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn? Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen; kan het anders worden geformuleerd?'

Ja hoor, ik zou het 'nuttige idioten' willen noemen.

Aat

re: Het Culturele Drama

Door Aat 15/09/10 (9 jaren geleden)

Grappig zeg, als "white trash" gekenmerkt worden door iemand die zelf kennelijk iets tegen vooroordelen heeft.

Blij dat ik toch gewoon een universitaire Msc studie aan het afronden ben, mijn eigen woning ondertussen bezit en zo snel mogelijk niets meer te maken wil hebben met racistisch, alles-over-één-scherend tuig zoals de schrijver.

Slap aftreksel van een columnist. Ga je schamen.

vic

re: Het Culturele Drama

Door vic 15/09/10 (9 jaren geleden)

hmmm, 'it takes one to know one', lijkt me nogal toepasselijk hier. het lijkt me nogal onbehouwen, ondoordacht boers, ongemanierd, plat, ordinair en primitief om weer eens iedereen die het niet met je eens is over één kam te scheren.
volgens mij is jaren van 'kop in het zand steken' de oorzaak
van het multi-culturele drama. het sociale heeft er maar bitter
weinig mee te maken.

TisNieZoMoeilijk

re: Het Culturele Drama

Door TisNieZoMoeilijk 15/09/10 (9 jaren geleden)

Beste mijnheer Anil Ramdas. U lijkt mij té goed geïntegreerd in Nederland en u heeft overduidelijk de juiste weg ingeslagen om een roemrijke carriere te maken aan de politiek correcte zijde van het maatschappelijk spectrum.

Ik weet niet precies wie u bent of wat u verder nog voor hoogst intelligent werk verzet of wat dit werk dan daadwerkelijk bijdraagt aan onze samenleving, maar ik hoop oprecht dat u in de komende jaren ernstig de voet dwars gezet krijgt door nieuwe ontwikkelingen binnen onze maatschappij.

Dank voor het schofferen van mijn persoontje en ik hoop dat ik mijn leven lang weinig, liever geen, mensen zoals u binnen mijn vrienden- en kennissenkring hoef te begroeten.

Mark

re: Het Culturele Drama

Door Mark 15/09/10 (9 jaren geleden)

Schizofreen opstelletje hoor. Bizar om te lezen hoe een (vermeend) eloquent lid van de (linkse) intelligentia plots begint te schelden als een wit viswijf. Maar ja, ik ben een witte tokkie en zie het daarom per definitie niet juist, dus ik zal deemoedig buigen voor zoveel intellectuele, morele en culturele superioriteit... Vergeef me, bruine meester!

Clement le Corbeau

re: Het Culturele Drama

Door Clement le Corbeau 15/09/10 (9 jaren geleden)

Rob Geurtsen 15/09/10 (2 uren geleden)

>> Het multi-culti probleem is niet de islam of de afwijkende normen van immigranten en hun nazaten

Ik zie heel goed het punt dat u wilt maken. Er zijn ook 'autochtone' hufters. Maar die hoeven echt niet op clementie te rekenen onder het law & order kabinet dat we nu krijgen. Als ze dat denken, vergissen ze zich. Waarom zou white trash dat een ziekenbroeder aanvalt, niet voor schut gaan waar Mocro tuig dat ook zou gaan?

Ik houd echter staande dat Ramdas ons met dit verhaal een slechte dienst bewijst. De islam is wel degelijk een probleem, en de 'clash of civilizations' die dat met zich meebrengt.

Ik vind het ook heel bedenkelijk dat, als je kijkt naar het voorbeeld dat ik hierboven noem, het omgekeerde nog steeds opgaat. Mocro tuig gaat veel en veel te vaak vrijuit of komt weg met lage straffen na geweld tegen homo's, joden, ziekenbroeders enz. De zaak van de scooterrijders in Nijmegen, wier familie het dagblad De Gelderlander bedreiger, is duidelijk islam/Rif-cultuur gerelateerd.

Door dit verhaal van Ramdas voel ik me alleen maar geprikkeld om dit nog steviger te benoemen. Maar laat niemand mij verwijten dat ik hooligans en white trash de hand boven het hoofd houd. Dat is dus pertinent niet zo.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

Je oogst, wat je zaait.

Meneer Ramdas overdrijft met opzet, mag ik hopen. Dus verdenk ik hem ervan, dat hij ook zonder hel en verdoemenis af te roepen zijn doel kan bereiken.

Iedere malloot kan moeiteloos schelden, dat Nederland zich laat afbekken, door een stel vol-idioten, die een dit mooie land omvormen tot een gesegregeerde Tokkiecratie. Dat is feitelijk onjuist en te gemakzuchtig gesteld.

Wie is er bovendien verantwoordelijk voor het 'mislukken van de "culturele samenleving"’? De beklaagde 'Tokkies' of de voorbeeldige elite?

Bas van den Berg

re: Het Culturele Drama

Door Bas van den Berg 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Heleen. Juist ja!

Wim Heitinga

re: Het Culturele Drama

Door Wim Heitinga 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ik ben de echte Wim Heitinga.

George Knight

re: Het Culturele Drama

Door George Knight 15/09/10 (9 jaren geleden)

@allen
Laten we niet dezelfde fout maken die Anil Ramdas maakt, namelijk generaliseren. Dan verzeilen we in een spiegelpaleis van fouten en verwijzingen. Een eindeloos gebed. Dan verliezen we ons recht van spreken zoals Ramdas dat in de ogen van velen ook verloren heeft.

Er is verstandig links dat gaat voor pluriformiteit, een levendig publiek debat zonder oneigenlijke bereperkingen en de strikte toepassing van de rechtsstaat. Vrijzinnigen die jammergenoeg in hun partijen een minderheid vormen maken deel uit van verstandig links. Dat laatste is een notedop de tragiek van links.

En er is dom links waar zo op de eerste blik Anil Ramdas deel van uitmaakt. Het is tegen islamkritiek, pluriformiteit, een levendig publiek debat met meningsuiting en de strikte toepassing van de rechtsstaat. Dom links houdt van beperking en bescherming en legt het accent in het verleden.

Laten we onderscheiden tussen verstandig links en dom links. Zoals we de verstandige moslims door te vechten voor hun rechten kunnen bevrijden uit de groepsdwang van de islam, kunnen we verstandig links motiveren om een onderscheid binnen links te maken. Om afscheid te nemen van door dom links gekaapt gedachtengoed dat uit eigenbelang oneigenlijk wordt bijgebogen.

Kortom, door te vitten op links spelen we dom links en types als Anil Ramdas in de kaart. Ramdas representeert een oud beeld dat verstandig links al lang verlaten heeft en even vreemd is als alle critici hier.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@George Knight

Fraaie oproep.

Geef je zelf wel het goede voorbeeld? Door te generaliseren in links en rechts, al dan niet in gradaties.

George Knight

re: Het Culturele Drama

Door George Knight 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco
Je hebt gelijk, ook ik onttrek me niet aan enige generalisatie. Da's het lot van een abstract betoog. Maar het is wel mijn intentie om de tegenstelling tussen links en rechts te helpen verfijnen. Maar dat laatste kan altijd nog beter.

Ik sta tamelijk neutraal tegenover links en wil het aanvallen noch verdedigen. In Anil Ramdas zie ik in elk geval geen representant van geheel links.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Anil,

Ik ben een Wilders-stemmer en jij noemt mij dus white trash (= wit vuilnis). Stel je voor dat ik zoiets tegen een neger zeg: jij bent zwart vuilnis. Dan krijg ik of een knal voor mijn kop of ik word aangeklaagd. Ik zie jou vaak lopen Anil en de volgende keer vraag ik je recht in het gezicht of ik wit vuilnis ben. Zo ja dan kun je een enorme dreun verwachten. Aangifte zal ik niet doen want he, ik ben een blanke dus ik moet alles gewoon over me heen laten gaan...

Anil, je bent een zak, je bent black trash.

Bye.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

Oh, nog iets vergeten.

Anil vergeet dat een zeer ferm deel van de Hindoestanen destijds op Fortuyn stemden. En ook nu stemt een groot deel van mijn Hindoestaanse kennissen op Wilders. Vreemd he Anil. Waarom noem je hen geen black trash? Bang dat ze je uitkotsen?

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@George Knight

Dat snijdt hout.

Anil Ramdas is evenmin representatief voor links (progressief of dergelijk), als zogenaamde 'Tokkies' voor rechts (conservatief of dergelijk).

Je riep op om die fout te voorkomen. Dat juich ik toe.

@Peter

Je klinkt behoorlijk bedreigend. Prima, dat je het oneens bent, maar iemand slaan is een misdrijf, als het niet proportioneel uit noodweer is.

Veel succes ermee.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Het gaat erom dat indien een blanke zulke taal uitslaat tegen een Surinamer of een Marokkaan, hij ofwel een dreun voor zijn kop krijgt, ofwel aangeklaagd wordt. En terecht.
Of denk je dat jij in de Bijlmer wegkomt met het bezigen van de woorden 'zwart vuilnis'? Nee toch?
Wij Nederlanders zijn jarenlang gehersenspoeld. Zo ben ik, 35-jarige blanke, verantwoordelijk voor de slavernij (nota bene aan zwart/Arabische uitvinding), de kruistochten ( een reactie op de bloedige veroveringsdrang van de islam) en van de armoede van de Aboriginals. Het moet eens afgelopen zijn met dat 'weg met ons'- gedoe. Zoals een neger zich niet voor zwart vuilnis laat uitmaken (uiteraard terecht), laat ik mij niet voor wit vuilnis uitmaken. Anil is een subsidie-hoer die verder volstrekt niets kan, behalve gewone normale Nederlanders die volstrekt legitieme angsten hebben over de islam (in mijn ogen een vreselijke ideologie) uit te maken voor vuilnis. Walgelijk gewoon.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter

Als jij je handjes niet kunt thuis houden, omdat Anil Ramdas scheldt, ben jij dan beter dan de gekken die politici bedreigen, omdat zij het oneens zijn met hun mening?

Nogmaals succes daarmee gewenst.

galbak

re: Het Culturele Drama

Door galbak 15/09/10 (9 jaren geleden)

Je mag je mening hebben, maar het is wel een erg domme mening van jou Anil. Je bent zelf net zo erg als waar jij wilders stemmers van beticht. Ik stem op Wilders omdat het moet, omdat de rest het verval van Nederland niet ziet. Maar dit is geen Nederlands probleem meer, dit is een Europees probleem, de allochtonen hebben Europa in ieder geval geen toegevoegde waarde gegeven. En dan de islam, dat is iets waar ik maar helemaal niet meer over begin, want dan ben ik nog wel een uurtje aan het typen!

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Politici horen niet bedreigd te worden. Ook columnisten niet. Het punt dat ik wil maken is dat die zogenaamde Nederlandse tokkies Anil nooit een klap voor zijn kop zullen geven. Terwijl de mensen die Anil zo hoogacht, woorden als 'zwart vuilnis' nooit of te nimmer zouden pikken. En terecht. Ik en velen met mij pikken het gewoon niet meer om weggezet te wordenals wit vuilnis. Ik heb anderhalf jaar gewerkt in een ontwikkelingsland, betaal me blauw aan belastingen voor 'kansenjongeren' etc en doe/deed dat alles met veel begrip. Maar mijn vrees voor de zeer gewelddadige stroming genaamd islam heeft mij voor Wilders doen kiezen. Om mij dan als wit vuilnis ( untermensch) te laten wegzetten door een gesubsidieerde Pvda-mislukkeling pik ik gewoon niet. Ook mensen zoals ik (inmiddels 2 miljoen) hebben recht op een mening. Wen er maar aan, de tijd van de Linkse ubermensch die (vaak met geweld: Rara, Raf, krakers etc.) anderen kleineert is voorgoed voorbij.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

Het meest grappige is natuurlijk dat Anil zijn eigen straatje schoonhoudt. Wie wel eens in Suriname is geweest of omgang heeft met Hindoestanen in Nederland (zoals ik) valt al gauw op hoe enorm denigrerend Hindoestanen praten over negers en omgekeerd. De meest erge termen worden daarbij gebezigd. Maar ach, discriminatie is alleen voorbehouden aan blanken. De enorme minachting die veel islamitische Nederlanders aan de dag leggen voor ons (inclusief vrouwen, homo's, joden) is geen discriminatie maar een 'sosioloogies probleem' veroorzaakt door het kapitalisme (lees blanken en joden). Wat een lachertje.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter

Weet je dat wel zeker of zijn het aannames, dat Anil Ramdas geen risico op een klap voor zijn kop loopt, vanwege zijn extremistisch opgetekende tekst?

Jij gaf duidelijk te kennen, dat je handen al jeukten, om ze eens flink te wapperen, wanneer je hem weer eens tegenkomt op straat.

Bedoel je, dat we alvast moeten wennen aan de 'Rechtse ubermensch' die (vaak met geweld zoals: Rara, Raf, krakers etc.) voortaan anderen kleineert? Jammer.

Succes Peter.

Petra

re: Het Culturele Drama

Door Petra 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ooit was Ramdas o.k. Ik herinner mij nog zijn kritiek op allochtonen bij wie 'ras boven ratio' ging. Wat is er in de tussentijd met Ramdas gebeurd? Waar heeft hij - onbewust? - de verkeerde afslag genomen? De Nederlandse 'tokkie-samenleving' heeft hem toch ruimschoots gefêteerd op allerlei goedbetaalde baantjes in het gesubsidieerde circuit. Ondankbaarheid is weer eens 's werelds loon.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Petra

Surinamers komen ook aan de beurt in zijn recentste boek: Paramaribo, de vrolijkste stad in de jungle.

http://boeken.vpro.nl/programmas/24214180/afleveringen/41069883/

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

In de jaren 80/90 werd mij door de leraren ingeprent dat geweld van rechts kwam, van Janmaat enzo. Inmiddels weten we wel beter. Geweld komt uit linkse hoek (de vrouw van Janmaat, Fortuyn, Kosto etc) of uit islamitische hoek (Van Gogh, Hirsi Ali, Wilders en duizenden anderen islamcritici). Om dan hier te doen alsof rechts (wat is rechts eigenlijk?) gevaarlijk en dom is, is niet precies volgens de feiten.

Ik heb nog nooit in mijn leven een klap uitgedeeld maar iemand die (let wel, als ik het hem op de man afvraag) mij een untermensch noemt, tja dan zal ik me moeilijk kunnen inhouden. Of vind je dat ik in dat geval aangifte moet doen? Ik herinner me Van Dam die Fortuyn een untermensch noemde. Fortuyn werd afgeknald want minderwaardig. Anil slaat in deze column zeer racistische taal uit. Nogmaals, white trash betekent wit vuilnis. De Duitsers noemden de joden ook vuilnis. Anil zou zich diep moeten schamen. Maar meneer vreest natuurlijk voor zijn gesbsidieerde baantje. (en nee, wees niet bang, ik zal Anil met geen vinger beroeren.)


Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ik lees net dat anderen Anil al vele malen beter hebben gefileerd. Ik stop ermee want daar overheen gaan lukt me nooit. Het stuk geeft trouwens prima aan uit welke hoek het daadwerkelijke gevaar komt:

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/06/spiegel-van-deze-tijd-anderhalf-miljoen.html

Hans

re: Het Culturele Drama

Door Hans 15/09/10 (9 jaren geleden)

U vraagt wat u anders kunt zeggen van "de meeste Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers". Wel, u zou kunnen beginnen met u af te vragen wat hen beweegt, in plaats van hen weg te schuiven in een handig doosje zodat u niet naar hun redenen hoeft te luisteren of erover hoeft na te denken.

Geen moraal? Zeker is die er wel: de Westerse moraal, waarin vrouwen gelijk zijn aan mannen en waarin Joodse en homosexuele mensen veilig over straat kunnen.

Idealen? We zouden het fijn vinden als het land waarin we geboren zijn en opgegroeid zijn, het land waarin we al eeuwen wonen, ook nog voor onze kinderen prettig leefbaar zal zijn. Waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat dit "prettig leefbaar" volgens onze normen is, en niet die van de islam.

Principes, tenslotte, hebben we ook: we geloven in onze democratie, onze vrijheden, onze gelijkheid - en we weten dat die waarden niet vanzelfsprekend zijn in de wereld, en dat ze beschermd moeten worden tegen machtige krachten die ze kapot willen maken.

We zijn niet boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair, of ongemanierd. Wat we zijn is stelselmatig _genegeerd_. Genegeerd door onze eigen leiders, die niet willen horen van mogelijke problemen, die zelfs de discussie erover hebben geweigerd aan te gaan. De PVV is het logische vervolg hierop: als de oude leiders niet willen luisteren dan worden er nieuwe gekozen. Dat dit niet in uw straatje past is uiteraard jammer voor u, maar uit uw artikel blijkt op geen enkele wijze dat u in overweging wil nemen dat de PVV geen actie is maar een reactie, en wel eentje die gemakkelijk genoeg te voorkomen was geweest als er bijtijds geluisterd en bijgestuurd was.

Een ding moet me van het hart, al zal u het waarschijnlijk niet willen geloven. Ik lees zowel de linkerkant als de rechterkant van het debat, en wat me daarbij opvalt is de bedaarde, ingetogen en over het algemeen nette manier waarop "rechts" spreekt. Links daarentegen... Wel, lees uw eigen artikel nog eens, en zie hoezeer u legitimiteit verliest met uw scheldpartij (zo werkt dat in de Westerse cultuur, maar dat terzijde).

Wat ik uit volle overtuiging gestemd heb, en in de toekomst opnieuw zal stemmen, kunt u denk ik wel raden. U weet nu ook wat mijn moraal, principes, en idealen zijn. Verder meent u, gebaseerd op mijn stem, dat u ook mijn huidskleur en omgangsvormen kent, ondanks dat wij elkaar nog nooit ontmoet hebben. Dat vergeef ik u: ik generaliseer zelf namelijk ook op basis van statistieken. In uw geval komen die uit het stemhokje; in mijn geval zijn dat criminaliteitscijfers. Ik hoop dat u mij dat ook vergeeft (wederkerigheid: nog zo'n Westers principe).

Ondanks mijn kritiek op uw artikel ben ik echter geen rabiaat racist. Integendeel: niets zou me een groter plezier doen dan dat u zich bij ons aansluit, en onze moraal, onze idealen, en onze principes mede-onderschrijft - dat u als verlicht mens de 21ste eeuw tegemoet kunt treden!


Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter

Lekker fris van je om onder meer Fortuyn en Van Gogh erbij te betrekken, terwijl jij hierboven zwart op wit Anil Ramdas bedreigt met een klap voor zijn kop. Heb je doden en gewonden nodig, om jouw eigen gewelddadige neigingen te rechtvaardigen?

Nogmaals, wat maakt dat jou beter, dan de gekken die politici bedreigen, waarmee zij het oneens zijn?

Bovendien introduceer je zelf het begrip untermensch, Duitsers en de joden. Het wordt er niet smakelijker op na al de gewonden en doden.

Succes.

Heikneuter

re: Het Culturele Drama

Door Heikneuter 15/09/10 (9 jaren geleden)

Toevallig is dit ONS land. Als wij ons daar als tokkies willen gedragen, moeten we dat zelf weten. Of anderen die hier net zijn, dat ook mogen, maken WIJ wel uit.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Wit vuilnis = minderwaardig = untermensch. Of denk je dat Anil met 'wit vuilnis' wat anders bedoelt? Als Wilders morgen over Anil zegt dat hij zwart vuilnis is, wordt hij binnen 1 minuut aangeklaagd. En terecht.
En ja, in dit soort discussies zijn Van Gogh en Fortuyn op hun plaats. Beiden vermoord, weet je nog? Of waren het maar incidentjes?
Waar het om draait is dat ideologieen (communisme, fascisme, islam) minderwaardig kunnen zijn, maar mensen nooit!. Tenzij ze natuurlijk massamoorden op hun geweten hebben. Maar een mens is niet per definitie minderwaardig. Dat Anil denkt te kunnen roepen dat bijna 2 miljoen mensen wit vuilnis zijn, is te walgelijk voor woorden. Over iedere andere bevolkingsgroep zou zoiets (terecht natuurlijk) nooit gepikt worden. Dan staat iedereen op zijn achterste benen. Woorden als vuilnis dienen in nederland niet gegeven te worden aan mensen, ook niet aan blanken. Lijkt me toch heel consequent...

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter

Wit vuilnis = minderwaardig = untermensch.

Dit zijn jouw woorden. Niet van Anil Ramdas. Denk je er eigenlijk zelf zo over of wil het graag in zijn mond leggen?

Je bent toch niet gewelddadig en kort door de bocht tegelijk?

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Leuk, zo'n zuigertje als jij :-P

Wat versta jij eigenlijk onder de terminologie 'wit vuilnis'? Ben zeer benieuwd...

Dutch Renitent

re: Het Culturele Drama

Door Dutch Renitent 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Joost Zwagerman
Als Wilders net zo erg is als Ramdas waarom mag hij dan niet diens aanhang bekritiseren?

Op Facebook schreef u nog het volgende:

"Waarom besteed ik eigenlijk mijn woorden aan de oenige Anil Ramdas? Omdat onze vriend een multiculti-programma gaat maken voor de VPRO. Vriend Ramdas is tot in detail het evenbeeld van vriend Wilders: beiden stigmatiseren, beiden schelden er op los, beiden zetten een specifieke bevolkingsgroep weg als minderwaardig en… achterlijk. Het verschil is dat Wilders door het OM wordt vervolgd en dat Ramdas kennelijk een applausje van de VPRO verdient. De scheefgroei en morele verdooldheid van Nederland in een notendop. Droevig."

Kunt u aangeven waar Wilders "een specifieke bevolkingsgroep wegzet als minderwaardig en achterlijk"? Anders is het gewoon pure laster.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

Zwagerman twittert: "Het verschil is dat Wilders door het OM wordt vervolgd en dat Ramdas kennelijk een applausje van de VPRO verdient. De scheefgroei en morele verdooldheid van Nederland in een notendop. Droevig."

Ook gebruikt hij het woord 'minderwaardig' als betekenis van 'white trash'.

Kennelijk ben ik niet de enige die wijst op de vreemde spagaat onder links Nederland.


Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter

Dankjewel, dat is een groot compliment, als jij het zegt ;)

Eindelijk een goede vraag.

'White trash' is geen compliment. Dat is een belediging. Dat kan erg pijn doen. Vooral als je het moet negeren. En dat men je beschuldigt van 'lange tenen', als je weerwoord geeft. Beledigen bestaat niet. Je beledigd voelen wel, hoor je dan.

Dit schreef ik eerder: 'Het verbaast mij vooral, dat meneer Ramdas dit middel toepast, omdat mijn grootste bezwaar is, dat het de gemakzuchtigste wijze is, om te scoren ten koste van andermans 'gebreken', 'tekortkomingen' of 'uiterlijk'. Hierdoor stelt hij zich exact op als de personen, die hij dat gedrag verwijt.'

Van mij mag je lekker schelden hoor, maar dat vind ik zwak.

Tenslotte denk ik, dat Anil Ramdas probeert te choqueren, door op dezelfde wijze te generaliseren, waarop hij gelooft, dat zijn lijdend voorwerp het doet. Maar dat weet ik niet zeker, dat is een vermoeden. Dat zou je aan hem moeten vragen.

Peter Schmitz

re: Het Culturele Drama

Door Peter Schmitz 15/09/10 (9 jaren geleden)

Ik vind het een goede analyse. Ben het eens dat de culturele beschaving nog steeds niet op een hoger plan is gekomen. Waarom kan een pure machtspoliticus als Wilders zo'n grote aanhang krijgen? Dat is en blijft zorgwekkend, en niet alleen te verklaren door het zogenaamde verraad van de linkse intellectuelen. Als er een partij is die geprobeerd heeft te leren van zijn fouten op het vlak van de multiculturele samenleving, is het de PvdA. Noch het CDA, noch de VVD, laat staan de PVV, hebben zo'n kritische zelfreflectie ondergaan als de PvdA. En ze proberen tenminste een antwoord op de problematiek te geven. Ook in praktijk. (Niet voor niks dat er geen zwaargewichten als Aboutaleb en Marcouch te vinden zijn bij de genoemde andere partijen)

@ Zwagerman: jij moet toch beter leren lezen. Of koester jij zelf nog steeds de wrok van 1994? De opmerkingen over Scheffer aan het begin van het stuk ('lastig') kun je namelijk ook positief duiden; iemand die tot op het laatst bezig is zijn ingezonden stuk te pefectioneren. En waarom reageer je altijd zo gestoken als er iets kritisch/negatiefs over de aanhang van Wilders wordt gezegd? (Ik meen me te herinneren dat zij niet zo positief spreken over massa's andere Nederlanders) Het zijn toch ook mensen die niet kunnen nadenken? Welke enigszins ontwikkelde persoon kan de one-liners van Wilders nu zien als serieuze oplossingen voor de problemen in de samenleving? Laat ze eens beginnen met een goed boek te lezen. Een mooie zou zijn de Duivelsverzen van Rushdie.

(Overigens herinner ik mij dat Ramdas over dat thema een alleraardigst essay heeft geschreven, 'Reis naar het onderbewuste van het extremisme': wie literatuur leest kan nooit een terrorist worden. En in mijn ogen dus ook geen Wilders-aanhanger worden.)

@ Han van der Horst: vind ik een goede waarneming !

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Beste Coco en Anil,

Wij Nederlanders (nu generaliseer ik even) hebben tientallen jaren gepoogd om een samenleving te creeren waarin het fijn toeven was. Daar is keihard voor gewerkt. Door al onze ouders en ook de immigranten uit de jaren '60 en '70 (overigens percentueel gezien een zeer klein aantal mensen tov de gehele bevolking). Al die jaren hebben we tientallen mijlarden overgemaakt aan de Derde Wereld, zijn vele tienduizenden erop uitgetrokken om te werken in de Derde Wereld en zwoegden de achterblijvers om al het geld op te brengen voor onze verzorgingsstaat. Sommigen mokten wel eens maar tot voor kort werd vrijwel iedere buitenlander in dit land een gespreid bedje aangereikt. Echter, toen de gemiddelde Nederlander ontdekte dat zijn eigen moeder wegrot in een verzorgingshuis (een soort Roemeens hotel zonder sterren), zijn oudste zoon als homofiel zijnde af en toe klappen kreeg, zijn dochter op straat zich niet meer veilig voelde en bespuugd werd, zijn jongste zoon jaren op een woning moest wachten, zijn beste joodse vriend bang was om over straat te gaan, hij voortdurend te maken kreeg met criminaliteit, tja toen begon hij na te denken. Hij zag op tv dat de man op wie hij gestemd had werd geliquideerd, de man om wiens grappen hij kon lachen de keel werd doorgesneden etc. Afijn, deze man stemt nu op Wilders. Niet omdat hij vuilnis is, maar omdat hij zich grote zorgen maakt. Hij herinnert zich de verhalen van zijn opa over de jaren '30. Ook toen konden joden niet over straat, werden schrijvers bedreigd, hadden vrouwen geen rechten. Die man heeft een goed hart maar aan zijn pik komt ook een eind ( copyright Koot en Bie). Deze man wordt door Anil weggezet als vuilnis...

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter Schmitsz

Jij zegt: Als er een partij is die geprobeerd heeft te leren van zijn fouten op het vlak van de multiculturele samenleving, is het de PvdA.

Mijn God, dat is toch wel cynisch bedoeld? Echt niet te geloven dat jij zoiets neerpent.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter

Waarom bedreig jij hierboven een schrijver met klappen voor zijn kop?

Zie je de ironie er niet van in? Met jouw bedreiging gedraag jij je precies als diegenen, die jij veracht.

Je kunt al jouw redenen ervoor opsommen, maar daden zeggen meer dan woorden.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Wel leren lezen.

Ik zei: Als Anil mij me in mijn gezicht zou uitmaken voor 'wit vuilnis' dan zou hij eventueel een dreun kunnen krijgen. Ik interpreteer 'wit vuilnis' als minderwaardig. Ik ben niet minderwaardig. Geen mens is minderwaardig. Vuilnis werd door de Nazi's gebezigd om joden aan te duiden. Als Wilders een neger in zijn gezicht 'zwart vuilnis' zou noemen en hij zou een dreun krijgen, zou iedereen (ook ik als Wilders-stemmer) dat doodnormaal vinden. Zulke terminologie is gewoon uit den boze. Ik mag dan een blanke Nederlander zijn, ik ben geen kakkerlak. Het moet eens afgelopen zijn. Een Surinamer als Anil die blanken uitmaakt voor vuilnis is net zo fout bezig als neonazi's in Dresden.

Wij Nederlanders zijn wee geworden. We laten ons hier wegzetten als vuilnis.

de Haas

re: Het Culturele Drama

Door de Haas 15/09/10 (9 jaren geleden)

Coco,

waarom provoceer je eigenlijk zo, in de discussie met Peter? Je probeert iemand overduidelijk uit de tent te lokken, maar uit welke tent, en waarom? Waarom die semantische discussie opgezocht? Ik begrijp het niet zo, omdat je eerste reacties, die dus op het stuk sloegen, zeer redelijk overkwamen. In je laatste reacties vertoon je vervolgens nogal elitaire trekjes, in mijn optiek althans.

Gerhard

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter

Je hebt gelijk, jouw bedreiging is voorwaardelijk:

'Ik zie jou vaak lopen Anil en de volgende keer vraag ik je recht in het gezicht of ik wit vuilnis ben. Zo ja dan kun je een enorme dreun verwachten.'

'Als' ligt begraven naast 'zou'. Suggereer en speculeer er gerust verder op los. Jouw interpretaties zijn ondergeschikt aan de feiten.

Waarom noem jij jezelf een kakkerlak? Niemand noemt jou hier zo. Dat doe je helemaal zelf. Lees maar goed.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@de Haas

In mijn ogen, reageert Peter hetzelfde als Anil Ramdas.

Ze gebruiken beiden taal om anderen te kwetsen.

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 15/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Nogmaals ik interpreteer de woorden 'white trash' als 'wit vuilnis'. Een mens is geen vuilnis. Zelfs een blanke zoals ik is geen vuilnis. Je gezuig begint me nu te irriteren. Lees een goed boek, liefst eentje van Zwagerman, nu het nog kan. In de toekomst is het gedaan met de kunsten zoals wij die nu kennen. Met dank aan de islam. Eén cineast is inmiddels afgeslacht (in Nederland tenminste), critici leven onder beveiliging, cabaretiers moeten op hun woorden letten. Afijn, het is nog niet zo erg als in het midden oosten, maar wat niet is komt vanzelf

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 15/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter

Eerder was dit mijn antwoord op jouw vraag over wat ik versta onder 'witte vuilnis' :

'White trash' is geen compliment. Dat is een belediging. Dat kan erg pijn doen. Vooral als je het moet negeren. En dat men je beschuldigt van 'lange tenen', als je weerwoord geeft. Beledigen bestaat niet. Je beledigd voelen wel, hoor je dan.

Het is mooi geweest. We zijn het eindelijk ergens over eens. Ik ga een boek lezen.

Succes.

Arne Appelmelk

re: Het Culturele Drama

Door Arne Appelmelk 15/09/10 (9 jaren geleden)

Observatie van een sarcastische ongelovige (want wijze):

Nu de gewone man (vrouw) door maatschappelijke ontwikkeling niet meer dom genoeg is om in de linkse sprookjes cq religie te geloven en op eigen kracht wijzer geworden zijn (haar) heil elders zoekt noemen de afgewezen rode wannabe opvoeders hun voormalige kroost white trash en storten zich op de nieuwe gekleurde onderklassen, die nog religie-gevoelig zijn, in de hoop dat deze rood willen zijn.

PvVen

re: Het Culturele Drama

Door PvVen 15/09/10 (9 jaren geleden)

Echt, ik lach me kapot Anil, dat juist iemand als jij dat soort shit brult. Kunnen jullie daar in de linksche kerk echt zo slecht tegen jullie verlies? Kop-op, je moet maar denken, je heb wel lekker je zakken kunnen vullen met die jaren lange multi-culti-zeepbel. Pak je doekoe en je chica/chico en geniet. Ga lekker in een riante villa in Suriname verder dromen tot de kust hier weer veilig is. Wel oppassen (pipa mee) in de December maand, want ik geloof dat Desi het ook niet zo heeft op de linksche mensch. Je kunt daar trouwens prachtig werk verrichten, want sinds je vertrek (economische-vlucht) in 1977, is het land in een pleurisgang achteruit gekletterd. In heel paramariboo zit geen verf meer op de kozijnen. Dus, werk aan de winkel. Wij redden het hier wel ff zonder jouw, zorg jij ondertussen maar dat daar in Suriname de boel weer een beetje van/uit de grond komt. O',ja Anil, vergeet af en toe niet ff een digitale scheet, als deze op het web te knallen, als je daar tussen de paupers, met je flaptop lekker zit te surfen. Kunnen wij weer lachen, en de linksche mensch weer gieren. Hahahaha, meer Anil, Meer!!!

Groetjes, vriend van Geert.

Nathalie

re: Het Culturele Drama

Door Nathalie 16/09/10 (9 jaren geleden)

Jammer genoeg moet ik Anil Ramdas hierin gelijk geven. We bevinden ons in culturele drama. Dit zal waarschijnlijk wel de clash veroorzaken met andere culturen, aangezien onze cultuur gevuld is met weinig inhoud. We reageren en inmiddels ook regeren vanuit primaire onlust gevoelens inplaats vanuit redelijkheid.

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 16/09/10 (9 jaren geleden)

Ik hen een pamflet geschreven waarin ik aankaart hoe pijnlijk en contra-effectief het voor het maatschappelijk debat het is om anderenv racist of fascist te noemen. Maar zelfs ik trek mijn grenzen: dhr Ramdas is een racist. Lees zijn woorden. En zie dat hij 'de meeste' kijkers van rtl wegzet als whte trash en extreem rechts.
Ramdas is een racist. En niet zomaar een. Hij is hardcore racistisch.

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 16/09/10 (9 jaren geleden)

Even Ramdas' woorden omdraaien:
"Die Surinamers die in die eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot deel zwarte inferieure mensen. Het zijn tokkies, het zijn families Flodder, met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste zwarte Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en Bouterse-stemmers, dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn? Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen; kan het anders worden geformuleerd?"

Het land zou te klein zijn als een Nederlande politicus of programmamaker zulke uitspraken zou doen. Sterker, ik zou morgen door het OM worden gedagvaard wegens racisme - en terecht.

We moeten helaas concluderen: vriend Ramdas is een racist. En niet zomaar eentje. Een hardcore racist, extremer dan Wilders
Joost Zwagerman

Nathalie

re: Het Culturele Drama

Door Nathalie 16/09/10 (9 jaren geleden)

Het is misschien sterk aangezet maar we begeven wel in deze culturele armoede. De laatste peilingen tonen aan dat PVV nu de grootste partij zou zijn. Een partij die groot is geworden met one-liners en beledigingen en aanzet tot intolerantie. Terwijl onze tolerantie ooit een van de waarden was van 'onze' cultuur. En juist gebrek aan zelfreflectie, terwijl dit wel verlangen van andere culturen.

Je ziet dit ook in de beeldende kunst vaak. Schilderijen worden opgeblazen Het steunt effecten. Beschikken over een korte spanningsboog en is totaal in zichzelf gekeerd.

Ingrid

re: Het Culturele Drama

Door Ingrid 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Nathalie

Ben je aan de drank, de pillen of allebei? Probeer het nog eens als je weer nuchter bent, overmorgen ofzo.

Nathalie

re: Het Culturele Drama

Door Nathalie 16/09/10 (9 jaren geleden)

ingrid, jij bent een voorbeeld van white trash. Niet inhoudelijk maar je gelijk via belediging te krijgen.

Anil Ramdas

re: Het Culturele Drama

Door Anil Ramdas 16/09/10 (9 jaren geleden)

Om drie uur 's nachts schrijft Zwagerman op mijn Facebook (waar ik hem telkens ontvriend en blokkeer, maar hij in de late uurtjes toch weet binnen te gluipen):

Pijnlijk he Anil, nu velen je op internet ontmaskeren als de man die je bent: een racist. Dat was je altijd al, maar in de downfall van je leven kun je het niet meer verbergen. En lees mijn pamflet 'Hitlert in de polder' er maar op na, door je vriend Sanders aangeprezen op radio 5, dan zul je weten dat ik er fel op tegen ben om de racisme-kaart te spelen - dat doen al zovelen. Dus zegt het zeer veel als juist ik die kaart wel trek. En ik trek 'm voor jou, vriend: jij bent er een, een volbloed en hardcore racist. En geloof me, ik zal mijn pen scherpen...

De toon, de stijl, het zich beroepen op de boerse oprispingen van collega 'reaguurders', zoals ze bij GeenStijl heten, het zich behaaglijk voelen in het riool van de meningsuiting, namelijk het internet, dat naast enkele normale mensen vooral wordt bevolkt door een nieuw type hooligans - die Joost Zwagermans levert het onbetwistbare sociologische bewijs van mijn column. Dank, u allen, voor de medewerking. U kunt zich weer gaan storten op een andere calamiteit in De Telegraaf. Dank ook dat u de website van DeBuren doorgetwitterd hebt gekregen, u ziet, u hoeft niet alleen aangewezen te zijn op de eigen kring van scheldpagina's, waar ik mijn column op baseer: overal waar geen redactie op is, barst u los. En dank tenslotte Silphain Ephimenco, onze enige smet op een verder goede en beschaafde krant Trouw (maar de hooligans moeten toch ergens terecht kunnen).
Ik kan niet anders zeggen dan dat het experiment is geslaagd: White Trash bestaat. Ze is op commando oproepbaar.
Hartelijke groet, Anil Ramdas

topsporter

re: Het Culturele Drama

Door topsporter 16/09/10 (9 jaren geleden)

Anil , het houdt natuurlijk een keer op, dit leegplukken van de belastingbetaler, betaalt het goed dit smijten met racistische uitwerpselen? De hoogste tijd je excuses aan te bieden.Cum laude is je gedrag niet , neem een borrel en accepteer dat je studie heel weinig meerwaarde aan een fatsoenlijke samenleving heeft bijgedragen, Maarrr mij moet je niet beledigen want dan kom je van een koude kermis thuis, racisten moeten immers bestreden worden.

Robert van Velzen

re: Het Culturele Drama

Door Robert van Velzen 16/09/10 (9 jaren geleden)

Heer Ramdas, wat mij betreft bent u volstrekt ongeloofwaardig...

Peter

re: Het Culturele Drama

Door Peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

Anil,

Jij moet inderdaad maar terug naar Suriname als je je niet prettig voelt tussen blank vuilnis. Kijken of je die 100.000 euro per jaar ook bij elkaar sprokkelt zonder de subsidies opgebracht door datzelfde blanke vuilnis dat ich te pletter werkt in fabrieken en zorginstellingen.
Je bent een heel eng mannetje Anil, een racist pur sang. Vroeger stemde ik links totdat ik ontdekte dat de echte progressieven heden ten dage bij rechts bivakeren. Het ga je goed Anil, zwart vuilnis...


psych student

re: Het Culturele Drama

Door psych student 16/09/10 (9 jaren geleden)

@piet

Als je je daar in verdiept kom je gauw op termen als 'cognitive dissonance', 'confirmation bias', 'belief disconfirmation paradigm' en meer van die moeilijke woorden.

Die woorden gaan net zo goed voor jou op slimmerik

Peter (II)

re: Het Culturele Drama

Door Peter (II) 16/09/10 (9 jaren geleden)

"Daarom zitten we nu opgescheept met zoveel platvloersheid die ons leven elke ochtend, elke middag en elke avond vergalt."

Hoe waar, Ramdas, hoe waar ! En ik neem aan dat als jij via dit medium, het natuurlijk habitat van de raguurders, communiceert, jij jezelf onder de schaarse "normale" mensen waant ?

Ramdas, de grootste cultuurdrager sinds Erasmus, de fijnzinnigheid en fijnbesnaardheid zelve, is afgedaald om ons, "white trash" de les te lezen....

Brave man, het is van tweeen een: of je bent wat je meent te zijn en je onthoudt je voortaan van oprispingen over vermeend 'white trash', of het oude gezegde "wat je zegt, ben jezelf" is op je van toepassing.

Provoceren is ook een kunst, zo blijkt maar weer.Het staat je slecht Ramdas.

Joep

re: Het Culturele Drama

Door Joep 16/09/10 (9 jaren geleden)

Blijkbaar weer niet opgelet en selectief gewinkeld. Het betreffende artikel heette niet "Het culturele drama" maar "Het MULTICULTURELE drama".
Onze (Westerse) cultuur is al honderden jaren geen drama. De multicultuur pas 50 jaar wél.

Pete

re: Het Culturele Drama

Door Pete 16/09/10 (9 jaren geleden)

"En dank tenslotte Silphain Ephimenco, onze enige smet op een verder goede en beschaafde krant Trouw (maar de hooligans moeten toch ergens terecht kunnen)"

"die Joost Zwagermans levert het onbetwistbare sociologische bewijs van mijn column"

U kunt niet aan deze 2 heren tippen Meneer Ramdas, terug naar het missie-schooltje graag..hahaha als humor bedoelt.(voor de linkse gedachte politie)

Pete

re: Het Culturele Drama

Door Pete 16/09/10 (9 jaren geleden)

Hahaha. Grappig is ook dat dhr. Andil Ramdas gerust hier in Holland over het woord "White Trash" kan schrijven, zonder dat hij wordt bedreigd of fysiek lastig wordt gevallen. Hooguit polemiek geweld.

Hij durft het over "Moslim Trash" of "Black Trash" niet te hebben, omdat tie dan zijn leven niet meer zeker is.

Ik proef hier een beetje de haat en wrok van de "blackman" uit (sorry slachtoffer), over een koloniaal verleden (meer dan 150 jaar geleden).

Oja... Racisme is natuurlijk alleen van Blank, richting Zwart, andersom is de slachtoffer rol.

Graag eens wat voorbeelden van landen waar de "zwarte man" het voor het zeggen heeft, en die een politiek, cultureel en links voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. (Is natuurlijk de schuld van "White Trash")(Ironie !!! voor de linkse gedachte politie)

In zijn eigen "homeland" van Ramdas, is een maffia-gangster, president van het land....succes met het wijzen naar "White Trash"

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

Die allochtonen in het algemeen en de moslims in het bijzonder, die in die prachtwijken wonen en een eigen roestbak hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot deel black trash. Ze staan bovenaan de verkeerde statistieklijsten, ze fokken als konijnen, met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste lezers van sprookjesboeken, schotelantenne-kijkers en Linkse Kerk PvdAllochten-stemmers, dan dat ze crimineel, uitvreters en inferieur zijn? Primitieve, rancuneuze, sjosjale en extreemlinkse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen; kan het anders worden geformuleerd?

Zo beter?

George Knight

re: Het Culturele Drama

Door George Knight 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter Schmitz
<em> Als er een partij is die geprobeerd heeft te leren van zijn fouten op het vlak van de multiculturele samenleving, is het de PvdA. Noch het CDA, noch de VVD, laat staan de PVV, hebben zo'n kritische zelfreflectie ondergaan als de PvdA. En ze proberen tenminste een antwoord op de problematiek te geven. Ook in praktijk.</em>

Een interessante observatie. U zegt dat de PvdA fouten heeft gemaakt in het multiculturele dossier en vervolgens heeft geprobeerd ervan te leren. Da's allemaal uitermate triest en waar.

Alleen, zoals we ons herinneren, is de poging halverwege gestrand. Wouter Bos en Lilian Ploumen zetten zich achter een integratie-nota die man en paard noemde en wilde leren van de eigen fouten, maar vervolgens door de Vogelaristen werd kapot geamendeerd. De vernieuwing werd afgeschoten.

Het verklaart een hoop van het chagrijn van Wouter Bos. Binnen het jaar had-ie de actieve politiek verlaten. Ingewisseld voor een icoon van het multiculturalisme. Kunnen we duidelijker zijn over de richting van de PvdA?

In dat zelfde jaar 2009-2010 debiteerde het invloedrijke PvdA TK-lid Diederik Samson dat de PvdA een partij in deplorabele staat was. Wat je noemt een kritische zelfreflectie. Alleen, ook hier bleef de partij halfslachtig hangen en trok men geen consequenties.

Praten en praten, zonder actie. Verjonging? Aanpak van de baantjesjagers en plucheplakkers? Betere selectie en werving? Programmatische vernieuwing? No way, alles werd opnieuw toegedekt in een verdeelde en lamgeslagen partij. Een partij op zoek naar een doel. Pirandello had het kunnen verzinnen.

Het is waar dat andere partijen geen betere credits hebben. Eigenbelang en nepotisme zit alle partijen in de weg dat resulteert in een defensieve en aarzelende houding . Alles schreeuwt om staatkundige hervomingen om de kloof met de burger te dichten.

Eerder sprak ik over dom links en verstandig links. Gelukkig bezit de PvdA een kern van verstandig links, maar jammergenoeg wel een minderheid. Het is dom links dat echte hervormingen blokkeert. Maar ik ben het met u eens dat de PvdA in potentie een discussiepartij is die af en toe de nek weet uit te steken. Alleen schrikt men telkens weer terug voor mogelijke consequenties en kruipt weer in de schulp.

Het wachten is op de doorbraak. Wie weet door een herschikking van partijen. Want niet het voortbestaan van de PvdA is de hoofdzaak, maar het voortbestaan van het sociaal-democratisch gedachtengoed. Het huidige PvdA-kader kiest steeds de verkeerde prioriteit.

George Knight

re: Het Culturele Drama

Door George Knight 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil Ramdas
"Ik kan niet anders zeggen dan dat het experiment is geslaagd: White Trash bestaat. Ze is op commando oproepbaar."

Nee. Ik voel me niet aangesproken in uw uitspraak. Ik voel me geen White Trash dat op commando oproepbaar is. Mij verbaast uw reductie van de werkelijkheid. U toont het ook helemaal niet aan.

Mij verwondert het dat iemand die werkzaam is in de journalistieke sector de 'code van Bordeaux' zo nonchalant toepast. Waarom laat u zich dat gebeuren? Toen het uitgezonden werd was ik fan van het mediaprogramma dat u met Stephen Sanders voor de VPRO-TV maakte. Ik vond het een mooie mix van lichtzinnigheid, kunstkritiek, maatschappijkritiek en een open venster op de wereld. Wat is er veranderd met u dat de luiken gesloten zijn?

De werkelijkheid kan toch geen reductie van mening A tegenover mening B zijn? Uw generalisaties verklaren weinig. Een analyse kan leiden tot vele grijstinten. Daar moeten we toch naar streven om elkaar te verstaan? Da's wat anders dan Ramdas tegenover Zwagerman.

Denkt u dat de mensen die hier reageren zich 1 op 1 laten sturen door Ramdas of Zwagerman? Zou het niet kunnen zijn dat de calculerende hoogopgeleide burger er het zijne van denkt? Weliswaar maakt u een voorbehoud, maar in het vervolg wordt dat weggespoeld door alle grote woorden. Ik begrijp niets van uw beeld van de wereld en van de mensen in die wereld.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@George Knight:

Joost Zwagerman en Anil Ramdas delen in deze misschien ook belangen, zoals publiciteit en de dichterlijke vrijheid. In deze polemische controversie wast de ene hand de andere. Een overeenkomst in tegenstelling.

Hier volgt een fragment uit Joost Zwagermans dichtbundel 'Roeshoofd hemelt'. Het zou absurd zijn, als er selectief een passage uit zijn verband werd getrokken, om het vervolgens letterlijk op te vatten.

Ik kan niet anders, dan concluderen, dat hij hier kunst schept uit een dringende noodzaak. Het is volgens mij onterecht, om het anders te duiden, dan de dichterlijke vrijheid.

'roeshoofd zou zo graag een vrouw ombrengen
maar niet voordat hij haar heeft verkracht
haar leed zou hij niet zinloos verlengen
voor verkrachting en slachting staan één nacht
probleem is waar haal je zo’n vrouw vandaan
en hoe komt hij zelf buiten de muren
hij zou ver weg van de inrichting gaan
uit consideratie met de buren...'

http://www.joostzwagerman.nl/web/leverbare-titels/Titelpagina.htm?dbid=1843&typeofpage=427925

erdebe

re: Het Culturele Drama

Door erdebe 16/09/10 (9 jaren geleden)

"De toon, de stijl, het zich beroepen op de boerse oprispingen van collega 'reaguurders', zoals ze bij GeenStijl heten, het zich behaaglijk voelen in het riool van de meningsuiting, namelijk het internet, dat naast enkele normale mensen vooral wordt bevolkt door een nieuw type hooligans - die Joost Zwagermans levert het onbetwistbare sociologische bewijs van mijn column. Dank, u allen, voor de medewerking. U kunt zich weer gaan storten op een andere calamiteit in De Telegraaf. Dank ook dat u de website van DeBuren doorgetwitterd hebt gekregen, u ziet, u hoeft niet alleen aangewezen te zijn op de eigen kring van scheldpagina's, waar ik mijn column op baseer: overal waar geen redactie op is, barst u los. En dank tenslotte Silphain Ephimenco, onze enige smet op een verder goede en beschaafde krant Trouw (maar de hooligans moeten toch ergens terecht kunnen).
Ik kan niet anders zeggen dan dat het experiment is geslaagd: White Trash bestaat. Ze is op commando oproepbaar."

Wat een totaal onsamenhangend, warrig gewauwel. HET onbetwistbare bewijs, dat je een positief omhoog gediscrimineerde psuedo intellectueel bent.

Heb je eigenlijk wel een bul??

Je kunt je weer gaan storten op het brullen vanuit je ivoren toren. Ben je lekker veilig van al dat white trash dat hier de vloer met je aanveegt :-)

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

'...als hij mocht kiezen dan werd het máxima
of anders een andere prominent
hij heeft wel bepaalde criteria

hij wil geen vrouw die hij persoonlijk kent
soms zwijmelt hij over een moslima
die hij tot haar stervensmoment verwent'

http://www.joostzwagerman.nl/web/leverbare-titels/Titelpagina.htm?dbid=1843&typeofpage=427925

Ingrid

re: Het Culturele Drama

Door Ingrid 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Nathalie

Hoe weet jij of ik 'white' ben, laat staan 'trash'? Beetje racistisch, niet? Mijn gelijk hoef ik overigens niet te verkrijgen, dat geef jij me nl. doorlopend, doordat je hier nog geen enkele correct geformuleerde en/of gespelde zin hebt afgeleverd.

topsporter

re: Het Culturele Drama

Door topsporter 16/09/10 (9 jaren geleden)

Anil werkte je voor de Vpro tijdens het voorzitterschap van Ad Kooyman?
Dan heb je frank en vrij zaken gedaan met white trash.
Voor geld doen we alles nietwaar?

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Ingrid:

Ben jij ook een allochtoon?

erdebe

re: Het Culturele Drama

Door erdebe 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Joost Zwagerman 16/09/10 (14 uren geleden)

Het probleem is niet dat men elkaar voor racist uitmaakt. het probleem is dat men dat vanuit linkse hoek ten onrechte doet.

Maar deze meneer Ramdas is er een in optima forma!
And whats wrong with calling a spade, a spade ;-)

Anil Ramdas

re: Het Culturele Drama

Door Anil Ramdas 16/09/10 (9 jaren geleden)

Pauw & Witteman laat net weten dat het debat tussen mij en Joost Zwagerman, voor vrijdagavond gepland, helaas niet doorgaat. Want Zwagerman wil niet.
Hij is kennelijk meer een man van de nachtelijke twitter, facebook en websites. Gewoon in een tafelgesprek uitleggen waarom ik een racist zou zijn en hij niet, daar moet hij kennelijk toch nog diep over nadenken.
Nou, succes ermee. Jammer, en voor mij hoeft het niet meer. Over mensen die alleen maar tot drie uur in de nacht kunnen schelden, maar een echte discussie op een normaal moment uit de weg gaan heb ik het in mijn column al gehad.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@erdebe

Racisme is niet de issue in de column. Er wordt gewezen op het falen in zowel *sociale* als *culturele* opzicht binnen het gevoerde beleid van de afgelopen dertig jaar. Het gaat om zowel de autochtone als allochtone bevolking van Nederland.

In dit opzicht heeft het experiment verzaakt, omdat de aandacht vooral uitging naar de culturele dimensie van het integratie-vraagstuk binnen de Nederlandse samenleving. Terwijl in verhouding het sociale aspect onderbelicht bleef.

Anil Ramdas: 'Voortbordurend op Scheffers essay zegt men tegenwoordig dat ‘de multiculturele samenleving’ is mislukt. Ik kan alleen maar zeggen dat het erger is: de ‘culturele samenleving’ is mislukt.'

In dit geval trekt niet links de racisme-kaart, maar juist anderen.

rien

re: Het Culturele Drama

Door rien 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter Schmitz zegt om 15.09u:
''Het zijn toch ook mensen die niet kunnen nadenken? Welke enigzins ontwikkelde persoon kan de one-liners van Wilders nu zien als serieuze oplossingen voor problemen in de samenleving? Laat ze eens beginnen met een goed boek te lezen''.

Beste Peter Schmitz. Valt mij nog mee dat u niet schrijft: ''als ze tenminste kunnen lezen''. Dat is namelijk ook een veel voorkomende beschimping. Maar goed. U bent de zoveelste in de ellenlange rij mensen die denken dat zij alles zo goed weten. En uiteraard daarbij dat de (laagopgeleide) PVV-stemmer (ja, ook ik) geen verstand heeft. Of dat mensen die zo praten als u dat wel hebben? Denkt u nu echt dat de PVV-stemmer alles wat Wilders zegt voor zoete koek slikt? Of dat de PVV-stemmer denkt dat Wilders alles gaat waarmaken wat hij zegt? Of dat iedere stemmer het met alle PVV-punten eens is? Dat gebeurt bij geen enkele partij.
Ik zie dat u er weinig van snapt. Voor veel mensen is het na tientallen jaren multicultigebral werkelijk een enorme opluchting dat er nu eindelijk eens iemand in de politiek is die in ieder geval die linkse taboes doorbreekt. Voor die tijd kon je als ''white trash'' (ja, dat mag dan weer wel) je mond niet open doen of je werd beticht van discriminatie. Als je zei dat er in no-time toch wel heel erg veel buitenlanders je wijk /straat instroomden, was je een racist. Zelf woon ik ook in zo'n kansenwijk met 90% allochtonen, voornamelijk moslims. Dat de stad op veel plekken en wijken in nog geen 35 jaar zowat is verworden tot een Kaboel achter de duinen, daar zou u eens over moeten nadenken. Want een PVV-stemmer kan dat volgens u niet. Er gebeuren dingen in de wijk waar u in uw stoutste dromen niet aan zal denken dat deze gebeuren in Nederland. Met als kers op de taart een imam die ongestraft vanuit zijn islamitische bunker de autochtone minderheid in de wijk mag beschimpen en beledigen. Maar deze ''Wildersstemmer'' begrijpt daar natuurlijk toch niks van. Die kunnen niet nadenken. Ook niet over bv de toekomst (nog meer massa-immigratie) en die van hun en andermans kinderen. Die zien natuurlijk niet dat het achteruit gaat met dit land. Weet u wat ik tegen u als linkse allesweter zal zeggen?
Ga eens beginnen met dat boek in de kast te gooien, en kom uw luie stoel uit en ga kijken in de achterstandswijken. Of liever gezegd zoals uw partij de PvdA destijds zei: ''kansenwijken''. Maar u zal ook wel denken, met een likje verf de boel opknappen en 50 buurthuizen neerzetten dan komen we er wel.

Ingrid

re: Het Culturele Drama

Door Ingrid 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Anil Ramdas

Een verstandig besluit van Zwagerman, waarschijnlijk heeft hij geen zin in een fatwa/aanslag, al kan ik natuurlijk niet voor hem spreken. Daarbij, als je column serieus bedoeld was en je nu nog niet door hebt dat je daarin racistisch bezig bent, heeft een discussie ook niet zo veel zin natuurlijk.

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 16/09/10 (9 jaren geleden)

Arme Anil Ramdas. Hij kan het zich niet voorstellen dat er mensen zijn die hem minder belangrijk vinden dan hij zichzelf vindt. Vanavond interview ik in Amsterdam Bret Easton Ellis, morgen geef ik een lezing in de bibliotheek van Lelystad en zaterdag is er de -onvolprezen- Nacht van de Poëzie in Utrecht. Zou ik dat moeten annuleren omdat er ergens een aandachtgeile schelder op RTL-kijkers en Telegraaf-lezers hengelt naar een zitplaatdjer bij Pauw & Witteman. Als er na die avondlijke activiteiten nog tijd is, na half twee 's nachts, dan wil ik aan de randen van de nacht best nog even vijf minuten aan onze vriend besteden als hij daarvan opknapt. Verder moet vriend Ramdas toch echt niet denken dat hij andermans agenda kan bepalen. Aan mijzelf, en niet aan hem, de keuze hoe, waar en wanneer ik -precies zoals ik hem om drie uur 's nachts liet weten- reageer op zijn tot racistische praatjes die tot nu toe geen precedent kennen. Wat vriend Ramdas niet vermeldt is zijn eigen bijdrage aan de Facebookgesprekken nadat ik mijn afkeuring over zijn scheldpartijen aan hem liet weten: 'Get a Life.' Ach. Dat is dus hoe vriend Ramdas debatteert. Verder schreef Sylvain Ephimenco, wiens naam Ramdas niet kan spellen, een snedige column over Ramdas' scheldpartij - waarna Ramdas de Trouw-columnist prompt uitmaakte voor hooligan, zonder éen inhoudelijk weerwoord op Ephimenco's naar mijn idee accurate bespiegeling: http://www.trouw.nl/opinie/columnisten/ephimenco/article3209569.ece/_Centrum_Rechts_.html

Pete

re: Het Culturele Drama

Door Pete 16/09/10 (9 jaren geleden)

"Over mensen die alleen maar tot drie uur in de nacht kunnen schelden, maar een echte discussie op een normaal moment uit de weg gaan"

Erg stiekem van die Zwagerman om s'nacht te gaan zitten schelden. Notabene om 3 uur in de nacht.
En ook nog een discussie uit de weg gaan bij P&W. foei...Zwagerman wacht natuurlijk op Buitenhof

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 16/09/10 (9 jaren geleden)

En nu, om half vijf in de middag liet ik Ramdas, die blijkbaar hunkert naar een plekje aan tafel bij Pauw & Witteman, laat ik alsnog weten wat ik Ramdas des nachts, na een avond lang hard werken en voorbereiding van interview met gewaardeerde Amerikaanse collega Ellis, ook á deux liet weten: dat ik gaarne mijn pen scherp, om zijn racistische praatjes jegens de witte onderklasse van een kanttekening te voorzien - maar mag dat wel op míjn voorwaarden? Niet hier waar men in het voorbijgaan wat postings plaatst, maar elders. Zo mag Ramdas zelf van mij ook overal zijn gang gaan, al heeft hij mij kennelijk dringend nodig, gekwetst als hij is dat een ander niet direct opspringt als hij zijn haat jegens de witte onderklasse op tv wil herhalen en legitimeren.

Anil Ramdas

re: Het Culturele Drama

Door Anil Ramdas 16/09/10 (9 jaren geleden)

Wat gek:
1. ik schrijf een column, waarin Zwagerman niet in de verste verte voorkomt of aangesproken wordt.
2. Hij reageert op mijn column als door een wesp gestoken. 3. Ik leg uit waarom hij dat doet: namelijk omdat hij nog steeds boos is omdat ik de blunders in zijn boek uit 1994 onthulde.
4. Hij begint een tirade, waaruit blijkt hoezeer deze volksschrijver een Wilders-adept is.
5. Ik wijs hem daar nog eens op.
6. Hij blijft tot diep in de nacht schelden.
7. De volgende dag worden we uitgenodigd om op vrijdag bij Pauw & Witteman in discussie te gaan.
8. Tegen Pauw & Witteman zegt hij dat hij nog over zijn stellingname moet nadenken en in ieder geval een en ander eerst op papier moet zetten.
9. Dan zegt hij op deze plek dat hij eigenlijk al een afspraak had.
10. En hij, die de discussie aanging, wil hem ook wel eens face to face voeren, maar dan alleen onder zijn voorwaarden - alsof ik hem aanviel, in plaats van hij mij.

Ach, het is een kletskous, een Internet Hooligan met veel vrienden onder mede-internet hooligans. Zoals alle hooligans staan ze alleen hun mannetje in hun thuisveld: het internet riool.
ALs je niet dapper genoeg bent om wat je begon ook af te maken, hou dan liever je mond.

Dit 'gesprek' is hiermee door mij beeindigd. Ik weet dat Zwagerman door zal gaan met stalken, maar dat is nu eenmaal de manier waarop hij zijn leven vult. Daarom zei ik ooit: Get a Life.

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 16/09/10 (9 jaren geleden)

Ach, en nu ben ik ook al een Wilders-adept. Dat kan er ook nog wel bij. Om Ramdas voor de zoveelste keer uit de brand te helpen: ik hoef helemaal niet over mijn standpunt na te denken, want ik heb al jaren nagedacht over de redenen waarom mensen zich wenden tot een door de islam geobsedeerde politieke figuur als wilders: zie mijn pamflet 'Hitler in de polder & Het verlangen moslim te zijn' - waar Ramdas nog wat van kan opsteken, graag gedaan. En Ramdas heeft wel tien punten nodig om uit te verwerken dat iemand niet op commando naar een tv-studio wil komen. Om hem uit de droom te helpen: zoëven heb ik telefonisch aan de redactie van Pauw & Witteman lasten weten dat ik voor een heel ander item waarvoor men mij vroeg, helaas evenmin tijd kan vrijmaken, met excuses. Anil de wereld is iets groter dan die van jouw besognes en vooroordelen. Maar je kunt het toch ook wel zonder mij?

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Een goed stuk, tenminste als je het juist WILT lezen.

Hoever zit de schrijver naast de waarheid?
Oke, hier en daar iets te grof of te generaliserend maar nergens een aperte leugen.

Grappig zijn de reacties, van volledig langs de essentie heen lezen tot zichzelf aangesproken voelen als tokkie:)

Zo ik het zie:
De multiculturele samenleving kan niet van de grond komen als de kaaskoppen geen milimeter verzetten en vasthouden aan de koppen in de koeienvlaai.

De reclame (vlg. mij knor of conimex) doet meer aan de toenadering dan de gemiddelde autochtoon.
De laatste komt veelal niet verder dan "gedogen" (daar heb je dat woord weer) of juist stellingnemen tegen alles wat de boer niet kent en dus niet vreet.

Wilders bv. is zo'n boer met zijn kop in de Nationale koeienvlaai met direct naast hem een moslim die Allah bid en smeekt de kaaskoppen een breder inzicht te geven en te bevrijden van deze koeienvlaaien.

Maar het heeft net mogen baten.

De koeienvlaai heeft zich over 1,5 miljoen Nederlanders uitgestort waarmee de intolerantie op haar hoogste punt een onmiskenbaar sociaal dieptepunt heeft bereikt welk echt meer kost dan wat inburgeringskosten.

Het kost mensenlevens, levens waarin de angst en haat de voeding van de nieuwe toekomst zijn.
Alleen zal blijken dat in de Nieuwe Toekomst er geen plek is voor haat en intolerantie.

"Om radicaal vrij te zijn van angst,
moet je je bewust zijn van angst
en deze met rust laten,
zonder enig oordeel,
zonder te proberen er iets aan te doen.
Juist het weten dat daar angst is
en stil te zijn,
brengt een fundamentele revolutie teweeg
waarin angst geen enkele plaats meer heeft."

Jiddu Krishnamurti

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 16/09/10 (9 jaren geleden)

En wat leuk, Anil Ramdas geeft hier zelf het beste antwoord op de vraag waarom ik er niet over peins om me naar zijn door ijdelheid aangedreven agenda te voegen: ijdelheid. Of, zoals het zelf zegt: media-geilheid. Ziehier een -al even ijdel- mea culpa van Ramdas zelf, over zijn motieven om met Mark Rutte in debat te gaan voor Buitenhof: 'mediageiheid'. Quod non. Kan vriend Ramdas zich nu echt niet voorstellen dat een ander die geilheid niet wenst op te lieren? Ik ga graag met wie dan ook en waar dan ook in debat, maar niet met iemand die deze geilheid wenst te bevredigen door middel van het schelden en vernederen van complete bevolkingsgroepen. http://www.groene.nl/2010/22/15-minuten-roem

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door rien 16/09/10 (2 uren geleden)

Als u niet alls van Wilders accepteert waarom stemt u dan op een beweging waar de grondslag Nationaal Socialisme is (NSB trekjes) en alle overige punten gejat zijn van andere partijen?

Ook u als misschien lager opgeleide (dit heeft niets van doen met kunnen nadenken en begrijpend lezen) kunt het partij programma lezen en daar staat zwart op wit welke doelstelling de PVV heeft.

En die doelstelling heeft niets met Nederland en haar problematiek te maken maar met een fictieve vijand.
Wel met een angstdoctrine en haatcampagne.

Dit moet u ook opvallen toch?

Waarom dan stemmen op een partij zonder visie welke wel doordrenkt is van moslim haat en intolerantie.

Dan is er nog wat.
De Rechtse politici van NL in de jaren 50-60--70 hebben de gastarbeiders gehaald, de Rechtse politici van nu hebben de grenzen alweer open gezet (Polen en overige EU landen) maar nog steeds beweren de PVV-ers dat alles op Links hiervoor verantwoordelijk is?

Hoe kan het dat u PVV stemt en voor rechtvaardigheid bent en de grenzen dicht wilt terwijl daar war u op stemt juist deze grenzen open zet?
De enige die de PVV wil weren zijn moslim, grenzen dicht voor moslims, maar ongeletterde / niet opgeleide Polen worden met open armen ontvangen en zelfs geronseld!!!!

Begrijpt u het nog?

Ik begrijp het wel maar niet waarom u op de PVV stemt met deze achtergrond.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door Joost Zwagerman 16/09/10 (1 uur geleden)

Ik dacht dat u een schrijver was?

U lijkt steeds meer op een viswijf waarvan de vis gejat is.

Bah....

Hannes Minkema

re: Het Culturele Drama

Door Hannes Minkema 16/09/10 (9 jaren geleden)

Voor mensen die meer van her harmoniemodel zijn, zoals ik, zijn het zware tijden.

Alles van waarde is weerloos en daarom gaan we nu kijken of het een beetje bestand is tegen een doodschop en de knipschaar.

Nou, succes hoor, jongens. Veel plezier daar bij P&W respectievelijk in Lelystad. Echt, gemeend.

Er komt een moment dat een polemiek slechts de zelfvergroting dient. Of dat moment nakend is of misschien zelfs al aanbroken en mogelijk zelfs al voorbij, laat ik - vanwege het harmoniemodel - graag aan jullie zelf ter bepaling.

Lucas

re: Het Culturele Drama

Door Lucas 16/09/10 (9 jaren geleden)

Het gaat inderdaad allang niet meer om het slechten van sociale achterstanden of verheffing van het volk, maar enkel en alleen om behoud en verbetering van de eigen positie. Dat die eigen positie samenhangt met die van een ander wil er - zelfs na de kredietcrisis - niet in. Niemand staat zo op zijn rechten als Nederlands staatsburger als de inwoners van het Belgische Schaarbeek. Wie het waagt hun te zeggen dat rechten uit plichten voortvloeien wordt aangeklaagd wegens laster.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Lucas

Dusdanig, dat een 'gedoogkabinet' een eind aan het gedoogbeleid wil maken.

Hoe krom wil je het hebben?

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door Lucas 16/09/10 (7 minuten geleden)

Mee eens

Waarmee je bevestigd dat WO III al begonnen is.
Maar nu vanuit een vorm lijfsbehoud welk ik egoïsme noem.

rien

re: Het Culturele Drama

Door rien 16/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS. Eigenlijk was ik al gestopt met lezen op het moment waar (zoals zo vaak) de NSB weer eens om de hoek komt kijken. In ieder geval gefeliciteerd, het welbekende (hitler, nsb, fascist of racist) staat er pas bij regel 2 in plaats van (bij de meesten) regel 1. Het is altijd wel zo'n beetje het bekende antwoord om iemand in de extreem-rechtse hoek en als verdachte (nsber)neer te zetten. Dus ik ben er eigenlijk alweer klaar mee. Wat overigens het ''jatten'' van punten uit programma's betreft, is het verboden om ergens dezelfde mening of ideeen te hebben als dat andere partijen die hebben? Of is de PVV verplicht op alle terreinen een orgineel te vinden? Als we het over ''jatten'' hebben zou ik als ik u was de afgelopen verkiezingscampagne nog maar eens terugkijken. En dan met name de VVD, die van meer links-liberaal (Rutte) zowat het hele programma van de PVV overnam. Maar in de afgelopen 4 jaar voor de laatste verkiezingen wel steeds tegen stemmen als de PVV weer een goed punt inbracht. En later net doen of je het zelf bedacht hebt. Overigens zijn ook linkse partijen opgeschoven naar de rechterkant, dus dat ''jatverhaal'' klopt van geen kant. Of het moet het SP-verhaal zijn betreffende immigranten? Dan hadden ze dat maar door moeten zetten. U moet me ook geen woorden in de mond leggen wat betreft ''accepteren'', ik zei ''niet slikken voor zoete koek''. Een immigrantenstop voor 100% zal nl niet lukken, en dat geldt ook voor andere onderwerpen. Ik zie trouwens dat u mijn bijdrage totaal niet goed gelezen heeft, en er gewoon een eigen verhaal van maakt. Waarom? Om uw gelijk te halen? Net als de momenten waar de joker (nsb) erbij wordt getrokken? Of bent u het eens met Ramdas? Dan nog even over die (volgens u) fictieve vijand van Wilders, angstdoctrine en zijn haatcampagne. Ik ben geboren en getogen en woon nog steeds in dezelfde buurt/wijk als dik 40 jaar geleden. Ik heb de immigratie en integratie van buitenlanders vanaf (vrijwel) het begin gezien en meegemaakt. Ik zie het elke dag. En ik zal u vertellen dat de heer Wilders soms met dingen ver gaat, maar hij ziet veel dingen goed. Dat iemand als Wilders zoveel succes heeft, zou ook u te denken moeten geven. Maar links is daar te arrogant voor geworden. Ipv dat te doen, wordt Wilders (en tegenwoordig zelfs de PVV-stemmers) neergezet als tokkies, dom en (door sommige linkse hoogopgeleide figuren) als halve untermenschen. Vergeten wordt daarbij dat de meesten van deze mensen vroeger altijd op de PvdA stemden. Maar de partijen hebben het qua immigratie en integratie zo uit de hand laten lopen, dat mensen de politiek spuugzat zijn. Niet in de laatste plaats omdat als men ook maar iets waagt te zeggen over deze onderwerpen, men direct in de SS-hoek wordt gezet. En daarom is het de eigen schuld van de politiek dat de PVV bestaat, en hoe! Op dit moment de grootste partij, en daarbuiten nog miljoenen die het sowieso voor een groot gedeelte met hem eens zijn, maar hem dan net te radicaal vinden. Waar ik niet over uit kan is dat dit land (en dus de politiek) zich zo laat intimideren en alles maar loopt toe te geven aan ''gelovigen'' die helemaal niets met dit land en zijn ''ongelovigen'' hebben. Door imams worden we beschimpt voor alles wat mooi en lelijk is, en erbij verteld aan de ''gelovigen'' dat men geen omgang moet wensen met de autochtonen in de wijk. De integratie is zo goed gelukt dat juist deze moskee als enige elke vrijdagmiddag zo vol zit, dat men over moet gaan tot enorme uitbouw wegens groot succes. Hier in deze wijk moesten wij altijd voor onszelf opkomen, anders was je de pispaal. Vechten voor je plekkie, en vooral niet over je laten lopen. Dat de politiek inmiddels vrijwel alles accepteert van deze ''gelovigen'' is voor mij niet te verkroppen. Ik vind het ronduit verschrikkelijk dat alles maar getolereerd wordt. Maar gaat u rustig door met mij (en anderen) op de NSB-lijn te zetten. Het wordt zo langzamerhand een geuzenaam.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

Voor iedereen, die verwijst naar WO II of vergelijkingen maakt met Nazi's, om anderen verdacht te maken, ziehier Godwins Law:

http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin's_law

Het gesprek raakt vervuild en men dwaalt af van het onderwerp. Doe er uw voordeel mee.

George Knight

re: Het Culturele Drama

Door George Knight 16/09/10 (9 jaren geleden)

"Geconstateerd moet worden dat Nederland sinds 1983 b&#307;na de gehele in Nederland aanwezige
Turkse en Riff&#307;nse gemeenschap onderhoudt, zonder noemenswaardige tegenprestatie. We zagen
reeds dat het relatief geringe aantal arbeidsjaren (gemiddeld niet meer dan tien) als consequentie
had dat de Marokkanen en Turken onvoldoende premies betaald hadden om te kunnen stellen dat
men de eigen uitkeringen zelf had 'verdiend'."
http://www.scribd.com/doc/16950327/Lakeman-Pieter-Binnen-Zonder-Kloppen op p.84

U hebt gelijk dat in het verleden onzorgvuldig is omgesprongen met de instroom van immigranten. Dat had beter geregeld kunnen worden. En, de vakbonden verzetten zich wel degelijk, maar werden niet serieus genomen. Dat had anders gekund.

Maar het is niet waar dat dit tekort de rechtse politiek alleen te verwijten valt. Partijen als ARP en PvdA waren er op enig moment eveneens bij betrokken. Daarom kunnen we beter zeggen dat de hele Nederlandse politiek gefaald heeft.

Is het niet eens tijd voor een parlementaire enquete die het immigratie-, industrialisatie-, en integratiebeleid uit de jaren 1960-2000 tegen het licht houdt? Of heeft iedereen te verliezen bij zo'n zelfonderzoek? Als links er niet bij betrokken was -zoals u stelt- dan is het opmerkelijk dat het zo'n enquete niet al lang heeft voorgesteld. Dat heeft het echter nooit gedaan. Waarom wordt dit falend beleid niet onderzocht? Dit uitblijven wijst op een gedeelde verantwoordelijkheid van links en rechts. Ze hebben allen boter op hun hoofd.

Peter Schmitz

re: Het Culturele Drama

Door Peter Schmitz 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Rien

a. Ik zeg niet dat u (of de Wilders-stemmer) geen verstand heeft of niet kan lezen, en ook niet dat u een racist bent. Ik zeg alleen dat je niet zo dom moet zijn, om in de oneliners van Wilders te geloven. Want de PvdA mag dan misschien het in uw ogen allemaal fout hebben gedaan, dat wil nog niet zeggen dat de PVV dus gelijk heeft. Gebruik je verstand, denk na. Dat is mijn boodschap.

b. Verder heb ik nergens ontkend, dat ik er problemen zijn waarvan mensen in 'kansenwijken' inderdaad de meeste last hebben. En dat er taboes doorbroken worden, is prima. Maar dat alleen is toch niet de oplossing? Met steeds maar roepen dat 'links' het gedaan hebben, en dan wat kreten over de islam rondstrooien, worden uw problemen in de wijk ook niet opgelost. Of wel?

En ik ben het u eens dat een likje verf niet genoeg is. Accepteren dat er nieuwe Nederlanders zijn, zou een begin zijn. Het oude, witte Nederland van de jaren vijftig bestaat niet meer. En zal ook niet meer terug komen.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

Anil is een veertje, meer niet. Een lachwekkende subsidieslurper die niets voorstelt. En nog een walgelijke racist ook. Hopelijk dient iemand een klacht tegen hem in. Als Wilders zich moet verantwoorden, dan Anil zeker. Misschien klaag ik hem zelf wel aan. De lafaard.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door rien 16/09/10 (1 uur geleden)

Een heel verhaal wat gekenmerkt wordt door een lange aanval aan mijn adres zonder inhoudelijk mijn vraag te beantwoorden.

Wilt u alsnog proberen mijn vraag te beantwoorden?

NB.
Ik stem geen traditionele partij maar MenS
Als u zich even verdiept in die partij alvorens te reageren dan denk ik dat u zult begrijpen waarom uw laatste bijdrage aan mij volslagen buiten elke werkelijkheid mijnerzijds omgaat.


peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter Schmitz

Hou toch eens op om de gesubsidieerde mantra 'Wilders biedt geen oplossingen' te verkondigen. Alsof de PvdA oplossingen heeft! Wat ben jij blind zeg. Wilders heeft rouwens 2 zeer goede oplossingen:

1. Een immigratiestop (behalve voor echte vluchtelingen). Dit land barst uit zijn voegen en nog meer mensen die meestal geen enkele meerwaarde meebrengen, doet onze verzorgingstaat bezwijken.

2. Geen millimeter toegeven aan dwingende eisen van de islamieten in dit land. Onze vrijheden (voor joden, christenen, homo's, lesbo's, atheisten, vrouwen, kunstenaars, dichters, cabaretiers, dichters ea.) zijn ononderhandelbaar.

De PVV is de enige partij die dit nastreeft Daarom stem ik PVV.
Ik hoop voor jo dat je geen dochters hebt anders zullen die het jou over 10 a 15 kwalijk nemen dat jij niet gestreden hebt.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ menS

Leuk zo'n politiek correct fossiel uit de jaren 70. Ik dacht dat ze niet meer bestonden. Welkom.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Anil Ramdas kan jou op zijn beurt weer aanklagen als jij deze bedreiging hebt geuit: 'Ik zie jou vaak lopen Anil en de volgende keer vraag ik je recht in het gezicht of ik wit vuilnis ben. Zo ja dan kun je een enorme dreun verwachten.'

Als hij kan aantonen, dat het bericht van jou afkomstig, door jouw IP-adres te controleren, dan kunnen jullie elkaar fijn kapot procederen. Leve het vrije woord!

Een publieke discussie tussen de heren Zwagerman en Ramdas bij Pauw & Witteman lijkt dan toch een betere oplossing.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door peter 16/09/10 (1 minuut geleden)

Immigratie:
Kunt u mij aangeven hoeveel moslim immigranten in 2009 Nederland binnen zijn gekomen?
Kunt u mij aangeven hoeveel immigranten in totaal in 2009 Nederland binnen kwamen?

Kunt u mij voorbeelden geven van dwingende islamieten in Nederland?
Voorbeelden van islamisering in Nederland?

Ik stel u deze vragen omdat ik zeer sterk de indruk heb dat u klakkeloos Wilders verhaaltje en doctrine volgt zonder inhoudelijk op de hoogte te zijn.

De enige manier om uw aandacht te vestigen op de leugen en het gemis aan relevante en recente informatie is door u zelf de waarheid te laten opzoeken.

Maar of u gewillig bent de leugen te ontmaskeren is geheel aan u.
1,5 miljoen Nederlanders geloven in deze leugen dus als u geen actie onderneemt aan waarheidsbevinding te wilen doen dan zijn er meer war u zich gelijk mee kunt stellen.

De overige Nederlanders kennen de waarheid wel en u zult constant het conflict ontmoeten zolang en zodra u uw leugen en doctrine blijft verkondigen.

En eerlijk ik ben oprecht benieuwd naar uw antwoorden op mijn vragen.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door peter 16/09/10 (5 minuten geleden)
@ menS

Leuk zo'n politiek correct fossiel uit de jaren 70. Ik dacht dat ze niet meer bestonden. Welkom.


Dit zegt toch wel erg veel over uw fatsoen en moraal.
Beseft u wel wat u vrijgeeft over u zelf met dit soort teksten?

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Mens

Uw uitspraken lijken radicaal en inconsequent:

1) "Om radicaal vrij te zijn van angst,
moet je je bewust zijn van angst
en deze met rust laten,
zonder enig oordeel,
zonder te proberen er iets aan te doen.
Juist het weten dat daar angst is
en stil te zijn,
brengt een fundamentele revolutie teweeg
waarin angst geen enkele plaats meer heeft."

2) '1,5 miljoen Nederlanders geloven in deze leugen'

3) 'De overige Nederlanders kennen de waarheid wel'

Dat helpt uw geloofwaardigheid niet bepaald.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door Coco 16/09/10 (1 minuut geleden)
****************************************
Omdat u nogal aanvallen bent maar geen onderbouwing van uw aanval geeft of verklaring hoe u aan uw oordeel komt zal ik u in de gelegenheid stellen dit alsnog te doen.
------------------------------------------------------------------------
@Mens

Uw uitspraken lijken radicaal en inconsequent:

1) "Om radicaal vrij te zijn van angst,
moet je je bewust zijn van angst
en deze met rust laten,
zonder enig oordeel,
zonder te proberen er iets aan te doen.
Juist het weten dat daar angst is
en stil te zijn,
brengt een fundamentele revolutie teweeg
waarin angst geen enkele plaats meer heeft."

*************************************************
Als u juist gelezen heeft is dit een citaat, de naam staat eronder.
Daarnaast:
Als u zich verdiept in die woorden en probeert te begrijpen wat er staat dan zult u toegeven dat het een zeer harde maar relevante waarheid is.
Aan u of u deze waarheid kunt en wilt accepteren.
--------------------------------------------------------------------

2) '1,5 miljoen Nederlanders geloven in deze leugen'
***********************************************************
Wat klopt hier niet aan?
--------------------------------------------------------------------------
3) 'De overige Nederlanders kennen de waarheid wel'
***********************************************************
Wat klopt hier niet aan?
-------------------------------------------------------------------------
Dat helpt uw geloofwaardigheid niet bepaald.
***********************************************************
Legt u mij eens uit welke verbinding ziet of aanname u doet waaraan u ontleent dat mijn geloofwaardigheid in het geding is.

nb.
Heeft u enig idee wat een paradox is?
Volgens mij staat u daar nu midden in.
Maar dit kan ik natuurlijk geheel fout zien.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS

1) U citeert een orakel tekst, dat moet leiden tot een radicale bezwering van angst. Dit wekt een vreedzame indruk.

2) U scheert 1,5 miljoen over een kam en beweert dat zijn in leugens geloven. Dit wekt geen vreedzame indruk.

3) De rest van Nederland heeft volgens u de waarheid in pacht. Dat geldt voor niemand, voor zo ver ik weet. Ik laat mij graag door u overtuigen van het tegendeel.

Radicale en inconsequente uitingen, zoals u zelf kunt zien. Heel effectief om anderen mee op de kast te jagen, zodat ze hier hun statistieken en stokpaardjes voor hun politieke partij kunnen delen.

Else Verwoerd

re: Het Culturele Drama

Door Else Verwoerd 16/09/10 (9 jaren geleden)

Coco schreef: "Ziehier Godwins Law".

Het zijn de parmantigste lui die midden in een leuke discussie ineens met een glimlach van bakkebaard tot bakkebaard luidkeels "Godwin's Law! Jij bent af!" proberen.

Ik roep hen dan op om zo dapper te zijn dat ze zich volgend jaar medio Februari bij De Dokwerker opstellen met een spandoek "NOOIT MEER leren van AUSCHWITZ".

Kijken hoe dapper ze dan nog zijn. En die brede glimlach vergaat hun dan ook wel.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door Coco 16/09/10 (1 seconde geleden)

Zoals je al zegt en suggereert.
De mens interpreteert dat wat hij leest naar de kleur die hij heeft.

Of ik dan vriendelijk of hard een tekst schrijf, het is aan de ontvanger wat hij of zij ermee doet.

Een welwillende en leergierige lezer die weet dat hij of zij beperkt is in zijn kennis en beleving zal eerder lezen vanuit belangstelling dan vanuit een aanvallende status.

Juist bij de huidige PVV stemmers zie je een aanvallend gedrag komen naar alles en iedereen.
Dit is m.i. het effect van leven met een fictieve vijand.
Immers u kent mij niet maar weet haarfijn wat ik bedoel terwijl als u mijn woorden gewoon in alle rust en harmonie zou lezen u echt niet tot die conclusie komt.

Nu u zich geraakt en "beledigd" voelt slaat u iemand die u niet kent en veroordeelt u die persoon door het doen van fictieve aannames.

Waarom doet u dat, dit is de vraag die u zichzelf zou moeten stellen.
Waarom heeft u een zo sterke drang tot kwetsen en beledigen?
Waarom voelt u zich gepakt en geraakt als een wildvreemde woorden schrijft waar u UW lading aan hangt?

Kan het zijn dat deze woorden voor u als een waarheid zo hard aankomen omdat u deze waarheid allang kent?
Maar u in een spagaat zit van enerzijds de dag en alles wat er fout zit in Nederland en anderzijds uw menslievendheid waar u door te kiezen voor de PVV niet meer in de spiegel kunt kijken zonder de vraag te hebben wat is dat en wie ben ik.

Ik ben uw psych niet en het is uw vraag en probleem. pas gewoon op dit niet bij een ander neer te leggen.
Ik ken mijn waarheid en die is voor mij, niet voor u of mijn buurman of wie ook.
Ik houdt mij aan mijn waarheid en als de uwe de PVV is dan is daar niets mis mee mits u precies weet wat de PVV is, waar het voor staat en wie Wilders is.

Aan u wat u met uw info doet.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 16/09/10 (9 jaren geleden)

Door Else Verwoerd 16/09/10 (3 seconden geleden)

De doorzichtigheid van het niet juist lezen door deze poster was mij opgevallen vandaar ik niet op die opmerking in ben gegaan.

Ik vermoed dat deze persoon niet geheel op de hoogte is van de essentie van de Wet van Godwin.
Als hij het wel was geweest had hij die opmerking iet geplaatst

Sommige onbenulligheden of fout geplaatste dommigheden zijn het niet echt waard energie aan te besteden.

Tenminste dat is mijn mening.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Else

Voor iedereen, die verwijst naar WO II of vergelijkingen maakt met Nazi's, om anderen verdacht te maken, ziehier Godwins Law:

http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin's_law

Het gesprek raakt vervuild en men dwaalt af van het onderwerp. Doe er uw voordeel mee.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS

Je hebt helemaal gelijk.

Je bent niet mijn psych.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco:

Jij zei: Anil Ramdas kan jou op zijn beurt weer aanklagen als jij deze bedreiging hebt geuit: 'Ik zie jou vaak lopen Anil en de volgende keer vraag ik je recht in het gezicht of ik wit vuilnis ben. Zo ja dan kun je een enorme dreun verwachten.'

Laat 'm maar komen. Als ik een neger op straat zwart vuilnis noem in zijn gezicht en ik krijg een dreun en ik ga daarna naar de politie om aangifte te doen, lachen ze me uit. Of ze klagen me aan voor discriminatie. En terecht.

Het was een hypothetische stelling. En ja, iedereen die een neger op straat zwart vuilnis noemt, krijgt terecht een klap. En andersom ook. Mensen zijn geen vuilnis Coco, en hou eens op met dat zielige gestook. Je moet eens een hobby zoeken.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Wij Nederlandse mannen zijn mietjes geworden en laten iedere belediging over ons heenkomen. Iedere dag staat in de media hoe slecht de blanke man wel niet is. We zijn verantwoordelijk voor alle slechtheid in de wereld. De islam is immers vrede. Ik pik het gewoon niet meer om continu weggezet te worden als veroorzaker van al het kwad in de wereld. De islam lijkt me daarvoor een betere kandidaat.
Geen vent ter wereld laat zich in zijn gezicht vuilnis noemen Coco, behalve figuren als jij. Maar met lieden zoals jij wint men geen oorlog.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Doe lekker wat je niet laten kan.
Wat doe jij hier eigenlijk nog?
Heb je zelf niets beter te doen?

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Bijna iedere Nederlandse man die ik ken is een gezonde flinke vent. Daar kun je tenminste op bouwen. Fiere mannen van stavast waar Nederland met recht trots op mag zijn.

Je hoort ze nooit vol zelfmedelijden klagen of zichzelf mietjes noemen.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

In de stad van Anne Frank durven joden geen keppeltje meer op. In de stad van Anne Frank worden joden bespuugd. In de stad van Anne Frank word gevoetbald met herdenkingskransen. In de stad van Anne Frank wordt tijdens demonstraties geroepen 'Joden aan het gas'. In de stad van Anne Frank durven leraren niet meer over de Holocaust te onderwijzen. In de stad van Anne Frank worden homo's in elkaar geslagen. In de stad van Anne Frank is een filmmaker gekeeld. In de stad van Anne Frank zitten duizenden vrouwen opgesloten in huizen. In de stad van Anne Frank durven meisjes sommige wijken niet meer in. In de stad van Anne Frank wordt in moskeeen opgeroepen tot de dood van alle ongelovigen. En het wordt iedere dag erger.

Het fascisme is onder ons en de lafaards kijken weg. Shame on you!!!

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Ben je alweer door je argumenten heen?

Voor iedereen, die verwijst naar WO II of vergelijkingen maakt met Nazi's, om anderen verdacht te maken, ziehier Godwins Law:

http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin's_law

Het gesprek raakt vervuild en men dwaalt af van het onderwerp. Doe er uw voordeel mee.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Steek die Godwins Law maar in je reet.

Wilders en zijn stemmers zien waar de islam toe leidt. Het boeit me nul komma nul wat de rest van NL van mij en anderen vindt. Wij maken ons enorme zorgen. Nederland is over 10 jaar onleefbaar, wie dat niet ziet is ziende blind. En onze zorgen zijn terecht. Kijk maar eens wereldwijd hoe joden, christenen, atheisten, schrijvers, filmmakers, homo's, vrouwen, critici en dichters erantoe zijn in vrijwel ieder islamitiesch land. En dat druppelt dagelijk ook ons land binnen. Kijk om je heen!

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Ik ben jouw vijand niet. Misschien ben jij wel vijandig naar mij toe.
Dat zou veel verklaren, waarom je hier zo aggressief tekeer gaat.
Ik deel jouw zorgen, maar niet de oplossingen die jij voor ogen hebt.

Je bent niet de enige, die het beste wil voor de toekomst van Nederland en onze kinderen.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Coco

Als Wilders-stemmer word je automatisch in de hoek geplaatst van de nazi's in WWII. Het kabinet wordt nu al aangeduid als Bruin 1. Bij Fortuyn werd de hele WWII uit de kast getrokken.
Daarom reagaren wij op die vergelijking. Mogen we misschien? Of moet het blanke vuilnis zijn mond houden? Afijn, het wereldwijde leed dat islam heet is geen gevolg van Wilders. Het nieuwe fascisme heet islam. Kunstenaars en schrijvers voelen dat soms aan, zoals Rushdie en Van Gogh. Zij begrijpen dat het binnen afzienbare tijd gedaan is met de vrijheid. En dat alles uit naam van de heilige Mohammed, die... en daar komt ie... een oorlogshitser, vrouwenmoordenaar en beul was. Jammer dat zijn zesjarige vrouw hem niet in toom kon houden. Iedereen die uit naam van die crimineel ons hier vrijheden probeert af te pakken, moet bestreden worden. Het fascisme mag nooit meer een kans krijgen.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Iedere keer als dezelfde boodschap herhaalt in andere bewoordingen, dan doorspek je het met Godwins.

Met hetzelfde fanatisme, als jouw gevreesde 'vijand'.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Ik ben helemaal niet vijandig. Ik zeg gewoon keihard waar het - naar mijn idee- op staat. Als ik morgen in Suriname een column schrijf over zwart vuilnis word ik onder politiebescherming het land uitgeleid, volledig beurs geslagen door alles en iedereen. Dat wij dat hier niet doen is omdat wij een beschaafd land zijn maar dat neemt niet weg dat Anil wel even op zijn nummer gezet dient te worden. Ontslaan is wel het minste wat ze kunnen doen aangezien hij van belastinggeld wordt betaald.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Is dat wat je hier ook wilt? Dat Nederland afglijdt tot een politiestaat. Waarin je beurs geslagen wordt, om je mening, voordat je met een grote boog op straat wordt geschopt.

Ontslagen vanwege het Vrije Woord.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Lezen kun je niet. Ik zeg juist dat we in dit land niet aan geweld doen. Leg me geen woorden in mijn mond. Te zielig gewoon...

En over ontslag: van mij moet iedereen kunnen zeggen wat hij of zij wil. Zelfs deze column van Anil is oke. Waar het om gaat is dat dit dan wel voor iedereen moet gelden. Als Wilders vervolgd wordt, dient Anil dat ok te worden. Als je mensen wit vuilnis mag noemen, mag je dat ook over negers kunnen zeggen. Maar he, dat kan natuurlijk niet in dit land, zoals ook jij proma weet. Er wordt gemeten met 2 maten en dat is.... ehm ja dat is discrimineren :-)

Peter (II)

re: Het Culturele Drama

Door Peter (II) 16/09/10 (9 jaren geleden)

Ramdas' reactie in de Groene -dank voor de link- was ook wel weer vermakelijk. Als een jochie dat op straat in elkaar gemept is en thuis voor de spiegel in gedachten revanche neemt.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Coco je lijkt me een prima kerel maar je bent stoker van beroep. Dus ik ga wat anders doen. Figuren als Anil, jij en die zweverige MenS zijn toch niet te overtuigen.

Ik ga lekker een boek lezen van Zwagerman, gewoon omdat het (nog) kan!

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Ik stelde je een vraag. Dat is iets anders dan iemand woorden in de mond leggen. Zelf goed lezen.

Je roept op tot vergelding. Ontslag lijkt je hier een gepaste maatregel. Het siert je, dat je zelf geen bezwaar maakt, wanneer iemand jouw ontslag opeisen.

Iedereen discrimineert. Jij en ik ook.

Als ik dat stelselmatig openlijk doe, dan loop ik het risico, dat iemand dat beschouwt, als het zaaien van haat. Bijvoorbeeld naar roodharige lesbische indianen toe.

Volgens mij doet mijn eigen huidskleur of ras niet ter zake als overtreder van de wet.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Je lijkt mij ook een geschikte vent.
Roeshoofd hemelt van Zwagerman is een aanrader.
Veel leesplezier.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Coco

Geen kwaad woord over roodharige lesbische indianen. Daar fantaseer ik al jaren over.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@peter

Je smaak is uitstekend.
Geen kwaad woord.

Peter Schmitz

re: Het Culturele Drama

Door Peter Schmitz 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ peter

'Gesubsidieerde mantra': Wilders wordt ook gesubsidieerd hoor, en heeft ook nogal wat mantra's.

1. We hebben toch problemen met de mensen die er al zijn, volgens Wilders? Dus wat levert zo'n stop dan op voor 'de problemen' van nu???

2. Wie stelt 'die dwingende eisen van islamieten'? Wanneer zijn ze gesteld? Waar staan ze vermeld? --- Nou??
Welke partij omarmt "deze eisen" in hun partijprogramma? -- Precies, geeneen.

Niet zo klakkeloos loze kreten napraten.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 16/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter Schmitz

Aan jou de eer, om de honneurs waar te nemen.

Ik ga de regen trotseren.

Succes.

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ Peter Schmitz

Jij zegt:

1. We hebben toch problemen met de mensen die er al zijn, volgens Wilders? Dus wat levert zo'n stop dan op voor 'de problemen' van nu???

Nou, dweilen met de kraan open werkt niet, toch? Ons land bezwijkt onder de sociale druk van kansarmen die we hier toelaten. Dus graag een stop.

2. Wie stelt 'die dwingende eisen van islamieten'? Wanneer zijn ze gesteld? Waar staan ze vermeld? --- Nou??
Welke partij omarmt "deze eisen" in hun partijprogramma? -- Precies, geeneen.


Zeg, in welk land leef jij? Op kleine schaal stelt de islam steeds meer eisen in NL. Op scholen (gescheiden zwemmen, geen sinterklaas, etc), in ziekenhuizen en wat dies meer zij. Zie jij echt niet in dat joden, homo's, atheisten (vooral islamitische afvalligen), vrouwen, homo's, kunstenaars en critici het in ons land met de dag moeilijker krijgen?
En over partijprogramma's: de PvdA subsidieert allerlei schimmige islamitische bewegingen. Van moskeeen tot het uitnodigen van kwaadaardige imams. Lees jij wel eens de krant ofzo?

peter

re: Het Culturele Drama

Door peter 16/09/10 (9 jaren geleden)

En waar blijft het protest tegen het halal-slachten? Tienduizenden dieren worden in ons land dagelijks gruwelijk gekeeld. En we zwijgen liever. Want anders zijn we nazi's.
Waar blijven degenen die zichzelf progressief noemen? Lafaards zijn het.

Peter Schmitz

re: Het Culturele Drama

Door Peter Schmitz 16/09/10 (9 jaren geleden)

@ peter

1. "Dus graag een stop."
Je hebt geen antwoord gegeven op de vraag in welke zin dat een oplossing zou kunnen zijn voor de problemen die er nu zijn, volgens jou c.s.

2. "Op kleine schaal stelt de islam steeds meer eisen in NL. Op scholen (gescheiden zwemmen, geen sinterklaas, etc), in ziekenhuizen en wat dies meer zij. Zie jij echt niet in dat joden, homo's, atheisten (vooral islamitische afvalligen), vrouwen, homo's, kunstenaars en critici het in ons land met de dag moeilijker krijgen?"

De islam kan geen eisen stellen, mensen wel.
Waar staan die eisen? WIe stelt ze? En wat zijn die eisen precies? - niet zo in algemeenheden blijven kletsen.

Verder is het niet de islam die het m.n. joden en homo's moeilijker maakt, maar nederlandse jongens van allochtone afkomst. In hoeverre dat met de islam te maken heeft, is niet duidelijk.
Het enige waar ik het mee eens ben, is dat die pesterijen inderdaad een probleem zijn.

3. "de PvdA subsidieert allerlei schimmige islamitische bewegingen."

Dat doet de PvdA niet, maar wel de gemeente, ministeries en zo. Dat zijn tot nu toe democratische instituten waar meerdere partijen meebeslissen.


4. "En waar blijft het protest tegen het halal-slachten?"

Jij bent dus vegetarisch, begrijp ik? En haalt nooit bio-industrievlees bij de supermarkt? Wel eens in een Nederlandse slachterij geweest? Ik wel hoor. Dus daar protesteer jij ook tegen? Dat vind ik goed van je!

NaN

re: Het Culturele Drama

Door NaN 17/09/10 (9 jaren geleden)

Beste Peter Schmitz, Coco, Rien, Anil Ramsas, Mens e.a.,

Het gaat niet werken. Binnen enkele jaren zal de PvdA tot een marginale partij zijn gereduceerd, en, dat hoort ook zo.
Eindelijk.
De PvdA had zichzelf moet opheffen toen haar kerntaak, het verheffen van de arbeider, was volbracht. Omdat ze toch door wilde gaan met bestaan, heeft ze een taak kunstmatig gecreeerd: het troetelen van moslims.
Het is over. Wat je hoort door de strot van Ramsas is het gereutel van stervend oud links.
Wat heerlijk zal dat zijn; niet meer dat eeuwige verongelijkte gezeur van de linkse arrogantsia.
Welkom rechts kabinet. Eindelijk gerechtigheid. Ons werk is volbracht.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 17/09/10 (9 jaren geleden)

Door Peter Schmitz 16/09/10 (gisteren)

Dit soort vragen kun je blijven stellen maar de ras PVV-er antwoord hier niet op.
Deze staan in de wilders doctrine en kunnen realiteit niet meer van nonsens en leugens onderscheiden.

Alles komt neer op de schuld van links maar als je ze de feiten onder ogen brengt met de bewijzen erbij dan blijft het oorverdovend stil.

Men zegt al blij te zijn met Rechts (coalitie) maar dan vraag ik me echt af als econoom waar deze mensen dit vandaan halen.

Elke dag komen er signalen bij, het uitlekken van onderhandelingen, dat het juist de werkende groep tot 1,5-2 modaal is die de volle bezuinigingen mogen betalen.

Aangezien geen 1,5 miljoen Nederlanders boven die grens verdienen maar wel zoveel op de PVV gestemd hebben en nog een groot aantal op de VVD dan vermoed ik dat er behoorlijk demagogisch te werk is gegaan door Rechts met de plannen die zij voorstelden tijdens de verkiezingen.

Het is gewoon niet mogelijk dat iemand onder ene inkomen van 1,5 x modaal op Rechts stemt als ze zich uitermate bewust waren geweest van de inhoudelijkheid en plannen van deze partijen.

Ik verwacht dan ook een zeer grote maar vooral heftige onrust als de klasse onder 1,5 x modaal gaat merken waar hun partij voor staat en wat het voor hun persoonlijk betekent.

Het zou zomaar in een complete anarchie kunnen escaleren.
De te verwachten toename van werklozen zodra de VVD plannen doorwerken bv.
Koppel dat maar eens aan max. 12 maanden ww in een tijd waarin werk niet voorhanden is.

Betekent voor deze mensen na 12 maanden 70% op bijstandsnivo uitkomen.
Geen hulp of omscholingstrajecten meer door de bezuinigingen.
Gedwongen uit huis zettingen, verkoop woningen om even 2 ernstige zaken te noemen.

Nederland, de wereld, heeft een probleem met haar consumptie gedrag, niemand wil minderen en de lasten die we nu dragen voor onze manier van leven leggen we neer op plaatsen en mensen met een gemak waarbij realiteit en eerlijkheid volledig weggevaagd worden.

Het wordt tijd dat we uit de stellingen Links en Rechts stappen en kijken naar realiteit.
Want het is wel Rechts wat ons al 50 jaar nekt door haar zucht naar vermogen en rijkdom.

Nu wil men Rechts de crisis laten oplossen die zij zelf veroorzaakt heeft en men zegt dat dit een zege is?

Ja natuurlijk, als je dochter verkracht wordt dan vraag jij ook aan haar verkrachter het meisje te gaan troosten en op te lappen.
Het is zo logisch :)

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 17/09/10 (9 jaren geleden)

Door NaN 17/09/10 (3 uren geleden)

Mag ik u over 2 jaar aan deze woorden herinneren?

Over 2 jaar als u beseft wat Rechts u gebracht heeft en nog gaat brengen?
Misschien rekent u wat minder makkelijk dan ik het kan, misschien kunt u moeilijker een tijdlijn vullen met gegevens die in uw toekomst gaan werken, misschien interesseert u niets anders dan elke sociale maatregel om zeep helpen, misschien haat u moslims zo erg dat u zelf liever niet te eten heeft dan u een moslim toelaat of toe staat in Nederland te zijn.... wat het is....

Mag ik u aan uw woorden herinneren over 2 jaar?
Want u stelt "ons werk is klaar" mar ik vermoed dat u geen werk heeft tegen die tijd dat u denkt klaar te zijn en er weer horden linksen moeten opdraven om weer de echte rampen van Rechts op te ruimen.
Dit is al eens eerder gebeurd onder het enige Linkse kabinet dat Nederland heeft gekend kabinet Den Uyl.

De rest van de kabinetten waren midden of rechts te noemen.

Maar goed deze info zal niet aan u besteed zijn.

Rik Pinxten

re: Het Culturele Drama

Door Rik Pinxten 17/09/10 (9 jaren geleden)

Beste heer Ramdas,
Ik schrijf ook regelmatig over cultuur en multicultuur (boeken). Ik deel je mening en analyse. Ik vrees dat de verkokering groter is dan ooit, en dat wat Kristeva 'nihilisme' noemt nu veralgemeend is: we zijn (ook Vlamingen uiteraard) omdat /voor zover we consument zijn. Rijk en gesloten. Rechts. Oplossingen zijn oa meer cultuur, meer immaterialiteit. Europa is ook zo stil, zo navelstaarderig. Ik vrees voor rechtse reacties in de komende tijd. Grote vraag: hoe geraken we uit de spiraal, zonder (al teveel) ongelukken?

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

@NaN

Wat heb ik met de PvdA te maken en hoe weet jij op welke partij ik stem? Nogal voorbarig van je.

@MenS

Als jouw worst case scenario uitkomt en er onlusten ontstaan onder teleurgestelde kiesersvolk, dan zijn er nog minimaal twee zondebokken aan te wijzen, namelijk om te beginnen (criminele) allochtonen en de zogenaamde linkse kerk. Succes verzekerd.

demotalk

re: Het Culturele Drama

Door demotalk 17/09/10 (9 jaren geleden)

Hello,

Ik kom overeen met de mening in dit artikel. Het valt me op dat niet veel mensen er mee eens zijn maar ja misschien behoor ik ook tot de "snobs" die vinden dat het cultureel niveau, of peil laag staat (en ik praat over algemene ontwikkeling, dus basis kennis en/of sociale omgang) dat het verschijnsel algemeen is. Maar dat wisten we al of niet? Nu, de vraag is: what next? Kunnen we er nog iets aan doen of is alles al uitgeprobeert? Mensen zijn tenslotte maar mensen die ook in de sociale diensten of op school zitten: een goede leraar kan een hele klas naar boven trekken: kwaliteit en animus, daar gaat het om. Bestaat het nog? Niet veel meer, vandaar de huidige toestand.

rools

re: Het Culturele Drama

Door rools 17/09/10 (9 jaren geleden)

Kennelijk maakt de toon waarop het debat gevoerd wordt wel degelijk uit.

Peter Paul

re: Het Culturele Drama

Door Peter Paul 17/09/10 (9 jaren geleden)

Dus nu zijn de hollanders de kwade genius achter het mislukken van het multiculturele drama. Laat ik je dit zeggen; in de jaren 70 hebben mijn vrouw en ik, toendertijd wonende in Amsterdam-Oost, de grote teloorgang van ons ooit zo geliefde landje van heel dichtbij mogen aanschouwen. De buurt waar wij woonde bestond uit rasechte Amsterdammers met een zeer hoog sociaal saamhorigheids gevoel. Eerst gingen de kleine winkeltjes dicht om daarna te worden overgenomen door onduidelijk volk. Vervolgens werden scholen omgevormd tot islamitische gebedsruimtes waarbij ik op vrijdagmiddag verzocht werd om mijn auto 2 wijken verderop te plaatsen. 1983 hadden we er, na diverse inbraakpogingen van auto en woning, helemaal genoeg van en zijn vertrokken naar het platteland.
Wat ik maar wil zeggen is dat ik NOOIT geloofd heb ik die z.g. multiculturele samenleving maar was toendertijd een roepende in de woestijn. "Ze komen ons verrijken", werd ons keer op keer door de strot geramd.
Het tegendeel is waar gebleken. De enorme sociale en maatschappelijke onrust hangt Nederland nu als een molensteen om de nek.
En dan maakt Anil Ramdas mij uit voor tokkie, niet wetende dat vele mensen uit hun geliefde stadsbuurten zijn weggejaagd. Ik hoop dat de rechtse regering paal en perk gaat stellen aan het gedrag van allochtonen en dat ze zwaarder zullen gaan straffen en dat de politie verregaande bevoegdheid krijgt op het gebied van ordehandhaving.
We kunnen wel aan dat dooie (multiculturele) paard blijven trekken maar anno 2010 moet toch iedereen (behalve natuurlijk de 'linkse' luchtfietsers) toegeven dat het niet werkt en ook nooit gaat werken.
Oplossing ? Grenzen dicht en de allochtonen bewegen terug te keren naar het land van herkomst. Een andere oplossing zie ik niet. Doen we niets dan zie ik de toekomst zeer somber in en hebben we straks op alle fronten depressieve bevolkingsgroepen met zeer korte lontjes. Een volksoproer sluit ik dan niet uit.
U mag mij familie Flodder noemen, (ben afgestudeerd Nederlandicus en stem op de PVV) maar het nederlandse volk weet het gelukkig beter.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

@Peter Paul

Vroeger ging het ook weleens mis onder de autochtone bevolking. Zelfs in Amsterdam-Oost.

Foute vrienden: http://player.omroep.nl/?aflID=11390863

Documentaire van Roy Dames. Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bobbie en Jantje van Amsterdam zijn bloedgabbers uit de Amsterdamse penose.

Regisseur Roy Dames filmt hun ups en downs sinds begin jaren '90. De vrije jongens proberen uit de criminaliteit te blijven, maar hun bier is altijd weer frisser dan hun zaakjes.

Een documentaire over hang naar vrijheid, intens leven en vriendschap aan de zelfkant van de samenleving.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 17/09/10 (9 jaren geleden)

Door Coco 17/09/10 (3 uren geleden)

Als je schuldigen nodig hebt tegen die tijd.

Vermoed van niet omdat je op straat de onrusstokers wel herkent.

Maar wat de Linkse kerk aangaat.
Krijgen die nu al niet te pas en te onpas overal de schuld van?

Wilders bv. legt alles bij de Linkse Kerk neer terwijl dat wat hij aankaart door de Rechtse Kerk is veroorzaakt in de jaren 50 tot 90 en nu zich weer herhaalt.
Grenzen open voor goedkope arbeidskrachten.

Hoe hou je dus een fictieve vijand en leugen in stand?
Door naar Wilders te lusiteren :)

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS

Lees jouw en mijn woorden nogmaals goed door. Dan kun je zelf concluderen dat we het eens zijn.

Het is altijd de schuld van een ander, als het beleid faalt. Dus naar de toekomstige zondebokken kun je nu al behoorlijk goed gissen.

Verder zit je er volstrekt naast wat betreft mijn politieke voorkeur.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 17/09/10 (9 jaren geleden)

Door Peter Paul 17/09/10 (1 uur geleden)

U leest alleen in goed en fout?

Wat er bedoeld wordt is dat het "mislukken" van de integratie niet alleen bij de immigrant gelegd kan worden omdat de Nederlander zich heeft verschanst achter zijn boerenkool met spek zonder zelf een hand uit te steken naar de ander.
De Nederlander heeft alleen geëist.
De immigrant moest het vuile werk opknappen en verder waren ze rechteloos.

De PvdA heeft daar een eind aan gemaakt in de jaren 70. De immigrant kreeg wat rechten, mensenrechten wel te verstaan.
De PvdA heeft NL behoed voor het vervallen naar een barbarenland zo ze in het gehele verleden altijd is geweest, uitbuiters en dievengilde van alles wat andere landen te bieden had.
We roemen vaak over deze periode uit ons verleden maar degene die echt de geschiedenis kennen weten dat de Hollander wereldwijd zeer gehaat en gevreesd werd.

U spreekt van Amsterdam Oost en dat de immigrant die kant geheel heeft verloederd.
U geeft zelfs een voorbeeld hoe dat gegaan is.

Laat ik u uit uw leugen halen.

De kleine winkeltjes zijn door de Rechtse Kerk verdrongen.
De grootwinkeliers hebben het kruideniertje op de hoek het leven onmogelijk gemaakt.
Niet de immigrant, deze hebben enkel de kruidenier uit de brand geholpen door de panden over te nemen en een andere bedrijvigheid erin te huisvesten.
De Rechtse leugen is snel maar er zijn nog steeds mensen die de waarheid kennen en uitdragen, u bent mij tegen gekomen.

U vervolgt met "ik heb nooit geloofd in een multiculturele samenleving. "
Juist mensen als u is waar de schrijver van dit artikel op doelt.
Mensen die star en stijf hun belangen voorop stelden en geen millimeter over de grens wensten te kijken anders dan een vakantie en commanderen.

U bent naar het platteland gegaan en hebt zich in de koeienvlaai verschanst.
Met dat gedrag heeft u elke vooruitgang geblokkeerd, uw vooruitgang dan wel te verstaan.
U leeft dus nog steeds in de jaren 50 voor de Rechtse Kerk de "multikliek" naar Nederland haalde.

Ach, ook uw situatie is aan een houdbaarheidsdatum gerelateerd waarmee ik wil zeggen dat die situatie ook eens stopt en naar het huidig jaartal zal transformeren :)

De sociale onrust is door de Rechtse en extreem rechtse lieden veroorzaakt.
De rechtse kerk heeft wereld wijd voor enorme kosten gezorgd.
U weet wel het immoreel afromen en schatrijk willen worden ten koste van de gewone mens?
En nu is dat zo ernstig fout gelopen dat de wereld op de rand van de afgrond staat en nog roept u dat Rechts u zal helpen?

Ja ja, natuurlijk zal Rechts dat.
Ze heeft vooraf aan de verkiezingen al gezegd dat U als laagbetaalden tot 70.000 euro de rekening voor het wangedrag van Rechts zal krijgen maar vele PVV en VVD stemmers hebben toen niet echt opgelet omdat de kreet "de moslims zijn overal schuldig aan" harder klonk dan uw gezonde verstand aankon.

Nu zit Nederland met een behoorlijk probleem.
Een probleem veel groter dan de kredietcrisis.
Het probleem dat de kiezers zeggen Rechts haalt ons uit de problemen terwijl Rechts deze veroorzaakt heeft.

Dat is zoiets als: u vraagt de inbreker of hij morgen nogmaals langskomt om de rest op te halen.

Dan schreeuwt u ook om zwaarder straffen terwijl al 15 jaar bekend is dat dit niet helpt, de recidive onder zwaar gestraften vele malen hoger is dan onder de psychologische en begeleidende aanpak.

De vraag die mij opkomt is dan "wilt u wel vooruitgang of is het uw onderbuik die mensen gewoon wilt vernederen en krenken"

Bent u bv. ook voor uw recht op beledigen?
Of bent u van mening dat de VVM grenzen kent?

Uw oplossing grenzen dicht.
U mag uw huiswerk gaan maken.
De grenzen zijn dicht, al jaren maar u zult meer moeten doen om aan eerlijke informatie te komen dan naar Wilders luisteren omdat deze man de constante leugen hanteert.

Kunt u mij aangeven hoeveel immigranten wij vorig hebben gehad?
Hoeveel daarvan moslims waren?
Doe de moeite en haal die gegeven van internet ze staan gewoon open en bloot op de site van het CBS.
Als u toch op die site bent kijk dan ook even naar de kabinetten en wie er verantwoordelijk is voor deze zooi.
Hou dan ook meteen op de leugen vast te houden en stap in de waarheid.

Grenzen dicht...... laat me aub niet lachten van verdriet over zoveel non-kennis en leugen.
De grenzen zijn door de VVD voor ongeletterden en niet opgeleiden open gezet Polen enz. de Marokkanen van de toekomst.

Maar geen hond die dat ziet of registreert lijkt het, wel zeuren en gillen over moslims nu Wilders dat als
enig punt op zijn Israëlische agenda heeft staan.

Geert Wilders die lid is van de Israëlische Politieke groepering die als enig doel heeft een Etnisch gezuiverde Joodse Staat.
Van die groep en de extreem rechtse (tea party) Amerikanen die tegen alles zijn wat onder miljonair zit krijgt Wilders zijn centjes.

Ook u zou dat aan het denken moeten zetten.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 17/09/10 (9 jaren geleden)

Door Coco 17/09/10 (2 uren geleden)

Klopt het ging ook wel eens erg fout met de autochtoon.
Ik kan me nog een hilarisch maar diep triest voorval in amsterdam herinneren.

De telegraaf (wie anders) berichtte begin jaren 80 dat er een Marokkaan of Turk was opgepakt voor een enorm aantal inbraken en intimidaties.
Koppen groot in de krant.

Ze moesten op last van de politie rectificeren.
Kwam op pagina 36 in punt 6 ongeveer.

Wat was nu gebleken.
De telegraaf had in die tijd voor de meeste politieburo's reporters staan die registreerden en informeerden.
In dit geval werd een donkere man binnen gebracht op verdenking van die overtredingen.
De man bleek ook de dader te zijn.
Echter nadat ze deze man ondervraagt hadden en hij onder de douche was geweest (hij zat onder het kots) bleek het een kaaskopje te zijn uit zaandam.

Zo manipuleert de mesn zichzelf, de media de mens en zijn we het eind kwijt als enige waarheidsbevinding niet hoog in het vaandel staat.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS

Wat hoop je hiermee te bereiken?

De stelling is dat de grootste drama van de afgelopen dertig jaar de verloedering is in onze omgangsvormen.

Je nodigt anderen uit, om dat te laten ontaarden in een Jihad en Anti-Jihad moddergevecht over het Midden-Oosten.

We dreigen te ontsporen in de Godwin aller Godwins.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS

LOL @ Dat verhaal over de inbreker.

Pakjes Piet op heterdaad betrapt.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 17/09/10 (9 jaren geleden)

Door Coco 17/09/10 (3 minuten geleden)

Godwin is een terechte wet geworden maar maak nu niet de fout door alles daaronder te schuiven.

Wat waar is is waar en mag gezegd worden.

Nu is eht zo dat tegenstanders van waarheden die hen niet uitkomen direct gillen over Godwins Law maar ondertussen laten ze zien niet te weten war die over gaat.

Pas op dat het jou nu ook niet overkomt.

Waar beland ik volgens jou in een Godwin?
Geerts financiers?
Tea party?
Vertel het maar dan geef ik je de link waar je deze waarheden op je gemak kunt nalezen.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 17/09/10 (9 jaren geleden)

Door Coco 17/09/10 (9 seconden geleden)
@MenS

LOL @ Dat verhaal over de inbreker.

Pakjes Piet op heterdaad betrapt.
************************************************

Ja, inderdaad, hilarisch maar zo diep triest.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS

Het aanhalen van jouw punten, waardoor we afdwalen van het onderwerp van de column: verloedering in omgangsvormen is drama.

Het is een grote sprong naar het MO.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS

Helaas ik moet ervandoor.

Misschien tot later.

MenS

re: Het Culturele Drama

Door MenS 17/09/10 (9 jaren geleden)

Door Coco 17/09/10 (1 minuut geleden)

Rand info is geen item waaruit een discussie ontspoort maar een ondersteuning voor feiten, onderbouwing van argumentatie van het waarom.

Het MO in dit geheel beperkt zich dus tot de werkelijke achtergrond van Wilders. Een achtergrond die hij zelf gemaakt heeft door op 17 jarige leeftijd Naar Israël te gaan en politiek actief te worden.

Achtergrond informatie kan veel verhelderen maar mag nooit de draad worden en dat is aan jou en mij.

Geen Godwin dus.

Godwins law houdt kort gezegd in dat indien men zonder argumenten zit (voor sommigen voldoende als ze het gevoel hebben het onderspit te delven maar het niet wensen) men direct zijn toevlucht zoekt tot uitspraken waar nimmer iets tegenin gebracht kan worden, zoals WOII.

Maar als ik jou bv. aangeef hoe ik de PVV zie ne dan doel op haar programma, kleuren en logo waar je duidelijk de NSB programma punten in leest, het logo en de kleuren zo goed als identiek zijn dan is dat geen Godwin maar een feit.

En feiten kunnen nooit een Godwin zijn omdat het als rand info meekomt ter verduidelijking en niet als oorwassing of bedoeld de ander de mond te snoeren :)

Arie

re: Het Culturele Drama

Door Arie 17/09/10 (9 jaren geleden)

Als je de schrijfsels van Anil Ramdas een beetje volgt, blijkt hij zijn eigen racisme steeds minder te verbergen. Ook in dit stukje sijpelt de ongegeneerde autochtonenhaat helaas duidelijk door.

Ramdas verkeert alleen in de waan dat hij een intellectueel genie is - aangepraat door politiek-correcte autochtonen die iedere allochtoon ophemelen die een beetje kan schrijven - en dat racisme alleen bij domme autochtonen voor komt. Dus hij mag alles mag zeggen over 'die Hollanders' wat in hem opborrelt.

We maken in Nederland langzaam de stuiptrekkingen van de politiek-correctheid mee, en voor sommigen is het inderdaad even wennen dat ze hun leugens niet meer aan Jan Modaal kunnen slijten.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

@MenS

Een puntje voor jou.

Deel je wel mijn mening, dat we de fanatiek ingegraven pro~ en anti-Israël standpunten beter hierbuiten kunnen laten? Daar zijn andere reactiepanelen al hopeloos op vastgelopen. De Pro~ en Anti-Jihadi's hebben meer dan voldoende strijdarena's in Cyberspace.

Waar zie jij mogelijke oplossingen voor 'Het Culturele Drama'?

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 17/09/10 (9 jaren geleden)

1. Migratie sinds de Gouden Eeuw

Of de eerste mens uit Afrika of uit Azië afkomstig is, daarover zijn de geleerden het niet eens, maar dat hij niet uit de lage landen aan de Noordzee komt, wordt algemeen voor waar gehouden. Zo gezien zijn alle Nederlanders allochtoon.

Ook recenter feitenmateriaal steunt deze stelling. De oude Romeinen beschreven de Rijndelta als een moeras, een poel van veen en modder, waarin het slecht
toeven was en waarin ook nauwelijks iemand leefde.

Tijdens het bewind van Karel de Grote, omstreeks 800 keizer van het Heilige Roomse Rijk, bedroeg het aantal inwoners binnen de huidige Nederlandse grenzen naar schatting enkele honderdduizenden. Deze waren grotendeels uit het huidige Duitsland afkomstig en dus eveneens allochtoon.

Pieter Lakeman: Binnen Zonder Kloppen

*Op naar de volgende Gouden Eeuw.*

bobbie

re: Het Culturele Drama

Door bobbie 17/09/10 (9 jaren geleden)

Ik snap de opmerkingen niet dat Ramdas zijn racisme niet kan verbloemen. Is het racisme als je je afschuw uitspreekt over het gebrek aan cultuur bij een groot deel van de Nederlanders? Het is pas racistisch als je veronderstelt dat de kritiek van een bruine man op Nederland racistisch is.
Ik kan me prima vinden in de strekking van zijn verhaal. Om het in dezelfde zwaar aangezette termen te gieten, je kunt een aap wel aankleden als een mens maar daarmee is het nog geen mens.
Jan met de pet kreeg wel het inkomen maar niet de culturele bagage die hoort bij de middenklasse. Het enige verwijt dat je Ramdas kunt maken is dat hij waarde hecht aan de burgerlijke cultuur van de middenklasse.
Bovendien en daar gaat het mij primair om, wie is meer elitair, degene die jan met de pet aanspreekt op zijn tokkiegdrag of degene die hetzelfde tokkiegedrag ziet maar zegt dat zij er niets aan kunnen doen. Is dat niet net zo aanmatigend als een Jezus aan het kruis die vraagt om vergeving van hun zonden. Dat we ons best moeten doen hen opnieuw op te voeden. Dat niet zij maar wij gefaald hebben om hen de juiste weg te laten zien.
Is dat niet tenhemelschreiend elitair?

Lucas

re: Het Culturele Drama

Door Lucas 18/09/10 (9 jaren geleden)

Nederland is afgegleden naar het niveau van een bananenrepubliek. Alleen in een bananenrepubliek kan iemand die vervolgd wordt door justitie deel uitmaken van de regering. Je kunt ook niet anders verwachten als men zich jaren nadien nog druk maakt over een zelfverklaarde dorpsgek die na een wilde achtervolging op de fiets slachtoffer werd van zijn agitatie. Tegelijkertijd haalt men de schouders op over het grote aantal Antwerpse diamanthandelaars dat is weggejorist door een HIV-geinfecteerde Marokkaanse schandknaap/acteur.en de miljarden die dat de gemeenschap kost. Het laatste is immers een kwestie van de heilig verklaarde marktwerking en daar moeten nu eenmaal offers voor worden gebracht. Sterker nog, toen in een televisieroddelprogramma in de vooravond de acteerprestaties van desbetreffende Marokkaan in twijfel werden getrokken en een van de presentatoren daar tegenin bracht dat de jongen toch in een hoop series speelde werd dat door zijn collega gepareerd met een schaterend "Hans Kemna!" waarna beide presentatoren elkaar een high five gaven. Een PVV-raadslid komt alleen met het lumineuze idee om de echtgenotes van de diamantairs te tatoeëren "omdat zij niet eerlijk zijn geweest".

Pete

re: Het Culturele Drama

Door Pete 18/09/10 (9 jaren geleden)


Tsjaa.. een uitprobeersel om "White Trash" uit hun tent te lokken. Internet is het riool van de "White Trash" oftewel...Onderklasse...Arme blanken...Laag opgeleiden..

En dan deze: "ze zijn onvoorspelbaar en hebben bij voorbaat geen respect voor welke morele autoriteit dan ook" (en politieke)


Welke autoriteit ? die van Allah ? Het morele anker van moslims.
Die van de Trimurti ? of Lou de palingboer ?

Wodt altijd een beetje misselijk wanneer bepaalde Homo Sapiens de morele autoriteit gaan opeisen.
En mensen die anders denken, wegzetten als oud vuil.
(je collumn is een prima beschijving van je eigen morele gedachtengoed)

Respect moet van 2 kanten komen voor het geval je dat nog niet wist, en zolang het maar van 1 kant komt, worden de respectvolle kant op den duur opgegeten

Liever hier (in Holland) geen anarchie, of bomaanslagen en de wet van de jungle.
Wat onherroepelijk gaat gebeuren met die ongecontroleerde import door de linkse "guttmensch"

(iets wat "white Trash" op zijn vingers zo kan na tellen, je weet wel 1 plus 1 is 2)

Immigratie stop graag voor moslims, over 10 jaar kijken we weer verder.

Probeer je morele praatjes en je gedachtepolitie praktijken liever uit op je eigen rasgenoten (Ironie) en andere religiedwazen, een wereld vol.


met vriendelijke groeten

Pete
(een PVV stemmer, dus "White Trash")

De wereld is van iedereen, en hij is groot genoeg, maar wil wel graag een plekje voor mij en mijn familie, waar we in vrede kunnen leven. Waar de morele autoriteit in je zit en niet wordt op gedrongen en geindoctrineerd door achterlijke religiedwazen.

Joost Zwagerman

re: Het Culturele Drama

Door Joost Zwagerman 18/09/10 (9 jaren geleden)

En omdat Ramdas zich maar blijft fixeren op persoonlijke aanvallen: hij weet inmiddels dingen van me die ik niet eens van mezelf wist. Zo weet hij te vertellen dat ik onderwijzer ben geworden en van school werd verwijderd wegens 'gedragsprproblemen'. Huh? Enig rondzoeken op internet leerde dat Anil, als asltijd schermend met zijn academische scholing, zijn informatie van wikipedia heeft! Wikpedia! Dat was nu toch juist een doorn in het oog van academisch geschoolden omdat iedere anonymus daar maar kan neerzetten wat ie wil, waarna een particuliere oprisping os verworden tot een feit - een wetenschappelijk feit zelfs. Laat ik Anil uit de droom helpen: ik was ooit bollenpeller, patatbakker, ijsverkoper, bordenwasser, tv-presentator, krantenjongen, boekverkoper en schoonmaker-in-het-ziekenhuis - maar onderwijzer? Nee. Had ik trouwens best mooi gevonden. Ik kan nog altijd voor de klas nu Ramdas mij zo genadeloos heeft ontmaskerd als witte achterlijke hufter. Na mijn middelbare school een HBO-opleiding gevolgd, dat zeker, de Pedagogische Academie -dus ik kan nog altijd gaan doen wat Anil wil dat ik heb gedaan- waarna ik naar Amsterdam verhuisde om er te gaan studeren. Nog samen met Xandra Schutte de werkgroep postmodernisme en intertekstualiteit gevolgd. Fijne tijden. Let wel: ík begin niet over die al te particuliere trivialiteiten, maar Ramdas wil het er blijkbaar dolgraag over hebben. Toch dienen die particuliere feiten een groter doel. Want ik meld het alleen opdat Ramdas zijn jihad tegen white trash bij kan stellen, nu ondergetekende -ik, de mastodont van white trash- zich ooit binnen de universitaire muren bevond. Anil, zelfs de universiteit is al vergiftigd! Hoeveel mensen bevinden zich wel niet binnen de poorten van universiteit/ Honderdduizenden? Hela hola, nu kun je je rijtje uitbreiden: RTL, SBS, PVV, UvA - overal dringt extreem-rechts door... Nog een schok voor Anil: ik stemde links. Brrrr. Waarom? Omdat ik blijf geloven dat er onder links nog mensen en partijen zijn die, anders dan Ramdas, wél streven naar een samenleving waar iedereen meetelt: ook de Nederlander met islamiitische achtergrond, maar ook de witte Nederlander uit de achterstandsbuurten. Noem dat naïef. Maar: liever naïef dan haatdragend, à la Ramdas. Ramdas hoort ook helemaal niet bij links thuis. Hij is hardcore Oudlinks - en dus rechts en reactionair, zonder dit te kunnen (of willen) beseffen. Dat is de kern van de tragedie van de Ramdas-achtigen. Denken dat je fijn-links bent, maar in woord en daad tonen dat je feitelijk reactionair en intolerant bent.
En om hem nu helemaal overstuur te maken: over een maand ga ik, onder gedeeld auspiciën van de mensen van deze website, De Buren, iets vertellen over Nederlandse literatuur en multicultuur aan studenten in Londen, Cambridge en Sheffield. Anil, sla alarm! Een achterlijke white trash-adept gaat lesgeven aan universiteiten in den vreemde! Bel de Britise Geheime Dienst op en vertel dat er een witte extreemrechtse hufter het Engels grondgebied onveilig gaat maken met achterlijke praatjes! Schakel de veiligheidsdiensten van Heathrow in en zorg dat ik word teruggestuurd door de bobby's aldaar. Een Nederlandse witte achterlijke mastodont zonder moraal en principes staat op het punt Engeland te vervuilen! Pak ze, Anil, pak ze allemaal... Je kunt het.

Coco

re: Het Culturele Drama

Door Coco 18/09/10 (9 jaren geleden)

Met betrekking tot rassen.

Racisme is de verzamelterm voor alle opvattingen die aan het begrip 'ras' een doorslaggevende betekenis toekennen bij het vaststellen of veronderstellen van karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens.

Anil Ramdas beperkt zich tot in zijn ogen 'white trash'. Het betreft een deel van de bevolking. Dus niet iedereen die zichzelf herkent in de typering 'white'. Zelf vind ik het nodeloos kwetsend, maar dit terzijde.

Als je er belang bij hebt, zou hierdoor ook elitaire snobisme kunnen afleiden en benadrukken in plaats van racisme.

deBuren

Het debat gaat door

Door deBuren 18/09/10 (9 jaren geleden)

Het debat gaat door onder Ramdas' slotoverweging: http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/white-trash-is-een-mentaliteit.

erdebe

re: Het Culturele Drama

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

Trouwens, ben jij diezelfde Anil Ramdas die zich indertijd beklaagde over de toon van het debat??

http://www.hetverraadvanlinks.nl/RamdasRutte.htm

Ja, dat ben jij he :-)

Ansie

re: Het Culturele Drama

Door Ansie 18/09/10 (9 jaren geleden)

Ramdas, die man met racistische ideeen over blanken.
Hij is zo gefrustreerd dat zijn god hem niet blank gemaakt heeft, dat alles wat blank is, het bij hem moet ontgelden. Wat een zielige gesubsidieerde man, die Ramdas.

erdebe

re: Het Culturele Drama

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

Ach....laat ik eens gek doen. Ik plaats het stukje hier gewoon nog even:

Op een mooie pinksterdag zijn er vast leukere dingen te doen dan kijken naar Buitenhof, waarschijnlijk het allersaaiste discussieprogramma van de publieke omroep. De thuisblijvers hadden afgelopen zondag echter voor één keer gelijk.

In de aanloop van de Kamerverkiezingen nodigt de redactie van Buitenhof elke week een lijsttrekker uit, die wordt uitgedaagd door een deskundige. Zo werd eerder GroenLinks-aanvoerster Femke Halsema over de ‘groene economie’ ondervraagd door oud-hoogleraar Arnold Heertje, en moest SP-nieuwkomer Emile Roemer het opnemen tegen de sceptische econome Barbara Baarsma.

VVD-lijsttrekker Mark Rutte kreeg voor de verandering geen econoom tegenover zich, maar een deskundige op het gebied van de multiculturele samenleving: de publicist Anil Ramdas, die van plan was om de liberale leider stevig aan te pakken vanwege de integratieparagraaf in het VVD-programma.

Het resultaat was een verbale inmaakpartij zonder weerga. Rutte scoorde punt na punt, daarbij geholpen door het onnozele verweer van Ramdas. In sommige tweets was sprake van een ’fenomenale’ Rutte, maar dat is te veel eer voor de kandidaat-premier. Ramdas gaf de ene voorzet na de andere. Rutte hoefde weinig meer te doen dan de perfecte ballen met een klein hoofdknikje in te koppen. Gespreksleider Jeroen Smit probeerde de spartelende Ramdas nog te redden, maar die opzichtige hulpactie maakte de zaak alleen nog maar erger.

NRC-intellectueel Ramdas had eigenlijk maar één argument in te brengen. De toon van het VVD-programma beviel hem niet. De liberale ideeën over integratie ademden de bekrompen geest van Rita Verdonk en misten de liberale ruimdenkendheid van Frits Bolkestein. Dat is altijd het leuke van dit soort discussies. De mensen die nu goedkeurend Bolkestein of Pim Fortuyn aanhalen, zijn veelal dezelfden die vijf of tien jaar geleden Bolkestein of Fortuyn aanvielen vanwege hun harde standpunten over integratie.

Nog geen vier jaar geleden bijvoorbeeld (‘Face to face‘, 9 oktober 2006) schreef Ramdas in NRC Handelsblad een lofzang op de Britse minister van justitie Jack Straw (Labour). Een artikel van Straw in de Guardian zou verplicht lesmateriaal moeten zijn op middelbare scholen. Shaw gaf namelijk het goede voorbeeld van hoe ‘het debat’ over islam en etniciteit ook zou kunnen worden gevoerd. Ramdas: “Jack Straw, dat moeten we van hem weten, is geen populist als Fortuyn en Wilders en niet geneigd tot het verlichtingsradicalisme van lieden als Bolkestein en Hirsi Ali.”

Dat was geen eenmalige sneer van Ramdas richting Bolkestein. Op 9 mei 2005 (‘Nederland op scherp‘) wond de NRC-columnist zich ook al op over de toon van het debat, zich beroepend op historicus James Kennedy, die ooit vaststelde dat de Nederlandse elite in de jaren na 1960 zonder slag of stoot overstag ging. “Ze kunnen niet anders, zegt James Kennedy, dan van het ene dogma in het andere vervallen, ze zijn zo makkelijk te bekeren dat het griezelig wordt. Bolkestein zei dat het multiculturalisme mislukt was. Fortuyn onderstreepte dat even en zie: gans Nederland blaat nu mee met het deficit van het multiculturalisme.”

Vier, vijf jaar later is Bolkestein opeens goed genoeg als figurant in een mislukte poging om Rutte in de verdachtenbank te zetten. De VVD-leider hoefde niet eens uit het knipselarchief te putten om de aanvallen af te weren. Op het eind sleepte Ramdas nog eens Wilders erbij in een wanhoopsoffensief. De VVD zou het nalaten om moslims te beschermen tegen PVV-oprispingen als de kopvoddentax. Rutte kon moeiteloos de vele keren opnoemen, dat zijn partij zich van het omstreden voorstel van Wilders had gedistantieerd.

De hoofdvraag na deze walkover is: Wat bezielde de eindredactie om deze joker tegen Rutte in te zetten. Ik denk dat het antwoord heel simpel is. Bij Buitenhof heerst kennelijk het idee dat Anil Ramdas een briljante essayist is. Schreef hij niet kort geleden in NRC Handelsblad dat ‘alle weldenkende mensen’ natuurlijk wisten dat Job Cohen de beste keus is?

Ik vrees dat veel weldenkende redacteuren van de publieke omroep net als Ramdas denken dat alle integratieproblemen worden veroorzaakt door ‘de toon van het debat’, en net zo geneigd zijn om Rutte, Verdonk en Wilders op één hoop te gooien. Dat verklaart de gretigheid waarmee deze intellectuele versie van Ella Vogelaar werd gepresenteerd als uitdager van Mark Rutte.

De treurige afgang van Ramdas is pijnlijk voor hem zelf, maar nog pijnlijker voor de makers van Buitenhof.

Geplaatst op 25 mei 2010

erdebe

re: Het Culturele Drama

Door erdebe 18/09/10 (9 jaren geleden)

@joost zagerman

Allemaal goed en wel, maar ga jij de wereld nou nog eens meedelen wat die "buitengewoon lucide argumenten" zijn die tegen Wilders zouden pleiten???

Ik heb ze tig jaar na dato nog niet mogen vernemen!
Je zou bijna gaan denken dat ze er gewoon niet zijn. Die mytische lucide argumenten van jou!

George

re: Het Culturele Drama

Door George 19/09/10 (9 jaren geleden)

Anil Ramdas heeft van zijn huidskleur en culturele achtergrond als het ware zijn "beroep" gemaakt. De rode draad in zijn columns is afgeven op blanken (en dan vooral Nederland) en achter elke boom en struik ziet hij racisme (en natuurlijk alleen afkomstig van blanken). Hij bombardeert zichzelf tot intellectueel! Gelukkig dat de blanken en Nederland zo in-en-in verrot en racistisch zijn, want anders had deze Anil geen broodwinning en was hij geen intellectueel. Nu Nederland wakker wordt uit de multiculturele nachtmerrie, komt de ware aard van Anil tot uiting. Gewoon een pathologische, megalomane racist.

A. Bak

re: Het Culturele Drama

Door A. Bak 19/09/10 (9 jaren geleden)

Wat een haatzaaier is die Ramdas. Hij vindt dat er te veel blanken in Nederland wonen.

Pim Derks

re: Het Culturele Drama

Door Pim Derks 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik ben via de satirische website Geenstijl in deze discussie beland. Ik kende de website van Anil Ramdas nog niet. Zijn televisieprogramma ken ik ook niet. Ik kijk al sinds de eeuwwisseling geen televisie meer en met het luisteren naar de Nederlandse radio ben ik een jaar of vijf geleden ook gestopt. Het peil was namelijk zo bedroevend laag dat ik er iedere belangstelling voor verloor. Daarom troffen mij de volgende passages in Ramdas' betoog:

‘De culturele beschaving van een groot deel van de Hollanders is net zo mislukt als die van een groot deel van de allochtonen. En dat komt omdat we cultuur minder belangrijk vonden, en omdat we onder de sociale kwestie alleen de materiële kanten verstonden.’

Ik vraag me af wie Ramdas precies bedoelt met ‘we’ wanneer hij zegt dat ‘we cultuur minder belangrijk vonden’. Bedoelt hij wellicht zijn eigen podia zoals de VPRO, NRC/Handelsblad, musea en bibliotheken? Veel van deze podia zijn de cultuur inderdaad minder belangrijk gaan vinden. Als kind uit een laaggeschoold milieu heb ik veel gehad aan de openbare bibliotheek, de publieke omroep en kranten en tijdschriften. Deze instellingen waren voor mij niet alleen een introductie tot cultuur, ze vormden in mijn beleving zelf een cultuur.

Ergens in de jaren negentig ging het mis. Bibliotheken hadden steeds minder te bieden, de meeste omroepen staakten hun goede cultuurprogramma’s op de radio, het hoorspel verdween, het correct gebruik van de Nederlandse taal verdween uit de ether, cultuurbijlagen van kranten en tijdschriften dunden uit, musea veranderden meer en meer in pretparken. Onder leiding van progressieve staatssecretarissen van cultuur werd onze spelling tot tweemaal toe veranderd. Ik ben van 1978 en al aan mijn derde spelling toe. Wat ik in de jaren tachtig op de basisschool heb geleerd is tegenwoordig kennelijk waardeloos. We horen vaak dat nieuwkomers Nederlands moeten leren. Ik vraag me inmiddels af welk Nederlands dat moet zijn.

Bovenstaande voorbeelden hebben mij gesterkt in de gedachte dat de politiek, toch al snel slachtoffer van de waan van de dag, zich maar beter niet met cultuur kan bemoeien. Wie van de politiek geld vraagt zal uiteindelijk moeten doen wat de politiek dicteert. Dat betekent in de democratische praktijk dat de middelmaat regeert. De Nederlandse cultuur draait voor het grootste deel op subsidies die door de politiek worden verstrekt.

Maar het kan gelukkig ook anders. Neem bijvoorbeeld de publieke omroep. Zelf ben ik bereid om van mijn kleine inkomen vijfhonderd euro per jaar af te staan voor dagelijks een paar uur goede radio en eventueel nog wat televisie. Zenders vind ik iets van het verleden: ik heb geen belangstelling voor een dagprogrammering want dat is alleen interessant voor mensen die doelloos op de bank blijven hangen. Liever zou ik een onafhankelijke internetomroep hebben waar iedere dag een paar goede programma’s op te horen en zien zijn. Als bij wijze van spreken dertigduizend cultuurliefhebbers elk een paar honderd euro per jaar zouden schenken had je al een mooi startkapitaal. Trek enthousiaste jonge mensen aan om programma’s te maken, het liefst met hulp van oudere vakmensen die jaren geleden aan de kant zijn gezet. Hou het klein en goedkoop in de vorm, maar laat het breed en rijk zijn aan inhoud.

Ik weet dat mijn voorstel het niet zal halen. Net zoals het voorstel om de abonnementsprijzen van bijvoorbeeld Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer te verdriedubbelen het niet zal halen. De Nederlandse intellectueel wil namelijk niet betalen voor zijn cultuur. Die laat een vakantie in Toscane of een reisje naar Bilbao niet schieten voor mooie radio of een degelijk weekblad. Als ze zelf in de cultuursector werkzaam zijn bedingen ze bovendien een steeds hoger salaris. Ramdas schrijft:

‘De ‘culturele samenleving’ is mislukt. Daarom zitten we nu opgescheept met zoveel platvloersheid die ons leven elke ochtend, elke middag en elke avond vergalt.’

Hij bedoelt waarschijnlijk de platvloersheid van De Telegraaf, SBS6, Geenstijl en het voetbalgeweld. Als ik denk aan platvloersheid denk ik echter vooral aan de VPRO, NRC/Handelsblad, Plasterk-achtige pretparkmusea, de radio die verworden is tot een jukebox van netmanagers en middelmatige weekbladen als VN en de Groene. Bij die instellingen is men vooral bezig met het eigen hachje in plaats van een nieuw cultureel elan te ontwikkelen. Ik vermoed dan ook dat Anil Ramdas niet slechter is geworden van zijn loopbaan in de cultuur. Zijn betoog maakt daarom een nogal povere indruk.

Pim Derks

re: Het Culturele Drama

Door Pim Derks 19/09/10 (9 jaren geleden)

Ik zie dat deze website geen aanhalingstekens verdraagt. Daarom verstuur ik mijn reactie opnieuw:

Ik ben via de satirische website Geenstijl in deze discussie beland. Ik kende de website van Anil Ramdas nog niet. Zijn televisieprogramma ken ik ook niet. Ik kijk al sinds de eeuwwisseling geen televisie meer en met het luisteren naar de Nederlandse radio ben ik een jaar of vijf geleden ook gestopt. Het peil was namelijk zo bedroevend laag dat ik er iedere belangstelling voor verloor. Daarom troffen mij de volgende passages in het betoog van Ramdas:

De culturele beschaving van een groot deel van de Hollanders is net zo mislukt als die van een groot deel van de allochtonen. En dat komt omdat we cultuur minder belangrijk vonden, en omdat we onder de sociale kwestie alleen de materiële kanten verstonden.

Ik vraag me af wie Ramdas precies bedoelt met we wanneer hij zegt dat we cultuur minder belangrijk vonden. Bedoelt hij wellicht zijn eigen podia zoals de VPRO, NRC/Handelsblad, musea en bibliotheken? Veel van deze podia zijn de cultuur inderdaad minder belangrijk gaan vinden. Als kind uit een laaggeschoold milieu heb ik veel gehad aan de openbare bibliotheek, de publieke omroep en kranten en tijdschriften. Deze instellingen waren voor mij niet alleen een introductie tot cultuur, ze vormden in mijn beleving zelf een cultuur.

Ergens in de jaren negentig ging het mis. Bibliotheken hadden steeds minder te bieden, de meeste omroepen staakten hun goede cultuurprogramma s op de radio, het hoorspel verdween, het correct gebruik van de Nederlandse taal verdween uit de ether, cultuurbijlagen van kranten en tijdschriften dunden uit, musea veranderden meer en meer in pretparken. Onder leiding van progressieve staatssecretarissen van cultuur werd onze spelling tot tweemaal toe veranderd. Ik ben van 1978 en al aan mijn derde spelling toe. Wat ik in de jaren tachtig op de basisschool heb geleerd is tegenwoordig kennelijk waardeloos. We horen vaak dat nieuwkomers Nederlands moeten leren. Ik vraag me inmiddels af welk Nederlands dat moet zijn.

Bovenstaande voorbeelden hebben mij gesterkt in de gedachte dat de politiek, toch al snel slachtoffer van de waan van de dag, zich maar beter niet met cultuur kan bemoeien. Wie van de politiek geld vraagt zal uiteindelijk moeten doen wat de politiek dicteert. Dat betekent in de democratische praktijk dat de middelmaat regeert. De Nederlandse cultuur draait voor het grootste deel op subsidies die door de politiek worden verstrekt.

Maar het kan gelukkig ook anders. Neem bijvoorbeeld de omroep. Zelf ben ik bereid om van mijn kleine inkomen vijfhonderd euro per jaar af te staan voor dagelijks een paar uur goede radio en eventueel nog wat televisie. Zenders vind ik iets van het verleden: ik heb geen belangstelling voor een dagprogrammering want dat is alleen interessant voor mensen die doelloos op de bank blijven hangen. Liever zou ik een onafhankelijke internetomroep hebben waar iedere dag een paar goede programma s op te horen en zien zijn. Als bij wijze van spreken dertigduizend cultuurliefhebbers elk een paar honderd euro per jaar zouden schenken had je al een mooi startkapitaal. Trek enthousiaste jonge mensen aan om programma s te maken, het liefst met hulp van oudere vakmensen die jaren geleden aan de kant zijn gezet. Hou het klein en goedkoop in de vorm, maar laat het breed en rijk zijn aan inhoud.

Ik weet dat mijn voorstel het niet zal halen. Net zoals het voorstel om de abonnementsprijzen van bijvoorbeeld Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer te verdriedubbelen het niet zal halen. De Nederlandse intellectueel wil namelijk niet betalen voor zijn cultuur. Die laat een vakantie in Toscane of een reisje naar Bilbao niet schieten voor mooie radio of een degelijk weekblad. Als ze zelf in de cultuursector werkzaam zijn bedingen ze bovendien een steeds hoger salaris. Ramdas schrijft:

De culturele samenleving is mislukt. Daarom zitten we nu opgescheept met zoveel platvloersheid die ons leven elke ochtend, elke middag en elke avond vergalt.

Hij bedoelt waarschijnlijk de platvloersheid van De Telegraaf, SBS6, Geenstijl en het voetbalgeweld. Als ik denk aan platvloersheid denk ik echter vooral aan de VPRO, NRC/Handelsblad, Plasterk-achtige pretparkmusea, de radio die verworden is tot een jukebox van netmanagers en middelmatige weekbladen als VN en de Groene. Bij die instellingen is men vooral bezig met het eigen hachje in plaats van een nieuw cultureel elan te ontwikkelen. Ik vermoed dan ook dat Anil Ramdas niet slechter is geworden van zijn loopbaan in de cultuur. Zijn betoog maakt daarom een nogal povere indruk.

Ronald

re: Het Culturele Drama

Door Ronald 19/09/10 (9 jaren geleden)

Het is natuurlijk onmogelijk in deze complexe samenleving om de vinger op de zere plek te leggen. Toch heeft hij een punt. Ik ken genoeg white trash. Ik woon er tussen. Ik wil daarmee niet afdoen dat "buitenlander" zijn hiermee goed gepraat is. De beschaafdheid van onze samenleving zit vooral aan de buitenkant. Het materialisme bedekt dat.

Jan de Boer

re: Het Culturele Drama

Door Jan de Boer 19/09/10 (9 jaren geleden)

"Die Hollanders die in die eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot deel white trash. Het zijn tokkies, het zijn families Flodder, met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers, dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn? Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen"

Dit is een zeer genuanceerde uitspraak; Ramdas heeft het hier immers alleen "een groot deel" van de mensen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
- is Hollander
- is woningbezitter
- heeft eigen auto
- kan met vakantie
- leest Telegraaf
- kijkt SBS 6 en RTL
- stemt PVV

Wat Ramdas over "een groot deel" van die mensen zegt, is toch gewoon waar?
En, zoals mensen het zelf zo graag zeggen: "De waarheid moet gezegd worden!"

Anton

re: Het Culturele Drama

Door Anton 24/09/10 (9 jaren geleden)

Waar Wilders zijn pijlen nog richt op de islam en het gedachten goed vind meneer Ramdas het nodig een paar miljoen mensen zelf uit te maken voor alles wat slecht is. De grootste haatzaaier lijkt me bij deze dan toch echt Anil.

josje

re: Het Culturele Drama

Door josje 26/09/10 (9 jaren geleden)

ook hier ben ik het weer meerdere keren tegen gekomen: de Westerse maatschappij die zo achter de gelijkheid van man en vrouw zou staan itt de islam, en wel uit de mond van mannen...Hoe is het mogelijk dat hier nooit iemand op reageert? Sinds wanneer staat de Westerse maatschappij achter de gelijkheid van man en vrouw? behalve nu dan, nu het politiek opeens goed uit blijkt te komen om vrouwen met een hoofddoekje als zielige onderdrukte slaafjes af te geschilderen. [hoe paternalistisch trouwens. alsof deze vrouwen zichzelf niet kunnen redden] Vrouwen in het Westen zijn nóóit gelijk beschouwd geweest aan mannen, ook nu niet. Vrouwen worden door mannen in de Westerse maatschappij, met Amerika als topvoorbeeld, niet anders dan als domme, leeghoofdige lustobjecten weg gezet, die niet hetzelfde hoeven te verdienen en die ook en vooral voor Westerse mannen niet veilig zijn, want dat wordt er gemakshalve vaak niet bijgezegd als we het weer eens hebben over criminele allochtonen. Volgens mij komt ook nergens zo veel kijken naar kinderporno voor als in het westen en Nederland vooroplopend waar de straffen door idemdito rechters immers een lachertje zijn. Als ik moslim en/of allochtoon zou zijn zou ik ook zo mijn bedenkingen hebben, die heb ik als Nederlandse al. Waarom hebben we het niet over belangrijke dingen als deze?

Mirre

re: Het Culturele Drama

Door Mirre 28/09/10 (9 jaren geleden)

Heer Ramdas, ik ben een witte vrouw, academisch geschoold en kots veel aspecten van onze multi culturele samenleving uit. Los van het gezeur over discriminatie, ben ik de criminaliteit, de platheid, de enorme primitieve domheid van bijvoorbeeld het Maroc tuig helemaal zat!! Ik ben geen PVV stemmer, maar door uw pathetische gebrabbel groeit deze partij.

Henria

re: Het Culturele Drama

Door Henria 28/09/10 (9 jaren geleden)

Dhr. Ramdan, het is u vast ontgaan dat, als het om de Islam gaat, er geen religie is die zoveel eisen stelt. Geen enkele andere immigrantengroep doet zo'n groot beroep op sociale voorzieningen en scoort hoog in de criminaliteitsstatistieken. De grenzen voor wat u noemt "de white trash" zijn bereikt. Tot hier en niet verder.

E. Cohen

re: Het Culturele Drama

Door E. Cohen 28/09/10 (9 jaren geleden)

De heer Ramdas heeft vogens mij last van een 'kaste syndroom' en heeft, hoe ontwikkeld ook, een hokje nodig.

Rob

re: Het Culturele Drama

Door Rob 28/09/10 (9 jaren geleden)

Heb vandaag de column van Dhr. Ramdas gelezen en de reactie daarop van Zwagerman. Van beide ben ik geen fan, maar wat Dhr. Ramdas hier schrijft is buiten alle proporties. Zwagerman slaat de spijker op zijn kop: Links vindt zichzelf moreel superieur en hoont alles weg wat een andere mening heeft dan zijzelf. Jarenlang kwalificeerde links mensen die kritiek hebben op de multiculti samenleving als racist.

Niemand, maar dan ook niemand, stelt het op prijs wanneer hij/zij voor 'dom' wordt uitgemaakt. Heeft geen zak met opleidingsnivo te maken. Maar links moet er niet op rekenen dat zij gewoon de stem krijgt van mensen die zij al jarenlang negeren en dom noemen. Iedereen telt toch mee ?

De tweedeling in de maatschappij dreigt niet en is niet veroorzaakt door de PVV. De tweedeling is er al: deze is veroorzaakt door links, en de PvdA voorop ! Door continue en structureel de immigratieproblematiek dood te zwijgen !

Als de PvdA werkelijk iets aan de tweedeling wil doen, moet zij eens beginnen te beseffen dat zij zelf stigmatiseren. De PVV groeit alleen maar zolang links zich op de manier blijft uiten zoals Zwagerman aangeeft. Mensen laten zich niet voor 'dom' of 'racist' uitmaken. Links denkt kennelijk zelfs dat deze kiezers zo 'dom' zijn dat zij vervolgens ook gewoon op links blijven stemmen.

De PvdA valt niet meer te redden, en daar ben ik niet rouwig om. De zelfbenoemde morele superioriteit zit zo ingebakken bij de PvdA'ers: dit gaat er nooit meer uit. Organisaties kunnen veranderen, maar in de kern niet. Zij bestaat immers uit mensen. Mensen zijn gewoontedieren die zaken jarenlang op dezelfde manier blijven doen. PvdA kan daarom onmogelijk na 40 jaar wanbeleid zich nu ineens gaan opstellen als dè partij die het allemaal wel even gaat oplossen.

Ben blij dat VVD, CDA en PVV nu een akkoord hebben. Gaat er *eindelijk* eens iets veranderen in dit land. Verstand gaat de boventoon voeren, in plaats van ideologie !

Ewoud

re: Het Culturele Drama

Door Ewoud 29/09/10 (9 jaren geleden)

We hebben het afgelopen decennium de ongewenste 'emancipatie' van een altijd al bestaande groep (een doorsnede) meegemaakt: de proleten. Aangemoedigd door platvloerse televisie, verveling, media (in de ban van de markt = sensatie) en 9-11 is het voertuig van de vrije meningsuiting gekaapt en is deze groep vrijelijk gaan toegeven aan de onlustgevoelens die het heimelijke zelfbeeld van minderwaardigheid en anders wel overdadige bevrediging van kunstmatige behoeften nu eenmaal tot gevolg hebben. We hebben een probleem in dit land, in het westen. Maar dat probleem is door aard en omvang te onaantrekkelijk. Ondertussen is het het (a-moreel) rechts gelukt de ghetto wijs te maken dat zij het probleem minstens begrijpen, ze zullen betogen dat het niet op te lossen is, want 'links' houdt dat tegen, zo heet het. Maar rechts heeft de arbeidskrachten geworven en links heeft zich willen inspannen voor een menselijke behandeling. Rechts is geld, links is humaniteit. Het tweede is veel moeilijker en de positie is bovendien altijd reactief. Ik ben het eens met Anil.
De ad-hominem discussie met Zwagerman is ongepast.

Grazia

re: Het Culturele Drama

Door Grazia 29/09/10 (9 jaren geleden)

Het is inderdaad heel moeilijk om niet neer te kijken op bepaalde mensen die achter een eenmanspartij met alleen gezeik over moslims aanmarcheren. Prachtige column, de vinger wordt op de pijnlijke plek gelegd.

Bevreemdend is de discussie met Joost Zwagerman, wat een nodeloze aanvallen en zelfverheerlijking.Joost get a life.

Bilal

re: Het Culturele Drama

Door Bilal 30/09/10 (9 jaren geleden)

Meneer Ramdas,

Keer op keer haalt u de woorden uit mijn mond. Uw meningen zijn kei harde feiten, heb daar nooit aan getwijfeld. U heeft de Nederlander door als geen ander. Nederlanders KUN je naar alle eerlijkheid NIET anders beschrijven dan met an dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn. Het zijn echt in uw woorden primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen....en nee, het kan absoluut niet anders worden geformuleerd!! Op zijn zachts gezegd kun je ze alleen op deze manier beschrijven.

Jules Winnfield

re: Het Culturele Drama

Door Jules Winnfield 03/10/10 (9 jaren geleden)

Eeeehhh Anil Wie?

deBuren

Wie redt de Tovenaarsleerling?

Door deBuren 04/10/10 (9 jaren geleden)

Lees ook Ramdas' nieuwste column: Wie redt de Tovenaarsleerling?

http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/wie-redt-de-tovenaarsleerling

Maarten C.

re: Het Culturele Drama

Door Maarten C. 06/10/10 (9 jaren geleden)

Beste Bilal,

De manier waarop u denkt is grappig genoeg exact hetzelfde als de manier waarop u Nederlanders beschrijft. Als geboren Nederlander bent u naar mijn idee perfect in het Nederlanderschap, zoals u het zelf hebt verwoord, geintegreerd.

Dat staat echter ver af van mijn Nederlanderschap en vele met mij. Ik ga u toch ook (als Marokkaan naar ik aanneem) niet 'feitelijk onderbouwd' afschilderen als corrupte, hasj-handelende hypocriete laptopdief?

Nederlanders zijn een apart volk zoals alle volkeren der aarde dat zijn. Er zijn weldenkende en niet-weldenkende Nederlanders. U bent blijkbaar zo onweldenkend dat u dat niet begrijpt.

Of u bent door de huidige stand van zaken in dit kleine land zodanig van streek dat u zelf recht niet meer van krom kunt onderscheiden. In dat geval; daar hebben er meer last van zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt. Beterschap gewenst.

Gerelateerd

Archief

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.